Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:
Čtení tohoto článku zabere přibližně 6 min.

Střípky (167)

✽ Desatero „liberálního demokrata“ (FB) ✽ Pět nebezpečných zbraní v rukou paní Malé (Tomáš Němeček) ✽ Babišova vláda s podporou bolševiků: logické završení vývoje (Luboš Zálom) ✽ Kritéria pro ministerský post hnutí ANO (MUDr. Tomáš Vodvářka) ✽

Prohlášení Milana Badala k „moderní společnosti“

26. června proběhla v Obecním domě v Praze debata o obraně demokracie před liberální demokracií. Podkladem pro tuto debatu byl manifest Institutu Václava Klause, v němž autoři prohlašovali, že zastánci používají liberální demokracii jako klacek na skutečné demokraty.

Na akci ale nevystoupili jen zástupci Institutu Václava Klause. O slovo se přihlásil také římskokatolický duchovní Milan Badal. Ten přednesl Desatero na obranu demokracie, kterým se vysmál liberální demokracii. Podle Klause jde o tak přínosný příspěvek k obraně demokracie, že by se měl tesat do kamene. Příspěvek se s neméně nadšenými ohlasy šíří po sociálních sítích. Jak zní?

Desatero liberálního demokrata

 1. Chcete-li diskutovat, nikdy nedefinujte pojmy, se kterými budete operovat, vždy mluvte jen o svých dojmech a pocitech, dojmologie je nový vědní obor.
 2. Pokud byste už museli užít nějaký známý pojem, vyprázdněte jeho obsah a naplňte něčím jiným, tím dokonale zmatete protivníka.
 3. Pohrdejte bližními, jste přece elita, které prostý člověk ani nemůže rozumět.
 4. Vždy stůjte na straně menšiny, protože ta má vždy pravdu.
 5. Ostatně každý má svou pravdu, nikdy se nevztahujte k absolutnu, vše je třeba relativizovat.
 6. Diskutujte jen o podružných tématech, přistupujte k nim ideologicky, ne logicky.
 7. Tradice jsou jen zajímavost, folklor, který patří do skanzenu, vše nové je lepší než to staré, vše je třeba modernizovat.
 8. Při volbách nepřijímejte rozhodnutí většiny, je třeba volby opakovat, dokud nezvítězí vaše strana, a pokud to nejde, zpochybňujte výsledky, mluvte o rozdělení společnosti a prosazujte svoji pravdu všemi prostředky.
 9. Buďte proti cenzuře, ale podporujte dohled nejen nad tím, co lidé veřejně hlásají, ale i nad tím, co si myslí v soukromí, jen tak jim zajistíte ráj na zemi, když ne jim, tak sobě určitě.
 10. Podílejte se na koordinaci mediální i politické masáže klanů, které v této zemi vládnou jako marxisté, maoisté či reformní komunisté už desetiletí a s úspěchem předávají štafetu vládnutí svým dětem a vnoučatům.
Pozn. red.: Amen! Přesné!

Pět nebezpečných zbraní v rukou paní Malé

Americká lidová slovesnost poněkud zlomyslně říká, že je lepší dělat pokusy na právnících než na krysách. Vědci si k nim nevytvoří takovou citovou vazbu jako ke krysám; a některé věci, ať se snažíte sebevíc, krysa není ochotna udělat. — Tak zhruba z tohoto důvodu byla zjevně vybrána jako nová ministryně spravedlnosti paní Taťána Malá.

Citovou vazbu si k ní už zřejmě nevytvořím, protože kandidátka je nebezpečná svou blaženou nevědomostí a nedostatkem zábran. Narozdíl od skutečných právníků nemá co ztratit, protože nemá žádnou profesní reputaci, na níž by jí záleželo. Neruči ani svou profesní historií, ani čímkoli jiným.

Poslankyně, která dosud vynikla pouze sveřepou obhajobou Andreje Babiše před jeho vyšetřovatelem a státním zástupcem, nyní dostane do rukou několik nástrojů:

 1. možnost podat stížnost pro porušení zákona proti jakémukoli „pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení“ (§ 266 trestního řádu). Ministr spravedlnosti to může učinit kdykoli, není vázán žádnou lhůtou.
 2. možnost žádat informace z živých spisů, tj. „kdykoli požádat kterékoli státní zastupitelství o informaci o stavu řízení v každé věci, v níž je státní zastupitelství činné, pokud je taková informace potřebná k plnění úkolů Ministerstva spravedlnosti nebo pokud takovou informaci potřebuje jako člen vlády.“ (§ 13 zákona o státním zastupitelství)
 3. možnost zahájit kárné řízení s kterýmkoli státním zástupcem (§ 8 zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů)
 4. různým způsobem finančně přiškrcovat státní zastupitelství a stanovovat jim počty věcí k vyřízení, protože ministerstvo „zajišťuje chod státních zastupitelství po stránce organizační, zejména stanoví s ohledem na množství vyřizovaných věcí počty státních zástupců“, „provádí kontroly hospodaření“ a „stanoví krajským státním zastupitelstvím v rámci schváleného rozpočtu kapitoly prostředky státního rozpočtu určené na hospodaření krajského státního zastupitelství“ (§ 13d zákona o státním zastupitelství)
 5. a samozřejmě nejpopulárnější pravomoc: může kdykoli i bez udání důvodu vyměnit nejvyššího státního zástupce.

Myslím, že byla navržena právě v naději, že si povede v resortu stejně rázně, jako svého času Jana Bobošíková ve zpravodajství České televize.

Teď bude záležet jen na tom, k čemu všemu budou ochotni právníci hodni toho jména v soustavě státního zastupitelství i na samotném ministerstvu.

Tomáš Němeček, FCB


Babišova vláda s podporou bolševiků: logické završení vývoje

Před pár hodinami byla jmenována nová vláda Andreje Babiše, tentokrát s reálnou šancí na získání důvěry.

Je to první vláda po Listopadu, která se zcela nepokrytě opírá o podporu komunistů.

A tato vláda podporovaná komunisty byla jmenována na výročí vraždy Milady Horákové, jako urážka památky všech, kteří za komunistů trpěli anebo přišli o život.

Vedle toho však nesmíme zapomínat, že současná situace — korporátně fašistická vláda s podporou bolševiků — nevznikla sama od sebe. Ačkoliv se všichni politici napříč politickým spektrem, kteří stojí mimo tuto koalici, bijí v prsa, jak je nutné proti Babišovi a komunistům (a Zemanovi) bojovat, nezapomínejme, že to byli oni, kdo Babišovi minimálně posledních dvacet let umetali cestu. Byli to oni, kdo nedostatečným důrazem na trh, na svobodu a na kapitalismus, a naopak posilováním státních zásahů do ekonomiky, dovolili Babišovi vylobbovat si své politicko-ekonomické postavení. Pokud by se po 90. letech pokračovalo cestou malého státu, patrně by se Babiš nestal tak silným.

Všichni politici, kteří dnes před Babišem varují, mají máslo na hlavě. Nesou svoji vinu! A co je horší, vesměs svoji vinu nepochopili. A nejsou tedy s to nás z této situace úspěšně vyvést.

Co potřebujeme? Je to jednoduché: opustit myšlenku silného státu, který se všemožně snaží zasahovat do svobodného života lidí; vzít státu jeho moc nad lidmi, a ponechat mu jen ty nejnutnější pravomoci; zmenšit jeho rozpočet a většinu peněz nechat v kapsách občanů.

Páni Kalouskové, Fialové a další vám podobní: jste schopni se touto cestou vydat? Nebo ještě lépe. Občané, vy, kteří si uvědomujete nebezpečí, které této zemi hrozí: jste schopni podpořit takovou politickou stranu, která je připravena se touto cestou vydat?

Píše pan Luboš Zálom na blog.idnes.cz


Kritéria pro ministerský post hnutí ANO

Naší agentuře „Hádám“ se podařilo jako jediné získat tajný materiál, určený k vnitrostranické komunikaci ohledně výběru kandidátů na post ministra ve vznikající vládě č. 2.

Po vyjádření pana předsedy vlády Andreje Babiše, že ministr nemusí být až tak úplně machr, se podařilo našim agentům získat oběžník, rozdaný před časem úzkému vedení strany, jako nápomocný materiál k lepší orientaci při výběru vhodných lidí na ministerský post. Každý čekatel musel níže uvedené body nabiflovat a poté před tímto úzkým vedením bez zaškobrtnutí přednést.

 1. Naše hnutí je Andrej Babiš a Andrej Babiš je naše hnutí
 2. svou dovolenou budu trávit s celou rodinou na Čapím hnízdě
 3. svůj dům či byt natřu nažluto
 4. nebudu chodit se psem na Vítkov
 5. všechno, co uvádí Česká televize, je kampáň a účelovka
 6. před každým interview v televizi se zeptám Andreje, co mám říkat. V případě náhle položené nečekané otázky odkážu tazatele na předsedu
 7. pan předseda je vždy a za každých okolností nevinen
 8. Za Andreje položím i život (v současném stabilním světě netřeba podobných kroků, bude stačit funkce)
 9. Absolutně nevím, co znamená zkratka StB
 10. NENÁVIDÍM KALOUSKA!

Po bezchybném přednesu uvedeného musí kandidát na ministra předvést ještě několik praktických zkušeností. Kupříkladu čekatel na ministra spravedlnosti musí rozeznat mukla do bachaře nejhůře na druhý pokus. Kandidát na ministra zemědělství bezchybně určit, který z přeložených produktů je řepa a který brambor.

Po splnění těchto kritérií bude kandidát pozván na dnešní jmenování vlády. Poté se bude moci začít učit svému novému řemeslu.

Píše pan Tomáš Vodvářka na BezCenzury.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 148 × | Prestiž Q1: 7,07

+10 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Střípky (167)

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

top