Štítky článku: •  

Rozpory Bible (IV)

Vím, že těmito větami nesmírně hnětu bigotní věřící. Věřící z principu a bez schopnosti reflexe. Církev to řekla, tak je to pravda. Ale já jsem v opozici: církev to sice řekla, ale je to pravda?

Zazněl zde poměrně přesný názor: „Je lhostejné, jak se ty věci staly, ale jestliže je církev uvádí jako pravdu svatou, je nutno tomu věřit, protože církev svatá se nemýlí a mýlit nemůže“. To je to, co je třeba římskokatolické církvi vytýkat. Domnělou neomylnost.

Vrátím-li se k původním textům Bible, musím chtě-nechtě nalézt řadu dalších rozporů a pochybností. Nejvíce mě dráždí jakýsi Jozue, Jehošu'a bin Nun, který předpověděl příchod nějakého Mesiáše. Nevím, jestli mezi 13. a 18. stol. př. Kr. rostly na Sinajském poloostrově nějaké houbičky, ale pokud ano, Jozue se jimi musel nafedrovat natvrdo.

A starokřesťanská církev se této předpovědi chytila jak pověstné lejno košile. A tak se dělo a děje, že cokoliv Jozue řekl, musí se stát. I kdyby na chleba nebylo. A když důkazy nejsou, církev si je vymyslí.

Ale vrátím se k právě těm Biblickým textům. První postavím ke kritice první knihu tóry, Genesis.

Pominu to, že datace není doložitelná, protože jediným svědkem je právě jen Starý zákon. Kdysi se i věhlasný Issac Newton pokoušel vypočítat kolem roku 1700 n. l. datum stvoření světa. Dopočetl se nějakých minus čtyř tisíc let ± 20 let. (A jak to připomíná radiokarbonovou metodu – přesně 1232 let ± 6 tisíc let.) A je jasné, že tento výpočet příliš realitě nemůže odpovídat. Ale víře neodporuje. Proto můžeme vyvodit, že „víra ≠ realita“. Víra je abstraktum.

Ale dívejme se dále na knihu Genesis: Bůh prý stvořil svět v šesti dnech. A v den sedmý se díval na to, co spáchal. A co bylo před tím, než Bůh dal světu vzniknout? Seděl si někde na obláčku a mrzelo ho, že svět neobývají nějací mrzcí tvorové? Dal Adamovi nějaký Ráj a vymodeloval mu z jeho žebra ženu Evu? A proč pak pojedli v Rajské zahradě z ovoce zapovězeného, když to nebyla Boží vůle? Vymklo se mu to z ruky? Nebo jsou to zase ty obraznosti? Neumíme to vysvětlit, tak je to tajemství.

A podobně se můžeme ptát, proč Bůh dopustil Kainovu vraždu jeho bratra Ábela. Byla to sourozenecká zlovůle, nebo úradek Boží? Vždyť Bůh ve své laskavosti neměl takovou zlovůli vůbec dopustit. A podobně se můžeme ptát po Izákově oběti. Dokonal ji pro víru? Je dvanáct izraelských kmenů opravdu historicky doložitelných, nebo jde jen o další legendu?

A podobně můžeme vnímat zvěst o potopě světa (a že ji traduje spousta různých náboženství – že by se opravdu stala?). Když vynechám úplně, že lid z klubu Judova je jediný vyvolený, což je velmi tvrdý rasismus, musím se ptát, proč jediný Noe byl Bohem vyvolen za jediného zástupce lidstva a zvířectva na zemi. Nehledě k fyzikálně nesmyslným parametrům archy. Zase jen obraznosti. (A to se netážu po rybách.)

A když v Genesis zůstaneme ještě dále: je legenda o Sodomě a Gomoře biblickou fikcí, nebo nějakým dějinným faktem? Kdo ví. Snad jedině Bůh. Anebo jeho vykladači.

Abych Genesis dokončil: Josef, syn Jákobův a pravnuk Abrahamův se společně se svými bratry prý usídlil v Egyptě. Tato část Genesis hovoří o tom, že tam prožívali život blahobytný.

Poněkud mi uniká, proč z tohoto blahobytného života utekli na poloostrov Sinaj a ještě tam bloudili 40 let. Tak to asi až příště.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 693 × | Prestiž Q1: 14,94

+31 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top