Štítky článku: •  

Rozpory Bible (VI)

Chápu (snad nějak) Starý zákon. Mám pochybnosti, ale dobrá. Vyprávělo se to u ohňů, vylepšovaly se ty historky. Ale na Zákon nový musím zírat jako užaslý vrabec. Kde se vzalo tolik fikcí, polopravd a nepravd? A proč?

Kdosi tu pod minulým článkem napsal, že evangelia jsou především svědectvím chyb a selhání evangelistů. Svědectvím strachu. (Ukázkově trojné Petrovo zapření Ježíše. Jenž se později velmi prsil okázalým šířením víry. A mohli bychom se tázat, zda Jidáš nejednal tak jak jednal po smlouvě s Ježíšem. A drze se lze optat, zda Mesiášem nebyl vlastně Jehuda bar Šimon, známější jako Juda, Jidáš, z Kariotu a ne Jesus.) Ovšem můžeme se ptát, zda zdrojem veškerých nedorozumění není jen omyl překladu: sikarius = dýkař, zelota…

Ano, jsou to otázky, které se mnoha lidem nemohou a nebudou líbit. Ale já nejsem na světě, abych se lidem líbil. Jsem zlobivým a nepříjemným.

Když už mě ten Nový zákon tolik jitří, zkusme se podívat na jeho velmi zásadní problémy:

Postava Jidáše

Samozřejmě se dozvím, že to je jen alegorie.

Církevní tatíci budou do zblbnutí opakovat, že se jednalo o dílo Satanovo, který spásu Ježíše nechtěl dovolit. Není ale bez zajímavosti ocitovat apoštola Matouše (16,23): „Ježíš řekl Petrovi: jdi mi z cesty satane, jsi mi kamenem úrazu.“ Proč to říkal, pokud to vlastně vůbec řekl?

A když už o tom řeč. Proč Bůh veleben a nepochybně uváděn a proč Satan pochybný, zlý a nepřejícný? Střet dvou antagonických sil? Dobro a zlo, to chápu, ale kdo je kdo?

Ale zkusme to věcněji: třeba jazykově. Řecké „prodidonai“ se sakra liší od slova „paradidonai“. V překladech zrada/odevzdání.

Anebo historicky: Prý Jidáš obdržel 30 stříbrných. Ale těmi se už více, než sto let neplatilo. A navíc, dokud platily, byla to suma směšně nízká. Za to by Jidáš vydal bratra? Tak málo si cenila náboženská garnitura oponenta? Musím tomu nevěřit. I zabitý otrok měl cenu větší (Moizes 21,32).

I Sókratés stál stokrát tolik. Není tedy možné, že tajuplný Boží plán prováděl právě Jidáš a Ježíš byl jen loutkou toho dívadla? To udání podle zdrojů proběhlo zřejmě trochu jinak: „Pokoj s tebou, mistře a učiteli (šalom alejcha, rabi u mori)“. A pak jej políbil. Cynismus? Strach? Úmysl?

Haggaická vize operuje tím, že každý člověk umírá polibkem Božím. Tak sešel ze světa Mojžíš i jiní. Krista naposled líbal Juda. Nebyl vtělením Boha?

Tolik rozporů, tolik historicky doložitelných pochybností. Jen víra svatá přetrvává.

Jako bych měl na jazyku velmi hořko.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 856 × | Prestiž Q1: 13,83

+25 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top