Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:
Čtení tohoto článku zabere přibližně 6 min.

Střípky (91)

♥ Politický Ústavní soud (Tomáš Grygar) ♥ Ještě jednou o justici (Jiří Kinkor) ♥ A o výkonu trestu (Marek Jaklovský) ♥ A státní byrokracie brzdí pokrok (Pavel Kařízek) ♥

Náš Ústavní soud je unikátní v několika věcech:

  1. Zrušil ústavní zákon, kterým byl sám vázán. Opíral se přitom o teorii materiálního jádra ústavy coby transcendentálního pramene práva, hojně využívanou v minulosti nacistickou a marxistickou filosofií státu a práva. Zrušením předčasných voleb na čas znemožnil fungování demokratického státu založeného na volbách a milionové investice soukromoprávních subjektů (politických stran) pohřbil do ztracena.
  2. Připustil svévolný výběr přísedících ze strany předsedů senátů bez veřejně stanovených pravidel.
  3. V podstatě si někteří jeho členové asi myslí, že právo na zákonného soudce mají občané v přípravném řízení trestním až od vydání nálezu Pl. ÚS 4/14. Já měl za to, že právo platí přinejmenším od vydání Listiny základních práv a svobod.
  4. Upřednostnil kalifornské právo před naším veřejným pořádkem a umožnil rodičovství dvou otců k jednomu dítěti.
  5. Konstatoval v usnesení I. ÚS 2632/12, že „zrcadlí-li postup státního zastupitelství v dané věci obecněji zaužívanou praxi, jedná se o závažný signál porušování principů právního státu.“ Neudělal proti této praxi v té době však vůbec nic.
  6. Velmi rychle rozhoduje ve věcech, které se týkají soudcovských platů. V podstatě zrušil zmražení soudcovských platů s tím, že soudci jsou vyšší středostavovská vrstva.
  7. Konstatoval, že právní úprava kontrolního hlášení DPH je skutečně protiústavní, ale vykonatelnost nálezu odložil o několik měsíců, takže protiústavní úprava je účinná dál.
  8. Příslušnost státního zastupitelství lze stanovit pouhou vyhláškou. Co na tom, že státní moc lze uplatňovat pouze způsobem a v mezích stanovených zákonem.
  9. Šmírování úředníků ve sklepích bezúhonných občanů je v pořádku. Že je to bez souhlasu soudu nevadí. Příště se třeba posvětí i kontrolní kamery na záchodech za účelem ochrany veřejného zdraví.
  10. Ústavní soud se pasuje permanentně do role pozitivního zákonodárce, když v odůvodněních nálezů (které jsou podle některých z ÚS závazné) přikazuje zákonodárci, jakou právní úpravu má přijmout, ruší právní předpisy s odůvodněním nutnosti reflexe společenských změn (adopce registrovaným partnerem) apod.

Vážím si Prof. Musila, Prof. Sládečka, Prof. Fenyka, Dr. Suchánka a některých dalších. Soudní ultra-aktivismus zbytku Ústavního soudu ale nelze přehlédnout. Soudci nejsou o nic víc než my ostatní. Jak vystihl prof. Musil: „Představa, že právníci jsou snad těmi, kdo v konečné instanci vyřeší nejlépe svár mezi dobrem a zlem, je veskrze mylná a v historii nesčetněkrát vyvrácená. Což snad soudci neasistovali při zločinech fašistické a komunistické justice?“

Tomáš Grygar via Ivan Šrámek, FCB


O justici

A pane Pelikáne, nepomohlo by kvalitě justice nekonečně více, kdyby místo tisíců zákonů, novel a vyhlášek (tzn. minimálně desítek tisíc stran) existoval jen zlomek tohoto objemu? Třeba jedna desetina nebo setina? Ono by to nejen že pomohlo kvalitě justice, ono by ji to dramaticky zvýšilo a výrazně zkrátilo zoufale dlouhá a vlekoucí se soudní řízení. Ale především by to fundamentálně zvýšilo kvalitu života, protože by to vrátilo lidem svobodu.

A víte, jak snížit objem zákonů (tj. drtivou většinu z nich zrušit) a ty zbývající zkvalitnit? Tak, že by stát (resp. jakékoli veřejné instituce) přestal lidem zasahovat do života a plnil jen a pouze RACIONÁLNÍ a MORÁLNÍ funkce (a žádné jiné): tj. bezpečnost, justice a obrana. Definičním znakem státu, pane Pelikáne, je použití fyzické (donucovací) síly. A tu je morální použít pouze v SEBEOBRANĚ. Tj. proti zlodějům, podvodníkům, vrahům, ostatním násilníkům a proti vnějšímu napadení.

Cokoli stát dělá jiného, nutně a logicky se stává zločincem, tj. používá sílu vůči člověku jako první. A to je hanebné a iracionální. K plnění správných funkcí by bohatě postačoval minimální objem jasně psaných a všem srozumitelných zákonů, takže soudci by nemuseli plýtvat čas nekonečným studiem tisíců stran nesmyslných zákonů a předpisů, jimiž dnes stát masově ničí lidské životy a díky nimž se stal kolosální mašinérií zla a nespravedlnosti.

Jiri Kinkor sdílel příspěvek uživatele Česká Pozice. FCB · Plzeň, Plzeň Region


Výkon trestu? Co to má být?

Trest přeci nevykonává (po)trestaný, ale naopak trestající. Trest není ničím jiným, než mstou. Jak mohou lidé věřit v nutnost trestání, když současně odsuzují pomstu?

A vězni… ti nesplácejí svým nedobrovolným uvězněním žádný pověstný „dluh společnosti“. Už proto, že jakési abstraktní „společnosti“ by těžko mohli něco splatit, natož tím, že jsou drženi v klecích, izolováni a neproduktivní…

Například zloděj, ten dluží okradenému. Ne společnosti, ne lidstvu, ani státu, obci, církvi, ani městu… ale právě tomu, koho okradl, neasi… Ten by měl být žalobcem, a zloděj obžalovaným. A to před nezávislým (!) soudem.

Nyní se pasuje do role oběti stát, skutečnou oběť postaví do role bezmocného svědka, vyhlásí soudní monopol, aby byli všichni soudci placení jen jím, tudíž „nezávislí“.

Stát je pravým opakem práva, legislativa jen psaným bezprávím. Jo a taky pochopitelně taxation is theft.

Marek Jaklovsky, FCB


Státní byrokracie aneb Proč nevznikají nové nápady, produkty a značky

V dnešním článku se dozvíte státní tajemství, proč nevznikají nové nápady, produkty a značky, jak je patrné již z názvu. Mám takový sen, stát, ve kterém lidé budou moci svobodně podnikat, aniž by jim přitom stát házel klacky pod nohy. Momentálně to není možné kvůli zcela hloupým regulacím.

Jedna má kamarádka chemik a biolog chtěla vyrábět kosmetické produkty doma, protože byla na mateřské a během té doby se naučila vyrábět opravdu špičkové kosmetické produkty jako universální mýdlo 18 v 1, universální hojící a zahřívací včelí balsamus (balzám) či zubní pastu bez toxického a všudypřítomného glycerinu.

Když jsem od ní dostal k Vánocům jako dárek balíček s jejími výrobky, zjistil jsem, že je to nejlepší přírodní kosmetika, která je nesrovnatelně lepší než komerční „přírodní“ kosmetika. Asi týden od používání jejích produktů jsem jí napsal e-mail, jestli ty produkty nechce začít prodávat, protože věřím, že by pomohly lidem ke zdraví.

Ona mi na to odepsala, že jako chemik ví, jaké všechny regulace by musela splňovat, aby mohla vůbec začít s výrobou a že tedy v žádném případě. Že by musela svůj nově postavený domeček re-kolaudovat na provozovnu, kde by musela oběhat hasiče, hygienu, živnosťák a v konečném důsledku by musela mít atest od SZÚ na každý produkt včetně ingrediencí na výrobu. A aby toho nebylo náhodou málo, tak by musela každý produkt notifikovat do CPNP systému, což vyžaduje EU. Bez zdravotního průkazu by také nemohla vyrábět.

Pokud si však myslíte, že můžete mít provozovnu/dílnu na výrobu kosmetiky doma v kuchyni jako tomu je třeba v USA, tak se velmi mýlíte. Minimálně to musí být 1 oddělená místnost, kde jsou přísné požadavky na kachličkovou podlahu a stěny, další nutností je dvojdřez a vzduchotechnika. Výroba se nesmí křížit, musíte mít nákres výroby včetně jejího postupu. Sklad na ingredience a sklad na výrobky musí být zvlášť.

Pokud chcete vyrábět potraviny či doplňky stravy, připravte se na to, že místo SZÚ vás bude kontrolovat SZPI, které musíte notifikovat všechny doplňky stravy. Musíte notifikovat i očekávaný objem ingrediencí, archivovat všechny faktury, dodací listy, certifikáty od výrobce/distributora. Vše musí být 100% dohledatelné a průkazné, protože úřady na vás uplatňují metodu tzv. presumpce viny a je zcela na vás, abyste dokázali, že děláte vše dle regulací, nicméně pokud se znelíbíte nějakému úředníkovi, 100% počítejte s tím, že něco najde, pokud tedy nejste Andrej Babiš.

Proč nelze v ČR podnikat v kosmetice či v potravinářství jen s živnostenským oprávněním?

Spousta šikovných lidí by našla seberealizaci, stala by se nezávislou skupinou a dostala by šanci na vznik nových nápadů, produktů a značek, možná i firem. To je ale přesně to, co si současná socialistická vláda nepřeje — nezávislé občany na státě. Govopoly (government monopoly = vládní monopol) má za úkol jen zvyšovat byrokracii, tedy vytvářet nové regulace, restrikce a sankce pro velkou skupinu poražených a dotace pro hrstku vyvolených vítězů. Tento stav je však dlouhodobě neudržitelný.

Jsem pro systém, kde budou lidé moci svobodně podnikat bez nutnosti dodržovat nesmyslné regulace a restrikce a obávat se za jejich nedodržení likvidačních sankcí. Jsem pro systém, kde bude v plné kompetenci podnikatele, aby si zajistil, že jeho kosmetické či potravinářské výrobky nebudou kontaminovány či falšovány.

Pokud by v ojedinělých případech došlo k pochybení podnikatele, pak by měl následovat spravedlivý proces, ve kterém se rozhodne o závažnosti pochybení a o výši případné sankce či vězení, pokud by šlo o úmyslné ohrožení zdraví. Tak, jak to funguje stovky let v USA — pokud si ublíží spotřebitel, má právo žalovat podnikatele a vše se řeší buď odškodným či soudním sporem. Nicméně takových případů mnoho není.

Pavel Kařízek

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 374 × | Prestiž Q1: 7,28

+8 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Střípky (91)

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

top