Štítky článku: •  

Dělá si z nás ODS legraci?

ODS: Spouštíme Velký právní úklid. V první vlně rušíme 63 vyhaslých norem.

ODS slibovala „úklid“ naší legislativy. Slíbila, že bude čistit právní džungli a rušit zbytečné zákony. A začala. Poslanci ODS podepsali návrh zákona, který „ruší 63 zbytečných zákonů z roku 1919“.

Není to málo, pane předsedo?

Neměli bychom, když myslíte, že není třeba se zabývat zákony a usneseními Sněmovny v posledním čtvrtstoletí, začít daleko dříve? Třeba v zemských deskách a městských právech z doby přemyslovských knížat a králů, nebo v trochu nám bližším devatenáctém století, jako třeba s těmito náš právní řád zbytečně zatěžujících usnesení Českého sněmu:

 

Stenographischer Bericht
über die
III. Sitzung der dritten Jahres-Session des
böhmischen Landtages vom Jahre 1878,
am 27. September 1881.

Stenografická zpráva 

III. sezení třetího výročního zasedání sněmu českého z roku 1878, dne 27. září 1881.

10. Zpráva zemského výboru s osnovou zákona, kterýmž se obci města Žižkova povoluje, aby k částečnému uhražení nákladu kanalisace vybírati mohla dávku od majitelů budov v obci té.

12. Zemský výbor předkládá pravidla, jimiž se upravuje postavení úředníků a sluhů zemských vzhledem k jich povinnosti k službě branné.


Ale ne, náš parlament bude zásluhou ODS čistit náš právní řád a rušit zákony z doby nedávné, konkrétně z roku 1919. Jako tento:

59. Zákon č. 169/1919 Sb., kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918, č. 21 Sb. z. a n., o přísaze vojsk československých.

Nebo tento: Zákon č. 43/1919 Sb., kterým se mění ustanovení § 17. cís. nař. ze dne 16. dubna 1916, z.ř.č. 103 a § 22. zákona ze dne 16. února 1918, z.ř.č. 66, týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné.


Náš právní řád je zaplevelený, nepřehledný a plný kontroverzních a nesmyslných duplicit a nejasností. A ODS jej bude napravovat rušením sto let starých a dávno mrtvých zákonů a nařízení.

Na ty zatraceně živé zřejmě dojde za dalších sto let.

Hodně štěstí.

Tomáš Haas, FCB


Zdroj: ODS: Spouštíme Velký právní úklid. V první vlně rušíme 63 vyhaslých norem — ODS — Občanská demokratická strana, ODS.CZ

„Dnes předkládáme návrh na zrušení 63 norem a zákonů z roku 1919. V této iniciativě budeme pokračovat a postupně chceme projít všechny předpisy, které nám tu straší už desítky let zcela zbytečně. Zapojíme odborníky, profesní organizace, studenty a všechny, kterých se to týká, a takto právní řád postupně vyčistíme. Letos bychom chtěli uskutečnit zrušení všech nepotřebných zákonů z období první republiky. Je jich stále několik set platných,“ uvedl Marek Benda.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 255 × | Prestiž Q1: 7,31

+10 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top