Štítky článku: •  

Čengličtina

Nedávno jsem si otevřel nějakou nabídku volných pracovních míst a nebylo mi zcela jasné, zda se ještě pohybuji v českém prostředí. Jistě, každá profese má svůj vlastní slang, ale v tomto oboru se opravdu člověk rozhoduje mezi tím, zda se má smát, nebo raději plakat.

Operations director — production for automotive, Senior Consultant/Associate Manager, Data Analytics, Engineering Manager, Lean manager, Key account manager, Strategic project manager — automotive, Senior Logistics Manager EMEA, Strategic business developer, Smooth excretion manager atd.

Pokud neznáte jejich hantýrku, sebral jsem několik jejich typických dorozumívacích obratů a s komentáři je zde podávám:

atraktivní pekyč — Balíček výhod k platu. Zamilovaný výraz lidí z HR, kteří se jeho nadužíváním v náborových inzerátech snaží zastřít skutečnost, že nedostanete zrovna moc keš. V praxi má pekyč nejčastěji podobu stravenek Gastroturky.

autsórcing — Nahrazení vlastního výkonu službou nakupovanou zvenčí. V dokonalém tvaru už se nezabývá outsourcing podpůrnými a vedlejšími činnostmi, ale sourcuje i hlavní firemní činnosti, čím se firma stává zcela zbytečnou.

badžet — Rozpočet. Musí to být ta nejmenší věc na světě, protože ať už přijdete s jakýmkoli nápadem, do badžetu se nikdy nic nevejde.

bektuskúl — Zpět do školy. Velký marketingový svátek, skoro tak milovaný jako krismes. Během bektuskúlu se dá prodat i ten nejhorší džank. Stačí jen pokreslit příšerami z Pokémonu.

benefit — Výhoda. Prakticky všechno, co si firma na zákazníky vymyslí, dovede marketing podat jako benefit. Setkal jsem se např. s „benefitem zasílání čtvrtletních výpisů za pouhých 30 Kč“ (dřív byly zdarma).

brejnstórming — kolektivní proces vedoucí k výběru té nejhorší kraviny ze všech myslitelných. Kvalita kraviny je posuzována počtem angažujících se stérmrů.

byzy — Vytížený. Člověk v ofisu si neustále stěžuje, že je totálně byzy. Na druhou stranu kdyby nebyl byzy, tak by z něj byl lúzr, což je ještě horší. Vzniká tak začarovaný kruh, který ukončí až milosrdný infarkt kolem roku 2050.

čenl — Prodejní kanál. Název vznikl z toho, že v čenlu se vždycky utopí spousta peněz na konference a další zbytečnosti, ale výsledky nějak nikdy nejsou vidět.

dajrekt mejl — Potištěný papír, který se vkládá do obálky s komerční nabídkou, aby byla těžší a lépe letěla do koše.

dedlajn — Okamžik, kdy začínáme na projektu OPRAVDU pracovat.

džank — Produkt příšerné kvality, který dovážíme z jihovýchodní Asie a který ani při nejlepší vůli nemůžeme označit za prémiový.

edvántydž — moment, kdy lúzr, nebo konzjúmr ztratí nervy a přijme cokoliv.

egzekutiv asistent — Sekretářka, holka pro jednoho

ejč ár (HR) — Lidské zdroje. Jediné oddělení, které bere práci snad ještě ležérněji než marketing. Přesto vám v ejčár nikdy nezvednou telefon ani neodpoví hned na e-mail — oblítat všechny kadeřnice a solárka totiž stojí hodně času.

em bí ej (MBA) — Ceněná listina s razítkem prestižní americké univerzity, kterou získáme např. víkendovým dojížděním do Čelákovic nebo do Legerovy ulice v Praze. Listina propůjčuje svému nositeli nadpřirozené schopnosti, zejména bezprecedentní kluzkost a umění pronikat zezadu do trávicích traktů nejvyššího managementu.

etomizejšn koud (atomizace kódu) — činnost zabývající se znepřehledňováním programového kódu za použití několikanásobně zanořených funkcí a odstraněním komentářů.

fékes (focus) — přesun pozornosti od užitečného cíle k cíli zcela nesmyslnému, který ale spotřebuje daleko více času. V praktickém nasazení: „na takový target by měl fokusovat každý erudovaný a kreativní rep.

fízibylytystady (feasibility study) — dříve studie proveditelnosti, dnes pojem zcela odlehlý, jehož účelem je zdůvodnění, proč danou činnost autórcovat.

fýdbek (feedback) — říkat samé hezké věci bez ohledu na to, jak černá je realita. Ve vylepšené verzi ještě může jít o „zpětný fýdbek“.

gík (geek) — počítačový mág, také fachidiot, osoba spíše nepřizpůsobivá a podivínská, ale i poleno.

hedhantr — Lovec lebek; člověk, který žije z úspěchu jiných. Záludnější a lépe placená obdoba kanibalů z tichomořských ostrovů, kam ostatně úspěšní hedhantři často létají na dovolenou.

imič — Nejdůležitější majetek každého člověka v ofisu. Imič je třeba pěstovat tím, že chodíme v kůl botách, hodně mluvíme o sobotním golfu v Mariánkách, a když voláme mamince, jestli už nám vyprala prádlo, jdeme raději na chodbu.

kerír menežment — Jistota, že pokud z firmy neodejdete, budete až do šedesáti dřepět na stejné židli a plat se vám bude zvyšovat o 0,25 procenta ročně…

keš — Prachy. Jediná, a tedy i nejušlechtilejší pohnutka k práci. Keš se o víkendech směňuje ve vybraných podnicích za elegantní svetříky a elektronické hračky, čímž vzniká už kolem 25. dne v měsíci silná motivace zůstat u firmy a pracovat dál.

konzjúmři — Banda lúzrů, kterým chceme vnutit naše ofry.

konzultant — Člověk, který v kariéře dospěl do bodu, kdy už má tolik známých, že nemusí pracovat a stačí mu jen plkat v podnicích svých přátel. Největší přínos konzultantů spočívá v tom, že lidé ve firmě se proti společnému nepříteli spojí, a v podniku tak opět zavládne lepší atmosféra.

kosty — Náklady. Katování kostů je první rozhodnutí, ke kterému ve své genialitě dospěje každý nový sííou. V dalších letech se kosty zase nenápadně šplhají nahoru, ale o tom se nemluví, dokud nepřijde jiný sííou, který je bude katovat (cut).

krismes — Hlavní roční období v marketingu. Začíná v září, ideálně hned po velkém svátku bektuskúl. Během krismesu se lončuje spousta ofrů a promo stíhá promo. Jsme tak byzy, že kolikrát nestíháme ani pořádný lanč.

kůl — Univerzální pozitivní výraz. Kůl člověk se pozná podle toho, že má kůl džíny, pořádá kůl akce a vůbec vede kůl život. Nad 30 let je nemožné být kůl.

lanč — Kůl oběd na nějakém in místě. Když není čas na lanč, objedná se něco z picošky nebo aspoň čískejk.

lončovat — Spustit nějaký proudžekt, promo nebo prodakt. Třeba když starou známou sušenku napatláme z jedné strany marmoškou, můžeme říct, že jsme právě lončli nový prodakt Happy Active Kid With Fruits. Měsíc po lonči se napíše prezoška, která dokáže, že lonč byl sakses.

lotus notes — mám tu čest občas ten aptimejd prodakt pro naše needs rekognoskovat, ale bohužel jsem ještě neměl tu opportunity identifikejšn jeho edventedže — ale jdou v tom přece ízy maintajnovat kůl menečerské envajronmeny. Ne?

lúzr — Člověk, který není jako my a naši kamarádi. Častým znakem je, že ještě nejedl v Hergetově cihelně, byl málo v Thajsku a vůbec tak nějak zaostává.

marketink — Skupina halasících lidiček, kteří jsou ambiciózní, ale nechtělo se jim studovat obtížnou školu.

midl menežment — Střední menažerie. Lidé, kteří mají tak vysoké splátky na hypotéku, že pro svou kariéru musí udělat cokoli — bez ohledu na páteř a centrální nervovou soustavu.

mýtynk (meeting) — Porada. Kus vorku bez surfování, často spojený s posloucháním cizích prezošek, a především kreslením kytiček, autíček a obličejíků do poznámkového bloku. Protože schůze, nebo porada není dostatečně in, děláme totéž na mýtyngu.

odkomunikovat — Říct.

ofis — Opak houmu. Klimatizované místo, kde se uskutečňuje vork.

ofis menežr — Sekretářka, holka pro všechno

ofr — Cokoli, na co se dá narazit cenovka.

ofsajt — Výjezdní zasedání. Pro nás mladé a úspěšné je ofsajt tím, čím byl pro pionýry Artěk. Přes den se ručkuje přes potok (neboj, tým tě podrží!), večer je ideologie a družba s tou kočkou z reklamního.

optimizejšn — nevratný proces, po němž vše funguje daleko hůře, než předtím, zato je to o hodně dražší. V počeštělých formách může ve výsledku dosahovat hodnot optimálnějších a nejoptimálnějších.

pablik rílejšns, píár (PR) — Parta usměvavých lhářů, kteří tráví dopoledne čtením novin a odpoledne proplácením paragonů za včerejší mecheche s novináři.

pajplajna (pipeline) — je třeba ji mít neustále plnou dalších akcí (outsourcingu, apod.)

píej (PA) — Sekretářka, holka pro jednoho

prezoška (prezentejšn) — Budovatelské nadšení a smělá sci-fi převedená do podoby slajdů. V mnoha firmách jediný způsob, jak něco odkomunikovat šéfům.

prímium prodakt — Výrobek, který je tak nesmyslně předražený, že si to uvědomuje i sama naše firma.

promo, promoušn — Připevnění nápisu „Sleva“ na náš ofr. Dříve se často jednalo o skutečné akční nabídky, časem se však ukázalo, že to není potřeba. Letní promo může plynule přejít do krismesového proma, aniž by se třeba jen změnila cenovka.

proudžekt — Chaotický sled prezošek a mítinků, který může skončit lončem nějakého proma.

relevantní — Dobrý. Nabídka naší firmy je vždy relevantní. Kůl slovo do prezošek.

rep — Pěšák marketingu, ve staročeštině prodavač. Zatímco rep by skoro vždycky zvládl práci svých šéfů, jeho šéfové by nasazení v terénu nepřežili.

řešení — není sice pravým kůůl výrazem, zato je inovativní tím, že i dříve běžné činnosti již vykonáváme pouze za pomoci řešení. Pobyt na židli se tak stává „řešením pro sezení“, oběd je „řešením pro nutriční saturaci“, výuka je „řešením pro edukaci“. Navíc se řešení stupňuje zcela novými způsoby. Prvním stupněm je řešení prosté. Druhým stupněm je „řešení komplexní“, případně ještě integrované. Třetím stupněm je „komplexní sofistikované řešení“ (často zároveň univerzální i na míru). Ve třetím stupni tak dochází k nejoptimálnějšímu a nejideálnějšímu řešení. Ještě pokročilejším je samozřejmě soljúšn. Absolutního stupně dosáhneme kombinací „total solution“, tedy již známé „konečné řešení“, případně marketingově přitažlivé: soljúšn for jór byznys.
Praktické využití: „ondyno se mi vyčerpalo sofistikované řešení pro vytírání beksajdu zrovna v okamžiku, co jsem komplexně zastřešil keramiku, a musel jsem další subdodávku vykomunikovávat skrze dveře. Takovýto scénář ale není pro příště průchozí! Enormní spotřeba řešení pro vytírání dává jasné signály, že musím hledat optimálnější množství, ve kterém příští pérčiz zrealizovat, aby došlo k narovnání nesouladu. Nevytřen bych se totiž prezentoval nevhodně. Kolegové by přistoupili ke spekulacím, že mi asi selhává lidský zadní faktor. Naštěstí zatím ještě ještě nenastala havárie systémových prostředků, spočívající v průlomu řešení pro vytíraní a následné kontaminaci ruky.

SAP (esejpí) — Ultimativní test kvality vaší firmy. Podnik, který přežil zavádění SAPu, přežije už naprosto všechno.

sejls — Prodejní oddělení. Někdy nazývané marketing bez diplomu. Sejls je útočištěm lidí, kteří o produktu nevědí lautr nic, ale spoléhají na to, že to nějak okecají.

síárem, CRM — Sofistikovaný systém boje se zákazníky, aby neměli sílu volat na drahé infolinky.

sííou (CEO) — Generální ředitel. Člověk, který je buď naprosto geniální, nebo měl v životě pekelnou kliku. Vzhledem k neschopnosti většiny sííou pochopit ovládání faxu (neřkuli komplexnějších systémů) bývá druhá možnost pravděpodobnější.

soljúšn (solution) Řešení. Cool slovo pro ofr, zejména v IT průmyslu. Prodávat zboží nebo nabízet služby už není in, teď je třeba poskytnout komplexní soljúšn. Třeba minerálka je komplexní soljúšn žízně a tak podobně — viz termín řešení.

spam — Nevyžádaná pošta, nejčastěji od lidí, kteří si myslí, že na velikosti záleží. Nejvýznamnější položka firemní korespondence vůbec. Pokud naše společnost sama rozesílá spam, neříká se mu spam, ale e-mailový ňůsletr.

spouksmen — mluvčí. V mnoha vysokých funkcích je nezbytností, protože manažer se neumí na veřejnosti vymáčknout, nebo – naopak – mohl by něco nežádoucího vykecat.

stretýdži — Několik vznosných slajdů s mohutnou vizí na léta dopředu. Stretýdži obvykle vydrží šest měsíců, pak velký vizionář nenápadně změní názor, ale na to se nevyplatí upozorňovat. Stretýdži má pro firmu ten přínos, že její vytváření zabaví šéfy, kteří by jinak mohli natropit větší škody.

tájmmenežment — naprosto přesné naplánování věcí, které nehodláte, nemůžete, nebo nechcete splnit. Bez jeho přípravy byste nebyli dost byzy, a vy si nemůžete dovolit nebýt byzy, protože byste se rychle mohli stát lúzrem.

technolodži/ajtý — Oddělení IS/IT. Spolu s financemi jediné oddělení, jehož členové opravdu studovali. Odhaduje se, že až čtyři pětiny seznamovacích inzerátů a dvě třetiny diskusí na netu tvoří členové IS/IT, což vysvětluje i chronicky nízkou produktivitu tohoto oddělení.

tým — Sada dynamických floutků, kteří neustále přemýšlejí, jak svou práci dynamicky přesunout na jiné týmmembry.

veb — novinky.cz, parlamentnilisty.cz, aeronet.cz a blesk.cz, místa, kam si chodíme na 2 – 3 hodinky denně odpočinout od vorku. Veb bystří naše smysly tím, že nás nutí bleskově překlikávat okna, jakmile se objeví šéf.

vork — Celodenní surfování po vebu, nárazově přerušované mítinky, vytvářením prezošek a postáváním v kuchyňce. Kdo má dobrý vork, není lúzr.

vykomunikovat — spadá do oboru komunikejšn. Představuje pravý opak od schopnosti vyměnit si argumenty a shodnout se na kompromisu. V případě průšvihu lze chápat i jako dojít si na kobereček pro umytí hlavy.

vymejlovat — je specializovaný případ vykomunikování; bití protistrany smrští mailů tak dlouho, až podlehne a přijme to nejhorší možné řešení jen, aby se mailera zbavila.

Pro doplnění kůl spíku už jen několik citací z nedávného rozhovoru s … (no to je jedno) o „nutnosti přinést do komunikace konzistentní příběh značky“:

In-house kreativa je náročná na senioritu kreativců, kteří musí…“ A ještě: „Chceme být výraznější a více engaging“, nebo: „Budete tedy měnit i positioning firmy?“ Nebo: „Jedná se totiž o velmi integrovaný proces, kdy spolu kreativci a marketéři úzce spolupracují v každé fázi tvorby kampaně od její architektury až po finální exekuci.“ Přes: „Doposud jsme realizovali určitý typ komunikace, který dokázal doručit sdělení a byl líbivý, ale engagement a recognition byly slabší.“ Až po: „Spojení s artovými … nám nepřináší významný byznys, protože tyto tituly mají poměrně úzkou profilaci, ale jsou přesně tím…

Jahůdkami takového spíku jsou manažerské patvary typu: „předpřipravit, nadlepšovat, dovykomunikavat, zprocesovat“ a dnešní úlovek z článku „navnímat“…

Někdo pak hledá promotéra, někdo relaunchuje produkt, někdo branduje, někdo další tendruje, někdo promuje v MHD (jak občas zazní titulek, ne zcela ojedinělý). Těžko se pak ubránit přízemnímu nutkání: někdo promuje v Karolinu, někdo holt musí v tramvaji.

Ptydepe jak vyšité. No, hlavně, že si rozumíme.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 5 130 × | Prestiž Q1: 32,66

+164 plus Známkuj článek minus –3

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top