Štítky článku: •  

Církevní restituce ještě jedním pohledem

Už se k nim vyjádřil snad každý, kdo má na klávesnici písmenko „N“. Nebudu pro teď uzavírat tu otázku nějakým striktním vyjádřením, ostatně, udělal jsem to již dříve. Zkusme si tu otázku zobrazit v nějakých číslech a grafech.

Nejprve se zkusme podívat, jak je to s počtem věřících. Dostupná data pocházejí z posledního státního sčítání lidí, domů a hloupostí v loňském roce. K jednotlivým vírám se občané v dotaznících přihlásili takto:

DenominacePočet příznivců dle sčítání 2011% poměr% obyvatel
Medián/církev6 645
Suma všech věřících v ČR1 256 603
Církev římskokatolická 1 083 899 86,26% 10,839%
Českobratrská církev evangelická 51 936 4,13% 0,519%
Církev československá husitská 39 276 3,13% 0,393%
Pravoslavná církev v českých zemích 20 628 1,64% 0,206%
Církev bratrská 10 872 0,87% 0,109%
Církev řeckokatolická 9 927 0,79% 0,099%
Slezská církev evangelická a.v. 8 162 0,65% 0,082%
Církev adventistů sedmého dne 7 394 0,59% 0,074%
Evangelická církev a.v. v ČR 6 645 0,53% 0,066%
Apoštolská církev 4 934 0,39% 0,049%
Bratrská jednota baptistů 3 208 0,26% 0,032%
Luterská evangelická církev a. v. v ČR 2 591 0,21% 0,026%
Jednota bratrská 2 156 0,17% 0,022%
Evangelická církev metodistická 1 952 0,16% 0,020%
Starokatolická církev v ČR 1 736 0,14% 0,017%
Federace židovských obcí v ČR 1 132 0,09% 0,011%
Náboženská společnost českých unitářů 155 0,01% 0,002%

Graficky to vypadá asi takto:

verici-0.png (25,307 kiB)
Příznivci církví (ne nutně věřící)

Poněkud jiná čísla však získáme podle údajů samé duchovní správy v jednotlivých biskupstvích. Jde o poč­ty sku­teč­ně prak­ti­ku­jí­cích věřících:

rokPHPZLTHKČBOLO-OBNCelkem
Věřících 4,411 %
Nevěřících 95,589 %
1995 34 839 11 772 11 828 69 792 29 026 206 905 111 400 475 562
1996 34 839 10 460 12 000 72 314 27 240 121 106 79 378 109 647 466 984
1997 41 798 11 772 11 926 36 561 26 453 121 106 73 919 109 840 433 375
1998 39 686 12 324 15 452 50 380 28 833 120 261 79 714 100 055 446 705
1999 39 452 11 859 14 997 43 347 30 397 121 156 75 496 121 369 458 073
2000 37 355 12 753 15 728 40 764 29 510 115 804 78 008 110 055 439 977
2001 37 358 12 032 15 028 41 890 30 639 117 505 76 946 109 850 441 248
2002 35 253 11 565 11 257 39 444 28 576 113 858 76 147 97 150 413 250
2003 40 294 11 952 14 173 39 752 29 198 109 004 76 007 105 802 426 182
2005 39 847 10 889 12 478 39 825 28 075 106 032 70 630 102 835 410 611
Medián 38 405 11 816 13 326 41 327 28 930 118 883 76 147 109 744 440 613

Zdá se, že údaj Olomouckého biskupství/1995 je spíše statistickou chybou, ale nešť, nechávám jej tam. Graficky to vypadá takto:

verici-1.png (13,556 kiB)
Podle údajů biskupství

Kdybychom tu křivku proložili do současnosti, dnes je zřejmě praktikujících věřících pod 4 % obyvatel.

Vrátím-li se ještě k údajům Statistického úřadu, mohu ještě doložit dvě tabulky. Za prvé: počty duchovních působících v jednotlivých církvích:

DenominacePočet duchovních v roce 2010
Suma4870
Církev římskokatolická 3 191,95
Církev československá husitská 382,59
Českobratrská církev evangelická 256,71
Apoštolská církev 183,57
Pravoslavná církev v českých zemích 169,22
Jednota bratrská 112,26
Církev bratrská 110,91
Slezská církev evangelická a.v. 102
Církev adventistů sedmého dne 93,33
Evangelická církev metodistická 51,53
Bratrská jednota baptistů 48,66
Starokatolická církev v ČR 46,99
Církev řeckokatolická 44,6
Federace židovských obcí v ČR 42,03
Evangelická církev a.v. v ČR 18,32
Luterská evangelická církev a. v. v ČR 10,9
Náboženská společnost českých unitářů 4,46

Trochu mi sice unikají ty setiny duchovních, ale nechci být pro teď rýpavý. V grafu to vidíme takto:

verici-2.png (20,508 kiB)
Počty duchovních

A ještě jedno číslo lze z minulých dat odvodit: počty údajně věřících na jednoho duchovního dané církve (a nejsou to čísla bez zajímavosti):

DenominacePočet příznivců na jednoho duchovního
Medián80
Církev adventistů sedmého dne 363
Církev římskokatolická 340
Starokatolická církev v ČR 238
Jednota bratrská 223
Církev československá husitská 202
Apoštolská církev 122
Českobratrská církev evangelická 103
Pravoslavná církev v českých zemích 98
Církev bratrská 80
Slezská církev evangelická a.v. 79
Bratrská jednota baptistů 66
Federace židovských obcí v ČR 38
Evangelická církev a.v. v ČR 37
Náboženská společnost českých unitářů 35
Evangelická církev metodistická 27
Luterská evangelická církev a. v. v ČR 27
Církev řeckokatolická 19

A obrazem takto:

verici-3.png (21,737 kiB)
A poměr věřících k duchovenstvu

A podotýkám, že se jedná o data ze sčítání lidu.

Pokud se dopustím ekvilibristiky s čísly, je nepochybné, že z nároků na restituci vytěží nejvíce Římskokatolická církev. Je-li úhrnný požadavek České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí na 160 mld. Kč [všimněte si výše uvedených čísel] tak na jednoho příznivce každé církve připadne majetková hodnota téměř Kč 150 000,-. Samozřejmě, že věřící však nejsou akcionáři církví, takže z této hodnoty neuvidí vůbec nic.

Podobně bych mohl vyčíslit, že na jednoho libovolného kněze připadne majetková hodnota kolem 330 tisíc korun. Ten ovšem neuvidí také nic.

Ale už bez ekvilibristiky lze prokazatelně tvrdit, že 95,6 % současných obyvatel země, kteří vesměs nikomu nic neukradli, z většiny nezavinili znárodnění a ani neměli hmatatelný prospěch z těchto aktů, je dnes voláno k odpovědnosti a náhradě. Ve prospěch absolutní minority věřících, ale hlavně ještě menší obce církevních tatíků. Kterých, je znovu patrné z grafů. Římskokatolická církev znovu baží po moci, protože jí se nejvíce týká to pověstné „qui bono“.

Víra v cokoliv je osobním právem každého jednotlivce, ale jakmile si začnou osobovat tato práva jakékoliv nátlakové skupiny, najmě bez zřetelné podpory veřejnosti, řítíme se do katastrofálního průšvihu.

Kdosi zde použil titulku: „Vraťte nám, co jsme si nakradli“. Nechci do toho tahat hloupě pojatou antikampaň ČSSD, ani jiné politické strany. Požaduji naprostý dispens od takovéhoto vydírání majority, protože většina společnosti si takovouto restituci nepřeje. Alespoň ne v této formě. Dokonce i někteří věřící už se od neslýchaných výroků Dominika Duky distancují.

Zůstaňte v pozici pečovatelů o duše těch, kteří s Vámi jedou na stejné lodi. A nesápejte se tam, kde není Vaše úloha. Povyšujete svůj majetek a moc nad ducha člověka. Kde zůstala Vaše pokora a skromnost? Kde zůstala Vaše služebnost? Pokouší Vás ďábel a Vy ho nevidíte.

Pro břevno v oku svém.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 4 127 × | Prestiž Q1: 35,32

+210 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top