Štítky článku: •  

Inaugurační projev Jaira Bolsonara

Nový brazilský prezident Jair Bolsonaro, který po svém vítězství v demokratických volbách se dne 1. 1. 2019 slavnostní inaugurací ujal svého prezidentského úřadu, je vynikající PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťan.

…v mainstreamových médiích ten projev určitě nenajdete

jair-bolsonaro.jpg (30,368 kiB)
Jair Bolsonaro, president Amazonie

Dne 1. 1. 2019 se uskutečnila inaugurace nového prezidenta v Brazilské federativní republice, která je pátým největším, respektive nejlidnatějším státem světa z hlediska počtu jejích obyvatel, protože ještě více obyvatel, než má Brazílie, má už pouze jen Čína, Indie, USA a Indonésie. A současně shodou okolností je Brazílie též i pátý největší stát světa z hlediska teritoriální územní rozlohy tohoto státu, protože ještě větší územní rozlohu než má Brazílie má už pouze jen Rusko, Kanada, USA a Čína

Katolík, o kterém naše ultraliberální média vůbec nic věcné neřeknou, pokud do toho nezapočítá fanaticky nenávistné ideologické texty o tom, že je to údajně prý „nacista“, „fašista“, „rasista“, „homofob“, „xenofob“ a podobně.

Katolík, který liberály, neomarxisty a jejich média vytáčí do zuřivé nepříčetnosti vzhledem k naprosto autenticky objektivnímu popisu politické reality nejen v Brazílii donedávna ovládané tzv. „Stranou pracujících“, ale i politické reality všude jinde v dnešním západním světě ve zhruba posledních více než dvou desetiletích, odkdy země západního světa ovládli krajně ultralevicoví ultraliberální neomarxističtí extremisté.

Bolsonaro se stal prezidentem Brazílie po druhém kole voleb koncem října. Třiašedesátiletý bývalý armádní důstojník představuje konzervativní stranu sociálních liberálů. Staví se striktně proti homosexuální propagandě a za ochranu života nenarozených dětí. Kvůli jeho názorům a razantní rétorice je Jair Bolsonaro přezdívaný „tropický Trump“. Ve funkci prezidenta Bolsonaro vystřídal Michela Tenera, který byl viceprezidentem po Dilmě Rousseffové. První žena v čele páté největší země světa musela ve své funkci skončit kvůli ovlivňování výsledků státního rozpočtu.

Přinášíme Vám inaugurační text nenáviděného Bolsonara, který se ujal funkce prezidenta dne 1. ledna tohoto roku za účasti z evropských politiků jen Viktora Orbána. Mezi dalšími politiky byl americký ministr zahraničí Mike Pompeo, izraelský premiérem Benjamin Netanjahu a Martin Vizcarra, prezident Peru, jak vyplývá z tiskové zprávy ministerstva zahraničí USA. Jeho projev byl drtivou většinou médií odignorovaný. Po jeho přečtení pochopíte proč:

Přátelé z celé Brazílie,

s hlubokou pokorou a ctí se na vás všechny obracím poprvé jako prezident Brazílie. Stojím před národem v tento velký den, kdy se brazilský lid konečně může začít zbavovat neblahého dědictví neomarxizmu, destrukce mravních hodnot a vlády takzvané politické korektnosti.

Volby daly hlas obyčejným lidem, které dosud nebylo slyšet. A hlas ulic a hlasovacích lístků byl velmi jasný. A já jsem tady, abych reagoval a znovu se zajímám o touhu po změně. Jsem zde také, abychom obnovili své naděje a pamatovali na to, že pokud budeme spolupracovat, bude tato změna možná.

Respektování principů demokratického právního státu vedené naší ústavou a s Bohem v centru — ode dneška budeme uvádět do praxe tento projekt, ve víře, že většina brazilských lidí demokraticky zvolených, bude prosazovat změny, které tato země potřebuje. Máme bohaté nerostné zdroje, úrodnou půdu požehnanou Bohem a nádherný lid.

Máme skvělý národ, který budeme znovu budovat, a my to uděláme společně. První kroky již byly provedeny. Díky vám jsem byl zvolen nejlevnější kampaní v historii. Díky vám, jsme dali dohromady vládu bez tajných dohod a bez zákulisních politických opatření, když jsme vytvořili tým odborných ministrů schopných transformovat naši Brazílii. Ale stále nás čeká mnoho práce.

Nesmíme se nečinně přihlížet k dalšímu šikanóznímu působení obludné ideologie terorizující brazilský lid a ničivé naše hodnoty a tradice, ničící naše rodiny a vraždící nenarozené děti, základ naší společnosti. A vyzývám všechny, aby zahájili hnutí tímto směrem. Můžeme společně s vámi a našimi rodinami obnovit etické a morální normy, které změní naši Brazílii.

Korupce, výsady a privilegia — ať už kohokoli — musí definitivně skončit. Politizování ideologií musí zůstat minulostí, aby vláda, politika i ekonomika skutečně sloužily zájmům lidu, a nikoliv úzké privilegované vrstvě neomarxistických zbohatlíků a oligarchů. Vše, co jsme navrhli a vše, co od této chvíle uděláme, má společný a neobchodovatelný záměr, hájit především na prvním místě zájmy samotných Brazilců a až potom eventuálně případně i zájmy cizinců, Brazilský lid musí mít právo nejen snít o lepších životních podmínkách a lepším životě, ale také těžit z plodů své práce prostřednictvím spravedlivé meritokracie. A vláda musí být tu zcela upřímná a nestranná.

Máme velkou výzvu čelit dopadům hospodářské krize, rekordní nezaměstnanosti, škodlivým následkům dosavadního ideologického vymývání mozků našich dětí, ideologického překroucení původního účelu a smyslu lidských práv v jejich pravý opak, probíhající genocidě životů nenarozených dětí a homofašistické ideologické destrukci rodiny. Budeme navrhovat a realizovat nezbytné reformy. Budeme rozšiřovat infrastrukturu, snížení byrokracie, zjednodušení, odstranění nedůvěry a podpora ze strany vlády těm, kteří plodí, pečují a vychovávají děti, kteří pracují, a kteří produkují hodnoty pro naši současnost i budoucnost.

To je také naléhavá potřeba konce ideologie hájícím bandity a parazity štítících se práce, konce ideologie policejní šikany a kriminalizace slušných lidí za vyslovení jejich názorů, definitivního konce nečinné lhostejnosti vůči rostoucí míře násilí a síly organizovaného zločinu, který bere nevinné životy, ničí rodiny a vede všude k nejistotě. Naším zájmem bude podpora slušných pracujících lidí, kteří řádně vychovávají své vlastní děti, našim zájmem bude záruka vlastnických práv a sebeobrany, a naším závazkem je ocenit a podporovat práci všech bezpečnostních složek v boji proti kriminalitě a zločinu.

Brazílie se opět vrátí k základnímu vzdělávání zbavenému jakékoli ideologie a zaujatosti, což je to, co skutečně mění současnost a budoucnost našich dětí a vnoučat, a co také snižuje sociální nerovnost, protože účelem vzdělávání je vybavit děti do života všestrannými, i když někdy vzájemně si protiřečícími informacemi a poznatky, protože účelem vzdělávání není ideologická indoktrinace dětí nějakou jedinou neomylnou a správnou pravdou. Bez ideologické předpojatosti musíme se zrcadlit v národech a kulturách, které jsou příklady pro svět a prostřednictvím bez ideologického vzdělávání našly svou cestu k prosperitě.

Odstraníme ideologické zkreslení našich vnitřních domácích i zahraničních mezinárodních vztahů. Budeme hledat nový začátek, svobodu a možnosti svobodného života a svobodného rozvoje pro Brazilce a Brazílii!

Po dlouhou dobu se naše země řídila stranickými zájmy, jinými než brazilskými. Toto musí skončit, v tomto co nejdříve obnovíme řád.

Jsme si vědomi velikosti naší zodpovědnosti a výzvám, kterým čelíme. Ale víme, kam s Boží pomocí chceme jít a potenciál, který má naše Brazílie. Takže budeme dnem i nocí usilovat o to, aby se naše zem stala prosperujícím a bezpečným místem pro naše občany, jeden z největších národů na planetě. Můžete se spolehnout na mé odhodlání budovat Brazílii našich snů.

Díky Pánu Bohu za to, že jste naživu a za vás, kdo se modlil k Pánu za mě a za mé zdraví v nejtěžších dobách. Požádám i já ve svých modlitbách dobrého Ježíše, aby nám dal moudrost, abychom dobře vedli náš národ.

Trojjediný Bůh požehnej tomuto našemu velkému národu. Brazílie buď vždy nad vším ostatním, a na prvním místě buď především Bůh.

Přeložil Henryk Lahola via PP

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 818 × | Prestiž Q1: 10,99

+17 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top