Štítky článku: •  

Jak mizí tolerance a přicházíme o mír?

Periodická kritika Evropské Unie, deficience reálné demokracie, totalitních a centristických metod řízení celého kontinentu. Dokud si lidé neuvědomí, že každé volby do EP jsou jen divadelní stafáží skutečných mechanismů, které v EU fungují, nic se nezmění. Jistou naději nám dává současná pozice Velké Británie, která se jako první začíná stavět na zadní. Nemám nic proti dobrovolné spolupráci států starého kontinentu, ale mám naprosto všecho proti tomuto marxistickému diktátu. Jinak se totiž současná EU nedá označit. [Abstrakt článku: Redakce]

Obzvláště starší generace pamatující válečné útrapy, a také ti, kteří většinu svého života prožili v komunismu, neberou mír v Evropě jako samozřejmost. Proto jsou ochotni tolerovat mnohé chyby EU výměnou za to, že díky ní máme v Evropě mír.

„Evropská unie má mnoho chyb. Tyto chyby jsou však ničím v porovnání s mírem, který nám EU zajišťuje.“

Konfliktní člověk

Dokážu být poměrně konfliktní člověk, speciálně pak v případech, kdy někdo z pozice moci nerespektuje mé názory, mou osobní odpovědnost — mou svobodu. Hádal jsem se do krve na hodinách občanské výchovy s profesorkou, která měla evidentně jiný politický názor. Neskrytě se ho snažila všem podstrčit z pozice „objektivní“ autority.

Nesnášel jsem, když fotbaloví trenéři s námi hráči jednali, jako bychom byli jejich tupými hračkami, které mají povinnost dělat kdejakou blbost, kterou nám z nadřazené pozice trenéra řeknou. Konfliktů jsem měl a stále mám víc než dost.

Příroda stvořila člověka jako svobodnou bytost. Kdykoliv se vás jiný člověk pokouší manipulovat, projevuje vůči vám despekt, je na vás agresivní apod., spouští se v našem mozku obranný mechanismus, který aktivuje mimo jiné pocity vzteku, agrese apod. Tyto afektivní projevy aktivuje mozek také proto, aby si danou událost uložil pevně do paměti a tak se proti dané osobě mohl v budoucnu bránit. Když tuto osobu znovu potkáte, nebudete se k ní chovat pěkně, protože váš mozek oplácí to, co vám dříve daná osoba způsobila. Stanete se k ní netolerantní.

Rozmanitost? Jednota

Evropská unie chytře zvolila své hlavní moto „jednota v rozmanitosti“, aby zakryla, že její jedinou politikou je vše sjednotit, zcentralizovat a „zestejnit“. EU nebuduje volný obchod, ale jednotný trh, kde všechny výrobky mají mít totožné parametry. Prosazuje jednu měnu (Euro), jednotné daně (harmonizace daní), jeden rozpočet (fiskální unie), jednotný bankovní dohled a pojištění vkladů (bankovní unie), jednu zahraniční politiku (ono pověstné jedno telefonní číslo do Evropy) a mnoho dalších „jednotných“ politik, které logicky nemohou respektovat zvyklosti jednotlivých států a jejich občanů.

Ekonomická prosperita byla vždy výsledkem pestrosti, kdy si producenti rozmanitých výrobků a služeb navzájem konkurovali. Ty nejlepší postupy byly ostatními kopírovány a dále vylepšovány. V prostředí jednotnosti se inovace vytrácejí a nastupuje lidské strádání. Vysoké daně a jejich přerozdělování od jedněch k druhým je jen dalším příkladem nerespektování lidí politickými elitami EU.

Nerespektování lidské individuality a zbytečně způsobené ekonomické potíže budí v lidech oprávněný hněv. Protože je EU v hlavách lidí velmi abstraktní pojem, který nedokážou příliš dobře uchopit, obrací svůj hněv jinam. Lidský mozek nemá rád abstraktní pojmy, zato miluje příběhy. Vytvářejí se příběhy, kde konkrétní lidé či skupiny lidí jsou označovány za hlavní příčiny současných problémů. Ty mohou mít reálný základ, ale často jsou v afektivním hněvu nafouknuty do iracionálních rozměrů.

Španěl? Katalánec

Mnohé oblasti v zemích EU žádají samostatnost. Jen namátkou Benátky, Skotsko či Katalánie. Je to přirozený proces, kdy centralismus zcela zašlapal respekt k rozmanitosti lidské společnosti. Ti, co se cítí být nejméně respektováni a nejvíce ohroženi, v lepším případě žádají samostatnost, v horším případě otevřeně napadají jiné odlišné skupiny obyvatelstva. Posilují nejrůznější formy rasismu a xenofobie, které přerůstají v násilí.

Naše společnost je vážně ohrožena nerespektováním každého z nás ze strany státní moci i Evropské unie. Mír v Evropě nezajistí jednota, ale respekt k rozmanitosti každého státu, každého regionu, každé obce, a hlavně každého člověka. Evropská unie není garantem míru, ale stává se jedním z jeho největších ohrožovatelů. Vystupme z EU a pečujme o mír v Evropě vzájemným respektem.

Nigel Farage (UKIP) v Evropském paralmentu

Autorem textu je Honza Mikula

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 056 × | Prestiž Q1: 5,01

+1 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top