Štítky článku: •  

Střípky (20)

„Považme kupř. absolutní neobmezenou vládu: ona jako první komunista béře sobě pod jménem daní, neb konfiskací, neb expropriací atd. jmění cizé podle uzdání svého a nikdo nesmí ani slovem se ozvati proti tomuto nesmírnému komunismu. Vláda absolutní béře celé statky některým a dává je jiným podle své libosti, uděluje některým miláčkům svým privilegie, to jest jiným slovem právo obírati své ostatní spoluobčany, není to nejrozsáhlejší a nejškodlivější komunismus?“ Karel Havlíček Borovský

 

Neziskovky, inkluze, multikultura. Víc než čtvrt miliardy jen pro Prahu. To je BYZNYS! … „upozorňujme všechny zájemce o podání žádosti ve výzvě č. 21 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, že mají možnost konzultovat své projektové záměry do 19. ledna 2017. Celková alokace: 360 mil. Kč“

Program k integraci dětí cizinců ve školách, což je v pořádku, navíc přidává pořádnou dávku propagandy multikulti a zelené propagandy. Cituji: „Rozvíjení průřezového tématu Multikulturní výchova. Zavádění plánů multikulturní výchovy a jejich pilotní realizace na školách. Příprava a realizace programů multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání v rámci vzdělávacích programů škol. Propojování aktivit multikulturní výchovy s průřezovými tématy environmentální výchova a výchova v globálních souvislostech.“

Eva Ave Shuvani 

  

Komentátor Luboš Palata si myslí, že Češi jsou chudí, protože údajně pohrdli evropským sociálně-tržním hospodářstvím. Za prvé, důvody pro zaostávání jsou jinde (krom dalších, ČR je montovna). Za druhé a především, skutečné hodnoty a bohatství pro všechny vytváří pouze liberální kapitalismus, přičemž veškerá socialistická a sociální omezení blahobyt lidí, včetně těch chudších, jen ničí.

Podle mého názoru je přesný tento popis naší situace: „Současné evropské pokulhávání za rychle rostoucími zeměmi je způsobeno právě svěrací kazajkou, kterou v podobě harmonizací, standardizací, regulací, dotací, licencí, kvót apod. — prostě deformacemi tržního prostředí — způsobili současní političtí lídři a jimi utvořené a nekontrolovaně rostoucí úřednictvo.“ Po něm už netřeba nic dodávat. PeTaX

K tomu jen dva názory z komentů pod postem Palatova článku:

Zrovna jsem tuhle prezentoval můj názor na tyhle klišé o chudobě ČR jednomu kolegovi, tak to sem s dovolením nakopíruju:

Současnou situaci nemůžeme posuzovat izolovaně, bez historických souvislostí a se vším, co tomu předcházelo: znárodnění podniků nad 50 zaměstnanců v r. 1945, odsun Němců a následný logický úpadek veškerého průmyslu v pohraničí, další znárodnění a kolektivizace zemědělství v pozdějších letech (plus měn. reforma — okradení všech obyvatel v r. 1953).

K tak masivnímu zestátnění nedošlo kromě SSSR v žádné jiné zemi.

Rodinné firmy, řemesla, v Polsku dokonce většina zemědělství zůstalo jinde v soukromých rukou.

Takže ty naše podniky, zemědělství, strojírenství atd. by se vyvíjely zcela jinak, kdyby zůstaly v majetku a hlavně péči původních vlastníků — ostatně lze dohledat, že jsme ekonomicky byli těsně před krizí v r. 1929 na 10. místě na světě!

Takže Klausova vláda v 90. letech napravovala jenom to, co totalitní předchůdce způsobil (ono to je tak napořád: stát způsobí problém a pak ho za naše peníze řeší).

Přes všechny problémy u nás privatizace proběhla rychle a celkem dobře, nedošlo k masové inflaci jako v Maďarsku nebo v Polsku.

Ostatně podívej se na Německo: po sjednocení s nejbohatší zemí Evropy se do rekonstrukce NDR nalily miliardy marek, úspory byly převedeny 1:1, společný jazyk a historie, a stejně je rozdíl po 27 letech stále znát.

Slyším občas děsivé názory, že se po r. 1990 nemělo nic vracet, že už to tak mělo zůstat, že původní vlastníci už stejně nežili nebo byli staří, pozbyli původní know-how, jejich potomci se věnovali jiným profesím (ostatně co jim zbývalo), a na původních majetcích by stejně nehospodařili, takže by to prodali nebo pronajali.

Nový režim by tak ale legitimizoval největší totalitní zločin.

A stejně spousta původních vlastníků nedostala nic, nebo jenom minimum, zdevastované původní fabriky, zničené pozemky, které jejich rody vlastnily po stovky let.

Majetek právnických osob se nevracel vůbec nebo jenom velmi omezeně.

 

Palata: „S neuvěřitelně rozšířeným a úřady trpěným „švarcsystémem“, neboli jak se dnes říká, práci na OSVČ. Jde o brutální a ve své podstatě kriminální formou zaměstnávání, při němž podnikatel najímající si takto lidi nemá prakticky žádné závazky a oni pak téměř žádná práva.“

Autor je debil. Ať zkusí podnikat a mít všechny lidi na HPP. Při jakémkoliv zakolísání, ztrátě větší zakázky nebo prostě jen z trucu zaměstnance jste jako majitel malé firmy zralí na špagát.

 

FCB

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 311 × | Prestiž Q1: 4,67

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top