Štítky článku: •  

Štěch: 77 tisíc živnostníků do továren!

Včerejší výroky odborářského bosse a socialisty Milana Štěcha připomněly, že v této zemi podnikatelé nečelí jen jednomu nebezpečí, tedy politice Andreje Babiše, ale že proti nim stojí pevná fronta nepřátel svobody a nezávislosti.

Podle pana senátora Štěcha by bylo žádoucí nastavit daně tak, aby se tisícům osob samostatně výdělečně činných přestalo vyplácet pracovat sami na sebe, a pokorně se zařadily mezi zaměstnance. Práci tisíců malých a středních podnikatelů označil pan senátor za nedůležitou a bezvýznamnou pro národní hospodářství a nicotnou pro tvorbu HDP.

Štěch poukazuje na to, že malí a střední podnikatelé platí ve srovnání se zaměstnanci mnohem nižší sociální a zdravotní daň. Tuto mantru opakují do omrzení snad všichni odborářští bossové v této zemi. Což o to — mají v zásadě pravdu. Bylo by na místě poznamenat, že kromě rozdílné míry zdanění se však život zaměstnanců a živnostníků liší v míře rizika a nejistoty, a v neposlední řadě i v míře vlastního pracovního nasazení. Rozhoduje-li se člověk, zda být zaměstnancem či pracovat sám na sebe, vyhodnocuje všechny tyto aspekty. Ne každý je schopen vzdát se určité jistoty, kterou nabízí standardní zaměstnanecký poměr. A naopak ne každý chce být zaměstnancem.

Zdanění práce je v této zemi skutečně vysoké — a zaměstnanci jsou ti, kteří jsou nejvíc biti. Vadí to snad odborářským bossům — kteří by vlastně z popisu své práce měli hájit zájmy zaměstnanců? Očividně ne — zvláště když tito předáci čile kolaborují s vládou, která zaměstnance tak nemilosrdně daní. Chtějí jakousi jejich zvrácenou socialistickou spravedlnost, tedy rovnoměrné rozložení bídy, místo toho, aby volali po opačném řešení: radikálním snížení daňového zatížení zaměstnanců. Přitom z toho opačného, nesocialistického, pravicového, svobodného řešení by měli prospěch všichni. Bezohledná, ničemná likvidace tisíců malých a středních podnikatelů neprospěje nikomu.

Je naprosto irelevantní, jaký má práce toho či onoho podnikatele přínos pro tvorbu HDP. Tato veličina je důležitá pro vládní plánovače, kolektivistické politiky či ministerské úředníky, přičemž ve své pravé podstatě je to pouze statistika, která o skutečném stavu ekonomiky vypovídá jen velmi málo, protože skutečnou podstatu ekonomiky, tedy individuální lidské jednání, nelze v žádném případě vmáčknout do plánovacích tabulek.

Skutečně objektivně ohodnotitelný přínos či užitečnost práce podnikatelů (a nejen jich — platí to pro každého) tkví v jejich vztazích se svými zákazníky, s dodavateli, zaměstnanci nebo s rodinnými příslušníky, které ze své práce živí. To jsou důležitá, unikátní pouta, která kolektivista, který pro společnost nevidí člověka, nikdy nemůže pochopit — protože odmítá připustit, že společnost je pouhou abstrakcí, zatímco pouze jedinec je skutečnou jednající entitou.

Pohrdavé vyjádření odborářského předáka Štěcha, že práce tisíců malých a středních podnikatelů neznamená pro národní hospodářství žádný přínos, je vyjádřením povýšeného, bohorovného kolektivisty, vykladače „vyššího dobra“ a „společenského blaha“, který je kdykoliv připraven zničit osobní štěstí jednotlivce, překazit jeho plány a cíle, obětovat jeho život — protože život jednotlivce v očích kolektivisty neznamená ve srovnání s kolektivem vůbec nic.

V době, kdy ekonomika celkem šlape, by mělo přibývat lidí, kteří si troufnou riskovat a vymění jistotu zaměstnaneckého poměru za příslib lepšího výdělku a nezávislosti. Místo toho malých a středních podnikatelů v této zemi ubývá, což nelze klást za vinu nikomu jinému, než současné vládě. EET a povinné hlášení DPH přiměly mnoho podnikatelů se svou činností skončit. Socialistům to však nestačí, a v boji proti nezávislým lidem touží vytáhnout další zbraň. Jak dlouho to ještě budeme snášet?

Pokud včerejší výroky odborářského bosse Štěcha zůstanou bez patřičné odezvy svobodomyslných, produktivních a nezávislých lidí, co nás asi čeká příště? Nucené naturální odvody vyžadované od každého malého a středního podnikatele? Speciální „solidární“ daň? Povinné vykazování odpracovaných hodin? Nebo ještě něco horšího? Jak víme z naší historie, fantazie nepřátel svobody je takřka nekonečná. Stejně jako je nekonečná jejich nenávist vůči svobodě a nezávislosti.

Koneckonců, nucený přesun tisíců politicky nepohodlných osob, tehdy úředníků, z jednoho oboru do jiného už si soudruzi Štěchové minulých dob vyzkoušeli. Stejně tak si tehdy tito Štěchové vyzkoušeli, jak lze neustálým přidáváním dalších a dalších povinností zničit tisíce drobných živnostníků a malých zemědělců. Tentokrát jim to nedovolíme.

Píše na iDnes pan Luboš Zálom

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 325 × | Prestiž Q1: 7,91

+10 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 2 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
huhulahula

Odvody a daně jsou v tomto státě nějak nastavené, toto nastavení je pro všechny OSVČ stejné a je na rozhodnutí každého z nich, zda tyto podmínky akceptuje, nebo ne. Peníze nejsou v životě všechno, spousta lidí dá přednost sníženému příjmu, pokud má možnost dělat to, co chce dělat, co je těší, co milují, co třeba mistrovsky zvládají (ale pracovní místo by v daném oboru třeba vůbec nedostali). Pro řadu lidí je důležitá možnost organizovat si svůj čas, regulovat si přísun práce podle vlastních potřeb a představ atd. I za tu cenu, že třeba nepracují vždy na 100 % - prostě třeba chtějí taky ŽÍT... Proč to nemůže pan Štěch pochopit? To je rozhodnutí každého jednotlivce, je to projev jeho osobní svobody. Nejsme snad na světě proto, aby nás stát náležitě hospodářsky využíval/čerpal a abychom zvyšovali HDP, ale abychom žili spokojené, šťastné a zdravé životy, ne? Kdo si dovoluje za nás takové věci rozhodovat a posuzovat, jak moc máme pracovat? To je vážně nehoráznost! Co je mi do nějakého HDP? Do hospodářského růstu? Já se mám přetrhnout a zvyšovat HDP? Asi hlavně proto, aby tlučhubové na nejrůznějších úřadech, kteří polovinu dne proflákají a druhou polovinu dne vymýšlejí blbosti a způsoby, jak ostatním zavařit, mohli dostávat pravidelně přidáno, že? To je vážně skandál!!! Ostatně, nechápu, proč nás pan Štěch nenechá rovnou zavřít do gulagů - to by teprve bylo efektivní využití pracovní síly a nemusel by se ani starat o naše důchody, které mu teď tak leží na srdci... To je snad přece taky moje věc, jak se na stáří připravím, ne??? Co je mu sakra do toho?

PeTaX

To je jednoduché. Pan Štěch je bolševik duší i tělem. Ostatně byl členem KSČ hned, jak to šlo a věk mu dovolil. V rozhovoru pro jakousi televizi (snad DVTV?) na otázku, zda by neměl okamžitě rezignovat na všechny ústavní funkce (po takových skandálních výrocích), odvětil, že vůbec netuší, proč by měl rezignovat. Bolševici totiž žádnou morálku neznají.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top