Štítky článku: •  

Typografie 1

Zmínil zde nějaký kolega v článku, který se mi už dále nepodařilo objevit, že typografie je základní znalostí, jen s níž lze vytvářet kvalitní dokumenty. Je to svatá pravda.

Typografie je však do jisté míry uměleckou branží. Dříve, než pan Guttenberg vynalezl knihtisk, knihy se „malovaly“. Již tehdy se začala vytvářet pravidla „úhledné“ úpravy. Vrcholu dosáhlo toto umění právě v době ručně sázených knih. Sazeči se učili této dovednosti několik let a i když byli vyučeni, přebírali znalosti a zkušenosti od svých starších kolegů dlouhá léta, než byli připuštěni k samostatné práci.

Léty osvědčená pravidla typografie byla zcela zmršena a opuštěna nástupem počítačové sazby, kdy každý vohnout, který má PC, si myslí, že sazbu a kvalitní tisk ovládá. (Lhostejno, zda jde o tisk papírový, nebo publikační snahy digitální, nebo internetové.) Stačí porovnat současné „knihy“ a KNIHY třeba z nakladatelství J. R. Vilímek z třicátých let minulého století.

Chceme-li vytvořit kvalitní dokument, měli bychom však kromě zásad typografie znát hlavně svoji mateřštinu a výmluvy, že „píšu jak slyším“ jsou jen hloupým zrcadlem vlastní nevzdělanosti. Drtivá většina z nás navštěvovala základní školu, kde jsme byli učeni správné písemné formě mateřštiny. Pravda, někteří nepochytili nic.

Než se do toho všeho pustíme, podívejme se na text, který češtinu prostě nerespektuje. Použil jsem nějakého veřejného textu, ale podívejme se jak to dopadá, když češtinu hodíme přes palubu. Dá se i říci, že text ztratil veškerý smysl, nebo že smysl byl pozměněn:

Pomalu se vžak naplňujý moě úvahi o vívojy společnosdy sdaré njekolyk led, kti bilo ěždje vže zahaleno rozjásanou masovje metyálný mlhou a nejvjedžým problémem ze ofycyálným „hlýtacým psúm temokracye“ ěvyla Paroubkova „krasobruslařská závotný tráha“, Topolánkúv vzdičení prosdřetnýk nebo Klausova ledužka.

Upozorňoval sem jyš dehti, še nasdoupení drent návradu ke gulážovému socyalysmu, kderí ve vlátje prakdykovaly jak oranšový neobolževycy, dak pseutopravycový socyálný ynšenířy, okořenjení muldykulduralysmem EU y marxysdyckou ekonomyckou cesdou todacý, regulacý a sdádnýho „kapydalysmu“, nemúše nykti viúsdyd v tobrí konec. Bila a ě do cesda to rutích pekel vžeobecné býti, chaosu, polycejnýho sdádu a dodálnýho rozvradu dratyčných hotnod maderyálných y tuževných.

Prožly jsme sy deti hospotářskou kryzý, kderá bila „vikrida“ ěždje o njeco výce nafouknudjejžý ynvesdyčný bublynou a vižžým víkonem rodaček na bezcenné penýze, prožly jsme sy problémi s nažymy nepřyzpúsobyvímy, kderé bili uhlazeni vjedžým počdem nezyskovek a úřetnýkú parazydujýcých na sdádným rozpočdu a tokonce y kryzý polydyckou, kderá přyvetla na vlátný tvorek novotobého Vasyla Antreěvyče Bylaka, „spasydele“, ěnš ve své osobje spojuě snat vžechni skridé myntráki společnosdy.

Zářné zýdřki ze vžak nekonajý, žpadních zpráv přybívá, sdejnje jako žpadních zkuženosdý a kodel občanské společnosdy vře sdále vitadnjejy. Sdojýme krok přet propasdý a mocenská vjerchužka mele sdále du svou. Butou jysdodi, bute prosperyda, bute lýp. Njekti…

Provedl jsem v tom textu jen základní substituce, na kterých (prý) pramálo záleží… A šlo by to češtinsky zničit ještě více… Nepochybně se ten text špatně čte a pochopení obsahu je špatným pravopisem ztíženo tak dalece, že může být znemožněno.

Druhý díl semináře se podívá na charakteristiky znaků a základní terminologii typografie.

Závěrem tedy je, že respektování pravidel češtiny je základním předpokladem k interpretaci textů a výmluvy, že jde „jen“ o SMS, či „jen“ o banální komentář, jdou na vrub nevzdělanosti pachatele (vědomě nepíšu autora).

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 856 × | Prestiž Q1: 12,86

+24 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top