Štítky článku: •  

Co jsme kupovávali (9)

Předestírám další z řady dílů o výrobcích, které jsme vídali, kupovávali, či o nich alespoň slyšeli. Některé hodně staré, některé známe dodnes.

obraz082.jpg, 94kB
Lískové jehnědy
obraz84.jpg, 87kB
Převislá jíva

O­brá­zek lís­ko­vých je­hně­dů je tro­chu roz­o­stře­ný; u­dě­lal se vče­ra tro­chu ví­tr. Za­to kvě­ty jí­vy jsou krás­né. Pro­ti o­by­čej­ným jsou ale o­brá­ce­né – mí­ří do­lů.


obrazek31.jpg, 24kB
Obrázek 1
Rastlinné maslo JUNO

Když se tak dívám na ten obrázek, trochu mi uniká, co zna­me­ná ten ošklivý flek mezi rohlíkem a tou krabičkou. I ty řed­kvič­ky nalevo jsou nějak jujtajxlhexózní. Ale podle toho ra­zít­ka v pravém dolním rohu jde zřejmě o fotografii nějakého re­klam­ní­ho letáku, který byl už v době fotografování klinicky mr­tev. Co k umělým tukům dodat? Snad jen to, že je to ob­rov­ský průmysl. A že těm řečem o vícenenasycených mastných ky­se­li­nách příliš nevěřím. Umělé tuky se začaly vyrábět už vel­mi dávno, původně jako krmivo pro krůty. Neosvědčilo se. Krů­ty trpěly nádory. Zkoušeli je i Němci na vězních v koncentráku. Pravda, chemie pokročila. Přesto si myslím, že chemická znač­ka toho umělého tuku se liší od chemické značky toho plastu, v kterém je zabaleno, jen jedinou molekulou. Zkusili jste něk­dy dát otevřenou krabičku toho „bezva“ rádoby másla někam na dvorek? Potkani si ho ani nevšimnou.

obrazek32.jpg, 28kB
Obrázek 2
Mýdlo s jelenem

Mýdlo s jelenem už bylo v některém z minulých dílů, takže tentokrát jen kvalitnější obrázek.

obrazek33.jpg, 32kB
Obrázek 3
Oční stíny

O očních stínech také ne­vím ničehož nic, jen že to dě­la­jí při pláči na obličeji za­jí­ma­vé monotypické obrazce, kte­ré prý však jsou nežádoucí. Jediné, co se mi o nich vy­ba­vu­je, je dobová písnička Ivana Mládka:

„Má milovaná,
proč chodí taková zmalovaná,
obličejík pod pudru nánosem
krásný má.
Je namíchnutá,
když někdy řasa je odchlípnutá,
je rozlícená,
když rozmazané oční
stíny má,
ale nejvíc ji vyvede z míry,
když jí přímo na drahou rtěnku
polibek dám…“

obrazek34.jpg, 55kB
Obrázek 4
Mozaika TZ-2

Na obrázku čtyři vidíme mozaiku z Kovozávodu Semily. Ne­měl jsem ji. Ale hráli jsme si s podobnou, jen místo barevných hří­beč­ků jsme měli barevné skleněné kuličky, které se spe­ci­ál­ní pinzetkou umísťovaly do malých prohlubní v šabloně. Když už to člověk měl skoro hotové, vždycky někdo přišel, drc­nul do stolu a mohlo se začít znovu.

obrazek35.jpg, 42kB
Obrázek 5
Autodráhy, autíčko

Na dalším obrázku je au­tíč­ko pro elektrickou au­to­drá­hu. Musela se vyrábět už ně­kdy v pozdních se­dm­de­sá­tých letech, protože někteří spolužáci ji měli. Dráha se sklá­da­la z krátkých plastových dílců podle uvážení. Kulatá, oválná, o­smič­ko­vá, podle toho, kolik kluk (anebo tatínek!) měl dílků. Autíčka měla mezi předními koly trn, který zapadal do vodící drážky, po jejíchž stranách byly kovové šíny s přívodem prou­du. Rychlost autíček se ovládala pro každou dráhu autíčka extra, malým ručním reostatem, takže se dalo závodit. A určitě také laborovat se zadními, hnanými koly, zvyšovat jejich adhezi, tím i zrychlení. Stejně ale autíčko v zatáčce často vylétlo z dráhy, někdy i za drobných hospodářských škod na domácím vybavení. A samozřejmě ka­ro­se­ri­e byly předmětem domácí tvorby. S těmito z obchodu jezdili jen flfouni.

obrazek36.jpg, 58kB
Obrázek 6
Žvýkačky Rekord
obrazek37.jpg, 18kB
Obrázek 7
Žvýkačky Pupu

Následující čtyři obrázky jsou ze stejného košíku, takže jen několika slovy: žvýkaček se postupem doby vyrábělo po­měr­ně hodně druhů, na dru­hou stranu chutnaly sko­ro všech­ny stej­ně. Vý­rob­cem byl státní podnik ve Ve­li­mi.

obrazek38.jpg, 27kB
Obrázek 8
Žvýkačky Pedro
obrazek39.jpg, 25kB
Obrázek 9
Ovocné tyčinky

Názvy žvýkaček byly o­prav­du „vel­mi“ nápadité. Samé Pu­pu, Bu­bu, Hu­hu a Fru­fru. Ale Žužu a Sisi ne; to bylo něco úplně ji­né­ho. Ty ovocné tyčinky si ne­pa­ma­tu­ji. Vzpo­mí­nám jen na Lipo, které se vyrábělo už za První republiky.


obrazek40.jpg, 33kB
Obrázek 10
Pletací příze Crilan

Na posledním obrázku je umělá pletací příze Crilan. Slo­že­ním byla 100% PAN, stá­la Kčs 29,- za 10 dkg. Na svetr sta­či­lo tak pět přadének. Vlna by­la o dost dražší a navíc pří­šer­ně kousala. A umělina PES ta­ké. Takže z Crilanu se pletlo ú­pl­ně všechno.


Pro dnešek vše. Nestíhám to psát, neb jsem kvůli výuce přesídlil do Pardubic. Dočasně.

„Svoboda není prostředkem k vyšším politickým cílům. Svoboda je nejvyšší politický cíl.“ – Lord Acton

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 3 148 × | Prestiž Q1: 17,24

+39 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top