Štítky článku: •  

Vražda na tyranu není zločinem

Citát vypůjčený z úst Františka Smolíka z filmu Vyšší princip nepasuje dobře jen na období Heydrichiády, ale platí v obecnějším měřítku.

Jakákoliv přirozená společnost je tvořena jedinci, kteří zcela dobrovolně akceptují sadu pravidel této společnosti, nebo nemohou být její součástí. Pak musí být nutně z této společnosti vyděleni.

Mějme například prostou elementární vesnici, kde je ustanoven nějaký náčelník s přirozenou autoritou, který v konečné instanci rozhoduje o zásadních otázkách této vesnice, který vyniká buď silou, statečností, moudrostí, či jinou výjimečnou vlastností.

V takovéto vesnici zpravidla existuje nějaká uznávaná skupina stařešinů, či rada moudrých, která zvažuje na základě své životní moudrosti a zděděných zkušeností klady a zápory jakékoliv problematické situace, která na vesnici, nebo kmen dolehne.

Rada moudrých nemá rozhodovací pravomoc, pouze hlas moudrosti, hlas poradní. Pokud náčelník opakovaně selhává v zásadních rozhodnutích, nebo je zpychlý svojí mocí, nebo nenaslouchá dostatečně poradním hlasům, je buď zevnitř spolku smeten, a nahrazen jiným, nebo padne v nějakém nemoudrém, předem prohraném boji s vnějším nepřítelem.

A samozřejmě má tato vesnice kromě sběračů, lovců a bojovníků řadu různých skupin důležitých vnitřních služeb. Někteří žvýkáním vydělávají kože na ošacení, jiní je šijí, jiná skupina se stará o výrobu a vylepšování loveckých a obranných nástrojů. Avšak každý z těchto jedinců je důležitý pro chod takovéhoto společenství a naopak spolek nestrpí ve svém středu jedince, který se šatí a živí na úkor ostatních a přitom nevykonává ani jednu z volitelných společensky přínosných rolí. Takového ze společnosti vykáže za hranice vesnice.

Samozřejmě jistá privilegia a jistou výjimku požívají děti a starci. Důvodem je, že mladí nemají ještě tolik schopností, sil a znalostí, aby mohli být společensky prospěšní a staří již mají za sebou zenit své přínosnosti, kterou vykonávali v minulosti a rod, vesnice, kmen si váží toho, co udělali, dokud byli silní a prospěšní. Nyní je kmen živí na svůj úkor, protože to považuje za svoji povinnost, za svoji úctu k jejich minulým výkonům, šedinám, slabým rukám a vděku za své životy.

– Mimochodem, všimli jste si, že v domovech důchodců například téměř neexistují přestárlí Romové? –

Civilizačním vývojem jsme se paradoxně sami stali barbary. Těmi necivilizovanými barbary sice vnitřně opovrhujeme, ale chováme se hůře, než oni. Přestali jsme si vážit přirozených hodnotových stupnic a upjali jsme se k morálně pokřivené stupnici okamžitého prospěchu, konzumu a falešné prestiže, většího auta, dražší televize, ústřicím, kaviáru, drahým oblekům, zatímco zbytek vesnice dře bídu a večeří jen tyče, na kterých před pár lety byly nad ohněm opékány antilopy.

Takzvaná civilizace, demokracie a domnění, že jsme lepší, než jiní, z nás udělala dvě horší skupiny: skupinu šamanů, která zastrašuje zbytek vesnice, že pokud nebudou mlčet a pracovat, sežere je kouzlo Wúdú a ty, kteří se kouzla bojí a než by se abstraktním kouzlem nechali sežrat, raději drží hubu, loví antilopy, které „dobrovolně“ šamanu přenechají, jen aby obdrželi slib, že dnes ještě na ně Wúdú nebude vypuštěno. A zítra? Třikrát tolik antilop a slon navíc. A pozítří?

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 070 × | Prestiž Q1: 11,63

+19 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top