Štítky článku: •  

Islandská pokojná revoluce

Jsem přeopatrný v posuzování věcí, které jsem sám neviděl. Anebo věcí, o kterých mám tak pramálo informací, že jsou na úrovni bajek.

Slyšeli jste někdy v poslední době o Islandu? Že ne? A víte proč ne?

Pokud neexistuje v médiích žádná cenzura, rád bych věděl, proč jsme všichni obeznámeni s tím, co se událo v Egyptě, Sýrii, Libyi, ale nikde se nemluví o tom, co se stalo na Islandu.

Na Islandu byla celá vláda lidmi donucena k odstoupení (2008). Byla znárodněna největší banka. Měna se zhroutila a burza pozastavila svou činnost. Lidé si vynutili, že obrovské státní dluhy vůči Velké Británii a Nizozemsku se nesplatí, protože byly vytvořeny vinou špatných politických rozhodnutí v oblasti vládních financí.

Nové Ústavodárné shromáždění složené z přímo volených zástupců přepsalo Islandskou Ústavu. Toho bylo dosaženo bez krvavého převratu, pouze tlakem veřejnosti na veřejných shromážděních, odporem veřejnosti proti zavedeným mocenským mechanismům.

Asi právě proto se o tom nikde na světě příliš nemluvilo. Ony ty vládní mechanismy si dnes jsou podobné jako vejce vejci.

K této transformaci moci došlo už před dvěma roky (a inspirovala se jí i Španělská revolta).

Co by se stalo, kdyby takto vystoupili lidé proti svým vládám po celém světě? Zhroutil by se světový řád? Hrůza!!! Finanční pokles, země v úpadku, konec burz s cennými papíry, fatální ztráty zisků bankovního sektoru?

Nová vláda na Islandu však ponechává většinu legislativy, která ten stav zavinila, v původním stavu. Lidé jdou znovu do ulic (2010) a žádají použití principu všelidového hlasování o splacení dluhu Británii a Holandsku. Ještě v lednu president argumentuje, že je nejprve potřeba vytvořit odborné posudky. V březnu probíhá plebiscit – 93 % proti.

Probíhá vyšetřování, kdo je tímto dluhem vinen. Byla zatčena řada hlavních bankéřů, ministrů a manažerů a byli vsazeni do vězení. A začínají mluvit. Bankéři jsou vyšetřováni mezinárodní policií Interpol. Média samozřejmě mlčí.

Lid si vynucuje sepsání nové Ústavy inspirovanou skutečnou vůlí lidu. Ústavou, která do čela řízení státu vpouští pouze nezávislé jedince a zcela eliminuje vliv politického systému. Z 522 kandidátů bylo zvoleno 25 občanů bez politické příslušnosti. Lidé po nich požadují, aby jasně a vzorně reprezentovali národní zájmy všeho lidu.

Tato vláda v únoru 2011 zahájila svoji činnost. Z mnoha diskusních fór veřejnosti vznikaly impulsy a náměty, které diskutoval nový parlament.

Hlavní body Islandské revoluce:

  1. Odstoupení celé vlády
  2. Znárodnění hlavních bank
  3. Vyvození trestní odpovědnosti proti viníkům krizového stavu a jejich uvěznění
  4. Zavedení plebiscitu k hlavním ekonomickým otázkám
  5. Sestavení nové Ústavy, která neumožní kořistění moci jen úzkou skupinou lidí

SciFi? Nebo temná noční můra všech vlád od Japonska až po USA? Je to lék? Anebo se nechat do nekonečna oblbovat frázemi, nechat se okrádat a mlčet?

The Plot 911

Video (5:40 min)

Nevím. Je to pravda? Není? Možná je na to docela jednoduchá odpověď.

Váhám nad některými kroky. Znárodňování mi přijde tak nějak podezřelým nástrojem. I když ty banky jsou asi celosvětově zdrojem většiny krizí a manipulací s hodnotou peněz. Celosvětově mají neuvěřitelnou moc koncentrovanou v rukou několika jedinců.

Zrušit peníze? Směnný obchod? To je strašně nepružné. Zavést prokazatelnější měnu, než jsou virtuální peníze? Použít jako etalon jinou komoditu, než vzácný kov?

A není to celé jen zavádění komunismu v nové formě?

Samozřejmě, otázek je více, než odpovědí. Ale jestliže se otázky nastolí, mnoho lidí je nuceno nad nimi přemýšlet a hledat nějaká řešení. Jinak zůstane jen status quo. Nebo jinak: vyhnívání problému.

Ale stále se vtírající otázka: proč média mlčí?

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 3 029 × | Prestiž Q1: 27,67

+104 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top