Štítky článku: •  

Je ČSSD asociální, nebo jen pokrytecká?

Minulý týden odmítl oranžový Senát vládní balíček zvyšující sazby DPH o jeden procentní bod v obou sazbách. Návrh zákona se vrací do Sněmovny, kde bude velmi pravděpodobně znovu jen těsnou většinou přijat.

Se zvýšením DPH také dlouhodobě a hlasitě nesouhlasím. Ani s tím předchozím, ani s tím současným. Důvodem však je, že jakékoliv zvyšování daní (přímých či nepřímých) v důsledku opakovaně odebírá občanům disponabilní prostředky, čímž:

 1. vybržďuje již téměř stojící ekonomiku
 2. omezuje svobodu občanů nakládat s vy­dě­la­nými prostředky podle svého vlastního uvážení
 3. posiluje roli státu tím, že stát nadále nad­řa­zu­je spotřebu své státní správy nad zájmy ekonomicky aktivních obyvatel
 4. stát a vlády setrvale stvrzují, že princip ma­siv­ní­ho přerozdělování, tedy socialismus, je jim nejbližší

Daní a poplatků současná vláda zavedla za dobu svého panování už tolik, že je trapné o tom stále dokola mluvit. Z posledních například:

 1. Dramatické zvýšení správních poplatků ve stavebnictví.
 2. Zvýšení daně z příjmu fyzických osob o 1 200 Kč ročně („povodňová stokoruna“).
 3. Srážková daň 15 % z úroků ze stavebního spoření.
 4. Zdanění důchodů pro důchodce s cel­ko­vý­mi příjmy nad trojnásobkem průměrné mzdy.
 5. Zrušení slevy na dani z příjmu pro všechny pracující důchodce.
 6. Zavedení 50% daně z podpor ke sta­veb­ní­mu spoření.
 7. Zvýšení dálničního poplatku pro osobní auta z 1 200 Kč na 1 500 Kč.
 8. Mýtné pro nákladní vozy je vyšší o jednu čtvrtinu.
 9. Zvýšení sazby daně z cigaret na 42 Kč/kra­bič­ku a z volného tabáku na 1 400 Kč za kg.
 10. Daň ze stlačeného zemního plynu ve výši 500 Kč za tunu.
 11. Zvýšení spodní sazby DPH z 10 % na 14 % u potravin, léků, tepla, vody, dopravy, knih ap.
 12. 32% daň z povolenek na emise při výrobě tepla a elektřiny.
 13. Dětské pleny jsou přeřazeny do vyšší sazby DPH.
 14. Daň z převodu nemovitosti zvýšena ze 3 % na 4 %.
 15. Zrušení slev na dani pro živnostníky.
 16. Zvýšení daně z příjmu fyzických osob na 22 % pro lidi s příjmy nad čtyřnásobkem průměru.
 17. Zrušení stropu pro placení zdravotního pojištění.

Se stálým zvyšováním daní ostře nesouhlasí ani president republiky. Dvojí manipulace s výší DPH jen v jednom jediném roce je pro podnikání zcela zhoubná. Např. Německo má stabilní výši MWS již třicet let!

Co si tedy myslet o Senátním levicovém NE? Pokud by bylo podle vládní vůle, pak by byly obě daně od ledna zvýšeny o jeden procentní bod: ze 14 na 15 % a z 20 na 21 %. Podle Kalouska prý nutná podmínka udržení 100 miliardového deficitu i pro příští rok. Opakuji: žádné významné vládní úspory, jen další dluh!!!

Zvýšení DPH je nepochybně nepříjemné, kontraproduktivní a v principu levicové. Že tato vláda, stejně jako jiné předchozí, pravicová nikdy nebyla je již dávno poznaným faktem. O to více je pozoruhodné, jak ji kritici zleva za pravicovou tvrdošíjně označují. Praxe nás utvrzuje, že naše politické spektrum je výhradně středo-levé, levicové až ultralevicové.

A pak je prostě zásadní otázkou, proč se poměrně značně levicová ČSSD vymezuje proti jednoprocentnímu zvýšení DPH na potraviny, když ví, že pokud by zákon dolní sněmovnou do konce roku neprošel, sjednotila by se od ledna sazba DPH na jednotnou výši 17,5 %, tedy potraviny by zdražily ne o další 1 %, ale o 3,5 %? To sociální demokracie pokládá za sociální?

Tato jednotná sazba DPH připomíná něco, co jsme znali z doby plánovitého reálně-socialistického hospodářství: „…zdražíme vám sice potraviny, zato vám zlevníme lokomotivy…“.

Anebo je to všechno jinak? Není to nakonec tak, že na levé straně parlamentního smetiště je silně přeplněno a ČSSD se jen vymezuje proti nevítanému konkurentu na stejné polovině hřiště?

Situace vypadá tak, že oběma mainstreamovým stranám je vlastně jedno, jak vládní politika dopadne na občana. Smyslem a náplní obou politických sil je jen prodrání se k moci, nebo udržení se u moci. Za každou cenu. A jakkoliv jsou vládní reformy (deformy) podle mého názoru spíše značně nekoncepční a spíše zpackané, nemohu se zbavit pocitu, že ČSSD je odmítá nikoliv pro chybnou koncepci, ale jaksi a priori proto, že je prosazuje nepřátelský tábor ODS & spol. Ostatně ČSSD už avizovala, že hodlá ihned po nástupu k moci zrušit všechno, co bylo dosud jako reformní kroky přijato.

Anebo je ČSSD jen pokrytecká a populistická, protože ví, že sněmovna vládní balíček opět prohlasuje a gesto Senátu bylo jen prázdným plácnutím do stávající politické břečky, jehož důsledkem je jen další destabilizace podnikatelského prostředí a prodlužování období nejistoty.

Nemohu se zbavit pocitu, že občané dnešního státu se stali jen jakýmisi laboratorními myšmi. Objektem ekonomického a sociálního experimentování té či oné momentální vládní většiny.

Buď levé, nebo levé.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 785 × | Prestiž Q1: 18,48

+46 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top