Štítky článku: •  

Drábkova svině

Někde jsem se (asi mě opustil pud sebezáchovy) veřejně zmínil, že sociální dávky jsou nadužívány a státní byrokracie není schopna kontrolovat nejen jejich distribuci, ale ani jejich zneužívání. Dozvěděl jsem se, že jsem Drábkova svině.

V žádném případě se exministra ani jeho následkyně nechci nijak hlasitě zastávat, protože jsem si jist, že ty deformy, které v úřadě prosazoval A) neušetří mnoho peněz, B) ty potřebné jen buzerují z moci úřední, C) ty vyčůránky nepostihnou.

Nepochybně se každému může stát, že o práci přijde a není to vůbec nic příjemného. Leckterý obecní úřad se teď rozčiluje, že přišel o lacinou pracovní sílu, když už nesmí zaměstnávat své nezaměstnané zadarmo. Jeden z těchto úřadů se pokusil nařízení Ústavního soudu obejít tím, že tyto lidi „zaplatí“ pouze stravenkou, nebo talířem polévky. To je naprosto chybný postup. Totéž platí i o zaměstnávání postižených trestem veřejných prací. Trestem musí být, že tyto práce ten postižený MUSÍ vykonat, nikoliv to, že je má vykonat za otrockých podmínek a bez odměny, či za odměnu symbolickou. Jinak totiž jde o vynucování otrocké práce, která je zakázána i mezinárodními konvencemi.

Ať je to jak chce, máme tu přes šet set tisíc těch, kteří práci nemají. A z nich solidní zástup těch, co jen prostě nechtějí omezit své pohodlíčko a na Úřadu práce jsou jako doma. Státe plať, protože já jsem třeba soustružník, kterým jsem se stal z vlastní vůle a ty, Státe, se postarej, aby vzniklo pracovní místo, které mi dá právo k výdělku, raději velkému. A když to, Státe, neuděláš, jsi Drábkova svině, asociál a hňup. (Přestože znám situaci čerstvých absolventů, matek i lidí po padesátce.)

Anebo jak to včera na sebe z hlouposti vyzradil jeden z hostů dryáčnice Jílkové: „…já jsem v předdůchodovém věku, jsem evidován na ÚP a nesmím si podle pana Drábka vydělat více, než čtyři tisíce měsíčně. Já mám spoustu práce! Ale nesmím si jí vydělávat…“ Už jaksi zapomněl dovětit, co pohledává na ÚP, když má tolik práce. Leda by byl jedním z těch o kterých píšu: vyčůránek. On se hájil: „…jsem celý život platil, tak teď to chci nazpět!“ Ale uniklo mu, že na pojistné plnění vzniká nárok jinými okolnostmi. (Ale myslím, že mu to ve skutečnosti neuniklo.)

Úkolem státu není najít všem soustružníkům práci. Úkolem státu je nebránit ve vzniku pracovních míst, což, žel, náš stát nechce pochopit. Stát se naučil vytvořit nikoliv pracovní trampolínu, která by člověka bez práce uměla odpérovat tak, aby příliš netrpěl v tom blbém čase bez možnosti výdělku, což se stát může. Naopak, polapil jej do svěrací kazajky sociální sítě, ze které se lze jen velmi pracně vymanit. Vybavil jej jistotou, že i když se mu moc nechce změnit své návyky, stát se bude dlouho a dlouho starat, aby nezemřel hlady. To je úplně špatně. Riziko, že hlady chcípneš, je na první pohled nehumánní. Na druhý již méně. Už velmi a velmi dávno se používalo (nejen) v Anglii. Ti, kteří nechtěli, byli ponecháni osudu. Systém bezchybně fungoval.

V tom je celá chyba apriorní vize sociálního státu. Místo aby stanovil, že bez práce nejsou koláče, ustanovil, že koláčů je dostatek pro všechny. Ber, kde ber. Ale to není proti sociálním programům. Jen se ukazuje, že stát i v jejich realizaci selhává, jako v řadě dalších úloh, které si přisvojil. Připomíná to dávný výrok jisté kněžny, která na slova, že lid nemá na chleba oponovala: „…a proč tedy místo chleba nejí koláče?“

Ten výrok je chybný ve dvou rovinách. Jednak ta kněžna nikdy nebyla nucena vytvářet hodnotu společensky prospěšnou a uvykla tomu, že „prostředky jsou“, stejně, jako naši socialisté. Ale úplně stejně, jako ta kněžna, se naši socialisté neptají na to, kde vzít na ústřice na každém stole. Stejně jako ona kněžna se chybně ustanovují na tom, že právem každého je ústřice jíst, protože je to „přirozené právo“. A nedovedou a nechtějí pochopit, že není, protože jen někteří jsou schopni si je pořizovat. Jakýpak je rozdíl mezi tou hloupou šlechtičnou a hloupým názorem socialistů, že všichni mají stejný žaludek? Jakoby se zdálo, že oba ty subjekty vycházejí ze stejné chyby; jeden z neznalosti, druhý z chybného předpokladu.

Ano. Biologický žaludek mají všichni stejný. Jen nemají právo si jej plnit stejnými vybranými lahůdkami. Někomu prostě musí stačit i chléb se sádlem a někomu dokonce i chléb bez sádla, protože je tak neschopný, že nemá nárok si jej namazat. Kdykoliv stanovíme, že je nutné upravit řád společnosti tak, aby všichni měli stejná práva, ale rozličné povinnosti, zavádíme socialistický neřád. Zmatení pojmů a neoprávněná práva, tedy nárok na cizí chléb.

Je třeba, aby stát přestal účinně bránit rozvoji podnikání a zotročovat ty, kteří se vinou chybných zásahů státu do ekonomiky ocitnou mimo šanci uplatnit se na trhu práce. Je třeba, aby místo dalšího sešroubovávání pracovního trhu jej Stát naopak liberalizoval a otevřel cestu široké smluvní volnosti, třeba včetně „Švarc-systému“, protože na něm není z tržního hlediska nic závadného. Je třeba zcela odsocializovat pracovní právo, protože v něm nemá sociální aspekt co pohledávat. Je třeba nikoliv navyšovat minimální mzdu, jak vyhrožuje ČSSD, nýbrž ji zrušit. Minimální mzda je totiž zločin na všech lidech bez práce. Ta minimální mzda (mj.) je to, co způsobilo to, že jsou nezaměstnaní! Na úkor svých bývalých kolegů Práce, kteří ji teď nezaslouženě pobírají za méně práce, než kolik vykonávají.

A až Vám zase bude nějaký ten komunard tvrdit, že mu jde v první řadě o práva dělníků, podívejte se do historie, kteří to kdysi (i dnes) nejhlasitěji křičeli, a co jim pak pro dělníky nakonec zbylo. Nejčastěji jen mizerná práce za mizerné peníze. Na sebe samozřejmě v tom mezičase bohatě nezapomněli!

A až budete hledat pomocnou ruku, nejprve se podívejte na konec svého ramene. Tam se spolehlivě nachází.

Jak už to tak celou věčnost chodí, vy všichni věční opravovači řádu světa…

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 3 198 × | Prestiž Q1: 30,02

+128 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top