Štítky článku: •  

Vláda rozpočtové odpovědnosti

Státních úřadů máme skutečně dostatek. Že bychom mohli rozdávat. Občan se jen těžko může bránit tomu, že mu stát odebere na daních masivní finanční prostředky. Za ty by měl stát poskytovat odpovídající služby. Ale je to tak?

Následující tabulka není kompletní. Ještě máme řadu úřadů nad jejichž existencí zůstává rozum stát. Třeba: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Evropské spotřebitelské centrum, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, agentura Czechinvest, Státní rostlinolékařská správa a asi šedesát dalších, například ten, který se zabývá sčítáním koz a jejich dojivostí. [Zdroj]

Než se podíváme na tabulku, jen několik všeobecných čísel: naše republika má cca 10 mio. obyvatel z nichž je „ekonomicky aktivních“ 4,68 mio. Státních zaměstnanců pracujících přímo v byrokracii státu je cca 250 tis. Kromě toho stát zaměstnává cca 0,85 mio. osob v dalších profesích (lékaři, policie, hasiči, učitelé, armáda, celníci, soudci, politici atd.). Když přejdeme fakt, že stát je s celkem 1,1 mio. zaměstnanců největším zaměstnavatelem, zbývá nám pouhopouhých 3,58 mio. reálně pracujících.

Aby se někteří státní zaměstnanci neurazili že také pracují, opravím ten výrok na „pracující, kteří vytvářejí hodnoty“, tedy ty, kteří vyrábí reálné zboží. A ani ten počet vlastně úplně nesedí – např. obchodníci nevytváří reálné zboží, pouze je prodávají za jinou cenu, než koupili; poskytují službu. Státní zaměstnanci spíše spotřebovávají. HDP má metodiku výpočtu, ale pro tento účel není důležitá.

Kromě výše zmíněných čísel můžeme ještě brát v úvahu, že ve státě je cca 2,83 mio. důchodců s průměrným důchodem 10 740 Kč (z nichž polovina na něj nedosáhne), cca 1,83 mio. nezaopatřených dětí do 26 let, cca 0,398 mio. nezaměstnaných (změnila se metodika výpočtu: dříve 8,5 % nezaměstnaných osob vůči ekonomicky aktivním, dnes 6,8 % nezaměstnaných osob vůči obyvatelstvu ve věku 15 – 64 ). A někde se mi ještě zatoulalo 0,656 mio. ekonomicky pasivních občanů, kteří nezapadají ani do jedné z těchto kategorií. (Započítávají se nezaměstnaní mezi ekonomicky aktivní, nebo pasivní???)

K celkovým číslům je třeba ještě zmínit, že průměrná mzda ve státě je údajně 26 000 Kč (z čehož 61 % pracujících je pod průměrem [dáno použitím mediánu]), jeden „reálně“ pracující živí svým výkonem necelé 3 nevýdělečné osoby, 14 pracujících lidí připadá na 1 byrokrata a celkově asi 3,25 pracujících připadá na 1 státního zaměstnance.

Po odečtu výdajů na důchody se ještě přerozděluje cca 136 mld. na různých sociálních dávkách, tj. 1 133 Kč na občana a měsíc bez ohledu na status.

Výdaje státních úřadů

Úřad Rozpočtováno Reálně pracující = měsíčně
Celkem 956 046 823 000 Kč 267 052,19 Kč 22 254 Kč
Ministerstvo práce a soc. věcí 501 051 468 000 Kč 139 958 Kč 11 663 Kč
Ministerstvo školství a mládeže 135 405 904 000 Kč 37 822 Kč 3 151 Kč
Ministerstvo vnitra 50 807 775 000 Kč 14 192 Kč 1 182 Kč
Ministerstvo zemědělství 48 047 003 000 Kč 13 420 Kč 1 118 Kč
Ministerstvo obrany 42 041 500 000 Kč 11 743 Kč 978 Kč
Ministerstvo dopravy 38 374 520 000 Kč 10 719 Kč 893 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj 27 676 144 000 Kč 7 730 Kč 644 Kč
Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 247 561 000 Kč 7 052 Kč 587 Kč
Ministerstvo spravedlnosti 20 154 872 000 Kč 5 629 Kč 469 Kč
Ministerstvo financí 14 512 394 000 Kč 4 053 Kč 337 Kč
Ministerstva životního prostředí 10 045 451 000 Kč 2 805 Kč 233 Kč
Ministerstvo kultury 8 198 601 000 Kč 2 290 Kč 190 Kč
Ministerstvo zdravotnictví 6 474 613 000 Kč 1 808 Kč 150 Kč
Ministerstvo zahraničí 5 690 938 000 Kč 1 589 Kč 132 Kč
Akademie věd České republiky 4 668 406 000 Kč 1 304 Kč 108 Kč
Grantová agentura 3 023 794 000 Kč 844 Kč 70 Kč
Český úřad zeměměřičský a katastrální 2 660 828 000 Kč 743 Kč 61 Kč
Technologická agentura České republiky 2 170 206 000 Kč 606 Kč 50 Kč
Správa státních hmotných rezerv 2 003 841 000 Kč 559 Kč 46 Kč
Bezpečnostní informační služba 1 105 028 000 Kč 308 Kč 25 Kč
Poslanecká sněmovna 1 068 069 000 Kč 298 Kč 24 Kč
Statistický úřad 970 997 000 Kč 271 Kč 22 Kč
Úřad vlády 676 364 000 Kč 188 Kč 15 Kč
Český telekomunikační úřad 629 055 000 Kč 175 Kč 14 Kč
Senát 519 070 000 Kč 144 Kč 12 Kč
Nejvyšší kontrolní úřad 505 019 000 Kč 141 Kč 12 Kč
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 353 725 000 Kč 98 Kč 8 Kč
Hlava státu (s celou kanceláří) 329 258 000 Kč 91 Kč 8 Kč
Národní bezpečnostní úřad 234 764 000 Kč 65 Kč 5 Kč
Energetický regulační úřad 189 058 000 Kč 52 Kč 4 Kč
Generální inspekce bezpečnostních sborů 179 699 000 Kč 50 Kč 4 Kč
Úřad průmyslového vlastnictví 167 400 000 Kč 46 Kč 4 Kč
Ústavní soud 152 552 000 Kč 42 Kč 3 Kč
Ústav pro studium totalitních režimů 151 414 000 Kč 42 Kč 3 Kč
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 144 712 000 Kč 40 Kč 3 Kč
Úřad pro ochranu osobních údajů 144 535 000 Kč 40 Kč 3 Kč
Český báňský úřad 125 073 000 Kč 34 Kč 2 Kč
Ombudsman 92 401 000 Kč 25 Kč 2 Kč
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 52 811 000 Kč 14 Kč 1 Kč

Pod tabulkou jen několik „rýpavých“ poznámek:

 • Ministerstvo práce a soc. věcí – s prací nemá nic společného, jen s důchody a sociálním megapřerozdělováním
 • Ministerstvo školství a mládeže – ve státě, kde vzdělanost klesá, každý má VŠ diplom i na vařečku a učni jsou ohroženým druhem. O maturách ani nemluvě.
 • Ministerstvo vnitra – trochu drahé, zdá se, když bezpečnost stále klesá
 • Ministerstvo zemědělství – léčící pokřivené evropské ceny potravin další dotací
 • Ministerstvo obrany – to jsou ty Pandury, letadla CASA, Gripeny, modernizované tanky, kulomety, nefunkčními padáky, válka v Afganistánu atd. Podle výdajů to vypadá, že se chystáme na třetí světovou…
 • Ministerstvo dopravy – s nejdražšími dálnicemi na světě. Přejmenovat na ministerstvo lobbingu.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj – kterému se venkov vylidňuje
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu – ve státě bez státního průmyslu, které podporuje cizí firmy na úkor domácích
 • Ministerstvo spravedlnosti – řídí spravedlnost skrze soukromé exekutory. Paráda. Milión exekucí. Tykadláře ale zavře, na to má svaly.
 • Ministerstvo financí – každá firma s takovýmto hospodařením zkrachuje do roka a do dne
 • Ministerstva životního prostředí – zeptejte se třeba ostraváků… Za ty prachy – bezva. Jestli v tom taky nebudou ta solárka.
 • Ministerstvo kultury – kromě jiného je odpovědné za církevní restituce, které si nepřeje 92 % národa. To je kultŮra.
 • Ministerstvo zdravotnictví – 20 let se snaží – a nic. Heger taky zklamal.
 • Ministerstvo zahraničí – hájící zájmy EU proti zájmům ČR, paráda
 • Akademie věd České republiky – s 6 400 akademiky. Vyzkoumali např., že krávy prdí. A že rajská omáčka má dlouhou ekologickou stopu. Vědátorují tak, že praktické využití se limitně blíží nule. Průmysl si má platit vědu a dávat zadání výzkumu.
 • Grantová agentura – která spotřebuje na vlastní provoz skoro celý svůj rozpočet. Ostatně granty – škoda mlčet
 • Český úřad zeměměřičský a katastrální – soukromá firma v režii státu
 • Technologická agentura České republiky – dotace, dotace, dotace – hlavně kamarádům, co spolu chodí
 • Správa státních hmotných rezerv – kupuje do foroty nejen benzín, ale i holínky a prezervativy. A pak je zas zahazuje.
 • BIS – její zprávy informují o prorůstání mafií do státní struktury – a nic
 • Poslanecká sněmovna – to jsou ti, co schvalují periodicky rozpočty s deficitem přes 100 mld. a píší zákony proti bytostným zájmům občanů, ve kterých se nikdo nevyzná
 • Statistický úřad – je prý nejlepší na světě a vůbec nešvindluje
 • Úřad vlády – to je ta vláda rozpočtové odpovědnosti
 • Český telekomunikační úřad – k čemu že to je?
 • Senát – mno, mnoho kritiky na jeho hlavu. Viděl bych jeho budoucnost tak, že by se stal jediným zákonodárným sborem. Sněmovna by šla rozpustit.
 • Nejvyšší kontrolní úřad – kapitola sama pro sebe. Nevěřím, že státní úřad je schopen kontrolovat státní úřady. Výsledky tomu odpovídají. Pokuty z jedné státní kapsy do druhé státní kapsy.
 • Úřad průmyslového vlastnictví – a Číňani okopírují cokoliv
 • Ústavní soud – 15 soudců, kteří hlídají politiky, aby jejich zákony nešly proti Ústavě. Trochu si hrající na nevolený politický aparát. Na jednoho soudce vychází měsíčně 847 tis. Kč
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – nelze se mu zachovat žádným způsobem. Když si umane, jdete…
 • Úřad pro ochranu osobních údajů – a co ty veřejně dostupné databáze?
 • Český báňský úřad – v zemi bez baní
 • Ombudsman – suplent právního řádu bez pravomocí

A už skoro na konec: státní dluh se dnes pohybuje přes 1,7 biliónu korun (abyste si to uměli představit, je to tolik: 1 700 000 000 000 Kč, 1 700 mld.). Kalouskova složenka na 170 000 je nesmysl, protože započítává i důchodce a děti. Dluh na pracujícího dosahuje reálně 474 860 Kč a kdybyste ihned přestali jíst a pít a bydlet a jezdit a topit a platit daně a děti vyhnali na pastvu, budete to splácet půl druhého roku. A kdybyste žili jen jakž takž a jen spláceli státní dluh ¼ výdělku, splácet to budete přes šest let. Úroky ani nepočítám.

Tak až se zase budete smutně dívat na výplatní pásku, podívejte se na tabulku, proč berete tak málo.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 989 × | Prestiž Q1: 26,68

+96 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top