Štítky článku: •  

Musíme obnovit společnost, kde se nekrade

A už vůbec ne podle zákonů. Mnohokrát jsme prokázali v současnosti i v historii, že lze existovat úspěšně jen s použitím vrozených schopností o obětavé spolupráce bez parazitů a pomocníků placených z našich veřejných prostředků.

Dnes žijeme ve společnosti, kde nás vedou lidé, kteří si sami určují platy ze státního rozpočtu, tedy z daní, které platíme v podstatě proti své vůli v tomto rozsahu. Tvrdím, že se u politiků a spol. jedná o krádež a lze je označit za obyčejné zloděje. Hlavně lidé, kteří se takto sami odměňují ze ztrátového rozpočtu, přemýšlejí jinak, pokud vůbec uvažují. V tom spočívá neúspěch, který nás provází. Ten, kdo musí na svůj plat pracovat a vytvářet směnitelné hodnoty, myslí jinak než ten, kdo je na státní výplatnici.

Uvažování politiků se odvíjí od osvědčeného faktu. Většina lidí se dá snadno zblbnout. Stačí jim naslibovat, že v komunismu bude všechno podle potřeb, že jsou nadřazená rasa, že budou mít statky na Ukrajině a dělat na ně budou zotročení příslušníci slovanských národů, nebo aktuálně, že se uzákoní vysoká minimální mzda, u lékařů a v nemocnicích bude všechno zadarmo, nepřizpůsobiví dostanou sociální podpory, aniž by pracovali, soudci, úředníci, důchodci dostanou přidáno. V podstatě podobný model, na kterém krachuje Řecko.

Zůstat u koryt je jejich hlavní motivační pohnutka a uvedená opatření zase zaberou u voleb, při tom ani ten nejhloupější z politiků už nevěří, že se astronomické dluhy jednou zaplatí, nezaměstnanost klesne na 3 % a hospodářství začne růst. Současná bída je nedojímá, mají za státní peníze zaplacenou propagandistickou klaku jakoby vzdělanců, umělců, sportovců. Ti jsou ochotni na povel namalovat kulisy jako pro Potěmkina a na konferencích a při recepcích hezky  žvanit o ničem. Kdyby se někdo opovážil neplatit daně v předepsané výši, se zlou by se potázal, tak proč si dělat starosti třeba s nárůstem duševních chorob a sebevražd. Je to spolek sobeckých zbabělců, kteří se neodváží zříct se platů v násobcích a uvolnit svobodný trh a sami se na něm podílet svými produkty nebo výkony. Bojí se, že by se propadli do průměru nebo podprůměru se svými schopnostmi. Žádné naleštěné limuzíny, slouhové, mluvčí, bodyguardi, sekretářky, novináři s vhodnými otázkami.

Platí to odleva doprava, od komunistů po pana Macha v Evropském parlamentu; i Piráti si jako strana nechají platit výpalné z rozpočtu. Ve státě kde produktivně pracuje jen čtvrtina lidí a jsou přemnožení parazité, nejsou peníze na výkon tvořivé činnosti, proto vzniká nezaměstnanost. Je nesmysl tvrdit, že tady není práce, to je primitivní lež. Bydlíme dál v panelácích, na mizerné silniční síti se tlačí auta s průměrným stářím 14 let, které se prodlužuje, není kde zaparkovat, topíme v kotlech na tuhá paliva, zamořujeme životní prostředí CO2, způsobujeme zřejmě oteplování planety, vymírání živočišných druhů, což se bohužel týká i nás samotných, kdy populace stárne a ubývá nás. Zatěžuje nás i bohatá vrstva parazitů, kteří jsou podle nepřirozených zákonů živeni ze státního rozpočtu, také finančníci profitující z tištění peněz a emitování prostředků centrální bankou. Tihle všichni tvoří přikyvující klaku, která tvrdí, že je všechno v pořádku a můžeme za to my, kteří jsme si zvolili naše zástupce.

Jsou to ti nepraví, s příslušnými hlásnými troubami ve státních sdělovacích prostředcích nebo rovnou vlastněných politiky, ničí lidskou psychiku, nás, kteří musíme přihlížet a nemůžeme se bránit organizovanému násilí. Neúspěch se na nás tlačí ze všech koutů. Rozhodně to nezachrání záplava zákonů od právníků požehnaná  parlamentem, senátem a prezidentem, pokud budou jako dosud hlavně legalizovat krádež pro politické objednatele. S neschopnými politiky v čele jsme vystaveni tlaku příslušníků militantních náboženství a může si nás koupit komunista-kapitalista z Číny, který se nemusí v tvrdé totalitě zdržovat socialistickými vábničkami.

Evropu zbudovala přirozená morálka, které se říkalo křesťanství. Teď jsme se vrátili k primitivnímu barbarství, kde je uzákoněna krádež, používá se účelová lež, což vede k neúspěchu, zániku jednotlivců a posléze celé společnosti. I když to vypadá staromódně, musíme se rozhodnout, že vraždit, krást a lhát se nesmí, jak je psáno v Desateru. Umělá hrůza, kterou vyrábějí právníci na přání různých zájmových skupin, se po předložení poslancům, kteří nejsou ani schopní domyslet důsledky zavedení normy do praxe, je zničující. Příkladem je zákon o exekuci, z druhé strany povinný průkaz energetické náročnosti budov.

Žít ve společnosti, kde se krade podle předpisů, je především potupné pro všechny účastníky. Ztratili jsme lidskou důstojnost, jsme jenom stíny těch, kteří bojovali za svobodu rozhodovat o svém osudu, dnes především o našich penězích. Daně nad rozumnou míru kolem 30 % [1] plodí jen parazity, kteří nemusejí přemýšlet. Čím více dostanou politici od daňových poplatníků, tím děsivější svět pro nás pomocí právníků a dalších připraví. Antidepresiva nedokážou omezit narůstající počty psychicky nemocných, kteří dál zatěžují   nemocenské pokladny.

Řešení jsou jen dvě. Buďto musejí mít politici občanská povolání [2], vytvářeli by v nich hodnoty směnitelné na svobodném trhu, což by je donutilo uvažovat podobně, jako uvažujeme my, co nekrademe. Logicky by to vedlo k přímé demokracii a prosazení všelidového hlasování o zákonech.

Druhá, zatím spíš teoretická varianta, spočívá v použití objektivních psychologických testů, kterým by se podřídili ti, kteří by chtěli vést společnost. [3] Ti úspěšní by potom respektovali morální principy především o tom, že nikdo nesmí dostat nic zadarmo, aniž by vytvořil směnitelnou hodnotu. Upravili stávající právní řád v tomto duchu, zjednodušili jej mimo řádu trestního. Jedná se naprosto o mimořádný intelektuální výkon. Po životních zkušenostech konstatuji, že takto nadaných jedinců je ve společnosti tak setina promile, nebo spíš ještě míň. Rozhodně to nejsou lidé, kteří disponují vynikající pamětí, spíš naopak. Mají schopnost vytvořit vazby mezi informacemi o společnosti lidí i s použitím historických uzavřených příkladů, především dokáží analyzovat působení umělých zákonných norem na psychický stav členů společnosti. Rozhodně to jednou zařídí použití umělé inteligence.


1) Ti, co dnes produktivně pracují, platí dohromady až 70 % daní

2) Ve Švýcarsku s přímou demokracií (a částečně i zde za komunistů) mají poslanci svoje občanská povolání

3) Přibližně taková společnost zde existovala na sklonku 19. stol. S malými daněmi, bez subvencí a dotací, bez chamtivých politiků. Tón ve společnosti udávali úspěšní, tedy morální podnikatelé.

Autorem textu je Karel Pavlíček

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 131 × | Prestiž Q1: 5,04

+1 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top