Štítky článku: •  

A není to málo, soudruzi?

V naší zemi byla kdysi 100% zaměstnanost a plány práce se plnily na 100, někdy i 130 %. Já nevím, proč se od toho upustilo, člověk by měl vědět, kam chce dojít, člověk by měl plánovat.

eusoc.jpg (6,620 kiB)
Stále stejná písnička

Citace z díla Evropské komise:

Komise předkládá strategii, která musí umožnit, aby Evropská unie (EU) dosáhla růstu:

 • inteligentního, a to rozvíjením ekonomiky založené na znalostech a inovacích;
 • udržitelného, podporou konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje;
 • podporujícího začlenění prostřednictvím e­ko­no­mi­ky s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností.

Navíc Komise navrhuje řadu cílů, které je třeba splnit nejpozději do roku 2020:

 • 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno;
 • 3 % hrubého domácího produktu (HDP) Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje;
 • snížit o 20 % emise uhlíku (a o 30 %, pokud budou podmínky příznivé), zvýšit o 20 % podíl obnovitelných zdrojů energie a zvýšit o 20 % energetickou účinnost;
 • snížit podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, pod hranici 10 %, a nejméně o 40 % zvýšit počet absolventů terciární úrovně vzdělání;
 • snížit počet osob ohrožených chudobou o 20 milionů;

Tohle není sranda, řekli jsme si v pátek po volejbale, usednuvše v oblíbené hospodě. Nemůžeme v tom soudruhy komisaře nechat samotné: V potu tváře, společensky nedoceněni a finančně podhodnoceni, přináší nám světlé zítřky, a pokud jim nepomůžeme, Evropa růstu nedosáhne, EU možná zanikne a oni přijdou o práci.

Mezi třetí a šestou Plzní, žvýkaje cibulové kroužky, přijali jsme a předkládáme vám následující strategii a cíle nejpozději do roku 2019:

 • Tři z nás (25 %) — všichni jsme zaměstnaní — odejdou už v pětačtyřiceti do předčasného důchodu, abychom pomohli dodržet 75% zaměstnanost obyvatelstva. Ihned se přihlásilo šest lidí a strhla se rvačka.
 • Budeme tankovat výhradně Babišovu naftu, čímž pomůžeme tomuhle bodrému chlapíkovi očistit planetu od exkrementů bezohledného kapitalismu (apoň o 20 %), a budeme jíst výhradně (tedy 100%) jeho housky a kabanos, takže brzy zemřeme a v přetíženém sociálním systému zbude dost i na nové ze všech stran přišedší sociálně potřebné spoluobčany. Karel sice říkal, že to může zrovna žrát potkany restované na pilinách, ale vysvětlili jsme mu, že tím nikomu neprospěje a že nejíst Babišovy koblihy je v podstatě daňový únik.
 • Spotřebu piva zvýšíme minimálně o 30 %, pomůžeme tak nejen personálu naší knajpy, ale i terciální dodavatelské sféře (cibulové kroužky a instantní pizza). V Plzni a Humpolci se zvýší zaměstnanost. My brzy zemřeme (viz výše).
 • Zvýšíme docházku do hospody (furt do té stejné) o 40 %, čímž moc pomůžeme sociální a územní soudržnosti, min. o 20 %. My brzy zemřeme (viz výše).
 • Pepu postavíme před obecní školu, aby tam vracel výlupky, co chtějí ukončit školní docházku předčasně. Jednak vypadá jako Rambo, co mu v kapse vybuchl ruský granát, a stejně coby ajťák má přes den hovno co na práci. Výjimku dostanou jenom žáci od 4. třídy výš, co si jdou zakouřit, a žáci od 8. třídy výš, co si jdou zašukat. Nejsme nelidi.
 • Cestou domů nebudeme chcát do Baláže. Baláž je potok.
 • No a nakonec v rámci našeho příspěvku k výzkumu a vývoji se zavazujeme předat světu k užívání teorii studené fúze. Samotná teorie včetně praktických ukázek je k dispozici vždycky v sobotu nad ránem, tou dobou je nám to úplně jasný. Akorát to nikdo není schopnej zapsat. Čili jak říkám, teorii máme, jenom nemáme toho vola, kterej večer nebude chlastat.

Jak vidíte, všude jasně uvádíme plánovaná procenta, někteří z nás už si vyhrnuli rukávy a není to kvůli tomu jaru, co je venku. Prostě jde to. Stačí jen nestát si na uších a netrvat na dnes už mrtvých konzervativních hodnotách. Svět se totiž mění a jde tu o inteligentní růst. Tož pomožte taky, děcka, my to s těma komisařema sami nezvládnem!

Autorem textu je pan Pavel Jurutka

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 011 × | Prestiž Q1: 6,28

+4 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top