Štítky článku: •  

Sčítání lidu, domů a bytů je totalitní zkouškou Vaší submisivity

I v partnerském vztahu je vždy jen jeden z obou partnerů dominantní a druhý podřízený. Žijí v jakémsi nekonečném boji o tyto role. Nebo souboj vzdají a dobrovolně se stanou poslušným vykonavatelem, loutkou, která strpí cokoliv. Rezignují na svoji osobnost, na svá práva, názory, cíle. Stanou se otroky. Často i s vnitřním pocitem křivdy, ústrku, nespravedlnosti. Ale sami si jsou vinni právě tou rezignací.

Minule jsem nabídl čtveřici řešení, jak se lze zachovat ve sčítání lidu. Paralelně s tím však probíhá mediální masáž, jak je to všechno skvělé, důležité a nezbytné – podklady dodala společnost STEM.

Oponuji a namítám: není to ani skvělé, ani nezbytné, ani důležité. Alespoň ne pro Vaše životy.

Rozhodný okamžik prý nastal před 12 hodinami a 18 minutami. Podle mne rozhodný okamžik nastal před více, než 70 lety. Tehdy byla prvně znásilněna svobodná vůle lidí v tomto národě a státě. Podruhé ji znásilnili v roce 1948 komunisté, posléze byla znásilněna velkými bratry z východu v roce 1968 a znásilňování pokračuje i po roce 1989.

Znásilnění ale není jen vynucený pohlavní akt. Znásilnění je cokoliv, co je proti jakékoliv vůli kohokoliv. Znásilněním je dokonce i krajnost, že musíme sníst koprovku, ačkoliv ji bytostně nesnášíme. Zákon definuje znásilnění paragrafovým znění takto:

§ 241 Znásilnění

 1. Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
 2. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let.
 3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo
  2. spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let.
 4. Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

Trestní zákon, Část druhá, Hlava osmá, Oddíl druhý

Formuloval bych paragraf 241 daleko obecněji:

§ 241 Znásilnění

 1. Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku k čemukoliv, co není jeho vůlí, nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvacet let až osm set let.
 2. Odnětím svobody na třicet let až sto let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let.
 3. Odnětím svobody na padesát až dvě stě let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo majetku osoby
  2. spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let.
 4. Odnětím svobody na sto až 1 500 let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

Trestní zákon, Část prvá, Hlava prvá, Oddíl prvý

Máme teď docela solidní obecný paragraf, který je univerzální a velmi tvrdý. Jen nepopisuje dílčí problém znásilnění. Popisuje všechny zásahy do práv jedince, kam obrana proti pohlavnímu znásilnění bezesporu také spadá. Vynásobení sazeb deseti je samoúčelné, aby demonstrovalo celou absurditu věci.

Celé sčítání lidu, prstů, údů a přeseknutých krtků je jen jinou formou znásilnění. Je demonstrací moci, aktem terorismu, zastrašení obětí nějakou pohrůžkou.

Pokud se vrátím záměrně k pohlavnímu znásilnění: ideální je, když napadená oběť má černý pás jiu-jitsu, nebo palnou zbraň. A znásilnění se ubrání, případně agresora zcela právem zabije.

Podobně, protože agresorem proti mé vůli je stát, měl bych mít právo jej zabít, či přinejmenším jej zneškodnit řadou úderů do hrtanu, bránice, ledvin a na lebku.

Pokud to udělat „nesmím“, pak jsem logicky násilím podřazen do pozice trotla, otroka a nesvéprávného člověka.

Protože se takovým necítím, opovrhuji zvůlí státu. Sečíst se nenechám, a výhrůžku finanční sankcí beru jako namířenou bambitku na svoji osobu. A pak se budu bránit úměrnými metodami. Například zastřelení pana Drápala bych pokládal za přiměřenou obranu.

Samozřejmě přeháním, ale domyslete to do důsledků…

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 314 × | Prestiž Q1: 17,18

+38 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top