Štítky článku: •  

Příčiny a důsledky Velké války (I.)

Přesněji ten titulek měl znít: „Příčiny a důsledky Velké války, nutně vzniklé Ještě větší války, a nevyhnutelné Budoucí války, největší a nejničivější ze všech válek v historii lidstva. Války, která nejspíše odstraní lidstvo z povrchu zeměkoule.“ Uznejte, že je to na jeden titulek moc dlouhé.

V červenci letošního roku si připomeneme sto let od rozpoutání ničivé a bezohledné politické války v Evropě a nakonec i v celém světě.

Po té válce netoužili bohabojní a mírní lidé, otcové a matky rodin, řemeslníci, rolníci, živnostníci, ale jejich politické a mocenské reprezentace, které zasely zuřivou a bezohlednou nenávist mezi jednotlivce, kteří vlastně původně válčit vůbec nechtěli, ale kterým jejich vládnoucí vrstvy vtiskly do rukou, společně s novými technickými nástroji ničení, do myslí hlavně právo na zuřivou politickou a nacionální nenávist. Ne, že by před tím války neexistovaly, ale byly víceméně lokální. Tato válka nabyla globálního charakteru, a to je nesmírně varující.

Mezi ty technické nástroje můžeme například zahrnout použití letectva k usmrcování lidí, konstrukce plošných nástrojů zabíjení, jako jsou kulomety, nasazení smrtonosných obrněných vozidel, tanků, zneužití loďstva k válečným cílům, zneužití objevu podmořských plavidel, černého prachu, dynamitu, nitrátů, chemických plynů; to vše za jediným účelem: zabít co nejvíce údajně „nepřátelských“ lidí za diskutabilním účelem vítězství ve válce. To vše jsou produkty Velké války.

Vlastně tou analýzou a připomenutím historických vazeb, příčin a důsledků, chci ukázat, proč je vývoj na Ukrajině, stanovisko Velké Rusi a ostatně také zbytku světa nebezpečně podobné tomu, co se dělo před téměř stovkou let v Evropě.

V druhém dílu se podíváme, proč vlastně „Velká válka“ vznikla, proč nebyla jedinou a poslední válkou, a proč nejsme schopni poučit se a proč opakujeme stejné chyby.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 233 × | Prestiž Q1: 11,49

+18 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top