Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:
Čtení tohoto článku zabere přibližně 2 min.

Vzkaz Podnikatelských odborů

Vytvořili jsme seznam požadavků vládě, který členové Podnikatelských odborů, podnikatelé a živnostníci, svým hlasováním seřadili podle naléhavosti, s jakou je vnímají.

Výsledky ankety — seznam požadavků vládě

Je pozoruhodné, že do popředí se dostaly takové požadavky, jako „zastavit udávání“ nebo „snížit odvody pro zaměstnance“, které přímo nesouvisí s podnikáním. Je zřejmé, že nás všechny nejvíce zajímají obecné svobody a kvalita života. Tento seznam požadavků předkládáme vládě České republiky.

Níže můžete vidět výsledky ankety.

I. STÁTNÍ SPRÁVA

Státní správa má sloužit občanům jako servis. Dnes je však naše státní správa spíše drábem a chová se k podnikatelům a živnostníkům jako nadřízený subjekt. To je zcela nežádoucí stav, v demokratické zemi nepřijatelný.

Hlasující seřadili požadavky na úpravy státní správy takto:

 1. Zastavit jakoukoli podporu udavačství a podobných defektních jevů 92 % hlasujících
 2. Zavedení osobní odpovědnost vysokých úředníků 91,2 %
 3. Omezit nekontrolovatelnou moc Finanční správy 90,7 %
 4. Snížit odvody z mezd a zvýšit tak příjmy zaměstnanců 88,1 %
 5. Zastavit rozdávání peněz prostřednictvím investičních pobídek 85,4 %
 6. Zastavit podněcování nepřátelských nálad mezi různými částmi společnosti 82,7 %
 7. Stanovit státní správě vymahatelná pravidla a lhůty pro její výkon 82,7 %
 8. Zrušit veškeré předpisy (v NOZ a jinde), které omezují svobodné nakládání s vlastním majetkem 82,3 %
 9. Omezit zásahy státu do vztahu zaměstnavatel — zaměstnanec 75,2 %
 10. Zavést státní správě zákonnou povinnost sdílet údaje vyžadované od podnikatelských subjektů 73,9 %
 11. Zrušit neoprávněnou moc zaměstnaneckých odborů vůči zaměstnavatelům 65,9 %
 12. Uzákonit jednání státní správy vždy s ohledem na možnosti a potřeby podnikatele 65,5 %
 13. Prodloužení a rozšíření připomínkového řízení k návrhům zákonů o podnikání 58,4 %
 14. Vyhlášení nejméně ročního moratoria na přijímání zákonů pro podnikání 54,4 %
 15. Prodloužení legisvakanční lhůty pro zákony upravující podnikání 46,5 %

II. BYROKRACIE

Byrokratická zátěž je pro podnikatele a živnostníky v ČR nadměrná a zatěžuje nás jen proto, že každý úřad si neustále vymýšlí, co ještě by nás mohl chtít.

Hlasující seřadili požadavky snížení byrokracie takto:

 1. Sejmout z podnikatelů povinnosti, které vykonávají za stát 93,7 %
 2. Odstranit byrokratické překážky pro drobné podnikání 92,4 %
 3. Zrušit řadu drobných povinností oznamovacích, evidenčních apod. 87 %
 4. Snížit zátěž kontrolami, tzn. změnit přístup a systém kontrol podnikatelů 84,3 %
 5. Snížit byrokratickou zátěže podnikatelů na méně než 300hod/rok 78,9 %
 6. Zkrátit povinné lhůty pro archivování dokumentů a dokladů 73,5 %
 7. Zrušit povinnosti podávat vše v elektronické podobě 66,8 %
 8. Zrušení ustanovení tzv. zdravotního zákona, která omezují svobodu podnikání 64,6 %

III. DANĚ A POPLATKY

Stát už neví, na co by ještě uvalil daně a za co by si ještě nechal od nás zaplatit. Nejhorší je, že si stát udělal z podnikatelů a živnostníků neplacenou finanční správu. My pro stát evidujeme a vybíráme daně a poplatky a ještě za vše státu ručíme.

Hlasující seřadili požadavky na úpravy daní a poplatků takto:

 1. Zrušení institutu ručení za DPH 89 %
 2. Zrušení EET 88,1 %
 3. Zavést platbu DPH z přijatých peněz, nikoli z vystavených faktur 87,2 %
 4. Zrušení kontrolních hlášení 85 %
 5. Snížit DPH a zavést maximálně dvě sazby, s platností alespoň na 5 let 84,6 %
 6. Odstranit zbytečné poplatky a daně 84,6 %
 7. Zrušit povinnost prověřovat plátce DPH 82,8 %

Originál dokumentu (PDF) je uložen zde

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 384 × | Prestiž Q1: 8,06

+10 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Vzkaz Podnikatelských odborů

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

top