Štítky článku: •  

NKÚ a Babiš

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) vznesl námitku, že zavedení on-line pokladen cílí na špatnou skupinu. A také nastolil pochyby, zda se to vůbec vyplatí — jestli náklady na zavedení EET nebudou větší, než očekávaný vyšší výběr daní.

NKÚ se vyjadřuje k věcem, kterým nerozumí,“ řekl Babiš. „Ať kontroluje a nevyjadřuje se k věcem, kterým nerozumí,“ přisadil si na adresu úřadu. A obvinil NKÚ, že je zpolitizovaný.

NKÚ se podle ministra neorientuje ani v problematice nákladů, které k zavedení EET a provozu on-line pokladen budou potřeba. Úřad totiž upozornil, že elektronické pokladny se vyplatí pouze v případě, že jejich náklady budou nižší než příjmy. Na to měl ministr jednoduchou odpověď. „Vybírám miliardy, náklady mám stovky milionů. To pochopí i malé dítě, že návratnost je obrovská.“

Proti Babišovým slovům se Nejvyšší kontrolní úřad ohradil. „Tvrzení o politizaci závěrů NKÚ by mohlo být vnímáno jako snaha o odvracení pozornosti od tvrdých faktů, kterými by se ministerstvo financí mělo zabývat,“ řekla mluvčí úřadu Olga Málková.

NKÚ odmítl také nařčení ministra financí, že se v problematice kolem zavedení EET neorientuje. Za svými závěry si úřad i nadále stojí. „Prezident NKÚ zdůraznil, že nikdo nezanalyzoval, jak velký segment těchto daňových úniků zavedení EET postihne,“ vysvětlila mluvčí Málková.

 

Pokud podle STBabiše NKÚ ničemu nerozumí, tak se na nepatrném vzorku podíváme, jak NKÚ kontroluje a s jakými výsledky…

 • NKÚ: Hospodaření Ministerstva kultury: zmizelo 16 notebooků i obraz Jana Zrzavého za 2,5 milionu korun…
 • NKÚ: Stát přišel o 14 miliard, kvůli spekulacím úředníků s dluhem…
 • NKÚ zjistil miliardové chyby v účtech ministerstva zdravotnictví…
 • NKÚ zjistil miliardové plýtvání při stavbě Pražského okruhu…
 • NKÚ zjišťuje, kam zmizely 3,5 miliardy na projekt jednotného inkasního místa, který dosud nefunguje a jeho dokončení je v nedohlednu…
 • NKÚ odhalil porušení rozpočtové kázně na ministerstvu obrany za 2,2 miliardy…
 • NKÚ odhalil, že účetní závěrka ministerstva dopravy obsahuje nesrovnalosti za 19,7 miliardy…
 • NKÚ odhalil miliardové chyby v účetnictví na ministerstvu životního prostředí…
 • NKÚ zjistil v údajích účetní závěrky Ministerstva zemědělství chyby za 1,2 miliardy…
 • NKÚ zjistil, že Ministerstva obrany a vnitra nevyužívala offsetové programy efektivně. Stát tak přišel nejméně o miliardu…
 • NKÚ zjistil, že Ministerstvo školství rozdělilo miliardu korun v dotacích na sport žadatelům, kteří k tomu nesplňovali podmínky…
 • NKÚ zjistil, že Ministerstvo financí odpustilo miliardové sankce za neoprávněné dotace. Z pokut ve výši 34,5 miliard odpustilo ministerstvo celkem 31,1 miliard korun. Nebyl k tomu žádný důvod, tvrdí NKÚ…
 • NKÚ: Stát utratil 727 milionů korun za migrační politiku, ale nemá přesná čísla o tom, komu pomohl…
 • NKÚ: téměř 900 milionů na nová pracovní místa nemělo v jedenapůlmiliardovém rozpočtu opodstatnění…
 • NKÚ: Propagace evropských fondů, projektů a operačních programů stála stovky milionů korun. Povědomí veřejnosti o pomoci z EU ale nevzrostlo…
 • NKÚ: Informační systémy za stamiliony na Ministerstvu dopravy: žádná strategie, průtahy a zakázky bez soutěže…
 • NKÚ: Hospodaření agentury CzechTourism: wellness pobyty za 600 tisíc, státní peníze na rozlučku s ředitelem nebo čtvrt milionu za zbytečná členství…
 • NKÚ: Stát dal za pořízení 9 a půl tisíce bytů pro znevýhodněné téměř 5 miliard korun. Jestli je ale skutečně využívá cílová skupina, už nesleduje. Kontroloři NKÚ prověřili 9 náhodně vybraných projektů. Zjistili, že příjemci dotace z celkem 71 nových či zrekonstruovaných bytů 18 pronajali lidem, kteří nespadají do cílové skupiny. Jeden z kontrolovaných příjemců například z devíti bytů pronajal pouze jeden byt znevýhodněnému nájemníkovi, i když uváděl, že všechny byty pronajal lidem z cílové skupiny…
 • NKÚ: ČR v současnosti platí kvůli dodatku ke smlouvě o swapové operaci z roku 2009 o víc než 200 milionů korun ročně víc, než kdyby dodatek neuzavřela…
 • NKÚ: MPO zaplatilo za dva IT systémy 7 milionů korun. Jeden vůbec nespustilo a druhý nikdo nevyužívá…
 • NKÚ: Hospodaření Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra: výdaje za miliony na marketing, dárkové předměty a poradce…
 • NKÚ: Vybudování padesátky vědeckých center stálo 36 miliard korun, jen v prvních pěti letech fungování přijdou stát na dalších 24 a půl miliardy…
 • NKÚ: Ministerstvo obrany účelově zadávalo střežení muničních skladů bez soutěže jednomu dodavateli. Resort za zmíněné služby zaplatil 5,3 miliardy korun…
 • NKÚ: Ministerstvo zemědělství za osm let utratilo za poradenství a vzdělávání 1,4 miliardy korun. Neví přitom, čeho tím chtělo dosáhnout…
 • NKÚ: Kontrola odhalila v účetnictví Ministerstva vnitra nesprávnosti v hodnotě přes 4,9 miliardy korun…
 • NKÚ: Ministerstvo kultury rozdělovalo peníze na opravy památek netransparentně a bez koncepce. U většiny akcí rostly náklady i plánovaný čas rekonstrukcí…

 

K výše uvedenému navazuje Výroční zpráva BIS za r. 2015:

Oddíl 2.2. Organizovaný zločin — Dysfunkce ve veřejné správě

Dysfunkce výkonu veřejné správy je jedním z hlavních důsledků působení moderního organizovaného zločinu. I v roce 2015 BIS zaznamenala řadu případů dysfunkce na centrální i regionální úrovni.

K dysfunkci ve veřejné správě nejčastěji docházelo proto, že státní úředníci a osoby, které zastávají veřejné funkce, neměli dostatečnou odpovědnost za důsledky vlastních rozhodnutí. V některých případech tato odpovědnost zcela chyběla. Často byly uzavírány nevýhodné smlouvy a veřejné zakázky byly svěřovány firmám s nejasnou vlastnickou strukturou nebo byly zadávány bez výběrového řízení. Výsledkem bylo špatné hospodaření se svěřeným majetkem, kdy však nedocházelo k trestným činům a prokazování míry zavinění bylo velmi obtížné. Odpovědnost konkrétních osob se mnohdy vytrácela během schvalovacího procesu, při kterém se přenášela z jedné osoby na druhou, aniž by byly přesně vymezeny podíl a úloha každé ze zúčastněných osob na výsledném rozhodnutí.

Za dysfunkcí veřejné správy, která vede k poškozování zájmů ČR, případně zájmů EU, však nestála jen nedbalost, ale také záměrné konání některých osob působících ve státní správě nebo samosprávách, které bylo motivováno partikulárními zištnými zájmy. Prosazování těchto zájmů provázel nelegitimní lobbing nebo takové motivování představitelů veřejné správy, které hraničilo s korupcí. K zavazování si úředníků byly využívány nejen finanční odměny, ale i jiné způsoby.

Mezi časté projevy dysfunkce veřejného sektoru patřilo i neúčelné vynakládání veřejných prostředků, které bylo navenek legitimizováno jako naplňování veřejného zájmu. V několika případech byl veřejný zájem, ve smyslu obecné společenské prospěšnosti, použit jako záminka k extenzivnímu výkladu, nebo dokonce k rozmělnění pevně nastavených pravidel pro odpovědné nakládání s veřejnými rozpočty.

Následkem této praxe bylo vyvádění veřejných peněz do soukromých rukou. Důsledkem nebyly pouze nezanedbatelné ekonomické dopady na veřejné rozpočty, ale rovněž oslabování efektivnosti i důvěryhodnosti výkonu veřejné správy. V případě formálního i obsahového dodržení platných norem by k tomuto jevu vůbec nedošlo.

 

Čí zájmy prosazuje STBabiš, když agresivně tlačil na zavedení EET a zároveň vyhrožoval ČSSD, že pokud budou kolem EET ve Sněmovně obstrukce, navrhne hlasování spojit s důvěrou vládě??!

Čí zájmy prosazuje STBabiš, když absolutně ignoruje NKÚ a agresivně prosadí EET bez jakýchkoliv analýz, přes mnohá upozornění, že zavedení on-line pokladen cílí na špatnou skupinu, že jsou pochybnosti, zda se to vůbec vyplatí a že náklady na zavedení EET mohou být větší, než očekávaný vyšší výběr daní??!

Nikol Trojanová, FB · Psáno r. 2016.


Pozn. red.: Kromě toho je lehce zamlčeno, kolik vlastních nákladů museli na EET vynaložit sami podnikatelé a živnostníci. Při započtení průběžných nákladů (a ukončení podnikatelské činnosti u značné části soukromých subjektů), je s ročním odstupem jasné, že EET způsobilo nedozírné škody.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 463 × | Prestiž Q1: 9,29

+13 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top