Štítky článku: •  

Typografie 7

Typografie je souborem pravidel jak má kvalitní text vypadat. To, že máte Widlows a možná i legální balík MS Office, či freeware Open Office z nikoho ještě kvalitního sazeče textu neudělá. Word a jiné elektronické textové editory jsou jen nástrojem. A jestliže dobrého řemeslníka ani nenapadne zatloukat šrouby posuvným měřítkem (česky šuplérou), ani Vás by nemělo napadnout vytvářet ve Wordu/Writeru/Publisheru/HTML vyložená zvěrstva.

Tato kapitola sice těží z dříve popsaných pravidel typografie, ale sama se vlastně více týká Pra­vi­del českého pravopisu. Nezlomitelné, tvrdé mezery jsou zdůrazněny graficky.

Zkratky

Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka.

p. (pan, pánové), popř. (popřípadě), r. (rok), zvl. (zvláště)

Jestliže se slovo krátí začátkem a koncem slova, tečka za zkratku nepatří. Zkratky bychom mě­li skloňovat podle Pravidel českého pravopisu.

fa (firma, faktura), fy, fu, fou, pí (paní), ca, cca (circa)

Uvnitř zkratek dvou nebo více slov náleží za každou vnitřní tečku tvrdá mezera; za poslední tečkou může být měkká.

a. s., spol. s r. o., v. o. s., t. r., v. r., Ústí n. Orl.

U několika víceslovných zkratek však existují výjimky, nebo variantní zápisy:

tj. (to je), atp., atpod. (a tak podobně), č. j., čj. (číslo jednací), č. p., čp. (číslo popisné)

Za iniciálovými zkratkami (utvořenými z velkých počátečních písmen) se tečka nepíše. (Opět si všimněte v ukázce chybného kerningu AV.)

ČR, AV ČR, MF ČR, NG, ČSAD, UNICEF, OSN i PSČ

Zkratky akademických titulů, vojenských hodností apod. uvedené před jménem se čárkou neoddělují.

PaedDr. Karla Pechová
akad. arch. David Brzobohatá
pplk. Michaela Vondráček
mjr. Vojtěch Koubek

Zkratky vědeckých hodností uvedené za jménem se oddělují čárkou.

PhDr. Martin Suchý, CSc.
MUDr. Jaroslav Paderta, DrSc., České Budějovice

Zkratka právního označení uvedená před názvem firmy se čárkou neodděluje. (Nezapomeňte na tvrdé mezery!)

a. s. Kormorán
v. o. s. Volavka

Právní označení uvedené za názvem firmy se odděluje čárkou.

Slunečnice, a. s.
RENA, spol. s r. o., Pelhřimov

Značky

Pro psaní značek, které nejsou obsaženy na klávesnici, lze využít vkládání speciálních znaků, nebo kód ASCII [aski]American Standard Code for Information Interchange. Velmi užitečnou je možnost vložit řadu znaků s klávesou AltGr:

~ ˇ ^ ˘ ° ˛ ` ˙ ´ ˝ ¨ \ | € ÷ × Đ [ ] ł $ ß ¤ # & @ { } < > *

Značky měrných jednotek se píší bez tečky, od číselné hodnoty se oddělují (tvrdou!) mezerou.

10 cm; 6 V; 8,78 kg; 0,25 l; 35 °C
7 × 5 m; 10:00 h; 12 min; 30 s;

Tvoří-li značku dva nebo více znaků, následují za sebou bez mezery. (Totéž platí pro fyzikální před­po­ny T, G, M, k, 100, m, µ, n, p, f, a. Každá z nich znamená posuv řádu o 1E+3, resp. 1E-3; chce­te-li n × 103, resp. n × 10-3.) Je-li třeba vyjádřit polaritu, znak přiléhá těsně k cifře.

+10 °C; –15 °F; 300 kW; 100 kWh; 15 mA; 500 kPa
Ale pozor; u Kelvinů se stupně nevyjadřují: 365 K

Měli bychom být obezřetní při zápisu nestandardních předpon u ustálených, ale fyzikálně nesprávných jednotek. Mezi ustálené patří např.:

1 dkg = 1 decikilogram, správněji:
1 Dg = jeden dekagram (desetinásobek, 1 × 101)
1 cm = 1 centimetr (jedna setina, 1 × 10-2)
1 t = 1 Mg = 1 megagram (milión, 1 × 103)
1 q = 1 metrický cent, (stonásobek, 1 × 102) správněji:
1 hkg = hektokilogram
1 hl = 1 hektolitr (stonásobek, 1 × 102)

A psát o plošných mírách ar [a], či hektar [ha] je vyloženě škoda klávesnice.
Pamatujme: deci = desetina, deka = desetinásobek, centi = setina, hekto = stonásobek.

Jestliže se číslici a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery.

6V baterie = 6voltová = šestivoltová baterie
100km rychlost = 100kilometrová = stokilometrová
3% = tříprocentní; 3 % = tři procenta

V sestavách se značky měn píší před peněžní částkou a haléře vždy vyjadřujeme (Kč 15,00). V textech se řídí národními zvyklostmi, u nás je dopručen takovýto tvar: je-li jakkoliv vyjádřena haléřová část, značku píšeme před částkou, je-li haléřová část zamlčena, značku měny uvádíme za částkou. V mezibankovní praxi se měnové jednotky vyjadřuji třípísmennými kódy.

123,60 i 123,60 (dle národních zvyklostí)
USD vždy: $123,60
19,90 a Kč 19,– (výjimečně Kč 19,--), ale 19
CZK 24,20; ATS 500,00; CHF 105,15; NLG 115,20

Příště se podíváme na psaní matematických značek. Je toho na celou kapitolu.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 516 × | Prestiž Q1: 10,22

+14 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top