Štítky článku: •  

Marx byl jen jeden z mnoha…

Dokud byl Marx jen opěvován, nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat, neboť nechci přispívat jeho glorifikaci; sám si (i na svých stránkách a podobně) připomínám narozeniny a den úmrtí Murrayho Newtona Rothbarda, nikoliv Karla Marxe.

Nakonec však přesto pár slov napíši; nechci totiž reagovat na ty, kdo Marxe glorifikují, nýbrž na ty, kdo z něj v reakci na ně dělají zrůdu.

Dějiny ekonomického myšlení jsou bohužel protkány jednou zásadní věcí — nevědomostí; částečně cílenou, částečně mimochodem vznikající. Snad žádná jiná věda tohle nemá, protože do žádné jiné tolik vědy se neplete politika; v normálních vědách se z chyb učíme, zatímco v ekonomii je oblíbeným koníčkem je neustále opakovat, protože se to zrovna hodí nějakému mocipánovi.

Karl Marx byl prachmizerný ekonom; de facto vše, na čem stavěl, bylo vyvráceno (leccos už za jeho života či dříve). Smrtící ránu jeho teoriím zasadil jeden ze zakladatelů rakouské ekonomické školy, Carl Menger, když roku 1870 přišel se svou subjektivní teorií hodnoty, která vyvracela Ricardovu nákladovou teorii hodnoty a kompletně pohřbila celé Marxovo ekonomické učení založené na pracovní teorii hodnoty. Teorie hodnoty je mimochodem jeden z úplně zásadních problémů ekonomické vědy, se kterým se různí myslitelé snažili popasovat minimálně stovky let (a sláva Mengerovi, že to vyřešil; tomu by se měly stavět sochy).

Mimochodem si neodpustím ještě vsuvku: Jsem alergický na tu s odpuštěním dementní větu: „Komunismus byl hezká teorie, na papíře fungoval, ale praxe ukázala, že ne,“ kterou vždycky někdo moudře pronese na nějaké společenské události či v diskusi. Ani hovno! (Omlouvám se za ty výrazy, nicméně tohle je fakt do nebe volající; je to jako říct, že výroba zlata alchymisty byla na papíře hezká teorie, jen v praxi selhala.) Komunismus je mizerná a dávno vyvrácená teorie stojící na zcela mylných ekonomických základech; i na čistě teoretické bázi byl vyvrácen již dávno předtím, než se o něj ve dvacátém století několik géniů pokoušelo. Myslitelé rakouské ekonomické školy jej vyvrátili již v devatenáctém století, zatímco ve dvacátém předvídali, jak komunismus dopadne; a jejich předpovědi se vyplnily. Je ostudné, že je dějiny stále ignorují, protože se politikům nehodí do krámu (dokazují totiž nesmyslnost politických intervencí).

AVŠAK NA DRUHOU STRANU přišel Marx se spoustou zajímavých a přínosných myšlenek na poli sociologie. Měl zajímavé pohledy na stát, položil mnoho ze základů sociologie jako vědy. Paradoxem je, že ačkoliv byl ten člověk mizerný ekonom, ale celkem dobrý analytik v mnoha jiných věcech, lidstvo si z něj vzalo právě ty ekonomické škváry, zatímco o tom zbytku nikdo ani pořádně neví.

Dále je v určitých kruzích (bohužel často libertariánských) v módě na Marxe nadávat, že psal sračky. Zajímavé je, že když se těch lidí ptám, zda to četli, typicky vrtí hlavou. Upřímně… Marx psal totální sračky ekonomické, ale jinak obsahovalo jeho dílo celou řadu zajímavých myšlenek. K tomu však je třeba si od něj něco přečíst (neříkám to tu jako doporučenou literaturu, myslím, že je milion lepších věcí ke čtení, ale chcete-li se k jeho dílu vyjadřovat, bylo by fajn je znát).

No a konečně tu často vidím, jak jej lidé obviňují za zločiny, které byly spáchány „v jeho jménu“. To je dle mého názoru absolutní nesmysl. Myšlenky KAŽDÉHO JEDNOHO Z NÁS by se totiž daly vzít a v jejich jménu by se dalo masově vraždit. Když i Ježíš, který hlásal lásku, byl nakonec využíván jako omluva k nelidským masakrům, může tak být využit fakt kdokoliv. Ano, Marx psal o násilí a třídním boji, takže jeho myšlenky se k tomu daly využít daleko snáze, na druhou stranu každý má právo se mýlit a každý má právo na názor. Marx nebyl Stalin; nebyl ani Lenin. Ti dva byli zmrdi; Marx byl teoretik (byť se nechal unést a hlásal i vyloženě zlé věci).

A závěr?

Marx se coby ekonom šeredně mýlil; jeho oslavy (či dokonce dementní titulek „You Were Right!“ v New York Times) svědčí o zoufale nedostatečném ekonomickém vzdělání, které je podrýváno státní indoktrinací, v důsledku které se neučí to, co se nehodí do krámu.

Vracíme se z hlediska ekonomie do středověku; je to absurdní. Pracovní teorie hodnoty byla definitivně vyvrácena roku 1870, z hlediska vědy naprosto není o čem. Novináři a politici však chtějí, aby to bylo jinak, takže se rozhodli tyto vědecké poznatky ignorovat. Je to jako kdyby se dnes někdo rozhodl dotovat alchymii a výrobu zlata, protože se mu to prostě hodí. S kritikou rakouských ekonomů se nikdo pořádně nevypořádal, žádný ekonom ji nevyvrátil, řeší se prostě tak, že ji politici, média, novináři a umělci ignorují. Je to nějaká suchá teorie, takže fuck it.

NA DRUHOU STRANU je však úplně scestné připisovat Marxovi zodpovědnost za to, co udělali jiní; ti mají krev na rukou. On jim nevelel, on nedával rozkazy; on už byl dávno mrtvý, když se to dělo. Napsal nějaké dílo, které se těm grázlům hodilo, tak ho využili. Kdyby ho nenapsal, využijí jakékoliv jiné, první spor se socialisty/kolektivisty a individualisty vedli již Platón s Aristotelem; a od té doby (a možná i předtím, jen o tom nevíme) je plná historie nejrůznějších komunistů v různé podobě, Marx byl jedním z mnoha takových. Ano, mýlil se a nebyl to žádný dobrák; ale nemá na rukou krev milionů…

Martinus Karthus Urza, FCB


Tomáš Lejsek Takhle se v roce 1848 vyjádřil Karel Marx pro Neue Reinische Zeitung. Citát zněl přesně takto: „…nesmiřitelný boj, válku až do smrti proti Slovanům, těm zrádcům revoluce… je potřebné jejich vyhlazení, bezuzdný terorismus na ně — nikoli v zájmu Německa (jistěže ne, Karl…), ale v zájmu revoluce…“ Vždyť ten člověk přímo vyzívá k vraždám milionů lidí!

 

Matthias Lukl Protože sem za chvíli někdo dá tento citát: „…jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Nechť se panující třídy třesou před komunistickou revolucí!“ — Karl Marx

A bude chtít, aby ses k němu vyjádřil… Dávám sem tento citát a chci, aby ses k němu vyjádřil. (Není zač.)

 

Matěj Šuster Prý „každý má právo se mýlit“ … ty děláš, jako kdyby Marx byl intelektuálně pokorný teoretik či badatel, který byl motivován upřímnou snahou dobrat se co nejblíže pravdě, ale navzdory veškerému svému úsilí a faktu, že byl vždy připraven své názory revidovat, pokud by se ukázaly být v rozporu s nově zjištěnými fakty či by byly vyvráceny protiargumenty oponentů, se mu bohužel nějak přihodilo, že se téměř ve všech klíčových věcech hrubě mýlil. Čili jako kdyby z jeho strany šlo o „omluvitelné drobné omyly, které se mohou stát každému“.

Ve skutečnosti, pokud by sis přečetl jeho životopis, tak bys musel konstatovat, že byl naopak odstrašujícím příkladem teoretika a dogmatika v tom nejhorším slova smyslu, který na jakoukoliv kritiku reagoval extrémně podrážděně až násilnicky a pochopitelně ad hominem. A vzhledem k tomu, že v jeho teoriích je zabudována spousta prvků, jimiž se následně vyznačovaly i ty krvavé bolševické režimy (např. fascinace „revolučním terorem“), tak bych k němu podobně extrémně shovívavý rozhodně nebyl. Např.: stephenhicks.org/…/marxists-and-violence/

 

Lucie Sulovská, FCB „Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Nechť se panující třídy třesou před komunistickou revolucí!“ (K. Marx, 1848)

„Za to, že jeho pozdější následovníci použili hodnoty, které formuloval, a slova, která k popisu těchto hodnot nalezl, jako zbraně proti jiným, nelze povolávat k zodpovědnosti Karla Marxe.“ J. C. Juncker (2018)

Tak určitě.

 

Jiří Payne, FCB „Vládnoucí dělnická třída odnímá pomocí socialistického práva nepřátelským elementům různá politická práva a svobody, kterých by mohli využívat k působení na pracující vrstvy, k boji proti socialismu. Zbytky svržené buržoazie jsou zbaveny možnosti legálně politicky působit, je jim zakázáno se politicky organizovat, konat schůze, vydávat vlastní tisk apod. Socialistické právo otevřeně prohlašuje, že politická práva a svobody slouží pracujícím, nikoli však buržoazii.

Když si tak česká média připomínají Marxe, měly by také uvádět, že Marxistické učení o vyvlastňování, o nesmiřitelném třídním boji, o diktatuře proletariátu přivedly naše „vědce“ jako Z. Jičínský k výše uvedenému výroku, který by dnes byl trestný. K tomuto závěru vede marxismus nevyhnutelně. Je to závěr, který z Marxovy teorie zákonitě vyplývá. Pokud nyní hlásají naše média podporu marxismu, žádám tímto státní zastupitelství, aby vůči nim zahájilo příslušné kroky pro šíření nenávisti ke skupině obyvatelstva.

 

Luboš Motl @lumidek. Přibližný výtah Junckerovy mše za Marxe„Marx nenese vinu za žádné chyby. Demokrati mohou a potřebují bojovat s nespravedlností přesně jako Marx. Kapitalismus je mor, pokud není vylepšen Marxem. EU zatím nestála na marxismu. Musíme to změnit.“ Tý vogo.

 

Pozn. red.:  Naopak se domnívám, že je třeba neustále ostře vystupovat proti budování kultu osobnosti Karla Marxe! Právě proto, že na jeho úchylných myšlenkách — jen s opravdu velkou nadsázkou je možno říci omylech — byla vybudována celá řada zrůdných, despotických režimů. On je inspiroval vytvořením teorie, kterou oni jen naplnili skutky. Přijde mi, že takováto relativizace, dnes velmi oblíbená, by šla použít kupříkladu i na Adolfa Hitlera. Pak bychom v jeho ústředním díle mohli nacházet celou řadu cenných myšlenek, jen ta realizace se mu potom nějak vymkla z ruky. (A nikoho nepřekvapí, že Hitler byl marxismem silně inspirován.)

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 366 × | Prestiž Q1: 6,47

+7 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top