Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:
Čtení tohoto článku zabere přibližně 5 min.

Střípky (161)

✽ Krásně centrálně plánovaná ekonomika (Libri Sindelka) ✽ Stupidita pro koblihožrouty (Honza Paluska) ✽ Nobelistka hraběnka Kinská (Zdeněk Žalský) ✽

Krásně centrálně plánovaná ekonomika (teda zemědělství určitě)

Abyste se dostali do obrazu, tady v Německu to funguje pro zemědělce velmi bizarním způsobem. Většina zemědělců jede z dotací a pěstuje ty plodiny, které německé ministerstvo agrokultury ve svém věstníku oznámí každý podzim jako prioritně potřebné pro následující rok. Na tyto plodiny a jejich pěstování je potom možné čerpat dotace.

Jenže, dotace jsou navázány na obrovskou byrokracii a předpisy a německé precizní výkazy a formuláře. Zemědělec musí pěstovat podle předpisů, musí nakoupit předpisovou setbu, zelenou naftu musí nakupovat podle předpisů u vybraných prodejců se státní licencí pro prodej nezdaněné nafty a hlavně, plodiny musí být ošetřovány jen předpisovými hnojivy, které schvaluje kdo? Německé ministerstvo agrokultury. A dodavatelem schválených a certifikovaných hnojiv pro německé dotované zemědělce je právě jistý Agrofert Deutschland, GmbH.

Píše pan Libri Sindelka, FCB

Pozn. red.: To je skandální! Učebnicová ukázka ekonomického fašismu! Ale navíc: tohle je tedy kurva páčka!!! Nejen, že problesklo, že v telefonátu Babišovi Merkelbába zakázala vytvořit koalici s SPD (páč „Okamura ist ein antieuropäischer Extremist!“), ale s tímhle je Babiš v tak nesnesitelném konfliktu zájmů, že už to ani víc nejde. A bude skákat, jak baba píská. V jakékoliv otázce. 

Aktualizováno 20:05:49: Babiš je ve skutečnosti, zcela přirozeně a logicky silně proimigrační a pro EU politik. Jen to dokázal lidem dobře zatajit. Jinak by nevyhrál volby. Retweeted Jan Rada (@RadaJan101):

Babišova vláda v úterý 5. června v Lucemburku se opět na Radě ministrů EU nepostavila proti Dublinu IV, proti bylo jenom 7 zemí spolu s Itálií a Slovenskem, Česko mezi nimi nebylo. Hnutí ANO něco jiného říká doma, ale při hlasováních v EU drží těsný krok s Berlínem...


Stupidita pro koblihožrouty

Podnikatelé, jejichž hotovostní platby nepřesahují 200 tisíc korun, nejsou plátci DPH, a mají nejvýše dva zaměstnance, by nově mohli evidovat tržby offline, když o to sami požádají. „Bude to svobodné rozhodnutí živnostníka,“ řekla v parlamentu ministryně financí Alena Schilllerová. Půjde o zvláštní režim elektronické evidence tržeb (EET).

Realita: Minimální mzda v ČR… 12 200 × 12 (počet měsíců) × 2 (počet zaměstnanců) = 292 800 Kč.

„Zisk“ podnikatele = –92 800 Kč.

Tak hlavně, že máme tu možnost. laughing Nevím kterej profík na vládě to vymýšlel, ale že gratuluju a posílám klíčenku…

Počítá Honza Paluska na FCB

 

Koment: Miroslav Vašata Je tam bohužel chyba, nejsou započítány odvody zaměstnavatele, takže plus 34 %. Takže tam má být zisk zaměstnavatele –200 000 kaček.

Pozn. red.:  Tržbou 200 tis.‼ Ne ZISKEM! Při (řekněme) marži 30 % (kdo si takovou dovolí?) to značí ZISK 60 tisíc ročně, tj. pěkný měsíční výdělek 5000 pro sebe a dva zaměstnance v superhrubé mzdě. To je nějakých 1666,-- superhrubého na jednu osobu. S nějakým nájemným, energiemi a dalšími nákladovými „detaily“ ani nepočítám. Ten vyblábol Schillerové je zde. A takovéto hovado dělá ministra!!!

Nobelistka hraběnka Kinská

bertha-von-suttner_n.jpg (6,033 kiB)
Baronka Bertha
von Suttner

Baronka Bertha von Suttnerová, rozená hraběnka Kinská ze Vchynic a Tetova, česko-rakouská radikální pacifistka, publicistka a spisovatelka.

Narodila se 9. června 1843 v domě č. 697 na rohu Vodičkovy ulice a ulice V Jámě na Novém Městě pražském, jejím otcem byl hrabě František Josef Kinský, polní podmaršál, příslušník jedné z nejstarších šlechtických rodin v Čechách a matka Žofie Vilemína hraběnka Kinská.

Berta žila část dětství s matkou v Praze i na Staroměstském náměstí v paláci Kinských, ale zejména pro nerovnost původu Bertiných rodičů i skutečnost, že otec již nežil, byly vztahy mezi její matkou a širší rodinou Kinských napjaté. Matka s dcerou proto odešly do Brna a zde, u Bertina poručníka, otcova přítele Ernsta Egona Fürstenberga, se jí dostalo péče i kvalitního vzdělání; také bohatá knihovna v ní probudila zájmy a schopnosti, které jí ve spojení s jazykovým nadáním uvedly do světa hudby, zpěvu a umění i humanistických věd. Naučila se kromě rodné němčiny a češtiny i francouzsky, anglicky a italsky.

V roce 1856 se odstěhovaly do Vídně k tetě. Zde měla na Bertu kladný vliv vzdělaná sestřenice Elvíra a zasvětila ji do literatury a filozofie. V roce 1873, kdy rodinné jmění (zděděné po otci) bylo téměř vyčerpáno, přijala Berta místo guvernantky v rodině velkoprůmyslníka Karla von Suttnera. Vyučovala jeho čtyři dcery hudbě a jazykům. Sblížila se s Arturem (* 1850), nejmladším synem Suttnerů. I přes nesouhlas rodiny se v červnu 1876 Berta za Artura tajně provdala a oba odjeli do Gruzie, na pozvání Bertiny přítelkyně, kněžny Jekateriny Dadiani z Mingrelie. Finanční prostředky získávali především vyučováním v tamních šlechtických rodinách a psaním článků pro noviny ve Vídni a Berlíně. Oba též pracovali ve vojenských lazaretech při rusko-turecké válce a Berta zde poznala velké a zbytečné utrpení. Tato doba byla začátkem její nové filosofie; zbytečné utrpení, přinášené válkou, začalo být zlem, proti kterému je třeba se postavit.

Bertě Kinské, guvernantce v rodině Suttnerů, se od paní baronky, která chtěla zabránit dalšímu vztahu mezi Bertou a jejím synem Arturem, dostalo (1875) doporučení přijmout nabídku jiného zaměstnání. Předala jí také inzerát o hledání sekretářky znalé jazyků. Berta po korespondenci nabídku přijala, odjela do Paříže a nastoupila jako tajemnice u Alfreda Nobela. Ten však byl brzy nato požádán švédským králem, aby se vrátil z Paříže do vlasti a tak se Berta po pár týdnech práce vrátila do Vídně (také na Arturovy písemné prosby).

Krátký čas, který prožila v Paříži s Nobelem, položil základ k jejich celoživotnímu hlubokému přátelství a vzájemné úctě — a k dopisování po celou dobu.

Dopis, který 7. ledna 1893 Alfred Nobel Bertě napsal, je zcela mimořádně důležitý: V něm Nobel Bertě naznačil, že hodlá založit fond, ze kterého se budou vyplácet ceny vědcům, lékařům a že také míní zřídit cenu pro toho, kdo se nějak zasloužil o světový mír a porozumění mezi národy.

bertha-von-suttner2_n.jpg (9,189 kiB)
baronka Bertha von Suttner

Po smrti Alfreda Nobela (10. 12. 1896) jeho závěť prohlašuje, že jeho majetek má být použit na „ocenění pro ty, kteří během předcházejícího roku prokázali největší přínos lidstvu“. Velká míra vlivu na toto rozhodnutí se připisuje právě Bertě von Suttnerové — která byla pro Nobela inspirací zejména při myšlence udělovat cenu za mír.

10. prosince 1905 obdržela Berta von Suttner jako první žena na světě Nobelovu cenu za mír, kterou převzala 18. dubna 1906 v Kristianii (Oslo).

Berta Suttnerová, rodačka z Prahy, byla označována za nejproslulejší ženu světa před první světovou válkou. Svou literární prací a činností pro zachování míru se řadí do čela obránců humanistických idejí v Evropě druhé poloviny devatenáctého století. Zemřela ve Vídni po krátké těžké nemoci ve svých 71 letech, týden před sarajevským atentátem, 21. června 1914.

Zdeněk Žalský · FCB

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 186 × | Prestiž Q1: 4,98

+4 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Střípky (161)

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

top