Štítky článku: •  

Proč ano a proč ne!

Na Internetu je k dispozici volební kalkulačka, dokonce už i v rozšířené verzi z 35 na 85 otázek. Ne snad, že by člověk měl vyklikat celou tu škálu otázek a podle toho volit. Spíše jde o pomocný nástroj, jak si udělat ve vlastní hlavě jasno. Metody vyplňování jsou vlastně dvě: ideologická – striktně požaduji, a metoda „možného“ proti většině.

Předvolební kalkulačku jsem vyplnil několikrát za sebou s různými preferencemi, ale i s ohledem na prosaditelné.

Ve všech těch resultech mi vyšlo (sice v různém pořadí), že bych měl volit „Svobodné“ Petra Macha, „Pirátskou stranu“, „Úsvit přímé demkracie“ Tomio Okamury a jednou dokonce i „Ano“ Andreje Babiše (to už jsem ale hrál s odpověďmi hodně velkou šachovou hru).

Bez zajímavosti není ani to, že „zavedené“ současné strany nehodlají prosazovat to, co pokládám za stěžejní, tedy se pro mě staly stranami naprosto nevolitelnými. Dokonce průnik s volebním programem stran, které bych (bez ohledu na dosažené skandály) pokládal za normální, v tom průzkumu ukázaly, že jsou pro mne absolutně nevolitelné, socializující, nebo nepokrytě socialistické až komunistické. Včetně Topolánkovsky „rozkročené“ ODS, ideologicky vyprázdněné TOP09 a dalších, jejichž výčtem se nebudu zdržovat, protože se všechny šmahem ocitly na chvostíku volitelnosti.

Vlastně ani není překvapivé, že etablované strany, bez výjimky, nepodporují cíle, které pokládám za stěžejní. Protínají se v názoru, že socialismu ještě stále není dost a je třeba více a více vlivu státu, centrálních zásahů, vlivu moci, která je sice volená, ale nechtěná.

Ta volební kalkulačka obsahuje i test, který politik v uplynulém volebním období zvedl ruku pro zákony, které jsou v souladu s mým viděním světa. Překvapilo mě, že nejvyšší průsečík s mými názory měly Věci Veřejné, dokonce jmenovitě Radek John. Toho jsem se opravdu nenadál.

Protože mi strašně vadí, že veřejná média do oblbnutí hovoří jen o zavedených (tedy profláknutých a opakovaně zdiskreditovaných) stranách, což samozřejmě dramaticky porušuje volební soutěž, pohleďme na názory několika stran, které bych asi (možná) mohl volit v těch zásadních otázkách v blížících se volbách:

Jen pro zajímavost vládám i sloupec Ústvitu T. Okamury. Jakkoliv levicovými recepty dosti ovlivněný, přesto v té kolekci stran ještě relativně přijatelný.

OTÁZKA Můj majestát Úsvit Piráti Svobodní
Zavedení celostátních referend Pro Pro Pro Pro
Svobodní rozlišují typy referend: Existuje několik druhů referend. Svobodní podporují opravné referendum (lidové veto) a obligatorní referendum (tj. v případech, kdy je povinné ze zákona). Svobodní nepodporují lidovou iniciativu (jako v otázce 21) ani fakultativní referendum (když se pro referendum rozhodne vláda, protože si sama netroufá rozhodnout – v takovém případě by měla místo vyhlášení referenda rezignovat).
Zachování Senátu Pro Pro Pro Pro
Jakkoliv se může zdát, že Senát je drahou a snad i redundantní složkou ústavního systému, jakkoliv jsem mrzutý z jeho současného složení, přesto si myslím, že je důležitou složkou politické a ústavní stability systému.
Zachování babyboxů Pro Pro Pro Pro
Ač se systém babyboxů může zdát katolickým konzervativcům nemravný, přesto si myslím, že je lepší, když děťátko skončí v něm, než v popelnici. Ostatně párů, které nemají to štěstí, aby zplodily potomky, není málo a bude jich přibývat. Když už matka z jakéhokoliv důvodu nechce/nemůže se o dítě starat, je to lepší řešení.
Zákaz stavby mešit Proti Proti Pro Pro
Ačkoliv to odporuje liberalismu, byl bych raději, kdybychom ctili více naše domácí zvyklosti, náboženské a jiné tradice. USA tvrdě doplácejí na takovouto toleranci, Francie také. Možná bychom měli být méně tolerantní. Ano, klidně zde žijte, ale respektujte pak naše tradiční pravidla. Nebezpečí nehrozí jen ze strany muselmanů, ale i z pocitu nadřazenosti třeba Američanů, či jiných. Tady je Česko a buďme Čechy. Jinak o to přijdeme.
Přímá volba prezidenta Pro Pro Pro Proti
Svobodní vnímají, že přímá volba presidenta porušuje primární principy ústavní dělby moci jen do tří pilířů.
Osobně se domnívám, že je zcela legitimní položit si otázku, zda budeme preferovat prezidentský systém, nebo parlamentaristické postupy s malou odpovědností výkonné moci. Oboje je samozřejmě možné, ale měli bychom se umět rozhodnout a stanovit meze jednoho, nebo druhého. Současný stav je hybridní a odpovědnost potlačuje. Nemám problém mít presidenta přímo voleného, ale musí se pak změnit i celý systém.
Výpověď bez udání důvodů Pro Proti Proti Pro
Piráti nemají jasný stranický názor; spíše proti.
Svobodní vychází z klasického liberalismu a musí pak trvat na smluvní volnosti podobně, jako na ní trvám já.
Můj názor je, že právo na práci v dané firmě je chimérou a socialistickým nástrojem, jak lze donutit podnikatelský subjekt chovat se neekonomicky.
Zavedení eutanazie Pro Pro Pro ?
Svobodní věc formulují tak, že: otázka hovoří o „zavedení“. Pokud by to znamenalo, že člověk se může rozhodnout se sám zabít a kdokoliv mu s tím (jako s čímkoliv jiným) může někdo pomoci, potom ano. Pokud by to znamenalo, že za určitých podmínek může jeden člověk zabít jiného (ať se tomu říká eutanazie či jinak), potom ne. Umožněme člověku rozhodnout se, že v případě nevyléčitelného vážného onemocnění spojeného s utrpením nechce být uměle udržován při životě na přístrojích a lécích, aby mohl důstojně zemřít.
Piráti nemají jasný stranický názor; spíše se kloní k možnosti zvolit si dobrovolnou smrt.
Jakkoliv je mi jasné, že zvolit smrt musí narazit na křesťanská etická pravidla, že jedinec si život nedal, přesto se kloním k tomu, že život je dar a dary by člověk měl umět odmítnout. S veškerým respektem vůči rodičům. Nemám striktní názor. Spíše se bojím.
Přijetí eura Proti Proti Proti Proti
Piráti nemají jasný stranický názor; spíše se kloní k referendu o této otázce.
Osobně si myslím, že euro je třeba odmítnout. Možná je třeba postavit konkurenční měnu k USD, ale takto ne. Mechanismy konstrukce ECB jsou stejně chybné, jako konstrukce centrální banky USA.
OTÁZKA Můj majestát Úsvit Piráti Svobodní
Prezidentské milosti Proti Proti Pro Proti
President není konstituční monarcha a proto nemá mít právo opravovat rozhodnutí soudů. I s vědomím, že řada soudů rozhoduje jen podle litery zákona a spravedlnost je pro ně druhořadá a jejich rozhodnutí mohou být mravně pochybná. Opravovat je třeba soudní moc, nikoliv ponechat anachronismus milostí v rukou svévole presidenta.
Daň pro telekomunikační firmy Proti Proti - Proti
Telekomunikační firmy se chovají jen tak, jak jim správce kmitočtů dovolí. Daňový trest je jen posledním nástrojem, jak vynutit nějaké chování, když se státu nelíbí, co činí.
Instituce po celé ČR Pro Proti Pro Proti
Nemyslím si, že všechny centrální orgány mají sídlit jen v Praze. Brno je taky docela dobré město, i Ostrava a dokonce i Pelhřimov. Moc je třeba významně decentralizovat (i fyzicky) a nevyvyšovat význam Prahy.
Romští asistenti Proti Proti Pro Proti
Není třeba, a dokonce je vysoce kontraproduktivní, mít rasové asistenty, protože pak stát usvědčuje sám sebe z rasismu. Možná pozitivního, ale to je ještě horší. Stát, který posuzuje věci z rasového hlediska, je státem nacionálním a neliší se od nacionalismu fašistického.
Netřeba mít romské saistenty, jako nemáme asistenty moravskoslezské, asistenty maďarské, nebo asistenty blondýnek, či asistenty ploskonohých.
Protikorupční státní zastupitelství Pro Pro Pro Proti
Piráti nemají stranický názor; spíše ano.
Svobodní jednoznačně odmítají další státní úřad.
Osobně bych tomu úřadu dal zelenou, pokud by nebyl jmenován a řízen politickými stranami. V opačném případě se nutně musí stát úřadem zbytečným.
Zákaz kouření v restauracích Proti Proti Proti Proti
Piráti nemají stranický názor; spíše proti.
Ačkoliv můžeme vnímat, že kouření nejspíše zdraví neprospívá, přesto se jedná o svobodný akt jedinců, kteří znají rizika kouření tabáku a přesto kouří.
Pokud pohlédneme na otázku kouření ve veřejných prostorách, vždy to musí být svobodné rozhodnutí majitele prostoru. Kdykoliv mu stát určí a nařídí, co smí a nesmí, jde o formu fašismu.
Maximální schodek rozpočtu Pro Pro Pro Pro
Mobilní aukce Pro Pro Pro Pro
OTÁZKA Můj majestát Úsvit Piráti Svobodní
Stop církevním restitucím Pro Proti Pro Pro
Piráti vnímají, že zákon byl schválen přímou politickou korupcí a je třeba jej revidovat.
Ačkoliv osobně chápu a rozumím důvodům přijetí, mám s tímto tvarem restitucí významný problém.
Zákon pomocí petice Pro Pro Pro Proti
Svobodní se domnívají, že věc vynucuje lidové referendum. Raději by viděli opravné referendum, lidové veto, které by řeklo vládě, že o věci nemá právo rozhodovat.
Možná to chápi jinak, ale vnímám petici jako iniciační popud zákonodárnému sboru. Proto Ano.
Zákaz reklamy na hrazené léky Pro Pro Pro Proti
Piráti takto odpovídají pouze na léky dostupné na předpis, bez volného prodeje.
Svobodní si spíše myslí, že každý mít má právo zaplatit si reklamu.
Osobně se kloním k tomu, že jestliže je cokoliv hrazeno – byť jen z části – z veřejných peněz, reklama na takový produkt je nemravná. (Což, z jiné krabičky, platí i pro politické strany!)
Adopce homosexuálními páry Pro Proti Pro Pro
Piráti se drží toho, že registrované partnerství nesmí omezit jiná občanská práva.
Svobodní věc nepovažují za právo občana, ale za jednu z cest, jak umožnit sirotkovi stát se členem normální rodiny. Nezakládají tuto otázku na manželství jako na předpokladu.
Ačkoliv mám osobně řadu pochybností, myslím, že je lepší když dítě má šťastný domov, byť je složen ze dvou žen, či mužů. A jsem si vědom toho, že absence jednoho ze vzorů může vést k dalším abnormalitám. Možná to ale vnímám i jako jistou dekadenci celé moderní civilizace.
Zachování limitů těžby uhlí Pro Pro Pro Proti
Svobodní nutně musí v rámci svobody podnikání a jednotlivce lpět na tom, že státní zákazy jsou nepřijatelné.
Osobně se domnívám, že v tomto punktu může jít o ochranu společnosti před zvůlí finančně, mocensky vybavených jedinců. Nacházím v tom jednu z přijatelných silových funkcí státu. Možná ale, že problémem je nevyjasněnost vlastnictví zdrojů. Důl například může být soukromý, ale uhelné sloje jsou státu. Jak je vertikálně chápáno vlastnictví? Neměl by být majitel pozemku vlastníkem ideálního jehlanu z centra Země až do stratosféry?
Členství v NATO Pro Pro Proti Pro
Větší část Pirátů by raději z NATO vystoupila. Podporují referendum.
Pro Svobodné je NATO jistější vojenskou skupinou, než již zaniklá Varšavská smlouva, či jakékoliv bilaterální dohody.
Ostatně s nimi nemáme dobrou zkušenost. Zradili nás Britové i Francouzi a konců konec i Rusové. Uskupení NATO nemusí být ideální, ale v mezinárodním kontextu je pro mne přijatelné.
Zachování poplatku za prázdná média Proti Pro Proti Proti
Placení autorských poplatků za prázdné médium je zvěrstvem tzv. ochrany autorských práv, nebo na moc navázaných subjektů. Vytváří předpoklad kriminalizace bez opory v zákoně. Odporuje ústavním principům.
Zachování podpory stavebního spoření Proti Pro Pro Proti
Piráti nemají tuto otázku za politicky závaznou. Spíše pro.
Svobodní jasně definují, že dotace stavebního spoření na úkor jiných jsou nemravné.
Není důvod, aby jakákoliv osoba nedobrovolně přispívala k blahobytu bydlení třetí osoby.
OTÁZKA Můj majestát Úsvit Piráti Svobodní
Daň na škodlivé potraviny Proti Proti Proti Proti
Můžeme se stokrát domnívat, že jedinec nevědomky požívá škodlivé chemikálie. Jen pokud jsme socialisty, nadáváme se práva takovou věc řídit a regulovat centrální mocí. Pokusy zakázat kouření v důsledku skončí v zákazu konzumace vepřového, nebo sladkých limonád. Nebo v zákazu jídla všem tlustým jedincům. Jakýkoliv zákon, či daň, musí být bez výjimky rovný, bez výjimek.
Zavedení registračních pokladen Proti Proti Proti Proti
Piráti nemají tuto otázku za politicky závaznou. Spíše proti.
Svobodní vidí registrační pokladny jako svévoli státní moci, která vyvolá náklady na straně podnikatelů, ale nemá žádný vliv na daňovou kázeň a daňový výnos.
I já se kloním k tomu, že státní rozpočet nesmí být Zlatým teletem, který ospravedlní každý veřejný/soukromý výdaj.
Legalizace marihuany Pro Proti Pro Pro
Legalizace marihuany nemá tvrzený důsledek v tvrdých drogách. Mnoho lidí užívá konopí k vlastnímu užitku, aniž by byli následnými uživateli heroinu, nebo dalších drog. Konopí je přírodní látkou a netřeba je kriminalizovat.
Vznik státní banky Proti Proti Proti Proti
Není ani malý důvod požadovat vznik nějaké státní komerční banky. Cílem požadavku je socialistické řešení problému s tržně (možná nemravně) se chovajícími soukromými subjekty.
Data veřejně Pro Pro Pro Pro
Každý subjekt, který užívá veřejných peněz, musí být bez výjimky povinen zveřejnit, kde, kdy a jak peníze získal a vynaložil. U soukromých smluv nelze věc vymáhat.
Vlastnická struktura na internetu Pro Pro Pro Proti
Osobně soudím, že vlastnická struktura subjektů má být dohledatelná. I soukromých subjektů.
Členství v EU Proti Pro Pro Proti
Piráti respektují členství v USE, podporují však principy demokratizace EU, tedy rozhodování směrem zdola nahoru, nikoliv naopak. Podporují svobodu pohybu lidí, zboží a služeb a veto směrnic EU národním referendem.
Svobodní nacházejí tolik argumentů proti účasti v EU, že je třeba z té struktury vystoupit.
Osobně si myslím, že EU je třeba zásadně transformovat, vyloučit marxisty z jejího vedení, zavést zónu volné směny zboží a služeb a redukovat všechny snahy o řízení ekonomiky jednotlivých zemí. Pokud nelze, vystoupit.
Omezování GMO Pro Pro Pro Proti
Geneticky modifikovaných potravin se poněkud bojím. Ačkoliv se domnívám, že centrální zákazy nepřináší nic dobrého, musíme vnímat, že vliv takto upravených poživatin není dosud jednoznačně doložen v kladném, ani v záporném smyslu. Dokud se vědecká obec nevyjádří jednoznačně k jejich důsledkům, kloním se k tomu, abychom je nemuseli konzumovat.
OTÁZKA Můj majestát Úsvit Piráti Svobodní
Garantované připojení k Internetu Proti Pro Pro Proti
Piráti - Formou dostupného Internetu ve veřejných knihovnách a jiných veřejných institucích a zajištěním dostupnosti internetového připojení v odlehlých oblastech, v případě, že ho nezajistí soukromý sektor.
Jakkoliv rozumím důvodu, veřejné právo k připojení na internet je socialistický nástroj.
Protizákonný prodej obecního majetku Pro Pro Pro -
Svobodní - už dnes na takovou záležitost přeci mohou učinit zprostředkovaně podáním trestního oznámení či (nejspíše po volbách - tedy po změně obsazení zastupitelského sboru) žalobou na náhradu škody (způsobené obcí protiprávním jednáním).
České potraviny povinně Proti Proti Proti Proti
Jakkoliv jsem naštvaný, že naši zemědělci mají odbytové problémy, jakkoliv mi vadí, že nadnárodní řetězce prodávají zboží ze svých zemí, jakékoliv nařizování kvót je chybné. Nejlepším nástrojem je cizí zboží nekupovat a cizí řetězce bojkotovat peněženkou.
Možnost zabavit neprokázaný majetek Pro Pro Pro Proti
Piráti nemají otázku za politický program. Spíše se kloní k pro.
Svobodní jednoznačně stojí za právem na vlastnictví a jsou proti kriminalizaci majetku.
Osobně si myslím, že za legálně nabytý majetek se nikdo stydět nemusí. Pokud není nabyt legálně, podléhá z podstaty trestnímu právu, jehož výsledkem by mohlo být i jeho zabavení.
Zdravotnické nadstandardy Pro Pro Pro Pro
Otázka není politickým programem Pirátů. Spíše pro.
Svobodní pokládají nadstandardy za přirozenou nabídku trhu, pokud je po nich poptávka.
Jen komunisté stále předvádějí komediální doktrínu, že všichni mají stejné žaludky a stejné zadky (v důsledku pak vždy holé).
Trestné stahování Proti Proti Proti Proti
Zkusme jednoduchou paralelu: pokud si koupím knihu (a v její ceně zaplatím autorský polatek), lze ji dát k přečtení manželce, dětem, babičkám, strejcům, dokonce ji mohu pohodit na ulici a dál se o ni nestarat. Proč má být trestán zcela stejný princip jen u digitalizovaných děl?
Otevření datových schránek konkurenci Pro Pro Pro Pro
Není nejmenší důvod jakoukoliv službu monopolizovat, zejména ne ze strany státu.
Zdravotnické poplatky Pro Pro Pro Proti
Není politickým programem Pirátů. Spíše pro.
Osobně vnímám pozitivní vliv (regulačních) poplatků ve smyslu toho, že do ordinací nechodí relativně zdraví lidé na „kus řeči“. Na straně druhé je třeba vnímat, že řada lidí k lékaři nejde i když by měla. Možná celý problém leží v tom, že neznáme cenu lékařské péče, protože 60 let je nám vtloukáno, že zdraví je veřejný majetek. Není. Je výhradně soukromým statkem a má své náklady. Měli bychom je znát, ale ne tak, že budeme primárně pokutováni za to, že ochoříme. Jiná otázka je ovšem v poplatcích za stravu a ubytování. To je zcela jiná otázka a kdyby zdravotní pojištění bylo skutečným pojištěním a ne daní, již dávno by existovaly produkty, které by věc jednoznačně řešily.
OTÁZKA Můj majestát Úsvit Piráti Svobodní
Zákaz hazardu ve vyloučených lokalitách Proti Pro Pro Proti
Piráti se spíše kloní k pravomoci místních samospráv.
Ačkoliv chápu zhoubnost hazardu, vím, že v automatech končí často sociální dávky, či zisky z kriminální činnosti, zákaz vůbec nic nevyřeší. Zase by stát musel rozhodovat, která lokalita je vyloučená a otevíraly by se další cesty ke korupci. Herny jsou podnikáním jako každé jiné, stát nesmí z jakkoliv bohulibých důvodů zasahovat do podnikání třetích osob, ani se stavět do pozice jediného spravedlivého.
Rozšíření pravomocí NKÚ Pro Pro Pro Proti
Ačkoliv mám pochybnost, zda státní úřad je schopen kontrolovat státní úřady, jsem ochoten dát mu šanci. Lepší by samozřejmě bylo změnit statut NKÚ na zcela politicky a státně nezávislou instituci.
Zvýšení minimální mzdy Proti Proti Pro Proti
Minimální mzda není v politickém programu Pirátů. Většinově jsou však pro.
Vzhledem k tomu, že minimální mzda je zcela asociální nástroj, brání smluvní volnosti a zvyšuje nezaměstnanost, nelze ji podporovat. Vzhledem ke snaze odborů ji soustavně zvyšovat, měli bychom se spíše zamýšlet, zda odbory nejsou protiústavní od základu.
Kvóty pro ženy Proti Proti Proti Proti
Piráti - Jakákoliv kvóta deformuje svobodné volby.
Osobně se kloním k tomu, že jestliže ženy do politiky jít nechtějí, je to jejich volba a nelze ji vynucovat zákonem, či kvótami. Pak bychom nutně skončili u toho, že v zastupitelských sborech musí být x inuitů, x zedníků, x blonďáků… To je nesmysl!
Nižší pojištění za preventivní prohlídky Proti Pro Proti Proti
Svobodní - Mělo by být na účastnících smlouvy zda zvýhodní určité chování pojištěného (pacienta). Svobodní jsou proti současnému systému financování socialistického zdravotnictví, který je skryt za nesprávným označením „veřejné zdravotní pojištění“ (nejde o pojištění, ale o daň z příjmu nazvanou „pojištění“). Pokud si takovou věc smluví pojištěnec s pojišťovnou, potom zní otázka ano. Pokud jde o výběr daně (dnešní zdravotní pojištění), potom ne.
Tak. Howgh!
Účetnictví politických stran na internetu Pro Pro Pro ±
Svobodní jsou pro zrušení dotování politických stran ze státního rozpočtu. Dokud jsou strany dotované ze státního rozpočtu, je naše odpověď ano. Pokud by se podařilo dosáhnout zrušení státního dotování politických stran, je naše odpověď ne - v takovém případě by se za své hospodaření měli funkcionáři strany zodpovídat jen členům a dárcům a strana jako taková jen voličům. To také znamená, že by se sama měla rozhodnout, zda a v jaké míře své hospodaření zveřejní - stejně jako je na rozhodnutí voličů, zda jí dají svůj hlas.
Osobně věc vidím tak, že jestliže jsou strany dotovány státem, hospodaří tedy s veřejnými prostředky, nepochybně musí do haléře vykázat, jak s prostředky naložily. Myslím, že v devadesátých letech bylo financování stran státem pojato jako zkratovité řešení a je třeba je zrušit. Politické strany nejsou veřejným zájmem, ale průvodním efektem. Není důvod, abych byl nucen platit existenci komunistům.
Síťová neutralita - - Pro Proti
Trochu nevím, co je náplní otázky. Neumím odpovědět.
Zahraniční vojenské mise Pro Pro - Proti
Piráti se kloní k referendu o takové otázce.
Jsem jen pro takové vojenské mise, které vyplývají z našich státních vojenských smluv a závazků.
OTÁZKA Můj majestát Úsvit Piráti Svobodní
Domácí porody trestné Proti Proti Proti Proti
Matky nejsou majetkem státu a nesou společně s otcem veškerou odpovědnost za své děti.
Zveřejňování platů politiků Pro Pro Pro Pro
Jestliže je kdokoliv placen z veřejných peněz, je nezbytná naprostá transparentnost. Včeně bytů, aut i milenek. Politikem se jedinec stává dobrovolně a nese důsledky veřejné funkce, i s jistým omezením soukromí. Jinak je to jen obyčejný papaláš.
Zachování 2. pilíře důchodů Proti Pro Proti Proti
Druhý pilíř je v současné formě nesmyslný a od základu chybný. Celý důchodový systém se musí stát pojištěním ve smyslu pojištění. I celý průběžný systém je třeba revidovat a posílit mezigenerační solidaritu v rodinách.
Otevřená výběrová řízení Pro Pro Pro -
Svobodní - Stát by neměl mít majetkovou účast v žádném podniku. Majetková účast v podniku totiž není výkonem veřejné správy. Pokud se stát snaží nahrazovat soukromý sektor svým podnikáním, musí být všechny kroky státní správy veřejné.
Můj postoj: stát nemá podnikat, stát nemá investovat. Není to jeho úlohou.
Omezení přístupu na nevhodné weby Proti Pro Proti Proti
Státní úředník nemá schopnost posuzovat, které weby jsou nevhodné, leda by šlo o cenzora a pak o svobodě šíření informací nelze hovořit.
Zákaz těžby břidlicového plynu Proti Pro Pro Proti
Otázku musí řešit ekonomika.
Zachování biosložek v palivech Proti Proti Proti Proti
Kromě zcela soukromých zájmů pana Babiše nemá nižádné opodstatnění.
Podpora technického vzdělávání Proti Proti Proti Proti
Proč chce stát preferovat nějaký sektor vzdělávání? Nic mu do toho není. Navíc tomu nerozumí.
OTÁZKA Můj majestát Úsvit Piráti Svobodní
Očkování dobrovolné Pro Proti Pro Pro
Piráti si myslí, že lze užít informační kampaně raději, než násilnou povinnost.
Lidé nejsou majetkem státu, tedy jim stát nemá co nařizovat, co si do sebe musí nechat vstříknout. V důsledku by mohl stát nařídit vdechování Cyklonu B. Ne! To už tu bylo.
Smlouvy povinně na internetu Pro Pro Pro Pro
Svobodní - Nepovažujeme za nutné zřizovat kvůli tomu nějaký registr. Prostě by takové smlouvy měly být veřejné. A mělo by jich být co nejméně.
Omezení poplatků za exekuce Pro Pro Pro -
Piráti vnímají problém hlavně v rovině nezodpovědných spotřebitelů, nikoliv v rovině podnikatelů. Stropovali by výši jistiny.
Svobodní - Opět máme jiné řešení. Vaše anketa předpokládá, že všechny politické strany přinášejí řešení ve smyslu pozitivního práva. Svobodní jsou přesvědčeni, že přirozeně nízkých cen za služby exekutorů a právníků lze dosáhnout soutěží.
Osobně vidím problém v tom, že privátní exekutoři se tváří jako složka státní výkonné moci. Tou nejsou, a všechna zvěrstva, která vykonávají, vycházejí z nemravné propojenosti soudní moci se soukromými subjekty. Ač úmysl byl druhdy dobrý – dluhy se mají platit – důsledek je chybný. Věřitelé ke svým penězům přijdou až po uspokojení exekučního subjektu. Klonil bych se k jednorázové anulaci exekucí, protože již není možné spravedlnost nalézt. Škody budou na obou stranách. Nemravný systém vedl k nemravným důsledkům.
Navázání podpory na školní docházku dětí Proti Pro Proti Proti
Původně jsem zauvažoval rasově o těch, kterých se otázka hlavně týká. Opravil jsem odpověď. Zákon stanovuje, že vzdělání je povinné. Tečka. Zákon stanovuje pravidla podpor. Tečka. Příčinná souvislost neexistuje. Je stejně nemravná, jako zabavení řidičáku matkám, které neplní vyživovací povinnost.
Snížení spotřební daň z PHM Pro ? Pro Proti
Piráti: je hloupé, když kamióny kvůli spotřební dani raději tankují v zahraničí.
Svobodní - Místo snížení spotřební daně chceme opět umožnit výrobu benzínu a nafty bez příměsí biopaliv. To zlevní paliva přibližně o korunu na litr a stát vybere na spotřební dani více, aniž by bylo nutné snižovat sazbu daně.
Nemravnost nalézám v tom, že stát se snaží všemožně množit každou dopravu (budováním dálnic, vytvářením situace, že bez soukromých vozidel takřka nelze žít), a obratem drakonicky tuto vynucenou věc daní s alibismem: „tak se podívejte, jaké to má důsledky“. Pak je jediným cílem státu jen další zdanění s cílem zdanění a nelze je přijmout.
Progresivní daň Proti ? ? Proti
Piráti: I současná daň z příjmu je progresivní, existuje vysoká odečitatelná položka na poplatníka. Důležité je, aby neexistovaly stropy na zdravotní a sociální pojištění, pokud existují, je ve výsledku daňové zatížení degresivní. Piráti chtějí snižovat daň z práce, nemáme ovšem problém s tím více zdanit například kapitálové příjmy, příjmy z nájmů atp.
Svobodní - Svobodní jsou pro zrušení celé daně z příjmu fyzických osob, takže otázka její progresivity pro nás nedává smysl.
Můj názor je takový, že procentně stanovená daň je lineární a dostatečná. Výjimky, či progrese vždy v důsledku budou znamenat méně pracovních míst, méně motivace a méně konkurenceschopnosti. A v důsledku znamenají vždy sociální inženýring.
Regulace půjček a úvěrů ČNB Proti ? Pro Proti
Piráti: Chceme, aby pro všechny komerční poskytovatele úvěrů platila stejná omezení, nemáme problém s tím, když si přátelé navzájem půjčují peníze.
Svobodní - Každý jednotlivec by měl mít právo půjčit druhému peníze. Nechci se dožít toho, abych potřeboval dohled ČNB na to, abych kamarádovi půjčil peníze.
Co je k čertu ČNB do toho, že si někdo něco půjčí? Tuhle se mi stalo, že jsem vlezl do hospody a zapomněl peněženku doma. No, Julča půjčila. Dokonce i bez úroku. Na základě ustní smlouvy dvou zcela svéprávných subjektů. Co je ČNB do toho?
Zpřísnění osobního bankrotu Proti ? Proti -
Osobní bankrot by měl být zcela stejný s bankrotem firemním. Jako paradoxní se mi zdá, že fyzicky podnikající osoba ručí celým svým majetkem, občan také, ale společnosti s ručením omezeným jen do výše základního jmění. Tu relaci je třeba zrovnoprávnit.
OTÁZKA Můj majestát Úsvit Piráti Svobodní
Povolení Švarc systému Pro ? Pro Pro
Piráti nemají jasnou politickou doktrínu. Rozlišují Švarc systém v malých firmách (zahradníci, zedníci, zvláště v sezónních profesích) a jinak ve velkých firmách, kde by mohlo povolení Švarc systému radikálně oslabit práva zaměstnanců.
Svobodní - Stát by neměl trestat práci. Mnoho firem nyní žije v obavě z pokut, jen proto, že pro ně pracují lidé na živnostenský list.
Dle mého nemá stát vůbec zasahovat do smluvní volnosti stran a nemá trestat práci přídavným daněním. A jestliže stanovil drakonickou daňovou zátěž pro zaměstnávání lidí, nelze se divit, že jsou hledány cesty, jak se jí vyhnout. Ostatně je úsměvné, že sami zákonodárci zaměstnávají Švarc systémem své asistenty. Jak lze respektovat zákon, který zákonodárci sami porušují?
Speciální DPH na potraviny Pro ? Pro Proti
Piráti tendují k úplnému odstranění DPH. Pokud již musí být, pak snížená sazba by měla platit pro potraviny.
Svobodní – sjednocení DPH na sazbu 15 %.
Podle mého už by se hlavně mělo přestat se sazbou DHP pořád nějak vexlovat. Pak není možné žádné ekonomické plánování či rozvaha. SRN má stejnou výši DPH již 40 let! A s vědomím, že zákony mají být rovné, musím souhlasit se Svobodnými. Ale myslím, že DPH na úrovni 7 % je dostatečná. 15 % je mnoho.
Poměrný volební systém Proti ? Pro ?
Svobodní - Nevěříme, že změna volebního systému zlepší vládnutí v České republice.
Můj názor je takový, že nejlepší vláda je taková, že žádná. Řada ministerstev je jen reliktem reálného socialismu a netřeba je mít, leda by se jednalo o báječné trafiky pro politické Hujery a práce neschopná individua. Vnímám, že většina ministerstev je odstranitelná bez větší škody. Například Ministr financí zaměstnává 25 tisíc lidí, kteří si žijí nadále v reálném socialismu, o ministerstvu „kultůry“, či soukromého průmyslu nemluvě.
Povinné datové schránky Proti ? Proti Proti
Jde pouze o alibismus státní správy. Ať má datrovou schránku jen ten, kdo je doma v IT. Pro ševce, truhláře je nesmyslná.
Zaměstnání v předdůchodovém věku Proti ? - Proti
Svobodní - Zvýhodnění jedné skupiny vždy znevýhodní skupinu jinou. Nechceme nijak znevýhodňovat absolventy škol, matky po rodičovské atd. Svobodní chtějí zvýhodnit všechny zaměstnance zrušením daně z příjmu fyzických osob.
A zcela souhlasím, byť znám problémy padesátiletých (sám jsem). Jakmile stát začne kvótovat, nelze vytvářet ekonomickou rozvahu (i když snadno může být chybná).
Valorizace důchodů Pro ? Pro Pro
Dnešní důchodci již nemohou zpětně ovlivnit důchodový systém. Se skřípěním zubů musíme nést důsledky systému, který za tři čtvrti století neuměl pochopit, že takto to skončí kolapsem.
Trestní odpovědnost od 14 let Pro ? Pro -
Můj argument se opírá mj. o nedávný verdikt britského královského soudu: „jestliže byli dost staří na to, aby vraždili, kradli, nebo znásilňovali, jsou dost staří na to, aby byli potrestáni“.
Privatizace Budvaru Pro ? Proti Pro
Piráti nemají politický postoj k privatizaci Budvaru.
Osobně jsem přesvědčen, že stát nemá vlastnit žádné podnikatelské subjekty. Nejlepší je prodej českému vlastníku. I za cenu ztráty historické značky. To vnmání vychází z komunistického názoru, že Budvar je nás všech, z kolektivního vlastnictví.
OTÁZKA Můj majestát Úsvit Piráti Svobodní
Státní podpora jaderné energetiky Proti ? Proti Proti
Svobodní jsou ostře proti jakýmkoliv garancím cen ze strany státu, ať již jde o solární elektřinu, nebo o jadernou elektřinu a já také.
Vyšší spotřební daň z alkoholu Proti ? Proti Proti
Otázka není politickým programem Pirátů. Obecně se kloní k proti.
Svobodní - Vyšší daně by jen vedly k rozšíření černých palíren, což může ohrozit zdraví a životy lidí.
A za sebe dodám, že takto by šly zdanit fialové boty, černé kalhotky, nebo zelený přeliv genitálu.
Nový občanský zákoník Proti ? ? Proti
Svobodní - Rozumnější by bylo postupně měnit stávající zákoník, jen tam, kde by byl nevyhovující, ne dělat revoluci a zavádět nové pojmy, kterým nikdo nerozumí. Občanský zákoník by měl odrážet - a zakotvovat - to, co je pro mezilidské vztahy přirozené.
Osobně se domnívám – po rozhovoru s několika právníky – že nový Občanský zákoník je příšerný paskvil.
Státní maturita Proti ? ? Proti
Svobodní - Jsme pro zrušení státní maturity a návrat k maturitám organizovaným jednotlivými školami.
Které jsou za to odpovědné, dodávám já.
Žákovské slevy jízdného Proti ? Pro Proti
Osobně si myslím, že jakákoliv selektivní sleva porušuje ústavní princip rovných práv. Lhostejno, zda jde o seniory, nebo děti. Paradoxně – soukromí dopravci již slevy pro studenty poskytují a nikdo jim to nekompenzuje.
Svobodní - Žákovské slevy by měli nabízet jednotliví dopravci sami od sebe bez státních dotací.
Garantované místo ve školce Proti ? Pro Proti
Svobodní - Tyto další náklady by nakonec vedly jen k vyššímu zdanění.
Osobně si myslím, že stát by měl přestat překážet ve vzniku školek. Dnešní legislativa a byrokratický povolovací proces jsou viny tím, že školek je nedostatek.
Školné na VŠ Pro ? Proti Pro
Piráti se kloní k názoru, že školné mají platit jen tací, kteří studují neúměrně dlouho.
Svobodní - Jako kompenzaci školného Svobodní navrhují zrušení daně z příjmu fyzických osob. Díky tomu se všem zaplacené školné brzy vrátí.
Osobně se kloním k tomu, že vzdělání je soukromým statkem a má své náklady. Nelze přece vynucovat, aby všichni mohli být doktory, či inženýry. Chtějí-li takové honorace dosáhnout, ať do vzdělání investují. Vše, co je „zadarmo“ vede k devalvaci. Vidíme to třeba u maturit. Dnes ji má skoro každý, ale v praxi neznamená vůbec nic.
Soudci doživotně Proti ? Proti -
Soudci by – podle mého názoru – měli být volení a pokud se úřadu zpronevěří, měli by být odvolatelní. Historicky byli soudci nejmoudřejší z moudrých a byli respektovaní. Dnešní pohled na státní soudce budí jen rozpaky.

Tak tolik asi strovnání tří jiných stran, které v televizi asi neuvidíte.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 051 × | Prestiž Q1: 15,15

+30 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top