Štítky článku: •  

Morální dilema

Čím jsem starší, tím méně snáším nespravedlnost a násilí. Postižen jsem tím byl už v základní škole. Dělával jsem dobrovolně advokáta chudých. Ne majetkově chudých, ale těch, kdo byli napadeni a pokořováni nějakou mocí, ale bránit se jí neuměli. Prát jsem se nikdy nechtěl, násilí mi vadilo a vadí. Ostatně prát se s dospělými ani nešlo. Nalezl jsem sílu slov. Fungovalo to.

V této společnosti, státě, jsou po mnoho let pokořovány, znásilňovány, nespravedlivě tyranizovány, okrádány a soustavně ohlupovány milióny lidí. Ohlupovány politickým systémem, politickými stranami, samými politiky a dokonce zákonodárci.

Ačkoliv Ústava stanovuje rovnost před zákonem, vytvořily se nám zde kasty, pro které zákony platí jinak, nebo jsou z nich vyňati, jiné skupiny, které i když jsou v právu, nemají šanci se práv dovolat.

Obě skupiny závažně zjitřují můj vnitřní systém přirozené spravedlnosti. Jedni bezmeznou supermocí, druzí absolutní bezmocí. Chtěl-li jsem dříve otupit hrot agrese vůči někomu, agresora jsem nalezl a mluvil na něj tak dlouho, až od té pošetilosti většinou ustoupil. Až nahlédl, že se mu tato agrese osobně nevyplatí v jiných souvislostech a důsledcích.

V současném státě vidím, že takováto argumentační snaha se absolutně míjí účinkem. Jako byste psali dopisy slepým, či mluvili na hluché. Volební taneček je jen smutnou parodií na vůli lidu. V politickém hrnci stále stejné politické strany, stále stejní supermocní, stále stejná zvůle, stále větší ožebračování a ohlupování.

Požaduji proto ihned:

Naprostou rovnost jiných pracujících s privilegovanými.

  • Buď budou mít všichni poslanci povinnost chodit do práce, jako každý jiný. Jedna absence, 25 % z platu dolů, dvě absence, 50 % z platu dolů. Tři absence – vyhazov.
  • Odvedou-li špatnou práci, vytvoří špatný, nebo zbytečný zákon, tento zmetek zaplatí ze svých prostředků, tak jak to musí v pracovní sféře udělat kdokoliv jiný – nádavkem by se ještě mohli v televizi veřejně omluvit národu za osobní pitomost, hloupost, neschopnost úlohu zákonodárce vykonávat a za důsledky, které to vyvolalo. A následně sami s ostudou odstoupit.
  • Okamžité zrušení všech prebend a výhod poslanců a ministrů, počínaje korunovými cenami v poslanecké kantýně a ministerských jídelnách, přes jízdné zdarma, financování služebních bytů, státní Audiny, et cetera, ad absurdum.
  • Okamžitou odpovědnost za úřednická rozhodnutí v témže měřítku, jako je odpovědný každý jiný člověk. Spáchá-li škodu, bude mu předložena k úhradě. Soudní tresty, postihy, náhrada škod, vězení.
  • Okamžité zrušení bezbřehé poslanecké imunity. Poslanecká imunita má chránit před jedinou věcí: před postihem za politické, či jinak nekorektní výroky na půdě parlamentu. Nic víc.
  • Okamžité ukončení výkonu terorismu nad občany jakýmikoliv formami byrokratického státu, diktátem, či vydíráním.

Chovají se, jako by seděli na Olympu a určovali, jako někdejší bohové, řád světa (a snad by chtěli být také nesmrtelní).

Toto ultimátum je posledním varováním před tím, než si budu muset vnitřně zodpovědět to mravní dilema z titulku, zda je mi cennější spravedlnost, nebo odmítání násilí.

Cennější je mi totiž — a vím to dopředu — ta spravedlnost a svoboda, nežli odpor k násilí. Násilí může být někdy ultimativním a nejzazším prostředkem k získání svobody a spravedlnosti. Svoboda, nebo nic.

Kdosi zde na blogu zmínil výrok Winstona Churchilla: „zvyšovat blahobyt společnosti zvyšováním daní je stejné, jako když se pokoušíte sami sebe zvednout v kýblu“. Ten příměr je dokonalý.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 804 × | Prestiž Q1: 17,22

+38 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top