Štítky článku: •  

Naši papaláši

Co nás na celém minulém režimu, mimo jiných věcí, strašně štvalo, bylo to nadřazené chování a vystupování rovnějších mezi rovnými. A co se změnilo?

Papaláš

Nejprve tedy ke slovu papaláš, které mě napadlo jako první, když jsem titulek článku chys­tal. Bezesporu jde o výraz pejorativní, pohrdlivý, který nesnášeli naši tehdejší vládci, jako jej ne­sná­še­jí ti dnešní. Problém spočívá v tom, že ti dnešní papaláši se chovají úplně stejně, jako ti tehdejší. Pro ně, privilegované, platí totiž jiná pravidla, než pro nějaký bezvýznamný lid tam do­le. Ale zpět k významu slova: „Nevíš-li, taž se Ústavu pro jazyk Český.“

gottwald-na-balkone2.jpg (12,670 kiB)
Papaláš

Věra Schmiedtová z Českého národního korpusu označila v rozhlasovém pořadu „Čeština, jak ji neznáte“ původ slova za nejasný — a to prošla české, slovenské, maďarské a dokonce i turecké prameny. Domnívá se, že by to mohl být slovakismus. Přípona „láš“ vyjadřuje zvět­še­ní a je typická pro slovenštinu. Půvabnou lidovou etymologii slova také nalezla na slo­ven­ských webových stránkách.

Podstatné jméno papaláš lze rozdělit na slovo „papa“, tedy otec, a „láš“, zkrácený tvar slova salaš. Tyto dva pojmy nemohou evokovat nic jiného, než představu pastýře pečujícího o stádo vedené beranem. A beran symbolizuje panovačnost, omezenost a hloupost. Takový beran se domnívá, že je na salaši nejvyšším pánem a že může mít, čeho se mu zachce. Věd­ky­ni se humorný výklad líbí, považuje ho však za krajně nepravděpodobný.

„Ale napadá mě i shoda se slovem papacha,“ uvádí. Připomíná slavnou fotografii Klementa Gottwalda na balkoně nad jásajícím Staroměstským náměstím. Píše se 28. únor roku 1948 a Gottwald se právě vrátil z Hradu… „Na hlavě má beranici, tedy papachu — slovo ruského původu, které asociuje náš další politický vývoj a proruskou podřízenost papalášů. Ale to už pracuje naše fantazie,“ míní Věra Schmiedtová.

Dušan Šlosar vysvětluje v knize Jazyčník zrod slova ji­nak. Rovněž on považuje příponu „láš“ za slo­ven­skou. Připomíná, že na Slovensku ve třicátých letech mi­nu­lé­ho století existoval termín „argaláš“ (též ag­ra­láš, obojí je možné) jako hanlivé pojmenování před­sta­vi­te­le agrární strany. Základ „pap“ má podle au­to­ra dva výklady. Možná je to počátek slova papulovať, tedy tlachat, s menší pravděpodobností mohl sehrát roli výraz papagáj (sl. papoušek). Papoušci toho také spoustu nažvaní. Ať už platí jakákoli etymologická hypotéza, faktem zůstává, že lidé papaláši pohrdají. Přesněji řečeno, voliči jimi pohrdají.

Ale k meritu věci:

Senát si neví rady s auditem

Vícejak před dvěma měsíci jsem psal sérii článků, které sledovaly dodržování volebního zá­ko­na o přímé volbě presidenta republiky. Shrnutí a závěry té série byly docela tristní. Prak­tic­ky ani jeden z kandidátů po ukončení druhého kola volby nesplnil beze zbytku povinnosti u­lo­že­né mu zákonem a nezveřejnil zcela transparentně financování své volební kampaně. Rozbor je­jich účtů jsem postupně zveřejnil a úhrnnou zprávu jsem zaslal Předsedovi Senátu PČR panu Štěchovi a kopii Předsedkyni PS PČR paní Němcové. Třetí kopii této zprávy obdržel ministr vnitra, kterého se též problematika volby dotýkala. Ani od jednoho z dotčených jsem ne­ob­dr­žel ani formální poděkování, či zprávu, že se mým podnětem budou jakkoli zabývat.

V mezičase se objevovaly v médiích sporadické informace, že ten nebo onen kandidát je ně­jak po krk v dluzích a podobné zprávy. Jak si volební účty kandidátů stály asi před týdnem u­ka­zu­je následující tabulka:

KandidátStav účtu
Bobošíková Jananebyl vůbec zřízen (protizákonně)
Dienstbier Jiří+ 524 241 Kč
Dlouhý Vladimír?
Fischer Jan+ 10 894 Kč
Fischerová Taťána+ 13 282 Kč
Franz Vladimír+ 4 Kč
Okamura Tomio?
Roithová Zuzanaúčet protizákonně zrušen
Schwarzenberg Karel+ 118 443 Kč
Sobotka Přemysl+ 28 313 Kč
Zeman Miloš+ 348 999 Kč

Ať tak, nebo tak, do 31. března musí kandidáti předložit podle znění zákona vyúčtování své vo­leb­ní kampaně Ministerstvu vnitra, resp. Mandátovému a imunitnímu výboru Senátu. Šéf to­ho­to výboru, Oberfalzer, říká: „nemáme zatím ani jedno přiznání, volební výbory se jen ptají, ne­chá­pou, co mají předložit…“. Navíc prý senátoři nemají kvalifikaci tato účetnictví po­su­zo­vat, ani nemají finanční prostředky, aby si zjednali externí firmu. Ruce pryč dává i Mi­ni­ster­stvo vnitra. Podle všeho se prý Senát nebude financováním kampaní vůbec zabývat.

A TO TEDA NE!!! Jde nejen o milióny (i když zrovna nejsou z rozpočtu), ale hlavně o to, že zá­kon byl nějak napsán a jestliže MUSÍ platit, že zákony platí pro všechny stejnou měrou, jak praví Ústava, pak požaduji, aby toto zúčtování bylo jasně a transparentně zpřístupněno ši­ro­ké veřejnosti i se jmenným výčtem jak dárců, tak příjemců. Já už si pak (společně s OČvTŘ a veřejností) obrázek udělám. Protože jinak šlo, co si budeme povídat, jen o velekorupci…

Pokud senátoři nevědí, jak na to, je to velmi prosté: účetní knihy mají dvě strany: Má dáti a Dal, resp., zjednodušeněji: Přijal — Vydal. Nejprve se vyřadí ty položky, u kterých nebyl do­dr­žen zákon o účetnictví. Pak se to podtrhne, sečte a z obdržených cifer se udělá rozdíl. Tak, jak to platí pro jakoukoliv jinou účtující osobu. A jestli senátoři neznají zákon o účetnictví, jejich chyba, protože jak platí pro jiné lidi: „Ne­zna­lost zákona neomlouvá“. Jinak jsou to jen kecy a kecy a… papagáj…

A jestli panu Fischerovi hoří koudel u řititi, protože mu developer pan Tamir Winterstein (kdo to je?) nedal desetimilióny a vypadá to, že za jeho kampaň má podle zákona „od­po­věd­nost volební výbor“ a ne kandidát (cite: spoluautor zákona Petr Mlsna), pak je mi líto pana pro­fe­so­ra Pirka, který by ve finále mohl klidně tuhle jeho srandu zaplatit. Ten se brání, že výbor, jehož je členem, kontroloval pouze příjmy a neměl nejmenší vliv na výdaje. Pak je ov­šem debilní celý zákon. Ale pro lidi ve státě platí stovky a stovky takto debilních zákonů a ni­kdo jim z nich pardon neudělí.

Chci vědět, jak se obhájí „kandidátka na Papeže“ Jana Bobošíková a nakonec ti všichni, kte­ří volební zákon prostě nedodrželi. Z neznalosti, z ignorance, z arogance. Vlastně jej do pís­me­ne nedodržel ani jeden.

Nadto mě kromobyčejně zajímá, kdo a kdy dofinancoval tu nebetyčnou sekeru v kampani pre­si­den­ta Miloše Zemana a co za to očekává za protislužbu. I na to mám ze zákona jako ob­čan právo a oporu v zákoně. Protože jinak tady máme stále tytéž papaláše a pak ty hloupé do­le, kteří smějí dělat a nekecat pánům do jejich hraček.

Ale za to jsem, pánové, těmi klíči před dvaceti lety nezvonil! Takže: jestliže tady má platit zákon, pak Senáte konej a trestej.

Jinak nejsme právním stá­tem a já zde nechci žít.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 066 × | Prestiž Q1: 18,95

+46 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top