Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:
Čtení tohoto článku zabere přibližně 13 min.

EU se rozpadne a bude to rachot!

Do měsíce (psáno 1. 6. 2017) EU rozhodne, zda a kolik budeme platit pokutu za to, že nerespektujeme její pokyn k přijímání tisíců migrantů. A nebude to jedno euro. Jistě dojde na krácení dotací. Stáhneme tedy ocas a ukážeme se jako podřízený otrok, trojský kůň ve Visegrádské čtyřce?

Zde se podle europoslance Petra Macha „bude lámat chléb“, jak to současná česká vláda ustojí? Svět také vnímá EU jako bezpečnostní hrozbu. Podle Jiřího Payne se jeho asijští známí diví, proč masivními dotacemi zabraňujeme férové konkurenci. A došlo i na muslimského útočníka na Folmavě, který se v Německu prostě ztratil…

Bezpečnostní konference, kterou v Plzni uspořádala Evropská frakce svobody a přímé demokracie (EFD), byla plná zajímavých názorů a myšlenek. Přinášíme první část záznamu, kde vystoupil europoslanec, předseda Svobodných Petr Mach a bezpečnostní expert, spoluzakladatel strany Jiří Payne. Ten na začátku akce informoval několik desítek přítomných o svém indonéském příteli: „Když si s ním dopisuji, tak píše, že z jejich pohledu, z druhé strany zeměkoule, největším bezpečnostním rizikem ve světě je Evropská unie.“

Za dvě stě let, nebo také nikdy. Ovšem ihned nikoliv

EU se rozpadne. A bude to takový otřes, na který bude celý svět vzpomínat staletí. Petr Mach líčil, co provádějí v Bruselu kolem imigrantů a jak se nakládá s odpůrci, lidé nevěřili.

Dále pak pokračoval: „Když se dělila československá federace, tak si mnozí vzpomenou na nápad Petra Pitharta, že bychom zřídili takový dvojdomek. Ono to z ústavního hlediska nejde. Evropská unie se ocitá ve stavu, v jakém bylo Československo před rozdělením. Tehdy se federální spolupráce ukončila a převedla se ve spolupráci samostatných států. EU se ale dostala do situace z druhé strany. Převést tu současnou spolupráci na federální úroveň, to tak možná bude za dvě stě let. Na to tady není nikdo připraven. A proto jsme v bezvýchodné situaci. My máme zkušenosti, že když nic neuděláme, tak to začne vyhnívat zevnitř, objeví se problémy. Protože neexistuje řešení, tak nelze odstranit demokratický deficit, který tady byl záměrně geneticky vložen do základů EU. Problém je, že dnes úředníci v Bruselu disponují obrovskou mocí a neexistuje žádná demokratická podpora té moci.“

Podle Payneho neexistuje rovnováha ústavních institucí zákonné a výkonné moci, které by se navzájem kontrolovaly. „Která by znamenala, že když občané jsou nespokojeni, jak to funguje, tak si zvolí jinou vládu. Jenomže EU je postavena na takových principech, aby výsledek byl stejný, ať volíme, jak volíme. Žádné volby do Evropského parlamentu ještě nic v Bruselu nezměnily. Brusel si jede úřednický postup. Británie nedávno poprvé řekla, že s tímto nesouhlasí a dost možná i za cenu, že to pro ně ekonomicky nebude úplně dobré.“

Zapomeňme na samet

Rozklad podle bezpečnostního experta Svobodných pravděpodobně vůbec nebude sametový. „Když se EU rozpadne, tak to bude znamenat takový otřes pro celý svět, že nám to všichni budou další staletí připomínat. Jednou z věcí, kterou EU prosadila, je zpochybnění suverenity. Ostatně EU zpochybnila všechny tradiční hodnoty, které jsme v Evropě měli. Různorodost, rovnoprávnost, že státy spolu jednaly jako rovný s rovným, i když mocensky rovné nebyly.“ K bezpečnostní rovnováze Payne uvedl, že „Evropa byla od vídeňského kongresu postavena tak, že se vždy udržovala rovnováha. Všechny hodnoty, které tady Evropa měla, se zpochybnily. Jednou z těch prvních hodnot je suverenita. Je to pochopitelné. Podle EU je zbytečná. Příčina všech evropských válek byla, když tu suverenitu někdo zpochybnil. Zpochybňování suverenity vede k tomu, že když neplatí, tak můžeme obsadit třeba Krym.“

Bruselský úředník — náš vzor a guru?

„Brusel je založen na principu, že nepotřebujeme vědět, co potřebují občané, voliči, obyvatelé Evropy, protože my úředníci v Bruselu víme, co je pro nás dobré,“ pokračoval dále za velkého zájmu přítomných Payne. „Takže hlasujte si, jak chcete, my to stejně uděláme po svém. My víme, co byste měli chtít. Ano, párkrát se stalo v dějinách evropské kultury, že v referendu občané rozhodli jinak, než si úředníci přáli, a tak se referendum muselo opakovat. Protože my v Bruselu víme, co je pro vás dobré, a vy budete hlasovat tak dlouho, až to bude podle nás.

Další problém, který v posledních letech zesiluje, je něco, čemu se říká populismus, extremismus. Jak se liší populismus od demokracie? Co když je to tak — ano, tři čtyři procenta populistů, extremistů tady možná jsou, a co když si ty desítky procent, které se v mnoha zemích objevují, ať je to v Německu, Rakousku, na Slovensku, že ty desítky procent lidí, kteří jsou označováni za populisty, tak jsou velmi slušní lidé, kteří si přejí demokracii, přejí si, aby lidé měli vliv na to, co se v politice děje, aby mohli říci — toto si nepřejeme, chceme to jinak. Že ty euronesmysly jsou důsledkem toho, že neexistuje žádná zpětná vazba od občanů k politickým strukturám v Bruselu.“

Tomu dáme, tomu ne…

„V Asii se na nás dívají s pochybností, že jsme zavedli masivní dotace,“ vrátil se opět Payne ke svému příteli v Indonésii. „Všem sebereme a jednomu dáme. Komu dáme, to se určuje lobbováním a Brusel, to je celosvětové hnízdo lobbismu. A to spočívá v tom, že vybereme jednoho, komu dáme, a ten, kdo to chce dostat, tak se musí snažit a přinášet něco jako úplatky, aby tu dotaci dostal. V Asii říkají, že u nich jsou zvyklí na férovou soutěž. V EU jsme se pokusili nahradit princip férové konkurence nějakými dohodami. Všimněte si, že to začalo dohodou uhlí a ocele. Namísto konkurence, té férovosti, se zavedly dohody. Proto tam v Asii neexistují dotace,“ informoval o indopacifické oblasti spoluzakladatel Svobodných.

Dalším problémem je podle něj obrovské úsilí o unifikaci. „Zatímco příroda se snaží rozrůznit všechny druhy a žádné dva stromy nejsou shodné, žádná dvě stébla trávy nejsou shodná, žádní lidé nejsou shodní, tak my se snažíme všechno unifikovat. Smutné je, že chceme zglajchšaltovat obyvatele, aby všichni byli stejní, a zároveň chceme, aby měli úctu ke všem přistěhovalcům. Evropská původní tradice byla, že respektujeme každého, jaký chce být. Ale ten obrovský tlak na unifikaci, což je vlastně projev nedostatku politického programu. Ta unifikace zabíjí férovou soutěž. Koneckonců ta nejúplnější unifikace je smrt,“ vyděsil poněkud přítomné Payne.

Evropská unie podle něj vydává tisíce a tisíce regulací, které musíme přijímat, a celý právní řád je neustále v pohybu. Tím, čím je více právních předpisů a čím častěji se dělí, tím je menší právní jistota, tím je slabší právní stát, tím je slabší ochrana nějakých tradic. Tím je snazší nahradit historické struktury něčím novým.

(Ne)vypusťme bestii!

„Carl Gustav Jung napsal takovou krátkou studii o nacionalismu,“ vzpomněl na velkého myslitele Jiří Payne. V ní uvedl, že „síly nacionalismu jsou skryté a jsou to takové pravěké bestie, které v klidu pospávají a popásají se, když je blahobyt, ale když se probudí, tak jsou takové síly, že je nedokážeme zastavit. Pak je z toho nacismus, světové války a podobně. Otázka je, zda ta systémově zaměřená evropská politika EU proti státům, proti suverenitě, proti národnostnímu vlasteneckému vědomí — to není nacionalismus, tak se může stát, že tato politika probudí ty bestie. Pak to dost možná přinese velký problém, protože to bude mít dopad na celý svět a asi nebude v našich silách, když se ty bestie probudí, je zastavit,“ varoval na závěr svého vystoupení Payne.

Vizionáři

„My jako Svobodní máme svědomí čisté,“ ujal se slova Petr Mach. „Když naše strana vznikala na přelomu let 2008 a 2009, tak jsme psali náš první program a v kapitole bezpečnost díky Jiřímu Payne byly významné migrační vlny uvedeny mezi bezpečnostními hrozbami. V roce 2009 se také proti naší vůli schvalovala takzvaná Lisabonská smlouva, která měnila rozložení sil a pravomocí v EU. A že politici napříč spektrem od ČSSD po ODS prosadili tuto smlouvu, to bylo jedním z podnětů založení Strany svobodných občanů.

A vzpomínám si, jak jsem v televizní debatě říkal, proč jsme proti Lisabonské smlouvě. Protože ta smlouva, aniž nám za to cokoliv dává, tak zmenšuje váhu České republiky při rozhodování v radě a předává pravomoci mimo jiné v oblasti migrační. Připomenu vám, co nám bylo říkáno například ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou: Ty váhy hlasů přece není to podstatné, tam se přece hlasuje, tam se vše řeší dohodou, konsenzem. Nedávno nám to vysvětlila paní Jourová, že v komisi se nehlasuje, že tam platí to, s čím přijde pan předseda Juncker,“ řekl Mach.

Zklamání ze Schengenu

„Situace je teď opravdu vážná. Každopádně jen člověk naprosto zaslepený může nevidět tu vlnu teroristických útoků a kriminality. Jádrem těchto problémů je Schengen. Varovali jsme před jeho rizikem, že to není jen oblast volného pohybu lidí na dovolenou, je to i oblast volného pohybu pro zločince a vzdání se kontroly. Každopádně byl Schengen přijat, ale na jedné myšlence a podmínce, že si můžeme odpustit hranice uvnitř. Ti, kteří se nacházejí uvnitř, tak jsou občané, kteří mají právo se pohybovat sem a tam.

Byla porušena podmínka hlídání vnějších hranic. Do Německa přišlo 1,5 milionu lidí. Oni neměli německé vízum, nepřijeli za turistikou. Nepřiletěli letadlem, neprošli pasovou kontrolou. Přišli ilegálně a Německo porušilo Dublinskou úmluvu, pozvalo je a udělilo ne ani tak dočasné povolení k pobytu — oni jsou rozmístěni v různých zařízeních, nejsou to tábory, ale často zařízení hotelového typu, a oni jim udělili právo chodit na vycházky a v podstatě se volně pohybovat po Německu. Oni nemají právo cestovat dál, ale hranice kontrolovány nejsou, takže v praxi cestovat dál mohou.“ Jsou tedy podle Petra Macha porušeny podmínky bezproblémové existence Schengenu.

„Jestliže existuje 1,5 milionu lidí, kteří mají, jak se kdysi u nás říkalo, domovské právo, tedy právo být v Německu, ale nemají právo být v Čechách. Ale mohou se sem dostat. Těžko tedy může bez kontroly hranic Schengen fungovat. A nemůže fungovat, když nejsou hlídány vnější hranice.“

Jak se lupič v Bavorsku vypařil

„Uvedu příklad z loňského roku, kdy došlo k loupežnému přepadení ve Folmavě a pachatelem byl pán, který uvedl své jméno jako Abdulláh Husajn a zemi Irák a který byl registrován v uprchlickém zařízení asi 30 kilometrů od českých hranic v Bavorsku,“ seznámil přítomné s nepříliš medializovaným případem Mach. „Protože to udělal na Folmavě a obětí byla barmanka, tak jej Česká republika trestně stíhá. V záznamech ČR je jeho místo pobytu, požádali jsme samozřejmě o jeho vydání, aby tady za ten trestný čin mohl být souzen. Německá strana ale sdělila, že už se v tom uprchlickém zařízení nenachází a že nevědí, kde se nachází. My vlastně ani nevíme, jestli to byl skutečně Iráčan a Abdulláh Husejn, nebo jestli se jmenoval jinak či byl z jiné země. Ale mohl se dostat i k nám, protože se sem z toho bavorského městečka dostal taxíkem. Sem a tam. Kde se pohyboval dál, kde je teď, to se neví.“

Frontex coby sběratel migrantů?

A následoval druhý příklad: „Amis Amri, údajně Tunisan, ten, který zranil na vánočním trhu v Berlíně padesát lidí a dvanáct jich zabil, mezi nimi i Češku, matku pětiletého syna, po atentátu odjel vlakem do Belgie a pak Itálie. On nesmí opustit Německo, jemu bylo vydáno nějaké milosrdné povolení k pobytu v Německu, ale ne v těch jiných zemích. Ale on se tak pohyboval, i když nesměl. Schengen prostě nemůže fungovat tak, jak je nastaven, protože nejsou nastaveny základní podmínky.

Pídíme-li se, jak zajistit České republice nebo Evropě bezpečnost, tak Německo by muselo ten milion a půl lidí vrátit, odkud přišli, tedy na své vnější hranice. Tedy že by Řecko a Itálie musely hlídat své hranice. A že by agentura Frontex musela začít dělat to, k čemu byla původně zřízena. Ona byla zřízena rozhodnutím Evropského parlamentu a rady v roce 2004 a měla za úkol pomáhat členským státům v ochraně hranic a koordinovat vnější stranu hranice EU,“ vysvětlil Mach a přidal svoji europoslaneckou anabázi.

„Když jsem viděl, že tato agentura dělá pravý opak, že vysílá lodě ke břehům Libye, tam nabírá migranty z těch chatrných člunů na solidní lodě a vozí je do Itálie, do Evropské unie, tak jsem jako europoslanec využil svého práva na interpelaci. Ptal jsem se, jak je možné, že úřad zřízený s nějakým záměrem a cílem dělá pravý opak. Jestli se nejedná o zneužití úřední pravomoci a peněz daňových poplatníků, a čekal jsem na odpověď.

Podle podmínek mi musí komise odpovědět do šesti týdnů. Já jsem na odpověď čekal půl roku, a když konečně asi před měsícem a půl přišla, tak mi napsali, že zachraňovat lidi patří k dobrému mravu a že na konci září bylo změněno nařízení Frontexu a že mu tam přibylo dělat záchranné operace. Tak jsem napsal interpelaci, jak mi vysvětlíte, že záchranné operace byly dělány předtím, než byly rozšířeny pravomoci Frontexu. Uběhlo několik měsíců a odpovědi jsem se stále nedočkal,“ posteskl si europoslanec.

Žaloba už není jen ty, ty, ty

„Řecký komisař pro migraci oznámil, že dává České republice další ultimátum,“ otevřel aktuální problém Mach. „Když do měsíce nezačnete masivně přijímat migranty, podáme na vás žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Jaký je pro mne z toho závěr, co se týče bezpečnosti České republiky? Jsem rád, že naše vláda se dosud tomu diktátu nepodvolila. Máme přece lpět na tom, že jsme suverénní stát, máme naše vlastní azylové zákony, takže když k nám někdo přiletí a požádá o azyl a řekne, že mu v naší zemi hrozí nebezpečí, tak máme naše vlastní pravidla, jak žádost posuzujeme, a na konci posuzování můžeme azyl udělit, nebo jej vracíme zpátky. Do té doby, než se mu azyl udělí, je ten člověk v azylovém zařízení a čeká na vyřízení a ne že mu necháme volný pohyb. Nemůžeme si nechat pošlapat nějakým rozhodnutím EU, které je podle mého soudu protiprávní a překročení pravomocí EU, tak si nemůžeme pošlapat naši vlastní ústavu a naše vlastní azylové zákony.

Co bych radil? Na ultimátum samozřejmě nepřistoupit, nezačít teď masivně slepě přijímat tisíce migrantů, a do měsíce nás tedy čeká žaloba. Kde je ta idylická situace, kterou před devíti lety popisoval Cyril Svoboda z KDU-ČSL. Kde je to, co říkala v reklamním klipu europoslankyně Roithová, kdy řekla, že je dobře, že jsme v EU, protože ta nás může ochránit před různými hrozbami, jako je třeba migrační vlna,“ rozesmál většinu přítomných.

… už se to blíží… Pochlapíme se?

Do měsíce podle Macha Evropská komise „… na nás podá žalobu a navrhne nějakou formu pokuty. Evropský soudní dvůr bude rozhodovat, podívá se na rozhodnutí EU, které zní, že ČR má přijmout tisíce migrantů, podívá se, jestli jsme je přijali, zjistí, že jsme jich přijali jen dvanáct. A asi vyhoví Evropské komisi a určí nějakou částku, nějakou pokutu. Moje rada číslo dvě je nepodlehnout diktátu a samozřejmě neplatit ty pokuty. Evropská komise je zřejmě zadrží jako zálohu proti nějaké platbě, která půjde jako dotace z Bruselu do ČR. Česká republika je bohužel takzvaným čistým příjemcem, takže nám mají z čeho zadržet.

Budeme v dilematu — česká veřejnost, politici typu pana Sobotky, dychtiví po čerpání co největšího množství peněz z EU, budou ve velkém dilematu. Ukáže se, když se bude lámat chleba — jestli je to bezpečnost, nebo nějaké dotace. Jestliže chceme být skutečně svrchovanou zemí, která si o své legislativě a bezpečnosti dokáže rozhodovat sama, tak musíme dát přednost svrchovanosti, a ne korupčním eurům z Bruselu,“ řekl rezolutně Petr Mach.

Sklopit ocas je známkou podřízenosti

Náš dotaz exkluzivně pro ParlamentníListy.cz zněl, že ministr Chovanec na předvolebním setkání v Plzni prohlásil, že v případě pokuty EU za nerespektování zákazu držení zbraní, abychom pokutu raději zaplatili… Je to řešení, zaplatit a mít klid?

„Četl jsem rozhovor s panem ministrem Chovancem, který říká, že když to bude přiměřená částka, tak to rádi zaplatíme. Pro mne je to z principu špatně. Protože když na to přistoupíme, že zaplatíme, tak uznáme svoji chybu. Ale tady žádná chyba není. My jsme svrchovaná země, ty kvóty, to je diktát, to si nikdo z českých občanů nepředstavoval při vstupu do EU, že být členem, tak nám někdo může nadiktovat migrační kvóty. Neměli bychom vůbec přiznávat, že je na naší straně chyba, protože tady ta chyba není,“ odpověděl jednoznačně Mach.

„Takže i kdyby sankce byla jedno euro, tak bychom neměli platit. Ale obávám se, že to jedno euro opravdu nebude. Když se někdo rozhodne sklopit ocas a zaplatit pokutu, tak přiznává podřízené postavení a za měsíc třeba může přijít další pokuta za něco jiného a přiznáme svoje otrocké postavení. Takže to nesmíme platit!“

Nejde tedy o zanesení pomyslného „trojského koně“ do Visegrádu, kdy se naopak Slovensko, Polsko a samozřejmě Maďarsko „drží“? Mach reagoval slovy: „To vyčítám Sobotkově vládě, že se nepřipojila k žalobě na EU ve věci těch kvót. Od začátku říkám, že jsou protiprávní, že EU překročila své pravomoci. Maďarsko a Slovensko to také tak chápou a podávají žalobu, že EU rozhodla nad rámec toho, co jí bylo svěřeno jako pravomoc ve smlouvě. Česká republika tedy byla tím, kdo narušil jednotu Visegrádu. Mělo by se podle mne postupovat společně, byli bychom silnější, mělo by se mezi sebou více komunikovat.“

Podle Macha europoslanci ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, ANO střídavě hlasují pro různá usnesení tohoto typu včetně třeba i proti Polsku a volič by to měl vidět. „S potěšením sleduji, že v ParlamentníchListech.cz se píše, kdo jak hlasoval,“ pochválil naši redakci závěrem europoslanec Petr Mach.

Psaly 1. 6. 2017 Parlamentní Listy


Pozn. red.: Od ukončení plzeňské konference a vydání tohoto článku uplynul měsíc a půl a nikde jsem nečetl, jak řešení situace pokračuje. Snad kromě výroku mme Merkel, že: „Německá CDU nikdy nezpochybní „překrásný projekt“ Evropské unie.“ O kvótách ticho po pěšině, o žalobě ticho po pěšině, o pokutách ticho po pěšině. A je těch připrchlíků jen 12, jak tvrdí dosud vláda?

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 626 × | Prestiž Q1: 8,40

+10 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

EU se rozpadne a bude to rachot!

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

top