Štítky článku: •  

Typografie 8

Je mi trochu líto, že čtenářů série článků o typografii je poměrně málo. Přitom většina autorů, nejen zde na blog.iDnes.cz, o typografii neví ani zbla. Na druhou stranu si cením těch cca 350, kteří tuto sérii čtou. Doufám, že alespoň několika lidem to pomůže k profesionálnějšímu přístupu k tvorbě textů.

Tato kapitola také těží z dříve popsaných pravidel typografie, ale sama se vlastně více týká Pravidel českého pravopisu. Není bez zajímavosti, že druhdy jasně definovaná řemeslná zručnost se dnes příšerně devalvovala. Ostatně jako většina řemesel.

Matematické značky

Hned na začátku je třeba říci: velké „O“ NENÍ nula!!! Nula je toto: 0.
„O“ má kód Alt + 079, nula je zcela jiný znak s kódem Alt + 048.

Matematické značky

Čísla (operandy) se od matematických značek (operátorů) vždy oddělují mezerami. Iks (x) není znakem násobení, nýbrž neznámou! Rozlišujeme matematické zápisy v typografii + – : (÷ /) × (.) a operátory v matematických programech + - / * ^.

10 + 20 = 30 ♣ 45 – 15 = 30 ♣ a + b = c
5 . 16 = 80 ♣ 60 : 12 = 5 ♣ a – b = x
5 × 16 = 80 ♣ 60 ÷ 12 = 5 ♣ a × b ≠ x
5 × 6 > 29 ♣ 60 ÷ 12 < 6 ♣ a / b = c

Pokud značky plus a minus vyjadřují polaritu čísla, předsazují se bez mezery.

+5 °F; –10 °C

V textu se matematické značky vypisuji slovně. Je-li cifra krátká, také raději slovy.

Celkové množství minus 5 kusů vadných.
Raději: Celkové množství minus pět kusů vadných.
Uvedená cena plus 634 Kč DPH.
Bylo nás pět.

Zlomky

Zlomky se šikmou zlomkovou čarou se píší bez mezery. Tabulka znaků nám umožňuje vkládat některé zlomky jako samostatný znak (¼, ½, ¾ a několik dalších). Ve smíšeném čísle se zlomek od celého čísla odděluje (tvrdou) mezerou.

½; ¾; 10 ¾ kg; 7 ½ m; 8 11/12 ha
¼ hod; ½ l; ¾ sudu

Přídavná jména tvořená složeným zlomkem píšeme bez mezery.

3 ½procentní úrok

Pokud potřebujeme složitější matematická vyjádření (vodorovnou zlomkovou čáru, integrály, derivace aj.), používáme editory vzorců.

Dekadické zlomky se od jednotek oddělují desetinnou čárkou. Před nimi ani za nimi se nepíše mezera. Desetinné zlomky psané za sebou se oddělují středníkem.

12,76; 98,50; 45,67; 100,006; 19,09

Procento, promile (percent, permil)

Znak procent píšeme rovnou z klávesnice, znak promilí má ASCII pozici Alt + 0137. Zápis „o/oo“ platil u psacích strojů a v typografii je nepřípustný. Znak oddělujeme tvrdou mezerou. Pro přídavná jména platí stejná pravidla, jako u jiných značek.

Úrok 5 %, 3 ½ % slevy; 5 ‰ alkoholu; spád 8
15% penále = l5procentní penále

Mezní úchylky

Mezní úchylky, vyjadřující rozsah tolerance k hodnotám, se píši bez mezery mezi znaménkem a velikostí úchylky. Je-li uvedena měrná jednotka, vkládá se hodnota spolu s mezními úchylkami do závorek. Před znak úchylky přináleží tvrdá mezera. Kód mezní úchylky je Alt + 0177

20 ±1; (50 ±5) °C; (16 ±3) mm

Měřítko

K zobrazení měřítka se čísla od dvojtečky oddělují (tvrdými) mezerami.

Nákres pozemku byl zhotoven v měřítku 1 : 100.

Průměr

Znak průměru musíme hledat v mapě symbolů a má pořadové číslo 198 (decimální pozice Unicode 8960, hexadecimálě 2300, entita ⌀). Nalezení tohoto znaku je poněkud svízelné.

Hadice ⌀ ½" (palce)

Exponenty, indexy

Exponenty a indexy se připojují k číslici nebo k písmenu bez mezery na vertikální znakovou rozteč (dotažnici) pomocí indexů. V HTML používáme elementy znak a znak. Pomocí CSS lze formátovat vlastností vertical-align: sub/super. Zápisy H2O, či Kč/m2 jsou úchylné.

(a + b)2; 10–5; 300 m3; 12 m2; H2SO4; CaCO3; HNO3

Úhlový stupeň, minuta, vteřina

Mezi číslem a následující značkou se nepíše mezera. Pokud nejsou potřebné značky na klá­ves­ni­ci, používá se mapa znaků, nebo kód ASCII. (Tyto značky se používají při zápisu přesných údajů azimutu, zeměpisných souřadnic apod., nikoli v časových údajích. Vyjadřování teplotních stupňů již bylo zmíněno výše.)

Úhel 15°; 35°27'5"; 1'30"
Spád 15°; 65°12'10"

Paragraf

Značka pro paragraf se píše jen ve spojení s číslem paragrafu a od něj je vždy oddělena tvrdou mezerou. Je-li třeba využít množného čísla, je tolerován zápis: §§.

§ 23; § 121;
podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 98/1991 Sb.
Podle §§ zákona 373 Sb.

Ampersand

Tato značka se uplatňuje zejména při psaní firemních názvů. Pochází z latiny (et), znamená spojku „a“; jinak ji označujeme jako ampersand. Z obou stran se odděluje tvrdou mezerou. V názvech cizích firem je povoleno ji překládat do národního jazyka. Klávesová zkratka AltGr + C.

Kolben & Daněk, Thomas Brown & Co.
Kudrlička & synové, Warner & bros
Klemens und Müller, Thomas Brown and Co.

Značka numero

Tato značka se používá jen ve spojeni s následujícím číslem (nahrazuje slovo „číslo“). Anglickým názvem octothrope (sharp) [šárp]. V typografii se odděluje nezlomitelnou mezerou. Klávesová zkratka AltGr + X.

Pokrývky # 215 navždy došly.

Stejnítka

To téma už je dnes asi pasé, v tabulkových kalkulátorech i Wordovských dokumentech i v tzv. sjetinách se podobné extrovky už nepoužívají, metodika popisuje hlavně strojopis (vidíme to v podtrženích součtu, podtržení výsledku, takže jen v kostce: V sestavách je možné opakovaný výraz na dalším řádku nahradit stejnítky (programátorskými uvozovkami), které se píší pod první písmeno opakovaného slova. Opakovaná čísla stejnítky nahradit nelze. Stejně bychom se u proporcionálních fontů těžce vyřádili s nezlomitelnými mezerami, abychom dodrželi členění a stejně by se to nepovedlo. (Ve Wordu jen tabelačními zarážkami.) Pravidlo je k ničemu.

Kč 222,50
" 10,00
" 112,00
---------
Kč 344,50
=========

10 vagónů stolních brambor
10 " krmných "
4 " " "

V textu se značky, pokud nejsou použity s číslem, vypisují slovy.

Bude třeba šest metrů látky.
Uniklo mnoho litrů nafty.
Bylo rozhodnuto podle uvedeného paragrafu.
Voleb se zúčastnilo jen malé procento voličů.

Cítíte také ten alibismus trpného rodu???

Příště se podíváme na psaní čísel a číslic.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 114 × | Prestiž Q1: 14,34

+27 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top