Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:
Čtení tohoto článku zabere přibližně 3 min.

Explodující náklady na „energetickou revoluci“

V Basler Zeitung vyšel 6. 1. článek „Kosten für Energiewende explodieren“. Tady je česky, neboť i po zítřejších volbách nás budou muset zajímat témata, která bohužel hýbou EU:

Náklady na zásadní změnu v oblasti energetiky explodují

Nespolehlivé zdroje využívající větrnou a solární energii způsobují nutnost stále většího množství krizových zásahů do německé přenosové sítě.

Elektrická energie vyráběná s využitím větru a slunečního záření se díky nepravidelnosti a nepředvídatelnosti těchto zdrojů stává stále větším problémem pro provozování německé přenosové sítě. Německá přenosová firma Tennet TSO byla v minulém roce nucena vynaložit téměř jednu miliardu eur na zásahy, kterými byl stabilizován provoz této sítě. Vedení podniku to oznámilo začátkem tohoto týdne. Náklady na provoz této sítě byly tudíž téměř o polovinu vyšší než v roce 2016. V roce 2016 činily 660 milionů eur, v roce 2015 to bylo 710 milionů eur.

Firma Tennet je zodpovědná za dodávky elektrické energie v oblasti, která sahá od Šlesvicka-Holštýnska na severu až po jižní Bavorsko a pokrývá tedy přibližně 40 % území celého Německa, především vlastní trasy vedoucí ze severu na jih.

Důvodem narůstajícího počtu vynucených intervencí je skutečnost, že se v Německu stále zvyšuje počet solárních a větrných zdrojů energie. Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny se v roce 2017 zvýšil z 29 % na 33 %. Nicméně slunce a vítr působí podle počasí v nepravidelných intervalech a často se nedá odhadnout, kdy pro výrobu nastanou vhodné podmínky. Tím se přenosová síť stává méně stabilní, neboť podle fyzikálních zákonů musí být v každém okamžiku množství dodávaného a poptávaného množství elektrické energie stejné. Jinak dochází k blackoutu. Němečtí provozovatelé příslušných sítí proto musejí v případě hrozící nerovnosti upozornit provozovatele plynových, tepelných a atomových elektráren, že je třeba zvýšit nebo snížit dodávky elektřiny. Dochází navíc i k tomu, že naopak provozovatele větrných nebo solárních elektráren upozorní, aby svoji výrobu na přechodnou dobu úplně zastavili. Tím ovšem subjektům zodpovědným za provozování sítě vzniká povinnost uhradit ušlý zisk, protože odběr elektřiny je smluvně garantován. Tennet tedy platí za odstavení provozu větrných elektráren.

Problém německého zásadního obratu v oblasti výroby elektrické energie spočívá v tom, že rozvodnou síť je v důsledku neustálých výkyvů naléhavě posílit. Chybí především výkonná přenosová soustava ze severu, kde je hodně větrných elektráren, na jih, kde je vysoká spotřeba elektřiny… Výstavba sítí ovšem silně pokulhává za vládními plány. … Zatím bylo postaveno 816 z potřebných 3582 km vedení, přičemž provoz má být zahájen v roce 2020 a stanovený cíl je tudíž nereálný. Jedním z důvodů zpožďování výstavby je odpor obyvatel i vlád jednotlivých spolkových zemí proti vedení elektřiny nad zemí. Provozovatelé elektrorozvodných sítí jsou často nuceni vést kabely pod zemí, což vede k velkým zásahům do krajiny, k obrovským nákladům a výraznému zpomalení realizace. Němečtí spotřebitelé platí každý rok přibližně 25 miliard euro na podporu alternativních zdrojů energie, tato tendence stoupá…

Podle předběžných odhadů bude zásadní změna výroby elektřiny stát přes půl bilionu euro. Každá čtyřčlenná rodina zaplatí 25 000 euro. V roce 2016 bylo od elektřiny odpojeno pro neschopnost platit účty 330 000 domácností. Problémy s nestabilitou sítě se můžou ještě citelně zvýšit v důsledku zastavení zbývajících jaderných elektráren, poslední ze sedmi zbývajících má být odstavena v roce 2022.

Překlad paní Helena Mallotova na FCB


Pozn. red.: Inu Zelení. Ale šokuje mě, že 330 000 německých domácností už není schopno elektřinu platit. Aby to v tom Německu ještě společensky nevybuchlo dříve, než z jiných důvodů.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 305 × | Prestiž Q1: 7,10

+8 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Explodující náklady na „energetickou revoluci“

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

top