Štítky článku: •  

Dobešovo ovoce nás vyšlo dost draho

Kdo by to neznal? Exministr dopravy Pavel LIDEM Dobeš je zodpovědný za to, že zjara byl spuštěn nový systém Centrální registrace motorových vozidel. Starý registr byl – podle úředníků – o mnoho rychlejší a spolehlivější. Vzpomínáte si ještě, nebo už věc vyšuměla jako všechny den staré zprávy?

Pomiňme, že nový systém byl spuštěn naprosto diletantsky a neprofesionálně. I u systémů mnohonásobně menších a méně zatížených je naprosto běžné, že nový systém se spouští paralelně se systémem starým do tzv. zkušebního provozu. Nevím, který čert odpovědným osobám nakukal, že starý systém se vyřadí z činnosti a nový nasadí do provozu bez toho souběžného provozu.

Těžko dnes sahat do svědomí všem zainteresovaným. S odstupem času se zdá, že zadání tohoto projektu mj. postrádalo základní znalost problematiky (např. v novém systému se řada údajů musela zapisovat manuálně). Koncem března 2010, kdy podepsalo ministerstvo dopravy smlouvu s ATS-Telcom na zajištění IT služeb, vedl resort Gustáv Slamečka. Jak vyplývá z dokumentů, jež zveřejnilo ministerstvo dopravy, pod kontraktem není podepsán Slamečka, ale jeho tehdejší náměstek Roman Boček. Cena zakázky byla sjednána na 395 mil. korun + DPH.

Dodavatel (ATS-Telcom) – snad z termínových důvodů – nasadil systém zbrkle a neodpovědně. Nedomyšlenosti a neodladěnost systému se hned 12. 7. 2012 v první hodině provozu vymstily. Registr po nasazení zkolaboval. Po uvedení do ne-provozu byla dodavatelská firma nucena opravit přes 800 000 chyb. A kolaboval všechny následující dny, jeden za druhým, k posměchu či zlosti veřejnosti. Odpovědnost si přehazovali jako horký brambor z ruky do ruky jednotliví držitelé výchozích databází.

Ministr Dobeš položil hlavu na špalek: pokud systém nepoběží bez závad, v pondělí odstoupím. Systém průběžně kolaboval, či plně nefungoval ještě dalšího půl roku. Ministr na svoji hlavu na špalku poněkud pozapomněl. Asi se zapomněl dostavit kat Mydlář.

Před několika dny se ministr konečně odporoučel s tím, že v nejbližších dnech dojde ještě k propojení registru s dalšími databázemi – tuším se základními registry osob a nemovitostí. Už zapomněl říci, zda se tím konečně provoz registru stabilizuje a zrychlí, či lze čekat další havárie při střetu s nekompatibilními databázemi. [Viz pozn. dole]

Řada lidí, kteří na registru motorových vozidel promarnili čekáním řadu zbytečných hodin a dní se nyní má dočkat odškodného a náhrady ušlých zisků za tento promarněný čas. Škody má hradit Ministerstvo dopravy.

Ministr, když si balil aktovku, mi jaksi zapomněl říci, proč tyto škody mají platit všichni daňoví poplatníci, včetně těch, kteří nenesou žádnou odpovědnost za nasazení tohoto zpackaného systému.

Neumím pochopit jak to, že škody primárně neplatí dodavatel systému, firma ATS - Telcom. (Stejná dodavatelská firma mezitím vyhrála tendr na podobný informační systém pro Ministerstvo zemědělství v ceně 262 442 169 korun.)

A jestliže smlouva s dodavatelem byla – jako většinou – špatně napsaná, jak to, že vzniklé škody neplatí odpovědní ministerští náměstci.

A jestliže pracovní smlouva náměstků nedovoluje platit za škody způsobené nesprávným výkonem svěřené funkce, musím se ptát, jak to, že vzniklá škoda neleží na bedrech nejvyššího řídícího pracovníka – resortního ministra.

Ale tak to v naší domovině samozřejmě nechodí. U nás se řídíme pravidlem: případné zisky se kapitalizují, případné škody se socializují. A exministr bude vinen pouze politicky a bude katapultován do nějaké předem vybrané trafiky.


[Článek byl napsán 8. 12. 2012 14:26. Dnes již víme, že registr vozidel po propojení se základními registry osob a nemovitostí opět zkolaboval. Ale ministerstvo je prý spokojeno.]

Kruci, soudruzi, už mi s touto praxí jděte k šípku!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 231 × | Prestiž Q1: 24,50

+80 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top