Štítky článku: •  

Ukryjte před státem svoji existenci do ilegality

Dlouho jsem se domníval, že různé konspirativní metody, skrývání se, podzemní činnosti skončily se zánikem obou (a všech předchozích) vnucených systémů v tomto státě, ať byl nacistický, bolševický, nebo dříve třeba jiný…

Kdykoliv zde byl jakýkoliv systém nepřirozené nadvlády, lidé skryli své potřeby svobody, tužby a boj proti této moci do ilegality, protože žádný z těch režimů nestrpěl otevřené rozporování své doktríny a nadvlády.

Když zde byla vojensky vnucena doktrína nacionálního socialismu (a vůli bránit se jí president Beneš ze své pozice potlačil), dříve, nebo později vzniklo množství ilegálních skupin, které pracovaly intenzivně na rozvratu a potření této nadvlády a zvůle.

V absurditě poválečných let, dříve, nebo později, vzniklo množství ilegálních skupin, které pracovaly intenzivně na rozvratu a potření této nadvlády a zlovůle.

Když zde byla vojensky vnucena doktrína internacionálního socialismu (a vůli bránit se jí president Svoboda ze své pozice potlačil), dříve, nebo později vzniklo množství ilegálních skupin, které pracovaly intenzivně na rozvratu a potření této nadvlády a zvůle.

Když zde byla odporem lidu svržena diktatura jediné mocenské strany (a jen ze studu nejmenuji, proč zde místo demokracie vznikla demokratura), dříve, nebo později musí nutně vzniknout množství ilegálních skupin, které budou intenzivně pracovat na rozvratu a potření této nadvlády a zvůle. Dnešní zvůle a nadvláda státu nad občany se jmenuje demokratura a je třeba ji svrhnout. Všemi prostředky. Stát získává absolutní nadvládu nad životem člověka, počínaje jeho početím, přes sešroubování jeho krátké existence do úzkých mantinelů ponížené konformity, špiclováním na každém kroku, až po to, že mu zakáže být pohřben tak, jak by si přál, a na místě, kde by chtěl být pohřben, což je jeden z posledních mravních ohledů k životu člověka, který skončil.

Povšimněme si malého detailu: ve všech třech výše zmíněných doktrínách se vyskytuje otevřeně, nebo skrytě termín „socialismus“, a ve všech třech (abych byl spravedlivý, dva a půl) případech nejvyšší představitel státu a vrchní velitel vojsk nařídil: „ohněte záda, nestojí to za tu krev a životy“.

Svoboda není nikdy zadarmo. Taková „svoboda“ totiž nestojí za nic, protože nestála nic. Spřátelená psycholožka vždycky říká: „co je za nic, nestojí za nic“. A má pravdu. Hodnotné věci vždycky něco stojí a nemusí to být snad ani životy, ani krev. Vyžadují ale vnitřní přesvědčení, že takto tedy ne, a dost, a činy. Jasné, zřetelné a kryté odpovědností člověka před sebou samým, před svědomím, předky i dětmi.

A protože současný stát vytýčil přespřílišné množství zákazů, co dělat nesmíme a zároveň stanovil příliš mnoho povinností, co pod sankcemi dělat musíme, stal se tak evidentním nepřítelem spolku lidí, kteří v něm žijí.

Postavme se tomu na odpor, dokud máme ještě čas zůstat lidmi se svými individuálními lidskými právy, potřebami, zájmy a svobodou žít svoje životy podle naší svobodné vůle, než se staneme nepatrnými šroubečky v šílené mašinérii nejen našeho státu, ale i v mašinérii superstátu EU.

Vzpomeňte si na Charlie Chaplina v Moderní době.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 513 × | Prestiž Q1: 26,97

+98 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top