Štítky článku: •  

Typografie 5

Typografie je soustavou pravidel jak kvalitní text vypadá. Těch pravidel není mnoho, ale je třeba je dodržovat. Řadu let je určovala ČSN 01 6910. Od r. 2002 již normy ČSN neplatí a nejsou závazné. V jistém smyslu je škoda, že některé oborové normy zanikly. Psací stroje jsou také již téměř zapomenuty. Pro příliš mnoho uživatelů se tak počítač stal jen modernějším psacím strojem ale o „krásné úpravě“ textu nevědí zhola nic.

Podobně, jako česká ČSN, popisují tvorbu textu i mezinárodní normy DIN 5008 Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung a ONORM A 1080 Richtlinien für Maschinenschreiben und Textgestaltung. Vzhledem ke specifickým národním pravidlům se přidržím původní ČSN.

Interpunkce

Interpunkcí rozumíme oddělovací znaky ve větách a souvětích. Jsou jimi: tečka (.), čárka (,), dvojtečka (:), středník (;), otazník (?) a vykřičník (!).

Všechna interpunkční znaménka, se připojují k předcházejícímu slovu, zkratce, značce nebo číslu bezprostředně a bez mezery. Za každé interpunkční znaménko náleží jedna mezera — kromě několika výjimek uvedených dále. (Mezery jsou pro názornost významně zvětšeny.)

Myslím, tedy jsem. Opravdu? Ano!
Myslím ,tedy jsem . Opravdu ?Ano !

Pokud je za sebou více interpunkčních znamének, mezera se píše až za posledním. Kolem desetinné čárky se mezery nepíší. Tečka za zkratkou na konci věty se považuje za tečku větnou, nezdvojuje se.

Hliník, spol. sr. o., tel.: 221222223
U nás koupíte šroubky, vroubky apod.

Častou chybou v zápisu zkratky typu podnikatelského subjektu je tečka za spojkou „s“, nebo naopak zkratky „sro.“, „sro“, „s.r.o.“ apod. Všechny špatně. Také si povšimněte: Firma, (čárka) typ subjektu, (čárka) přídavná informace. Jde o souvětí i když většina větných členů je zamlčena.

Výpustek

Trojtečka, výpustek, je sa­mo­stat­ným znakem (Alt + 0133, a­ne­bo Ctrl + tečka). Má menší světlost, než tři tečky (a určitě nepíšeme pět, či šestnáct teček). Nahrazuje nevyslovený text a po­dob­ně jako interpunkce se píše těsně za poslední (před první) slo­vo. Tečka za vý­pust­kem na konci věty se nepíše. Pokud je však vý­pust­kem vyznačen výčet hodnot, píše se mezera před ním.

Myslel jsem si to, ale
se ti divím.
Ale: pondělí, úterý, …

Spojovník ≠ pomlčka

svahilsko-český slovník
Frýdek-Místek
Praha-východ
je-li vlhko, mám-li čas. AV

Spojovník (který je na klá­ves­ni­ci) slouží ke spojování slov a nepíší se kolem něj mezerníky. Je tlustý a krátký. Žel, při výpočtech (kalkulačka, Excel) musíme místo znaku minus po­u­ží­vat spojovník, kterým ovšem typograficky není. Na podtržených místech si povšimněte zcela chyb­né­ho ker­nin­gu – párování vybraných znaků (ýd, ýc, ale i rý, vý, AV apod.). Fonty od fy Adobe mají tento problém vyřešen precizně.

Pomlčka ≠ spojovník

Typografická pomlčka je tenká a dlouhá a odděluje se z obou stran me­zer­ní­kem. Pomlčky ve velikosti ma­lé­ho a velkého ty­po­gra­fic­ké­ho čtverčíku můžeme v textech libovolně kom­bi­no­vat. En-pomlčka „–“ Alt + 0150, Ctrl + Num Minus má šířku pís­me­ne en (vzhledem ke stá­va­jí­cí velikosti písma), Em-pomlčka „—“ Alt + 0151, Ctrl + Alt + Num Minus je dvoj­ná­sob­ná. Pomlčka velikosti malého čtverčíku je zároveň zna­kem typografického minus. V textech po­mlč­ku používáme k oddělení větných celků, podobně jako výpustek k naznačení nedořečeného, a jako znak „až“, „od do“ a „proti“ ve smyslu rozsahu, či vztahu. V posledním případě je typografie s ČSN v rozporu: typografie nepoužije mezerníky kolem pomlčky, ČSN je vyžaduje. Jsou-li pomlčky dvě, první se nepíše na konec řádku předcházejícího, druhá pomlčka se neklade na za­čá­tek řádku následujícího (využíváme nedělitelné mezery). Interpunkční znaménka, např. teč­ka, čárka, dvojtečka, se připojují za druhou pomlčku bez mezery.

Dobré jídlo — jakékoliv — neodmítnu.
Nebylo to tak zlé, ale –.
Typografie: 2935 °C, utkání BaníkSparta
ČSN: 2935 °C, utkání BaníkSparta

Povšimněte si v ukázce chybějícího slitku (ligatury) „fi“, v počítačové sazbě existuje jen v kvalitních programech pro sazbu a pro fonty lepší, než TTF.

Příští díl pojedná o nedělitelných mezerách, závorkách a uvozovkách.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 820 × | Prestiž Q1: 13,15

+23 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top