Štítky článku: •  

Orwell by měl radost

Radost trochu hořkou, protože na jeho slova dochází. Jde o evropský projekt Indect, který má v praxi zavést princip: „Big brother is watching you“ – Velký bratr tě sleduje.

INDECT je navrhovaný inteligentní sledovací systém, jehož výzkum a vývoj probíhá na několika evropských univerzitách od roku 2009. Cílem projektu je automaticky detekovat hrozby trestných činů a abnormálního chování prostřednictvím velkého počtu kamerových systémů, dolováním dat z informací získaných z veřejného Internetu (internetové diskuse, sociální sítě, P2P sdílení souborů) a to za pomocí různých systémů umělé inteligence. Na projektu se podílí i česká Vysoká škola báňská. V roce 2010 získal INDECT „Cenu pro Velkého bratra“ v kategorii „Slídil mezi národy“. Konečnými uživateli systému mají být evropské policejní složky.

Hlavní předpokládané výsledky projektu INDECT jsou:

  1. Zkušební instalace systému sledování a dohledu v metropolitní oblasti
  2. Počítačový systém schopný získávání dat a inteligentního zpracování dat
  3. Zařízení použitelné pro mobilní sledování objektů
  4. Vyhledávače pro rychlou detekci a sémantické hledání osob a dokumentů založené na technologii Watermarking
  5. Systém sledování trestné činnosti na internetu

Vývoj projektu by měl být dokončen v roce 2013 a náklady na něj by měly dosáhnout 15 133 040 € (383,8 mio. Kč). 2/3 nákladů by měla nést přímo Evropská unie, zbytek členské státy.

[Zdroj: Wiki]

Systém by měl monitorovat tzv. „podezřelé chování“ a referovat o něm příslušné Policii. Za „nenormální“ nebo „atypické podněty“ hodné upozornění je tak považována potyčka, křik, střelba, exploze, krádež vozidla, opomenutí zavazadla, pád osoby, klení nebo používání vulgarismů, ale také časté se scházení s lidmi, běh, rychlá chůze, postávání na určitém místě déle než předem definovaný časový úsek, chůze „nesprávným“ směrem. Za „špatné“ bude rovněž považováno posazení se na zem v prostředku veřejné hromadné dopravy, bezcílné potulování a zdržování se v některých místech. Monitorovány mají být i obsahy počítačů jednotlivých osob. A je jen otázkou času, kdy později bude prolomena i hranice soukromého příbytku.

Prostřednictvím Indectu bude možné ze všech dostupných zdrojů sbírat, shromažďovat a analyzovat informace o každém občanovi. Indect se bude pokoušet předvídat, kdy a kde může dojít k jakékoli formě shromáždění ještě dříve, než to budou vědět sami protestující. Indect tak může být nástrojem zastrašování a kontroly ze strany vlády. V důsledku bude nástrojem významného omezení občanské svobody na území celého kontinentu.

Projekt Indect má o lidech shromažďovat veškeré údaje (včetně osobních a biometrických) a komunikační data z telefonů a internetu. Pomocí vyhledávačů na sociálních sítích, chatech, diskusních fórech a blozích bude sledovat vše, co děláme, monitorovat všechny fotografie a videa, která se na nich objeví.

Dost na tom, že už dnes lze s vysokou přesností zjistit na jakém záchodě sedíte, pokud neodkládáte mobilní telefon. Už dnes jsme špehováni o hodně více, než je zdrávo. Dokladem budiž, že když jsem si kupoval mobilní telefon a SIM, neposkytoval jsem nikomu žádné osobní údaje. Kredit si dobíjím anonymně na terminálech, nebo koupí dobíjecí karty. Mé telefonní číslo má jen velmi omezený okruh mých přátel. Přesto jsem přijal telefon od operátora: „Dobrý den pane (příjmení). Dovolte abychom vás seznámili s nabídkou…“. Jak mohou vědět, jak se jmenuji? Obdobně při jakési peripetii volala Policie mé mamince, která se nestačila divit, kde Policie vzala její číslo. Odpověď: „my víme všechno“ vyráží dech. Nejen z té upřímnosti, ale i z toho faktu.

S Indectem se pojí i další projekt financovaný EU – Adabts – který má automaticky detekovat „podezřelé“ chování lidí na veřejnosti pomocí CCTV kamer a dalších metod (na základě analýzy hlasu, pohybů těla a dalších údajů) a tyto osoby pak sledovat v davu.

Autoři projekt obhajují tím, že se jedná hlavně o prevenci kriminality a terorismu a obrana proti šíření dětské pornografie. Že se projekt bude prevencí zabývat jen okrajově je nad slunce jasné. Cílem je konečný a absolutní monitoring všech občanů a jejich chování. A k „prevenci“ ještě jedna modelová situace: Budete někde někým přepadeni. Pokud bude pachatel tak hloupý, že vás přepadne přímo pod kamerou, Policie se na místo dostaví až po několika minutách, kdy pachatel už bude dávno v prachu a vy budete v lepším případě bez peněženky, nebo naopak s „nadbytečnou“ kudlou v zádech. Co je na tom preventivního? Nemluvě o počtu zbytečných výjezdů Policie pocházejícího ze špatného vyhodnocení situace. Výsledkem bude jen potřeba více a více policejních sil s velmi diskutabilním výsledkem jejich práce.

Častou námitkou občanů je, že nic špatného nepáší, tedy se takovéhoto monitoringu nemusí obávat. Opak je pravdou! Za bezděčné, či nahodilé chování budou označeni jako osoby rizikové i s plnou osobní identifikací. INDECT je totiž nebezpečný právě proto, že je ztělesněním myšlenky, že k vytvoření bezpečného prostředí je potřeba drastického zásahu do soukromí všech. Zavedením tohoto systému se monitorování Evropanů stane masovou a každodenní záležitostí. Svou roli může hrát i při „nevítaných“ (rozuměj nekonformních) protestních shromážděních.

Charakteristické je, že celý projekt je financován veřejností, ale jeho dílčí části jsou veřejnosti utajeny. O jeho vývoji a nasazení měla být vedena velmi široká celokontinentální diskuse, která však byla nahrazena jen jakousi velmi nedůvěryhodnou komisí.

Ti, kteří jsou ochotni obětovat svobodu za bezpečnost, si nezaslouží ani jedno a ztratí oboje.“ – Benjamin Franklin

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 988 × | Prestiž Q1: 20,73

+55 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top