Štítky článku: •  

Jaká data stát tají

Je nesmírně smutné (a dokonce nebezpečné), že stát disponuje nějakými sta­tis­tic­ký­mi daty, která jsou chápána jako multikulturalisticky problematická, a pro­to je nezveřejňuje. Vizme nějakou statistiku, kterou lze sice poměrně ob­tíž­ně vygúglit, ale jde to:

Data publikoval Ústav sociologie při AV ČR v r. 2010

Prostě se nehovoří o tom, že:
PercentVysvětlení pojmuKvantifikace (cca)
Obecná statistika
3 % populace jsou cikáni 286 000
28 % jich žije v severních Čechách 80 000
21 % dalších na severní Moravě 60 000
51 % jich žije roztroušeně ve zbytku republiky 146 000
Sociální situace
NULL průměrná cikánská rodina čítá 6,9 občanů
NULL obytná plocha na cikána je tedy 5,8 m2
NULL (pro srovnání: minimální obytná plocha pro vězně je) 3,5 m2
47 % bytů obývaných cikány nemá splachovací záchod 19 500
Natalita
32 % manželství v některých romských skupinách uzavírají přímí příbuzní 92 000
6 % cikánek poprvé rodí mezi 14 a 16 lety 8 600
19 % cikánek poprvé rodí v 16ti letech 27 000
61 % dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti NULL
Vzdělanost
50,5 % cikánských dětí se učí ve zvláštních školách 103 000
22 % cikánských dětí propadá už v 1. třídě 45 000
25 % cikánských dětí ve věku 6-7 let je v pásmu verbální nedostatečnosti. (Neumí se vyjadřovat.) 123 000
56 % cikánů nemá ani základní vzdělání (dokončenou 8. třídu ZŠ) 160 000
32,7 % cikánů má jen základní vzdělání 94 000
8 % cikánů se čemukoliv vyučí 23 000
2,72 % cikánů vystuduje nějakou Střední školu 7 800
0,81 % cikánů vystuduje nějakou Vysokou školu 2 400
Zaměstnanost
82 % cikánů je z důvodu špatného vzdělání nezaměstnaných 235 000
61 % cikánů je nezaměstnáno déle, než 3 roky 175 000
34 % dospělých cikánů se živí nelegálně 69 000
Prokázané konflikty se zákonem, kriminalita
59,6 % dospělých vězňů ve věznicích jsou cikáni NULL
71 % cikánů se podílí na kriminalitě (v některých oblastech až 95 %) 203 000
Prostituce
37 % pouličních prostituek jsou cikánky NULL
21 % pouličních cikánských prostitutek má za pasáka svého příbuzného v prvním nebo druhém rodinném pokolení. NULL

Ovšem neznamená to např., že 63 % prostitutek jsou automaticky Češky, ta zbylá procenta obsahují převážně Ukrajinky, Rumunky, Bulharky a jiné národnosti. Není bez zajímavosti, že černošky, Číňanky, Korejky i Vietnamky téměř absentují.

Toto jsou, prosím, oficiální, jen lehce tajená čísla. Žádný rasismus, žádný odsudek. Prostá statistika, pokud ji lze vůbec zodpovědně kvantifikovat. Ale ani jeden z těchto ukazatelů není charakteristickým pro domácí, majoritní společnost.


Poznámka redakce iDnes:

K blogu se vyjádřil Sociologický ústav AV ČR, reakci přidáváme v plném znění.

Rasisté používají k dokázání platnosti své pochybné ideologie různé metody, tentokrát byl k tomuto účelu bohužel zneužit náš ústav. Blogger idnes.cz zveřejnil příspěvek, ve kterém používá "data", kterými údajně disponuje Sociologický ústav AV ČR. Neuvádí zdroj, vystačí si pouze s informací, že data získal z "Ústavu sociologie AV ČR". Chceme důrazně upozornit, že žádná taková "data" v Sociologickém ústavu nemáme, a jsme přesvědčeni, že taková "data" nemá v ČR žádná výzkumná ani státní instituce. Od "dat" v článku se hlasitě distancujeme a je nám líto, že se odkaz na náš ústav objevil v textu, jehož primárním účelem je šíření nenávisti, nikoliv prezentace sociologických empirických poznatků. http://zavladsky.blog.idnes.cz/c/359094/Jaka-data-stat-taji.html


Autorský dovětek - článek byl redakcí (rozuměj cikán Patrik Banga) ihned odsunut do sféry „soukromých“! FB doporučení 115, karma smazána. Sociologický ústav samozřejmě tato data má, jen jim panující požadavek multikulturalismu a jak se ty věci jmenují, jim nedovoluje taková data získávat, ani je publikovat. Že jim to nějaký trouba vyvěsil na web je jaksi jejich věc, ze které se nevylžou.

Nechci rozdmýchávat jakékoliv emoce, nenávisti, či cokoliv jiného, ale základní prací novináře je informovat veřejnost.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 7 395 × | Prestiž Q1: 9,39

+13 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top