Štítky článku: •  

Týdenní statistika blogů

Když jsem se zabýval minule nějakým přehledem výpočtu karmy, někdo mi do komentáře napsal, že průměrná karma článku je 16 a nějaké drobné. Nedalo mi to a týden (16. 1 – 22. 1.) jsem sledoval všechny publikované články na blogu iDnes. Zde tedy nějaké statistické shrnutí.

Data za jednotlivé dny byla snímána každý den v ± 14:00 hodin z adresy zaujalo vás. Ze sejmutých dat jsou vytvořeny tabulky TOP 10, grafy četností a základní rozbor pomocí váženého průměru a kvartilů. Celkově bylo za sedm měřených dní publikováno 735 článků různých autorů, tedy 105 článků denně. Téma článku, ani jméno autora, nebylo bráno nijak v úvahu.

Karma 1

TOP 10 podle karmy 1
Poř. Autor Článek K1
1. Jan Zíma Dav Romských zbabělců jako modelový příklad soužití s menšinou. 44,26
2. Lea Vojtekova Jsou odpůrci islámu extremisté? 41,83
3. Pavel Starý Pegida není nebezpečná, zatím 41,78
4. Milan Radek Před lety kapitulace v Mnichově, dnes v Drážďanech 41,51
5. František Matějka Asimilovat nebo deportovat. Není jiné řešení islámu v Evropě 41,29
6. Michal Malý A co třeba brokovnici proti "cikánské férovce"? 41,05
7. Ladislav Větvička Svoboda slova neni 40,69
8. David Vlk Morální lekce muslimských diplomatů "Zlým zápaďákům". 40,63
9. Ladislav Nádvorník Sebevražda Evropy v přímém přenosu právě začala. 40,60
10. Oldřich Mazal Vyšly karikatury Mohameda, všichni povinně jásejte! 40,48
cetnosti-k1.png (36,030 kiB)
Karma 1
Vážený průměr K1 17,67
Q 0 2,27
Q 1 7,39
Q 2 13,25
Q 3 23,73
Q 4 44,26
Karma 1

Z první tabulky vidíme nejhodnotnější články řazené podle dosažené karmy 1 (proč se to tak divně jmenuje je mi záhadou — reputace by byla asi logičtější). Karma 1 je vypočítávána podle vzorce K1 = (5 × čtenost : (100 + čtenost)) + (45 × hodnocení : (100 + hodnocení)).

Z grafu výše je patrné, že četnost karmy 1 je dominantní v hodnotě 5 – 7,5. Jinými slovy: největší množství článků má vypočtenou karmu 1 v tomto rozsahu. Druhé maximum je na hodnotě 10 – 12,5 a dále se karma 1 na obě dvě strany snižuje. Dva články jsou s nejnižší možnou karmou 2,5. Karma nad 40 je spíše výjimečná.

Z malé tabulky vlevo je patrné, že vážený průměr karmy 1 (weighted average) je 17,76. Střední hodnota (medián) ale jen 13,25 a z kvartilů vidíme ještě, že střední hodnota špatně hodnocených článků je 7,39 a dobře hodnocených článků 23,73.

Karma 2

TOP 10 podle karmy 2
Poř. Autor Článek K2
1. David Vlk Morální lekce muslimských diplomatů "Zlým zápaďákům". 21,816
2. Lea Vojtekova Jsou odpůrci islámu extremisté? 21,574
3. Jan Zíma Dav Romských zbabělců jako modelový příklad soužití s menšinou. 21,160
4. Josef Nožička Mají soudci starost i o něco jiného než o své platy? 20,807
5. Filip Krolupper Shromáždění pravičáckých ultraradikálů, xenofobů a nácků 20,426
6. Oto Jurnečka Demonstrovat povoleno! (ale jen za něco) 20,207
7. Karel Kříž Vláda sociálně euforické radosti, levá dva! 19,939
8. Michal Malý A co třeba brokovnici proti "cikánské férovce"? 19,791
9. Miroslav Nigrin Ještě jednou Paříž, nebo spíš média? 19,451
10. Roman Košťál Moje (ne)milé neziskovky, sbalte si tu multikulti a běžte někam! 19,203
cetnosti-k2.png (27,949 kiB)
Karma 2
Vážený průměr K2 7,16
Q 0 0,00
Q 1 2,33
Q 2 4,63
Q 3 8,62
Q 4 21,82
Karma 2

Redakce iDnes ještě nabízí druhý hodnoticí mechanismus, a tím je karma 2. Vypočítává se podle vztahu: K2 = hlasů : návštěv × 100, a má za úkol poutat články, se kterými souhlasí vyšší procento čtenářů. Podle grafu četnosti nám zde poněkud překvapivě dominují články s K2 mezi 2 – 4. (V podstatě lze odvodit, že jde o počet procent čtenářů, kteří článek ohodnotili, tedy 2 – 4 %. Ale vidíme, že i s malým počtem čteností a hlasů, ale s jejich dobrým poměrem, lze v K2 dobře zabodovat a umístit se do výběru.

Vážený průměr K2 všech článků je jen 7,16 %, slabé články mají střední hodnotu kolem 2,33 %, dobré oscilují kolem 8,6 %. Střední hodnota K2 všech článků je 4,63.

Čtenost článků

TOP 10 podle čtenosti článku
Poř. Autor Článek Čtenost
1. Zdeněk Bárta První muslim v Senátu 10 374
2. Daniela Kovářová O čem smí dítě samo rozhodnout 7 032
3. Jana Toušová Pomáhat dvěma dětem v Norsku, znamená vracet děti v ČR do ústavů ? 6 646
4. Soňa Svobodová Marksová nezklamala. Chrání systém, nikoliv práva dětí a rodičů. 6 212
5. Jan Dvořák Němečtí senioři v Böhmerwaldu? Snad jim nezávidíte 5 272
6. Olga Pavlíková Rozum a zodpovědnost je v háji 5 194
7. Oldřich Mazal Vyšly karikatury Mohameda, všichni povinně jásejte! 4 559
8. Pavel Starý Pegida není nebezpečná, zatím 4 398
9. Božena Jirků Prezident Zeman neví o postižených dětech nic…. 4 062
10. Andrej Ruščák Je Norsko Evropa, nebo není? 3 894
cetnosti-ctenost.png (14,886 kiB)
Čtenost článků
Vážený průměr čtenost 1 413,6
Q 0 75
Q 1 319,5
Q 2 581
Q 3 1074
Q 4 10 374
Čtenost

Z tabulky výše vidíme žebříček nejlepších článků z hlediska návštěvnosti.

Graf nám vykresluje četnost návštěv v článcích. Vidíme, že nejčetnější je počet do 1000 otevření článku, druhá nejčetnější hodnota je mezi 1 a 2 tisíci. Ostatní návštěvnosti jsou výjimečné. (Nejčastěji je příčinou výborně zvolený název článku a poutavý perex.)

Ze statistiky čteme vážený průměr návštěvnosti (čtenosti) 1413, slabší články kolem 320 návštěv, lepší články kolem 1000. Medián ukazuje hodnotu 580 návštěv/článek (střední hodnota).

Počty hlasů

TOP 10 podle počtu hodnocení (kliknutí na karmu)
Poř. Autor Článek Hlasů
1. Jan Zíma Dav Romských zbabělců jako modelový příklad soužití s menšinou. 704
2. Lea Vojtekova Jsou odpůrci islámu extremisté? 466
3. Pavel Starý Pegida není nebezpečná, zatím 455
4. Milan Radek Před lety kapitulace v Mnichově, dnes v Drážďanech 439
5. František Matějka Asimilovat nebo deportovat. Není jiné řešení islámu v Evropě 429
6. Michal Malý A co třeba brokovnici proti "cikánské férovce"? 416
7. David Vlk Morální lekce muslimských diplomatů "Zlým zápaďákům". 394
8. Ladislav Větvička Svoboda slova neni 390
9. Ladislav Nádvorník Sebevražda Evropy v přímém přenosu právě začala. 388
10. Oldřich Mazal Vyšly karikatury Mohameda, všichni povinně jásejte! 378
cetnosti-hlasu.png (17,813 kiB)
Počty hlasů
Vážený průměr hlasů 93,06
Q 0 0
Q 1 9
Q 2 26
Q 3 75
Q 4 704
Hlasy

Z další tabulky čteme deset autorů, kterým kliklo v posledním týdnu na „karmu“ nejvíce čtenářů. Poněkud překvapivě vidíme, že těch hlasujících není mnoho, řádově stovky a to jen u nejúspěšnějších článků.

Z grafu četností lze vyčíst, že nejčastěji na karmu klikne do 50 čtenářů, což opravdu není mnoho. Přes 700 sympatizujících je opravdu velmi vynikající výsledek.

Z malé tabulky vidíme vážený průměr hlasů 93, horší články jen kolem 9 sympatizantů, dobré články kolem 75 souhlasů, střední hodnota 26 hlasů.

Několik statistik podle autorů

TOP 10 autorů podle produktivity (počet článků)
Poř. Autor Článků
1. Josef Havránek 14
2. Libor Čermák 14
3. Jan Dvořák 13
4. Viktor Pondělík 13
5. Jindřiška Vlčková 9
6. Lubomír Stejskal 9
7. Sonka Valovicz Sazama 9
8. Jakub Jánský 7
9. Michael Rada 7
10. Adam El Chaar 6

Tabulka výše shrnuje nejplodnější autory za týden. Někteří se činí opravdu dost!

TOP 10 autorů podle karmy 1
Poř. Autor K1
1. Lea Vojtekova 41,830
2. Pavel Starý 41,780
3. František Matějka 41,290
4. Michal Malý 41,050
5. David Vlk 40,630
6. Roman Košťál 40,300
7. Petr Paulczynski 40,260
8. Petr Ill 39,900
9. Jiří Cásek 39,340
10. Ladislav Větvička 38,215

Dále autoři s nejlepší průměrnou karmou 1.

TOP 10 autorů podle karmy 2
Poř. Autor K2
1. David Vlk 21,816
2. Lea Vojtekova 21,574
3. Filip Krolupper 20,426
4. Michal Malý 19,791
5. Karel Kříž 19,497
6. Miroslav Nigrin 19,451
7. Roman Košťál 19,203
8. Jaroslav Fišer 19,084
9. František Matějka 18,094
10. Martin Prášek 17,140

Totéž pro autory s nejlepší dosaženou karmou 2.

TOP 10 autorů podle čtenosti článků
Poř. Autor Čtenost
1. Daniela Kovářová 7 032
2. Zdeněk Bárta 5 391
3. Pavel Starý 4 398
4. Božena Jirků 4 062
5. Andrej Ruščák 3 526
6. Soňa Svobodová 3 299
7. Jan Polanecký 3 214
8. Oldřich Mazal 2 694
9. Jana Toušová 2 675
10. Ladislav Větvička 2 632

Žebříček nejčtenějších autorů za sledovaný týden.

TOP 10 autorů podle počtu hlasů (karmování)
Poř. Autor Hlasů
1. Lea Vojtekova 466
2. Pavel Starý 455
3. František Matějka 429
4. Michal Malý 416
5. David Vlk 394
6. Roman Košťál 376
7. Petr Paulczynski 371
8. Petr Ill 356
9. Jiří Cásek 330
10. Ladislav Větvička 307

Žebříček autorů, kteří dosáhli nejvyšších počtů hlasujících (karmujících).

TOP 10 autorů podle skóre (ze všech kategorií)
Poř. Autor Celkem
1. Ladislav Větvička 1 685
2. Karel Kříž 1 685
3. Soňa Svobodová 1 734
4. Lea Vojtekova 1 532
5. Milan Radek 1 745
6. František Matějka 1 532
7. František Kubásek 1 685
8. Michal Malý 1 532
9. Vlastík Fürst 1 734
10. David Vlk 1 532

A nakonec tabulka jakési odvozené úspěšnosti autora (bodový součet za všechna výše sledovaná kritéria).

V posledku snad už jen několik posledních zajímavých čísel: za ten týden přečetlo (otevřelo) články dohromady 618 441 čtenářů, tj. 88 349 denně, 3 681 každou hodinu.

Kladně na články reagovalo (karma) dohromady 45 617 čtenářů, tj. 6 516 denně, 272 za hodinu.

Napadlo mě ještě čítat počty komentářů k jednotlivým článkům, aby šel vypočítat počet zobrazených reklam, které, žel, v blogu nedávno přibyly, ale dělat to ručně je trochu příliš pracné. Jistě by nebylo těžké napsat si nějakého robotka, který by to čítal sám, ale jsem leniv. Takže to můžeme shrnout jako „velmi mnoho“.

Tož, kolegové, takto jste se činili!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 961 × | Prestiž Q1: 17,15

+38 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top