Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:
Čtení tohoto článku zabere přibližně 6 min.

Co nám chybí

Základním problémem naší současné demokracie je přemíra norem, o kterých rozhoduje jen malá skupinka lidí (poslanci a senátoři) aniž je dostatečně odborně fundovaná.

Stranická zastupitelská demokracie není občansky demokratická, podíl straníků mezi občany republiky je cca 10 %. Ona navíc není demokratická ani vnitrostranická politika, vládnou sekretariáty, členská základna většinou nerozhoduje. Administrativní řízení je stále autoritativní.

 Zvolená státní správa si přivlastňuje čím dál tím větší díl moci, aniž je zodpovědná za svá chybná rozhodnutí. Navíc si kasta „profesionálních“ politiků neuvědomuje, že je jen pověřena, aby společnost vedla a prosazovala občanské požadavky. Současná krize v ODS, ČSSD, ale i všech ostatních politických stranách je toho typickým příkladem.

Sociolog Ralf Dahrendorf, rektor St. Anthony´s College v Oxfordu, řekl v roce 1996 polskému novináři Jacku Žakovskemu:

„My jsme měli svůj sen a vy (mínil tím Poláky, ale platí to pro všechny postkomunistické národy — pozn. IT) jste měli také svůj. Podíváte-li se pozorněji na naše evropské sny, zjistíte, že to byly v podstatě sny negativní. Vy jste snili o světě bez cenzury, bez front, bez politické policie a ostnatých drátů na vašich hranicích. Nesnili jste o chudobě, nezaměstnanosti, velkých sociálních rozdílech. Snili jste o ideálním světě, který ve skutečnosti nikdy neexistoval. My jsme o takovém ideálním světě snili také. S tím rozdílem, že my jsme věřili, že ho jednou vybudujeme a vy — zavření za železnou oponou — jste věřili, že existuje…“

Řeknu to otevřeně. Před námi Evropany stojí nové velké problémy — ekonomické sociální i politické — a nutí nás, abychom značně přehodnotili své představy.

Mohlo by se říci, že visí-li něco ve vzduchu přímo jako životní potřeba české společnosti, je to právě slušnost. Ztráceli jsme ji postupně celá desetiletí, možná dokonce to ztrácení ještě urychlil, když za normu jednání a mezilidských vztahů se začaly po pár letech znovu prosazovat nadutost a povýšenost, intolerance a neochota k domluvě, podraznictví, lež a křiváctví jako obecný vzor chování. Demokratickou volbou jsme si zvolili prezidenta, nemusí se každému líbit, ale byl zvolen a měli by se k němu publicisté, umělci i politici chovat slušně. Za pět let bude další volba, a pokud bude k dispozici vhodný kandidát, bude určitě zvolen (a já jej určitě nebudu zpochybňovat).

Slušnost je proti drzosti opravdu v nevýhodě, dokládá to stará moudrost, že lepší je drzé čelo než poplužní dvůr. Nejen naši politici, ale i větší část kulturní fronty si drzost a vulgaritu zvolili za jediný program. Místo aby se snažili lidem naslouchat, diskutovat s nimi a řešit jejich problémy, zamořují ovzduší urážkami, slovní arogancí a vyzývavostí, v níž se domnívají spatřovat svou názorovou pevnost.

Zbohatnutí politiků, Grossem počínaje, Řebíčkem, Topolánkem a dalšími nekončí. Uznání spekulací a korupce za úspěšné podnikání, prohlašování zlodějů a veksláků, že bojovali proti komunismu a jejich současný zuřivý antikomunismus je důvodem, proč se mi současný stav naší společnosti nelíbí. Vulgární urážky cílící na přímou volbou zvoleného presidenta, a to bez ohledu na jeho chování, které leckomu vadí, jsou příkladnou ukázkou, kterou doplňují bulvárně laděné zprávy médií, jejichž snahou je pouze pomlouvat. Rozdíl v přístupu jednotlivců k ostatním je alarmující.

Před rokem 1989 jsem byl veden jako „nepřátelská osoba“ a označen i Rudým právem za antikomunistu. Když jsem musel pracovat jako silniční dělník, setkával jsem se s různými lidmi, a proto tvrdím, že hranice mezi slušností šla již tehdy napříč společností a nebylo možno ji vytyčit jen mezi komunisty a ostatními. Současní největší antikomunističtí křiklouni mají většinou máslo na hlavě. Jde často o děti komunistických funkcionářů a většina dnes křičících umělců byla členy KSČ.

 

Zástupný problém

Neustálé napadání komunistů je jen zástupný problém. Antikomunistické projevy mají zakrývat skutečné problémy, používají jich ti, kdo mají máslo na hlavě. Dle mého soudu by KSČM byla dávno nostalgickým spolkem přestárlých důchodců, kdyby byla politika tohoto státu skutečně demokratická.

Nemohu si pomoci ale způsoby, údajně demokratických politiků, ať jde o ČSSD, KDU-ČSL,TOP09 či ODS jsou spíš mafiánské. Jednotlivé klany vytvořené často velmi uměle v regionech, bojují o moc i dost nevybíravě. Volební kandidátky, v nichž se na lídrovská, a vůbec přední volitelná místa, z pověření stranických sekretariátů, dostávají lidé s volební oblastí nemající nic společného. To dělají všechny strany, nejen komunisté.

O demokratickém zastoupení skupiny přeběhlíků LIDEM v koalici a vládě nemá smysl mluvit. Je s podivem, že většině lidí nedochází, že primitivní antikomunismus je zástupný problém který má zakrývat svinstvo politiků (z velké části tvořených vedle bývalých spolupracovníků StB, bývalými veksláky a pingly). Hloupost mladých, kterým nevadí ti špinavci z ODS, TOP09, ČSSD a nejnověji i ti z ANO je neuvěřitelná. To že KSČM nakonec bude mít zase výrazný podíl, až dojde k parlamentním volbám, je vinou současné levice s pravicí a jejích skandálů. [1]

Já komunisty nemusím, ale snažit se je likvidovat mocensky pokládám za nesprávné. Přes čtvrt století už měli zdejší „demokraté“ možnost realizovat změny ve prospěch občanů, k tomu bohužel nedošlo, změny byly provedeny pouze ve prospěch kapitálu a bylo umožněno, aby spekulace a zneužívání státních prostředků bylo vydáváno za úspěšné podnikání.

Znova opakuji, že jsem přesvědčen, že KSČM je stejně nedemokratická jako ostatní strany v parlamentu, a snaha bránit jejímu podílu na řízení obcí, krajů a státu je protiprávní a protiústavní. Zatím je v mých očích adeptem na odchod z politiky z veřejného života spíš ČSSD, ODS a TOP09. Nejen v politice ale v celé společnosti chybí elementární slušnost. Mohlo by se říci, že visí-li něco ve vzduchu přímo jako životní potřeba české společnosti, je to právě slušnost. Ztráceli jsme ji postupně celá desetiletí, a ani polistopadový vývoj na věci mnoho nezměnil. Možná dokonce to ztrácení ještě urychlil, když za normu jednání a mezilidských vztahů se začaly prosazovat nadutost a povýšenost, intolerance a neochota k domluvě, podraznictví, lež a křiváctví jako obecný vzor chování.

Slušnost je proti drzosti opravdu v nevýhodě. Naši politici si navíc drzost namnoze zvolili za jediný program. Místo aby se snažili lidem naslouchat, zamořují ovzduší slovní arogancí a vyzývavostí, v níž se domnívají spatřovat svou názorovou pevnost. Směrování společnosti jako celku bude samozřejmě vždycky výslednicí mnoha protichůdných sil. V jejím čele mají však stát lidé schopní porozumění a vcítění, nikoli jen okázalého pohrdání názorovým protivníkem. [2]

Píše pan Ivan Turnovec na Necenzurujeme.cz


[1] Tato druhá část článku vyšla 25. 11. 2016 jako samostatný článek. Volební prognóza autorovi tak úplně nevyšla, výsledek KSČ byl velmi překvapivě malý, ale soudím, že hlavně proto, že větší část tradičních voličů KSČ volila vloni na podzim Babišovo ANO-2011. PeTaX

[2] Přičinil bych k tomu osobní připomínku: Přešli jsme od socialismu k pseudodemokracii. Mechanizmy jsou v ČR legislativně nastaveny tak, že si většina politiků myslí, že násilím většiny mohou všechno. To nám předvádějí víc než 20 let. Protože jinak by nemohly existovat dotace do běžného podnikání (což je nekalá soutěž), jinak by nemohli parazitovat vyčůránci na sociálním systému účelově atd.… Jinak by politici neměli výkon veřejné funkce jako svůj zdroj příjmů bez svého osobního zajištění před vstupem do funkce. Takto si z toho dost neschopných lidí vytvořilo „politickou živnost“, jsou na ní plně závislí a moc se bojí, že o tyto zdroje přijdou dřív, než se z toho ekonomicky zajistí. Jim nejde o blaho všech občanů podle Ústavy, ač na ni skládají slib, ale primárně o blaho vlastní. PeTaX

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 296 × | Prestiž Q1: 7,45

+10 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Co nám chybí

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

top