Štítky článku: •  

Loupeživý stát

Moderní státy si osvojily loupež jako legitimní nástroj teroru nad svými obyvateli. Typické je, že stát je abstraktem. Je neuchopitelný, beztrestný a všemocný.

max-weber-1894.jpg (9,816 kiB)
Max Weber
Německý filosof a sociolog
* 1864 † 1920

Kdysi dávno to přesně popsal německý filosof Max Weber: „Stát je lidské společenství, které si na svém území nárokuje pro sebe monopol moci a legitimního násilí. Pokud by neexistovalo násilí jako prostředek vynucování státního zájmu, pak by stát jako nepotřebný zanikl.

Tím máme stanovenu premisu: stát může vše, jeho členové smějí jen to, co jim stát dovolí. Ale stát jsou přece oni! Mají vliv na to, jaký je stát?

Jakýmsi opravným prostředkem, nebo, chcete-li au­­to­re­gu­la­ti­vem, měla být demokracie, tedy nástroj, jak delegovat moc státu do rukou těch, kteří budou representovat vůli většiny a nastolí takové prostředí, které bude vyhovovat nejvyššímu společnému zájmu.

Ale ten stav v našich krajích poprvé zpochybnil nacionální socialista Edward Beneš, když zpochybnil vlastnictví a právo k majetku těsně po válce (a dokonce už během ní) a vyhlásil masivní znárodňovací dekrety. Popřel tím svého politického otce TGM, který majetek ještě chápal jako privilegium a odpovědnost.

Od těch dob zde byli komunisté, kterým to podle jejich ideologie připadalo jako dobrý nápad. Být majetným se stalo tím nejhorším stigmatem a tvrdě se trestalo. A po nich přišli jen jiní komunisté, kteří také nesnesli představu, že někdo něco má. Tedy hlavně kromě nich.

A tak to jde dosud… Žijeme v postdemokracii, která s demokracií pravou má pramálo spo­leč­né­ho.

Strany si dělají, co chtějí a volební akt je jakousi drobnou (a drahou) nesnází, kterou stejně zaplatí voliči (některým stranám) bez ohledu na svou politickou preferenci.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 929 × | Prestiž Q1: 23,74

+73 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top