Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:

Rozpory Bible (VIII)

Pokud se na události staré přes 2000 let pokusíme dívat bez ideologických slupek na očích, jeví se nám postava Ježíše Krista poněkud jinak, než je nám křesťanskými církvemi po staletí předkládáno.

Osoba Ježíše byla církvemi účelově přetvořena tak, aby vyvolávala jen dojmy a emoce. Svědčí o tom i mechanismus sestavení Bible, kdy bylo (snad až 50) evangelijních svědectví vypuštěno, protože se nehodily do toho jediného správného výkladu. Proč Vatikán skrývá (anebo zničil?) svědectví Tomášovo, či Jidášovo? A další? Proč byla Bible tolikrát upravena, nebojím se říci přímo zcenzurována?

Jsem nešťasten, že byl život jakéhokoliv člověka obětován pro ideologii. Ať se jmenoval Jezus, nebo třeba Malenkov, nebo třeba Taussig.

Ale zpět o ty tisíce let:

  1. V době Ježíšově (ze strany židů) trest smrti prakticky neexistoval.
  2. Vykonávání trestu smrti bylo pozastaveno po sesazení Archelaa a definitivně zrušeno před rokem 30 (40 let před churbanem).
  3. Neexistovaly již tresty smrti ani za cizoložství.

Ale Jan v osmé kapitole píše o smrtelném ortelu židovské velerady nad nějakou cizoložnicí. A o tom, že Ježíš tento ortel odvrátil. Oboje je málo pravděpodobné, pokud nejsme ortodoxně věřícími každé bajce.

Pokud budeme zkoumat Talmud, najdeme snad jen jediný případ popravy kolem roku 2000 př. n. l, a to dcery jakéhosi rabiho (hovoří o tom židovský předpis Sanhedrin, 7,2). Poněkud nejasně se zde vysvětluje, že šlo o smilstvo, nebo o modloslužebnictví.

Biblí svatá píše o ukamenování sv. Štěpána. A znovu zde nacházíme spor. Štěpán nebyl ani souzen, ani odsouzen. Pouze dav vzal do rukou právo soudce Lynche a ubil jej k smrti proti zákonnosti.

Bez zajímavosti není ani fakt, že po vzniku státu Izraele v roce 1948 došlo k mnoha žádostem adresovaným k rukám Nejvyššího soudu (tehdy zastoupen M. Smoir) o revizi soudu nad Ježíšem z Nazaretu. Procesní materiály jsou však dnes nedohledatelné, takže revize je nemožná. I židé vnímají, že něco nebylo v pořádku.

Ježíš Kristus strašlivě vadil. Ale komu? Tam je ta stěžejní otázka!!! Vadil kupcům v předsálích chrámů, protože je káral za nevíru, za znesvěcení chrámu Páně. Rozmetal jim jejich stánky, protože cítil jak kupčí a okrádají prostý lid pro svůj mamon.

Ježíš Kristus vadil proto, že vnímal daleko více etiku, než mrzké okamžité zisky. Jedno, zda tehdy posloužil k cíli Kaifáš. (Cíl posvětil prostředky.)

Nejsem vyznavačem Ježíše z Nazaretha. Jen je mi líto, že se tolik stovek let nechávají milióny lidí manipulovat historkou, která se vůbec odehrát nemusela.

A pokud ano, pak zřejmě jinak.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 536 × | Prestiž Q1: 16,48

+36 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Rozpory Bible (VIII)

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

Facebook diskuse
top