Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:
Čtení tohoto článku zabere přibližně 4 min.

Stokoruna (2)

Včera jsem zde publikoval (do značné míry tendenční) materiál o kupní síle stokoruny v průběhu 80 let, od počátku republiky do roku 1999.

Propagandisticky-manipulační v tom smyslu, že sice ukazuje, co si za předmětnou stokorunu bylo možno koupit v jednotlivých dekádách, ale jen tak velmi opatrně (a nekonzistentně) uvádí v popisce, jak dlouho bylo nutno na tuto bankovku pracovat, resp. jaká byla tehdejší přibližná mzda. (O průměru nevíme nic a o mediánu si můžeme jen nechat zdát.) Navíc tím, že jednotlivé tabulky jsou od sebe poměrně vzdáleny, jen obtížně můžeme sledovat, jak se ceny jednotlivých položek zboží od sebe liší v průběhu času.

Takže nyní si jednotlivé dekádní tabulky zveřejněné v minulém dílu, který se možná spíše lehce věnoval grafické podobě jednotlivých bankovek a vývoji vkusu jednotlivých historických etap, promítnutých do jejich podoby, shrneme do tabulky jedné společné.

Tabulka 1: Ceny vybraných komodit v jednotlivých dekádách
Zboží192119291939194919591969197919891999
Chléb (kg) 3,80 Kč 2,90 Kč 2,25 Kč 5,00 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč 4,40 Kč 15,10 Kč
Mléko (l) 3,30 Kč 2,05 Kč 1,60 Kč 4,45 Kč 1,80 Kč 1,90 Kč 1,90 Kč 2,00 Kč 11,70 Kč
Vejce (kus) 1,20 Kč 0,90 Kč 0,70 Kč 3,00 Kč 0,90 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 1,20 Kč   2,15 Kč
Máslo (kg) 48,80 Kč 26,70 Kč 21,50 Kč 80,00 Kč 38,00 Kč 40,00 Kč 40,00 Kč 40,00 Kč 94,40 Kč
Pivo 10 (0,5 l) 1,60 Kč 1,50 Kč 1,45 Kč 3,20 Kč 1,40 Kč 1,70 Kč 1,70 Kč 2,50 Kč   7,40 Kč
Hovězí zadní (kg) 15,95 Kč 15,50 Kč 14,40 Kč 48,00 Kč 24,00 Kč 29,00 Kč 29,00 Kč 46,00 Kč 137,90 Kč
Pánské boty 216,20 Kč 105,00 Kč 89,00 Kč 458,00 Kč 176,00 Kč 170,00 Kč 267,00 Kč 347,00 Kč 1 312,30 Kč
Předplatné novin (měs.)   13,00 Kč 14,00 Kč 30,00 Kč 8,00 Kč 12,70 Kč 12,70 Kč 12,70 Kč 186,00 Kč
Vstup. do divadla 10,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 16,80 Kč         96,00 Kč
Vstupenka do kina         4,00 Kč 4,00 Kč 4,00 Kč 10,00 Kč  
Stříhání pán. vlasů 4,00 Kč 4,00 Kč 4,00 Kč 10,10 Kč 2,00 Kč 5,10 Kč 5,00 Kč 7,00 Kč 37,48 Kč
Os. vlak (20 km)     5,00 Kč 17,00 Kč   2,80 Kč 2,80 Kč    
Elektřina (kWh)   3,45 Kč   4,05 Kč 0,80 Kč 0,70 Kč 1,05 Kč 1,05 Kč 3,45 Kč
Auto Škoda         28 500 Kč 55 500 Kč 52 000 Kč 84 600 Kč 229 805 Kč
Televizor           3 950 Kč 4 200 Kč 13 000 Kč  
Poštovné (dopis)       2,50 Kč 0,60 Kč 0,60 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč  
Benzín stand. (l)         4,00 Kč 2,10 Kč 6,00 Kč 8,00 Kč 22,30 Kč
Měsíční nájem 2+K   218,00 Kč 417,00 Kč            
Jízdenka tramvaj       2,50 Kč          

Bohužel, zdrojový materiál nedokumentuje všechny položky po celé sledované období, vidíme, že dlouhodobá data jsou k dispozici pouze u několika základních potravin a u jiných položek pouze sporadicky.

Pokoušel jsem se dohledat nějaké spolehlivější zdroje, ale bez valného úspěchu. Přesněji řečeno, staré statistické ročenky jsou sice k dispozici na portálu Kramerius v digitalizované podobě, nicméně prokousat se jimi je opravdu práce pro sebevraha. Ačkoliv dokumenty jsou převedeny do jakýchsi dynamických pdf, dokonce včetně OCR rozeznávání znaků, strávil jsem přes dvě hodiny jen tím, že jsem se v tom jednom jediném dokumentu pokoušel nalézt údaje o cenové hladině v rozpětí let 1920—1932. Pak jsem to vzdal.

Takže se spokojíme jen s takto omezeným výstupem. Ovšem na první pohled je patrné že tabulka trpí už výše zmíněnou vadou, tj. že sice nám zobrazuje, co je možno si za stokorunovou státovku koupit, ale vzhledem ke kupní síle, resp. k inflaci z takovéhoto výstupu příliš nezmoudříme.

Zkusme tedy provést alespoň přibližný převod na paritu kupní síly a rázem obdržíme tabulku druhou, s daleko lepší vypovídací hodnotou, to jest kolik jednotek dané komodity si lze pořídit za standardní pracovní měsíc. Než se na ni podíváme, ještě si uveďme přehledovou tabulku o ročních, resp. měsíčních příjmech (případně hodinové mzdě). Tabulka není v žádném případě stoprocentně platná, opět bychom museli velmi hloubkově zkoumat strukturu a mocnost jednotlivých ekonomických sfér (primární, sekundární, terciární a tak dále), ale pro naše účely je dostatečná.

Tabulka 2: Mzdy v jednotlivých dekádách
 192119291939194919591969197919891999
Roční mzda 10 000 Kč 11 500 Kč 8 200 Kč 9 200 Kč 9 000 Kč 16 370 Kč 24 150 Kč 37 932 Kč 144 000 Kč
Měsíčně 833 Kč 958 Kč 683 Kč 767 Kč   750 Kč 1 364 Kč 2 013 Kč 3 161 Kč 12 000 Kč
Na hodinu 4,76 Kč 5,48 Kč 3,90 Kč 4,38 Kč 4,29 Kč 7,80 Kč 11,50 Kč 18,06 Kč 68,57 Kč
Na stovku 22,1 hod. 19,2 hod. 27,0 hod. 24,0 hod. 24,6 hod. 13,5 hod. 9,2 hod. 5,8 hod. 1,5 hod.

Nyní tedy již slíbená tabulka převedená na paritu kupní síly:

Tabulka 3: Počty/objemy jednotlivých komodit v měsíční kupní síle
Zboží192119291939194919591969197919891999
Chléb (kg) 219,30 330,46 303,70 153,33 288,46 524,67 774,04 718,41 794,70
Mléko (l) 252,53 467,48 427,08 172,28 416,67 717,96 1059,21 1580,50 1025,64
Vejce (kus) 694,44 1064,81 976,19 255,56 833,33 1364,13 2012,50 2634,17 5581,40
Máslo (kg) 17,08 35,89 31,78 9,58 19,74 34,10 50,31 79,03 127,12
Pivo 10 (0,5 l) 520,83 638,89 471,26 239,58 535,71 802,43 1183,82 1264,40 1621,62
Hovězí zadní (kg) 52,25 61,83 47,45 15,97 31,25 47,04 69,40 68,72 87,02
Pánské boty 3,85 9,13 7,68 1,67 4,26 8,02 7,54 9,11 9,14
Předplatné novin (měs.)   73,72 48,81 25,56 93,75 107,41 158,46 248,90 64,52
Vstupenka do divadla 83,33 95,83 68,33 45,63         125,00
Vstupenka do kina         187,50 341,03 503,13 316,10  
Stříhání pánských vlasů 208,33 239,58 170,83 75,91 375,00 267,48 402,50 451,57 320,17
Os. vlak (20 km)     136,67 45,10   487,19 718,75    
Elektřina (kWh)   277,78   189,30 937,50 1948,76 1916,67 3010,48 3478,26
Auto Škoda         0,03 0,02 0,04 0,04 0,05
Televizor           0,35 0,48 0,24  
Poštovné (dopis)       306,67 1250,00 2273,55 2012,50 3161,00  
Benzín stand. (l)         187,50 649,59 335,42 395,13 538,12
Měsíční nájem 2+K   4,40 1,64            
Jízdenka tramvaj       306,67          

Pokud výstup této tabulky převedeme do čárového grafu, obdržíme ještě lepší pohled na data, ale vzhledem k velkému rozptylu jednotlivých cenových hladin byl výstupní graf poměrně nepřehledný, takže jsem raději provedl export do jednotlivých grafů pro každou komoditu zvláště.

kupni-sila.png (139,245 kiB)
Graf 1: Kupní síla pro vybranou komoditu

A je zřejmé, že nějaký závěr článku se bez ještě jednoho dílu neobejde.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 301 × | Prestiž Q1: 7,47

+10 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Stokoruna (2)

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

top