Štítky článku: •  

Vstanou noví bojovníci?

Poslední komunistická strana v Evropě (jako z udělání je to Česká republika) se po volebním debaklu chystá k radikálnímu vnitřnímu boji. Poodstupme stranou a přejme jim ho.

Zdá se, že náš národ potřeboval zhruba 25 let, aby se naplnila představa o přirozené odúmrti této party zvláštního ražení, této „lidské avantgardy“, která — kdykoli se dostala k absolutní moci — zanechala po sobě rozvrácené země a to jak materiálně, tak i duchovně.

Komunismus fungoval vždy v sestupné linii, tedy od ukradeného bohatství země (které se nazývalo znárodněním) k jeho totálnímu vyčerpání a pozvolnému rozkladu. Totéž se týkalo všeobecné morálky, kde dlouhodobé a staletím prověřené mravní hodnoty byly nahrazeny tzv. „morálním kodexem budovatele komunismu“ a nahrazování schopných lidí těmi všeho schopnými. Konce bývaly jednou horší (třeba nyní Zimbabwe, Venezuela, v Evropě namátkou před 30 lety Rumunsko, na Kambodžu raději ani nevzpomínat), tu zase lepší (sametová revoluce v ČR). Tam, kde přežívá (třeba Severní Korea), je obyvatelstvo k politování.

Dosavadní vůdce strany (nevím proč rudí opustili onen krásný titul generálního tajemníka) soudruh Vojtěch Filip — Falmer bude v příštích dnech čelit stranickému ataku od tzv. ultras, vedených stalinistou Josefem Skálou, který bude mít za sebou zástup podobně smýšlejících (namátkou Marta Semelová, ale najdou se i jiní). Vojtěch Filip však může zůstat klidný, neboť se již nebude konat onen tradiční rituál, kdy velebený vůdce strany po odstranění z funkce musel v méně honosném prostoru šprtat předepsané odpovědi na uřvaný kvikot JUDr. Urválka, aby ve finále pro sebe požadoval ten nejpřísnější trest (pro dobro strany) a ještě v poslední chvíli pod pankráckou oprátkou velebil systém, který jej za chvíli zbavil života uškrcením. (Což výjimečně v těchto případech byla aspoň nějaká dějinná spravedlnost).

Pokud je možné nějak rozlišovat mezi soft a hard komunismem, pak soudruh Skála reprezentuje ten druhý jako málokdo. Je schopen — je-li mu dáno slovo na veřejnosti — tvrdit ty největší nehoráznosti a to s kamenným obličejem. Tak třeba poválečné násilí komunistů na vlastní obyvatele objasňuje tím, že SSSR ještě neměl jaderné zbraně, zatímco USA ano a tak bylo nutné poněkud „přitvrdit“. Nepoměr mezi Východem a Západem, tak markantní v druhé polovině 20. století (a koneckonců dodnes), vysvětluje horším postavením na startu po 2. světové válce. Jak dlouho to bude trvat a kdy se dočkáme oné Chruščovovy vize, soudruh zatím přesně neurčil.

Soudruh Skála rovněž dojatě uvádí, jak jeho ideologie odvedla děvečky, spící po kravskými ohony v maštalích, do nových obytných domů. Zapomněl však dodat, že to bylo možné jen za cenu ožebračení a vystěhování tzv. „ třídních nepřítel“ či lépe kulaků (rozuměj majitelů hospodářství a sedláků) mimo jejich domovy či rovnou jejich internaci a následnou devastací naší krajiny aplikací sovětského modelu hospodaření (rozuměj ničení krajiny). Další je možno vyhledat v kterémkoli rozhovoru s tímto člověkem.

Budeme tedy svědky lítého boje ve straně, jejíž ideologie je značně vyčpělým zbožím. Hlásání třídního boje a třídní nenávisti už nikoho moc nebere, a že by soudruzi bolševici tak nějak toužili svůj majetek rozdělit mezi dělnickou třídu, případně předali dobrovolně svůj podnik nějaké dělnické radě a sami šli k ponku obrábět výkovky, je rovněž na linii sci-fi.

Je tedy velmi pravděpodobné, že jde jen a pouze o koryta, státní příspěvky za volby či mandáty. Věřme, že soudruh Skála — pokud zvítězí — udělá nechtě ten největší státnický čin od doby památné schůze v hostinci Pod kaštany. Totiž, že odradí i ty zbývající případné pomatence, kteří mají ještě pod kůží zažranou nesmyslnou tezi o rovnosti všech obyvatel a že svou stranu dovede do stavu neviditelnosti.

Za to by se mu měl poté postavit pomník, na který by se určitě mnoho lidí rádo složilo. Taky bych přispěl.

Píše pan Tomáš Vodvářka na blog.idnes.cz


Pozn. red.: Mne pouze překvapuje, že za celých téměř třicet let nikdo z novinářů nebyl schopen položit nejvyšším soudruhům zásadní otázku: „proč jste dosud komunisté?“

Protože na to existuje pouze jediné měřítko: buď tato strana nadále stojí za Komunistickým manifestem, který jednoznačně tvrdí, že kapitalistický a buržoazní systém je třeba svrhnout revoluční cestou, násilím, a pak jsou nepochybně komunistickou stranou, která je protiústavní, která je protizákonná, a je nutno ji rozmetat, nikoliv jí po celá ta dlouhá léta finančně podporovat z rozpočtu a trpět ji v zákonodárných sborech.

Nebo naopak za Komunistickým manifestem nestojí, distancují se od něj, a pak nejsou stranou komunistickou, ale jsou nějakou odnoží sociální demokracie a pak je bezpředmětné, aby se jmenovali Komunistická strana, ať klidně fúzují s nějakým uskupením, které je politicky příbuzné, ale vyznává základní pluralitní systém.

To, že jsme v osmdesátém devátém roce udělali veliký pardon (a nechci pro tento okamžik sahat do svědomí nikomu, kdo je tím vinen), bylo velikou chybou. Dokonce si myslím, že heslo „Nejsme jako oni“, které zaznívalo na Václavském náměstí i na Letné nevzniklo spontánně, ale že jej napověděli roztleskávači StB ukrytí v davu (a že jich tam bylo nepočítaně, je úplně bez debaty), velice se obávající nejen o osud nejrůznějších soudruhů spolustraníků, ale i svůj.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 96 × | Prestiž Q1: 3,76

+3 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top