Štítky článku: •  

Reformy na Novém Zélandu

O nejúspěšnější reformě na Novém Zélandu jako příklad hodný následování ​pro členské země EU, USA a Japonsko.

Pluralitas non est ponenda sine necessitate.

Nemá se postulovat množství (důvodů či příčin), není-li to nezbytné.

Occamova břitva

​Tento článek bude je věnovaný mimořádně úspěšným hospodářským reformám na Novém Zélandu provedené Sirem Rogerem Douglasem. Osobně ho považuji za jednoho z nejlepších ministrů financí. Je to můj nejoblíbenější dosud žijící bývalý politik. Obdivuji ho za jeho dobře odvedenou práci a odvahu k provedení radikálních a liberálních reforem.

Snaha vlády zasahovat do většiny oblastí ekonomického života sahá na Novém Zélandu až do druhé poloviny 19. století. Nový Zéland se stává průkopníkem v budování státu blahobytu (welfare state) a jako první na světě zavádí všeobecný penzijní systém v roce 1898. Jsou zahájeny sociální programy ve zdravotnictví, školství a je vytvořena sociální záchranná síť.

Další vlna posilování státního intervencionalismu přichází v roce 1935, kdy se vlády poprvé ujímá Labour Party (Strana práce). Zavádí rozsáhlý systém dovozních licencí a uvaluje vysoká cla na dovážené hotové výrobky. Tato opatření jsou provázena restrikcí v devizové oblasti a od roku 1934 zavedený novozélandský dolar (NZD) má stanovovaný pevný kurz ministerstvem financí. V roce 1938 je zaveden rozsáhlý systém sociálního zabezpečení zahrnující vysokou penzi a bezplatné zdravotnictví, který je financován z příjmových daní.

V roce 1950 má Nový Zéland druhý nejvyšší HDP na obyvatele z 24 zemí OECD. Během následujících let vlivem státních intervencí do ekonomiky docházelo ke konci šedesátých let k ekonomickým problémům. V roce 1975 se stal ministerských předsedou Robert Muldoon za stranu National Party a navzdory tíživé situaci pokračoval v státním intervencionistickém přístupu a situace se zhoršovala. Svým přístupem jen oddaloval nezbytnost strukturálních reforem. HDP na obyvatele vlivem pomalejšího růstu HDP, v důsledku přeregulovanosti ekonomiky, kleslo až na 19 místo v roce 1982. Od roku 1961 stát hospodařil trvale s deficitem a ten se od poloviny sedmdesátých let začal významně prohlubovat až na 9 % HDP v roce 1983 a státní dluh tím narostl až na 64 % HDP.

V roce 1984 se premiér Muldoon rozhodl k vyhlášení předčasných voleb a ty vyhrála Labour Party. Nový ministerský předseda David Lang zahájil strukturální reformy, jejich ústřední postavou se stal ministr financí Roger Douglas a podle něho se nazývají „rogernomics“. Ačkoliv je Labour Party spjatá historicky s odborovým hnutím a zastávala postoje nalevo od středu tj. obhajoba aktivní role státu v ekonomice, měly reformy tržní orientaci.

Strukturální reformy můžeme rozdělit na 3 oblasti:

1) Deregulace trhů a cenová liberalizace

Během jednoho roku došlo k odstranění veškeré regulace cen, mezd, dividend, úvěrů, devizových operací a zahraničních investic. V roce 1985 byl zavedený plovoucí kurz novozélandského dolaru (NZD). Do bankovnictví byla zavedena konkurence a byly odstraněny kvantitativní limity pro úvěry, zrušení povinných minimálních rezerv u centrální banky a licencování subjektů k provádění operací na devizových trzích.

V oblasti mezinárodního obchodu došlo ke snížení celních sazeb na 5 % do roku 2000.

Reforma se i dotkla síťových odvětví. Byly zrušeny monopoly v letecké a v železniční dopravě, i licence pro taxislužby a také pro jiné obory. Dále došlo k odstranění restrikcí v dálkové silniční dopravě. Byly deregulovány telekomunikace a byl zrušen zákaz výroby elektřiny v soukromém sektoru atd. Bylo zrušeno subvencování podniků a zemědělské dotace.

2) Daňová reforma

V roce 1986 byly zrušeny veškeré daně z obratu a nahrazeny jednotnou 10% daní z přidané hodnoty, která byla zvednutá v roce 1989 na 12,5 %. U daně z příjmu byla snížena progresivnost na 2 sazby 24 % a 33 %. Sazba daně u právnických osob klesla ze 48 % na 33 %. V roce 1992 byly zrušeny majetkové daně.

3) Odstátnění a privatizace

Státní podniky byly přetransformovány na akciové společnosti bez jakýchkoliv státních záruk. V následujícím roce byly zprivatizovány za nejvyšší cenu. Zisk z privatizace ve výši 4 % HDP byl použit výhradně na snížení státního dluhu.

Součástí reformy byly i reformy v oblasti školství, zdravotnictví, sociálního a penzijního systému, národního účetnictví a vyšší státní správy. Celý proces probíhal v podmínkách striktní fiskální a monetární politiky. Díky těmto reformám se novozélandská ekonomika stala jednou z nejsvobodnějších a v roce 1995 obsadila země třetí místo podle indexu ekonomické svobody. Od roku 1995 byl rozpočet přebytkový až do roku 2008. Díky tomu došlo ke snížení dluhů až na 15 % HDP.

Hospodářská krize v roce 2008 zasáhla i novozélandskou ekonomiku, ale deficit nebyl tak velký jako v jiných zemích. Nejvyšší deficit 9 % HDP byl v roce 2011, protože tehdy bylo zemětřesení, které způsobilo rozsáhlé škody ve městě Christchurch. V současné době je deficit již minulostí a rozpočet je mírně přebytkový. Dluh je cca 30 % HDP a vláda má v plánu ho postupně snižovat.

Roger Douglas byl ministrem v letech 1984 — 88 a na konci roku 1988 musel kvůli neshodám s premiérem odejít. V reformách pokračovala National Party, která vládla od roku 1990, až do roku 1995. Jedná se o nejrozsáhlejší strukturální reformu v poválečných dějinách. Tato reforma by měla být studována politiky po celém světě jako vzor úspěšných protržních reforem.

  • Roger Douglas — Tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století

Autor: Martin Prášil 6. 3. 2016 blog.idnes.cz 

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 254 × | Prestiž Q1: 6,13

+6 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top