Štítky článku: •  

Co jsme kupovávali (9)

Předestírám další z řady dílů o výrobcích, které jsme vídali, kupovávali, či o nich alespoň slyšeli. Některé hodně staré, některé známe dodnes.

obraz082.jpg, 94kB
Lískové jehnědy
obraz84.jpg, 87kB
Převislá jíva

O­brá­zek lís­ko­vých je­hně­dů je tro­chu roz­o­stře­ný; u­dě­lal se vče­ra tro­chu ví­tr. Za­to kvě­ty jí­vy jsou krás­né. Pro­ti o­by­čej­ným jsou ale o­brá­ce­né – mí­ří do­lů.


obrazek31.jpg, 24kB
Obrázek 1
Rastlinné maslo JUNO

Když se tak dívám na ten obrázek, trochu mi uniká, co zna­me­ná ten ošklivý flek mezi rohlíkem a tou krabičkou. I ty řed­kvič­ky nalevo jsou nějak jujtajxlhexózní. Ale podle toho ra­zít­ka v pravém dolním rohu jde zřejmě o fotografii nějakého re­klam­ní­ho letáku, který byl už v době fotografování klinicky mr­tev. Co k umělým tukům dodat? Snad jen to, že je to ob­rov­ský průmysl. A že těm řečem o vícenenasycených mastných ky­se­li­nách příliš nevěřím. Umělé tuky se začaly vyrábět už vel­mi dávno, původně jako krmivo pro krůty. Neosvědčilo se. Krů­ty trpěly nádory. Zkoušeli je i Němci na vězních v koncentráku. Pravda, chemie pokročila. Přesto si myslím, že chemická znač­ka toho umělého tuku se liší od chemické značky toho plastu, v kterém je zabaleno, jen jedinou molekulou. Zkusili jste něk­dy dát otevřenou krabičku toho „bezva“ rádoby másla někam na dvorek? Potkani si ho ani nevšimnou.

obrazek32.jpg, 28kB
Obrázek 2
Mýdlo s jelenem

Mýdlo s jelenem už bylo v některém z minulých dílů, takže tentokrát jen kvalitnější obrázek.

obrazek33.jpg, 32kB
Obrázek 3
Oční stíny

O očních stínech také ne­vím ničehož nic, jen že to dě­la­jí při pláči na obličeji za­jí­ma­vé monotypické obrazce, kte­ré prý však jsou nežádoucí. Jediné, co se mi o nich vy­ba­vu­je, je dobová písnička Ivana Mládka:

„Má milovaná,
proč chodí taková zmalovaná,
obličejík pod pudru nánosem
krásný má.
Je namíchnutá,
když někdy řasa je odchlípnutá,
je rozlícená,
když rozmazané oční
stíny má,
ale nejvíc ji vyvede z míry,
když jí přímo na drahou rtěnku
polibek dám…“

obrazek34.jpg, 55kB
Obrázek 4
Mozaika TZ-2

Na obrázku čtyři vidíme mozaiku z Kovozávodu Semily. Ne­měl jsem ji. Ale hráli jsme si s podobnou, jen místo barevných hří­beč­ků jsme měli barevné skleněné kuličky, které se spe­ci­ál­ní pinzetkou umísťovaly do malých prohlubní v šabloně. Když už to člověk měl skoro hotové, vždycky někdo přišel, drc­nul do stolu a mohlo se začít znovu.

obrazek35.jpg, 42kB
Obrázek 5
Autodráhy, autíčko

Na dalším obrázku je au­tíč­ko pro elektrickou au­to­drá­hu. Musela se vyrábět už ně­kdy v pozdních se­dm­de­sá­tých letech, protože někteří spolužáci ji měli. Dráha se sklá­da­la z krátkých plastových dílců podle uvážení. Kulatá, oválná, o­smič­ko­vá, podle toho, kolik kluk (anebo tatínek!) měl dílků. Autíčka měla mezi předními koly trn, který zapadal do vodící drážky, po jejíchž stranách byly kovové šíny s přívodem prou­du. Rychlost autíček se ovládala pro každou dráhu autíčka extra, malým ručním reostatem, takže se dalo závodit. A určitě také laborovat se zadními, hnanými koly, zvyšovat jejich adhezi, tím i zrychlení. Stejně ale autíčko v zatáčce často vylétlo z dráhy, někdy i za drobných hospodářských škod na domácím vybavení. A samozřejmě ka­ro­se­ri­e byly předmětem domácí tvorby. S těmito z obchodu jezdili jen flfouni.

obrazek36.jpg, 58kB
Obrázek 6
Žvýkačky Rekord
obrazek37.jpg, 18kB
Obrázek 7
Žvýkačky Pupu

Následující čtyři obrázky jsou ze stejného košíku, takže jen několika slovy: žvýkaček se postupem doby vyrábělo po­měr­ně hodně druhů, na dru­hou stranu chutnaly sko­ro všech­ny stej­ně. Vý­rob­cem byl státní podnik ve Ve­li­mi.

obrazek38.jpg, 27kB
Obrázek 8
Žvýkačky Pedro
obrazek39.jpg, 25kB
Obrázek 9
Ovocné tyčinky

Názvy žvýkaček byly o­prav­du „vel­mi“ nápadité. Samé Pu­pu, Bu­bu, Hu­hu a Fru­fru. Ale Žužu a Sisi ne; to bylo něco úplně ji­né­ho. Ty ovocné tyčinky si ne­pa­ma­tu­ji. Vzpo­mí­nám jen na Lipo, které se vyrábělo už za První republiky.


obrazek40.jpg, 33kB
Obrázek 10
Pletací příze Crilan

Na posledním obrázku je umělá pletací příze Crilan. Slo­že­ním byla 100% PAN, stá­la Kčs 29,- za 10 dkg. Na svetr sta­či­lo tak pět přadének. Vlna by­la o dost dražší a navíc pří­šer­ně kousala. A umělina PES ta­ké. Takže z Crilanu se pletlo ú­pl­ně všechno.


Pro dnešek vše. Nestíhám to psát, neb jsem kvůli výuce přesídlil do Pardubic. Dočasně.

„Svoboda není prostředkem k vyšším politickým cílům. Svoboda je nejvyšší politický cíl.“ – Lord Acton

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 3 158 × | Prestiž Q1: 17,24

+39 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top