Štítky článku: •  

Účetnictví kandidátů — znalecký posudek

Oba kandidáti, kteří postoupili do druhého kola prezidentské volby, mají (jak jim uloženo) zřízen tzv. „transparentní“ účet. Je mi jasné, že většina občanů nemá čas se těmito čísly brodit. Tak jsem si jej udělal já a tady jsou v kostce nějaké závěry:

Už nějakých 18 let – panebože, to to uteklo – se zabývám fenoménem Internetu, jazyky HTML, CSS, PHP, ASP, JS a dalšími okolnostmi provozu a tvorby internetových aplikací, takže se mohu považovat za jistého znalce a odborníka. A jestliže se k tomu přidá matematicko-analytický způsob myšlení, který je pro programování nezbytný, a dosti solidní znalost IT, předkládám zde studii zmíněných „transparentních“ účtů.

Ještě jen na okraj: vyřazená kandidátka Jana Bobošíková této povinnosti zveřejnit účetnictví volební kampaně nedostála příliš dobře – na svém soukromém webu poskytla pouze ke stažení několik dokumentů aplikace Word s nějakými daty. (Ponechávám na laskavé úvaze čtenáře, nakolik se hodí textový editor k evidenci a analýze jakýchkoliv strukturovaných dat.) Podobný výstup nabídla i Z. Roithová.

Za pozornost jistě stojí i to, že se o tyto účty zajímala agentura Amnesty International. Podle jejího závěru byl účet Miloše Zemana označen jako druhý nejhorší ze všech devíti kandidátů. Názor AI však ponechávám stranou – nebudu jej brát v potaz.

Obraťme ale pozornost našim dvěma kandidátům: oba mají svůj účet veden u České spořitelny, Miloš Zeman účet č. 2390200073/0800 (použitá data k 22. 1. 2013, účet od 26. 9. 2012) a Karel Schwarzenberg účet č. 2840392309/0800 (použitá data k 23. 1. 2013, účet od 17. 9. 2012). Proč zrovna u ČS nebudu řešit.

Analýza kódu

Oba výpisy z účtu jsou si vnějškově, strukturálně podobné. Za poněkud archaický lze označit typ DTD HTML dokumentu: HTML 4.01 Transitional – ve verzi loose.dtd – to je opravdu velmi, velmi prastará norma. Při pokusu o otevření cílové adresy v prohlížeči Internet Explorer (9) však dojde k automatickému přesměrování na adresu chybové stránky 404 - Document not found.

error404.png (69,114 kiB)
Error 404 - File not found

Stránka Miloše Zemana vykazuje 4 syntaktické chyby, stránka Karla Schwarzenberga vykazuje 3 zcela stejné chyby – jde zřetelně o chyby kodérů ČS a netřeba z nich činit závěr.

V obou dokumentech (mimo strukturální a navigační prvky) jsou data vložena do HTML tabulky. Přinejmenším podivné je, že v deklaraci tabulky je uvedena ve stylopisu výška tabulky: height: 38803px; to se bezvýhradně NIKDY nedělá. Tento fakt zohledním až v závěru posudku.

Analýza dat

Struktura

Dílčí data jsou v jednotlivých buňkách tabulky uložena ještě v samostatných odstavcích

<p></p>. To je přinejmenším zvláštní a neobvyklé. Počet těchto odstavců v buňkách je navíc proměnlivý, což je vysoce neobvyklé. Zpravidla – pokud jsou data čerpána z nějaké databáze (a to bych u výpisu z bankovního účtu čekal standardně) – necháme získaná data procházet nějakým cyklem, např.:

foreach($rows AS $row) { $out .= '<tr>'; $out .= '<td><p>' .$row->date. '</p>' . NL; $out .= '<p>' .$row->time. '</p></td>' . NL; $out .= '<td>' .$row->name. '</td>' . NL; $out .= '<td>' .$row->value. '</td>' . NL; /* atd. dle potřeby */ $out .= '</tr>' . NL; }

…když už v buňce nějaké odstavce přece jen chceme uvést. Zásadní je to, že při průchodu cyklem není obvyklé, aby jednou byly v buňce odstavce dva, někdy tři a někdy čtyři a někdy žádný. Šlo by to samozřejmě zajistit podmínkou IF (např. pro prázdnou hodnotu), což zde však jistě není uplatněno, protože se v buňkách objevují přečasto odstavce prázdné:

<p></p>, nebo <p> </p>. Jev je doložitelný u obou účtů.

paragraphs.png (66,850 kiB)
Výskyty odstavců
Cifry

Poněkud neobvyklé je formátování částek. Je užita kombinace anglosaské a české typografie: 3.000,00. Což o to, funkce NumberFormat(args) by nám to dovedla zajistit, ALE NE PRO KAŽDOU ČÁSTKU A ŘÁDEK JINAK. Některé částky jsou uvedeny bez haléřové části: 500, některé cifry mají formát 500,- a v několika buňkách dokonce nesmyslný formát 1,000,00.

Částky a výsledovka

Oba kandidáti mají chybu ve zcela zásadní a elementární věci a tou je zůstatek na účtu:

  • Účet Miloše Zemana udává, že zůstatek na účtu činí 1.473.938,13ZK, avšak prostá fce SUBTOTAL nám poskytuje po opravě cifer částku 1 482 478,13 Kč; chyba činí 8 540,00 Kč.
  • Účet Karla Schwarzenberga udává, že zůstatek na účtu činí 5.264.771,82 CZK, prostý cifršpiónský postup nám poskytuje po opravě cifer částku 5 264 771,71 Kč; chyba činí jen 0,11 Kč.

Závěr

Oba účty (z výše uvedených důvodů) nejsou exportem dat z nějaké databáze bankovních operací, ale velmi pravděpodobně konverzí tabulek z aplikace MS Word, nebo OO Writer (Excel a Calc bych vyloučil pro snadnou odhalitelnost „necifer“). Vzhledem k přítomnosti odstavců jsem přesvědčen, že ke konverzi byly užity poměrně rozšířené editory JSON CKEditor, nebo TinyMCE, (ty ostatně známe všichni z administračního rozhraní Blogu iDnes), které např. odstavce v buňkách tabulky generují s oblibou.

Vzhledem k tomu jsem přesvědčen, že předkládaná data byla odevzdána v nějakém kancelářském formátu (zcela nevhodném) a jejich autor si do svých tabulek mohl zanést libovolné osoby, částky i vročení a s daty libovolně manipulovat. Vzhledem k absenci identifikace donátora (ať číslem účtu, nebo jinak) nelze ověřit, zda daná osoba existuje a částku skutečně zaslala, je zveřejněný obsah neprůkazný u obou kandidátů.

Oba „transparentní“ účty nejsou ani průhledné, a v některých ohledech věcně nesprávné a proto jsou značně nedůvěryhodné! (I když Schwarzenbergův je o něco lepší.)

Na závěr jen několik zajímavostí:

Na oba účty neváhala řada lidí zasílat malé, haléřové částky jen proto, aby mohli použít proti majiteli účtu různé nepříliš lichotivé invektivy: M. Z. (34×), K. S. (18×).

Příjmy:
  • K. Schwarzenberg 33 104 187,01 Kč
  • M. Zeman 12 131 503,81 Kč
Výdaje:
  • K. Schwarzenberg -27 839 415,30 Kč
  • M. Zeman -10 649 038,90 Kč
Průběh stavu účtu
stav-uctu-mz.png (57,152 kiB)
Stav účtu Miloše Zemana - graf
stav-uctu-ks.png (69,481 kiB)
Stav účtu Karel Schwarzenberg - graf
TOP 10 %
Datum Dárce TOP 10 % donátorů
M. Zemana
8.1.2013 Strana Práv Občanů 2 000 000,00 Kč
14.12.2012 Gajdoš František 1 000 000,00 Kč
5.10.2012 „Občanské sdružení“ 670 000,00 Kč
7.1.2013 Ray Service a.s. 500 000,00 Kč
18.1.2013 Václav Daněk, Ing. 500 000,00 Kč
19.11.2012 Finanční dar Karel Klimoszek 450 000,00 Kč
7.12.2012 SIGMA GROUP a.s. 400 000,00 Kč
14.12.2012 Tománek Richard 300 000,00 Kč
20.12.2012 Hrusecka stavebni SP 300 000,00 Kč
11.12.2012 Král Jiří Mgr. 250 000,00 Kč
17.12.2012 HAMA Litovel, spol. 250 000,00 Kč
10.12.2012 Vklad hotovosti 227 000,00 Kč
20.11.2012 Pavlík Vladimír 200 000,00 Kč
22.11.2012 JESTRAB JIRI 200 000,00 Kč
7.12.2012 Hořavka Jan 200 000,00 Kč
14.12.2012 Jestřáb Jiří 200 000,00 Kč
20.12.2012 JUDr.Libor Baroň 200 000,00 Kč
9.1.2013 Jestrab Jiri 200 000,00 Kč
9.1.2013 Tomanek Richard 200 000,00 Kč
9.1.2013 ALUMBRADO 200 000,00 Kč
11.1.2013 NACKO-PRŮMYSLOVÉ 200 000,00 Kč
11.12.2012 Přibyl Václav 170 000,00 Kč
2.10.2012 Kozel Ivan 150 000,00 Kč
2.10.2012 Toman Zdeněk 150 000,00 Kč
26.11.2012 Florianová Iva 150 000,00 Kč
11.1.2013 Bareš Jiří 111 211,00 Kč
8.1.2013 SANATHERM s.r.o. 100 000,00 Kč
9.1.2013 Pan Martin Svoboda 100 000,00 Kč
11.1.2013 Navrátil Jiří JUDr. 100 000,00 Kč
11.1.2013 MUDr.František Ko 100 000,00 Kč
15.1.2013 PAN TOMAS KUBALA 100 000,00 Kč
17.1.2013 Mgr. Richard Gajdoš 100 000,00 Kč
19.11.2012 Martin Svoboda 90 000,00 Kč
21.11.2012 Pan Tomas Kubala 90 000,00 Kč
20.11.2012 Dolezal Marek 85 000,00 Kč
23.11.2012 Rosenbreyer Tomáš 80 000,00 Kč
4.12.2012 MGR. DANIEL TOMICEK 80 000,00 Kč
11.12.2012 Krygel Petr 80 000,00 Kč
27.11.2012 Hába Jan 75 000,00 Kč
13.12.2012 Šedivý Vlastimil 70 000,00 Kč
8.1.2013 ASA EXPERT a.s. 60 000,00 Kč
11.1.2013 Fedorek Jaroslav 55 000,00 Kč
4.10.2012 PALAS JAROSLAV 50 000,00 Kč
23.11.2012 Žák Pavel 50 000,00 Kč
23.11.2012 Medková Alena MgA. 50 000,00 Kč
25.11.2012 Doležal František 50 000,00 Kč
21.12.2012 Vklad hotovosti 50 000,00 Kč
27.12.2012 Kovařík Lubomír 50 000,00 Kč
3.1.2013 Vklad hotovosti 50 000,00 Kč
8.1.2013 1.ŽĎÁRSKÁ PLYNAŘSKÁ 50 000,00 Kč
9.1.2013 LEDL - Staveb. spol. 50 000,00 Kč
11.1.2013 Grochal Miroslav 50 000,00 Kč

Pozoruhodný je vklad SPOZ – až 8. 1. 2013, anonymní vklady a duplicitní donátoři.

Datum Dárce TOP 10 % donátorů
K. Schwarzenberga
2.10.2012 TOP 09 5 000 000,00 Kč
6.11.2012 WINKLER LIBOR-DAR KAREL SCHWARZENBERG 5 000 000,00 Kč
15.1.2013 TOP 09 3 000 000,00 Kč
23.11.2012 NEMEC NEMEC C/A 2 500 000,00 Kč
11.12.2012 PAN VACLAV DEJCMAR 2 500 000,00 Kč
27.11.2012 SIVEK VILIAM 2 000 000,00 Kč
8.10.2012 VÁCLAVÍK PETR 1 500 000,00 Kč
14.9.2012 Karel Schwarzenberg 1 000 000,00 Kč
18.9.2012 ORLIK NAD VLTAVOU, S 1 000 000,00 Kč
7.12.2012 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 000 000,00 Kč
20.12.2012 Schwarzenberg Karel 1 000 000,00 Kč
8.1.2013 TOP 09 1 000 000,00 Kč
10.1.2013 AGENTURA FLORA, S.R.O. 1 000 000,00 Kč
14.1.2013 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 000 000,00 Kč
19.10.2012 Ivan Chadima dar 500 000,00 Kč
21.11.2012 BAKALA ZDENEK 500 000,00 Kč
3.1.2013 ING. PETR BEZDEK 500 000,00 Kč
8.1.2013 VAŇKOVÁ JANA 500 000,00 Kč
7.1.2013 CESKA POSTA, S.P. -PLEVA 200 000,00 Kč
21.1.2013 KOMTERM, a.s. 180 000,00 Kč
21.1.2013 PELIKANOVA DANUSE 150 000,00 Kč
9.1.2013 PROXY-FINANCE A.S. 100 000,00 Kč
14.1.2013 ING. JOSEF KOTRBA 100 000,00 Kč
15.1.2013 BÚ-P TUREK PETR 100 000,00 Kč
15.1.2013 PROXY-FINANCE A.S. 100 000,00 Kč
15.1.2013 Iveta Králová 100 000,00 Kč
16.1.2013 BISTŘICKÝ TOMÁŠ 100 000,00 Kč
18.1.2013 MIKO international s.r.o. 100 000,00 Kč
21.1.2013 VALERT PETR 100 000,00 Kč
3.1.2013 JV PROJEKT VH S.R.O. 50 000,00 Kč
8.1.2013 STERNBERGOVÁ FRANZIS 50 000,00 Kč
14.1.2013 HROMADKA JAN 50 000,00 Kč
14.1.2013 Marek Hofta 50 000,00 Kč
14.1.2013 DC VISION, S.R.O. 50 000,00 Kč
16.1.2013 RÁKOSNÍKOVÁ SAŠA 50 000,00 Kč
16.1.2013 VANĚK VLADIMÍR ING 50 000,00 Kč
21.1.2013 KREIDL VLADIMÍR 50 000,00 Kč
14.1.2013 KRIZ PETR 33 333,00 Kč
17.1.2013 BEMETT, A.S. 30 000,00 Kč
14.1.2013 NOVAENERGO S. R. O. 25 000,00 Kč
21.1.2013 MÁLIK JURAJ 25 000,00 Kč
3.11.2012 Kindl, Tomáš, JUDr. 20 000,00 Kč
7.12.2012 Illnerová Helena RND 20 000,00 Kč
15.1.2013 VOHÁNKA MARTIN 20 000,00 Kč
17.1.2013 KONVIČKA DALIBOR 20 000,00 Kč
18.1.2013 LUKES FRANTISEK 20 000,00 Kč
22.1.2013 KLIMPLOVA MONIKA 20 000,00 Kč
22.1.2013 VOSAHLO JAROSLAV 20 000,00 Kč
22.1.2013 Jan Kadlácek 20 000,00 Kč
23.1.2013 pl. od INGSEVISS-plast s.r.o. 20 000,00 Kč

Za pozornost stojí zejména podpora Z. Bakaly a různých politických uskupení

Struktura a časování výdajových položek
Datum Výdaj Časování výdajů
M. Zemana
3.10.2012 Tonery -5 704,00 Kč
3.10.2012 Inzerce -26 030,00 Kč
31.10.2012 Daň z úroku -51,00 Kč
8.11.2012 Archivní foto -21 870,00 Kč
12.11.2012 Zajištění mítinku -72 000,00 Kč
15.11.2012 Přelep reklamních panelů -9 000,00 Kč
15.11.2012 Výlep plakátů a reklamní plocha -17 479,00 Kč
15.11.2012 Tisk plakátů -328 320,00 Kč
16.11.2012 Výlep plakátů a reklamní plocha -14 438,00 Kč
22.11.2012 Reklama -3 600,00 Kč
22.11.2012 Výlep plakátů -25 038,00 Kč
22.11.2012 Vystoupení -60 000,00 Kč
22.11.2012 Vystoupení - umělecký výkon -100 000,00 Kč
22.11.2012 Tisk plakátů -246 960,00 Kč
23.11.2012 Vystoupení -60 000,00 Kč
23.11.2012 zajisteni mitinku -72 000,00 Kč
23.11.2012 zajisteni mitinku -108 000,00 Kč
26.11.2012 Zajištění mítinku -72 000,00 Kč
30.11.2012 Daň z úroku -58,00 Kč
30.11.2012 Distribuce -11 046,00 Kč
30.11.2012 Pozvánka na setkání -22 734,00 Kč
30.11.2012 Distribuce -27 902,00 Kč
30.11.2012 Pozvánka na setkání -35 147,00 Kč
3.12.2012 Inzertní kampaň -791 290,80 Kč
6.12.2012 distribuce letaku -52 963,00 Kč
6.12.2012 vylep plakatu -56 032,00 Kč
6.12.2012 reklamni spot -57 000,00 Kč
10.12.2012 Inzertní kampaň -718 894,80 Kč
12.12.2012 Reklama -16 507,00 Kč
12.12.2012 Produkce -60 000,00 Kč
12.12.2012 Produkce -60 000,00 Kč
12.12.2012 Produkce -660 000,00 Kč
14.12.2012 Domácí platba - S24 -5 340,00 Kč
14.12.2012 Domácí platba - S24 -56 400,00 Kč
18.12.2012 Anonymní výdaj!!! -20 000,00 Kč
18.12.2012 Reklama -737 616,00 Kč
20.12.2012 vylep plakatu -12 715,00 Kč
20.12.2012 zajisteni mitinku -36 000,00 Kč
20.12.2012 zajisteni mitinku -118 000,00 Kč
20.12.2012 zajisteni mitinku -175 200,00 Kč
27.12.2012 Plakáty -29 390,00 Kč
27.12.2012 Reklama -61 094,00 Kč
31.12.2012 Poplatek za účetní položku -65,00 Kč
31.12.2012 Daň z úroku -66,00 Kč
4.1.2013 Inzerce v tisku -689 151,60 Kč
8.1.2013 Produkce -60 000,00 Kč
8.1.2013 Produkce -60 000,00 Kč
8.1.2013 Produkce -60 000,00 Kč
8.1.2013 Produkce -60 000,00 Kč
8.1.2013 Plakáty -498 084,00 Kč
8.1.2013 Plakáty -501 600,00 Kč
8.1.2013 Zajištění kampaně -600 000,00 Kč
8.1.2013 Bilboardy -1 200 000,00 Kč
9.1.2013 Hudební produkce -139 400,00 Kč
11.1.2013 Plakáty -7 728,00 Kč
11.1.2013 Výroba spotu -34 800,00 Kč
11.1.2013 Distribuce -60 314,40 Kč
11.1.2013 Distribuce -65 913,10 Kč
11.1.2013 Zajištění mítinku -72 000,00 Kč
11.1.2013 Inzerce -610 597,20 Kč
15.1.2013 Vrácení daru Wippern Vok -5 000,00 Kč
15.1.2013 Produkce -60 000,00 Kč
15.1.2013 Produkce -60 000,00 Kč
15.1.2013 Produkce -60 000,00 Kč
15.1.2013 Produkce -60 000,00 Kč
15.1.2013 Produkce -60 000,00 Kč
15.1.2013 Produkce -60 500,00 Kč
17.1.2013 roznos materiálu -250 000,00 Kč
17.1.2013 reklamní panely -250 000,00 Kč

Minimálně zajímavé je rozepisování faktur pro stejného dodavatele do více plateb à 60 000 Kč.

vydaje-mz.png (77,176 kiB)
Výdaje - Miloš Zeman
Datum Výdaj Časování výdajů
K. Schwarzenberga
19.9.2012 Náklady - setkání s krajany -100 000,00 Kč
20.9.2012 mediální komunikace -30 000,00 Kč
3.10.2012 mediální konzultace -7 300,00 Kč
3.10.2012 vybavení kanceláře - tabule -12 425,00 Kč
3.10.2012 náklady kancelářské prostředky -20 000,00 Kč
3.10.2012 vybaveni kanceláře - stůl, židle -20 835,00 Kč
3.10.2012 setkání s podporovateli - pronájem -32 800,00 Kč
9.10.2012 kancelář - káva, vody, občerstvení -15 000,00 Kč
9.10.2012 kancelář - vybavení, papíry -25 000,00 Kč
11.10.2012 Výroba tiskovin -180 000,00 Kč
12.10.2012 Skicovné -5 000,00 Kč
12.10.2012 Skicovné -6 000,00 Kč
12.10.2012 Skicovné -6 000,00 Kč
12.10.2012 Skicovné -6 000,00 Kč
12.10.2012 Skicovné -6 000,00 Kč
12.10.2012 Výroba tiskovin -180 000,00 Kč
15.10.2012 Zajištění reklamy na FBC -23 000,00 Kč
16.10.2012 telefony -15 000,00 Kč
16.10.2012 natáčení a zpracování videa -30 600,00 Kč
16.10.2012 správa webových stránek -30 800,00 Kč
16.10.2012 inzerce -336 000,00 Kč
16.10.2012 inzerce -579 971,00 Kč
17.10.2012 Tisk materiálu -1 361 902,80 Kč
19.10.2012 nákup kancelářské techniky -9 389,00 Kč
22.10.2012 rozhlasový spot -40 020,00 Kč
24.10.2012 Tisk předplatné -470,00 Kč
25.10.2012 kancelář - vody -1 075,00 Kč
25.10.2012 reklama FBC -23 000,00 Kč
25.10.2012 fotografické služby -30 000,00 Kč
25.10.2012 mediální a strategické konzultace -36 000,00 Kč
25.10.2012 fotografie -63 600,00 Kč
25.10.2012 Focus group -175 500,00 Kč
26.10.2012 setkání s podporovateli -20 000,00 Kč
29.10.2012 konzultace strategie kampaně -32 000,00 Kč
30.10.2012 Poradenské a PR služby -30 000,00 Kč
31.10.2012 Daň z úroku -8,00 Kč
1.11.2012 nákup fotografií -18 000,00 Kč
1.11.2012 web aplikace -34 560,00 Kč
1.11.2012 analýza sociální sítě -144 000,00 Kč
1.11.2012 výroba videa -312 000,00 Kč
1.11.2012 mzdy září -říjen 2012 -719 750,00 Kč
1.11.2012 dopis voličům distrubice -1 200 000,00 Kč
1.11.2012 dopis voličům -tisk -doplatek -1 200 000,00 Kč
2.11.2012 výroba - placky čtverec -9 520,00 Kč
2.11.2012 grafické práce -25 000,00 Kč
2.11.2012 grafické práce -32 200,00 Kč
6.11.2012 korektury -100,00 Kč
6.11.2012 korektury -315,00 Kč
6.11.2012 kancelář - vody -725,00 Kč
6.11.2012 dárkové předměty - stuhy -1 428,00 Kč
6.11.2012 ubytování Uh. Hradiště -1 558,00 Kč
6.11.2012 kancelář - výměna vložek -6 588,00 Kč
6.11.2012 vytvoření webu -46 800,00 Kč
6.11.2012 část úhrady - přelep plakátu -99 820,00 Kč
8.11.2012 Pronájem skladu -17 900,00 Kč
8.11.2012 zajištění marketingové komunikace -84 240,00 Kč
8.11.2012 zajištění setkání - morava -88 092,00 Kč
8.11.2012 zajištění tiskové konference -99 360,00 Kč
8.11.2012 kreativní návrhy a tvorba textu -120 000,00 Kč
8.11.2012 doplatek - přelep ploch -200 000,00 Kč
8.11.2012 zajištění setkání s podporovateli -314 640,00 Kč
14.11.2012 úprava interieru - kancelář -3 600,00 Kč
14.11.2012 kancelář - cartrige -10 768,00 Kč
14.11.2012 zpracování on-line banneru -17 160,00 Kč
14.11.2012 grafické práce -18 460,00 Kč
14.11.2012 výlep reklamních ploch -44 110,00 Kč
14.11.2012 ihned reklama -44 880,00 Kč
19.11.2012 Tisk bilbordu -240 000,00 Kč
19.11.2012 náklady roadshow -456 360,00 Kč
19.11.2012 kampaň I Dnes centrum -550 896,00 Kč
20.11.2012 Výroba roll-up -5 700,00 Kč
20.11.2012 Důležité a naléhavé s.r.o. - vybavení kanceláře - židle -6 000,00 Kč
20.11.2012 Tisk BB punk -8 052,00 Kč
20.11.2012 Natáčení videa -22 560,00 Kč
20.11.2012 Důležité a naléhavé s.r.o. - telefony -30 348,00 Kč
20.11.2012 Důležité a naléhavé s.r.o. - vizitky, placky, font -39 180,00 Kč
20.11.2012 Důležité a naléhavé s.r.o. - setkání s občany Morava -40 400,00 Kč
20.11.2012 Doplatek - služby září -43 200,00 Kč
20.11.2012 Nákup reklamních ploch -1 012 800,00 Kč
21.11.2012 dar DDHK -30 000,00 Kč
21.11.2012 REKLAMA seznam.cz -180 771,00 Kč
21.11.2012 Reklama online říjen/listopad 2012 -196 992,00 Kč
21.11.2012 Reklama na telefonních kabinách -251 239,20 Kč
21.11.2012 Tisk billboardu -299 940,00 Kč
21.11.2012 Mzdy listopad -492 240,00 Kč
21.11.2012 INZERCE ONLINE -904 800,00 Kč
22.11.2012 Nákup reklamních ploch -669 600,00 Kč
23.11.2012 fotografické služby -30 000,00 Kč
29.11.2012 Kancelář - vody -1 221,00 Kč
29.11.2012 Nákup fotek -5 000,00 Kč
29.11.2012 příprava podkladů a trénink dobrovolníků -24 000,00 Kč
29.11.2012 ihned Home Page Skycraper -38 250,00 Kč
29.11.2012 Přeinstalace reklamních ploch -59 280,00 Kč
29.11.2012 vkládaná inzerce -70 000,00 Kč
29.11.2012 kampaň - 2. vlna média -645 764,40 Kč
30.11.2012 Daň z úroku -4,00 Kč
30.11.2012 REKLAMA MF DNES -89 059,00 Kč
30.11.2012 VÝROBA VIDEA -102 000,00 Kč
30.11.2012 PŘELEP BILBOARDŮ -144 000,00 Kč
30.11.2012 GRAFICKÉ PRÁCE -150 960,00 Kč
3.12.2012 Nákup fotografií -6 000,00 Kč
3.12.2012 Kampaň 1 . vlna - měření -18 000,00 Kč
3.12.2012 Tisk plakátů -33 570,00 Kč
3.12.2012 Tisk plakátů -71 790,00 Kč
18.12.2012 korektury -550,00 Kč
18.12.2012 voda - barely -871,00 Kč
18.12.2012 korektury -1 000,00 Kč
18.12.2012 HR poradenství -5 500,00 Kč
18.12.2012 tonery, oprava tiskárny -13 302,00 Kč
18.12.2012 fotografické služby -18 000,00 Kč
18.12.2012 inzerce -30 000,00 Kč
18.12.2012 fotografické služby -48 000,00 Kč
20.12.2012 voda - barely -871,00 Kč
20.12.2012 KS výloha s instalací -2 400,00 Kč
20.12.2012 dar dle smlouvy CZEPA -10 000,00 Kč
20.12.2012 KS výloha s instalací -10 800,00 Kč
20.12.2012 pronájem skladu dle smlouvy -11 000,00 Kč
20.12.2012 Airtex na stan -14 750,00 Kč
20.12.2012 grafické práce -35 800,00 Kč
20.12.2012 grafické práce -61 900,00 Kč
20.12.2012 mzdy prosinec -449 500,00 Kč
20.12.2012 výroba prog. předmětů -594 000,00 Kč
20.12.2012 inzerce v tisku -780 000,00 Kč
20.12.2012 inzerce internet -844 428,00 Kč
20.12.2012 dopis voličům distribuce doplatek -1 045 000,00 Kč
21.12.2012 inzerce v tisku -428 000,00 Kč
21.12.2012 inzerce v tisku -770 000,00 Kč
27.12.2012 Korektury -50,00 Kč
27.12.2012 Použití fotografie -3 000,00 Kč
27.12.2012 Prezidentský spot - zvukový mix -4 000,00 Kč
27.12.2012 Reklama Google -8 937,60 Kč
27.12.2012 Prezidentský spot - kamera -12 000,00 Kč
27.12.2012 Prezidentský spot - produkce -18 000,00 Kč
27.12.2012 Přelep BB -62 160,00 Kč
27.12.2012 Inzerce magazín -90 877,00 Kč
27.12.2012 Natáčení a střih videí -94 100,00 Kč
27.12.2012 Tisk BB + budky -170 556,00 Kč
27.12.2012 Důležité a naléhavé s.r.o. - Inzerce na internetu -250 000,00 Kč
27.12.2012 Inzerce internet -473 529,00 Kč
31.12.2012 Daň z úroku -5,00 Kč
8.1.2013 korektury -50,00 Kč
8.1.2013 mediální konzultace -40 000,00 Kč
8.1.2013 setkání s občany - kraje -145 200,00 Kč
10.1.2013 technicky servis IT -8 874,00 Kč
10.1.2013 střih volebních spotu -9 000,00 Kč
10.1.2013 režie spotu -30 000,00 Kč
10.1.2013 fotografické služby -42 350,00 Kč
10.1.2013 KS výloha s instalací -87 324,00 Kč
14.1.2013 spot - maskér -6 000,00 Kč
14.1.2013 pronájem kanceláře a služby -193 150,30 Kč
16.1.2013 testování bilbord -30 000,00 Kč
16.1.2013 grafické práce -37 470,00 Kč
16.1.2013 inzerce magazíny -89 059,00 Kč
16.1.2013 průzkum veřejného mínění -130 680,00 Kč
16.1.2013 výroba a distribuce prop. mat. -215 380,00 Kč
16.1.2013 výlep reklamních ploch -220 550,00 Kč
16.1.2013 grafické práce -250 470,00 Kč
16.1.2013 mzdy leden -447 700,00 Kč
16.1.2013 nákup reklamních ploch -898 425,00 Kč
18.1.2013 správa webu -41 140,00 Kč
18.1.2013 výroba reklamních předmětů -196 020,00 Kč
18.1.2013 výroba TV spotu -234 740,00 Kč
18.1.2013 grafické práce -338 800,00 Kč
18.1.2013 tisk propagačního materiálu -514 250,00 Kč
18.1.2013 distribuce a výlep tiskovin -586 850,00 Kč
18.1.2013 Inzerce v tisku -1 306 800,00 Kč
vydaje-ks.png (83,857 kiB)
Výdaje Karel Schwarzenberg
Závěr z výdajových položek

Dokladování položek se jeví průhlednější a logičtější u Karla Schwarzenberga. Byť se budou oba vymlouvat, že za chyby jsou odpovědné volební štáby, odpovědný je v prvé řadě kandidát.

Závěry si prosím udělejte sami.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 665 × | Prestiž Q1: 16,63

+36 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top