Štítky článku: •  

Jak ve skutečnosti vypadají multikulturní země

Často nám říkají, že etnická rozmanitost je síla. Kdyby tomu tak bylo, očekávali bychom, že etnicky rozmanité země jsou různým způsobem lepší než etnicky homogenní. Podívejme se tedy na to, jak přesné je toto očekávání.

Abych se na tuto otázku podíval empiricky, použil jsem údaje o průměrné očekávané délce života, spokojenosti se životem a národním zdravím ze zprávy o štěstí ve světě z roku 2016 a údaje o etnické rozmanitosti ze studie Alesiny a kol. (2003) . V pojmové rovině je etnická diverzita definována jako pravděpodobnost, že dva náhodně vybraní lidé z národa nejsou ze stejné etnické skupiny.

Jak se ukazuje, čím je národ etnicky rozmanitější, tím méně šťastné je jeho obyvatelstvo. Korelace mezi diverzitou a národní spokojeností se životem napříč 129 národy je -40, což je podle konvenčních standardů středně silná negativní korelace.

zivotni-spokojenost.jpg (28,127 kiB)
Diverzita a životní spokojenost

Etnicky rozmanité národy jsou často chudší. Korelace mezi diverzitou a národním bohatstvím napříč 129 národy je -55, což je silná negativní korelace.

narodni-bohatstvi.jpg (27,960 kiB)
Diverzita a národní bohatství

Nakonec tu máme zdraví. Čím je národ rozmanitější, tím je očekávaná průměrná délka života nižší. Korelace mezi diverzitou a očekávanou průměrnou délkou života napříč 130 národy je -66, což je velmi silná negativní korelace. (Údaje o průměrné očekávané délce života pocházely, na rozdíl od údajů o spokojenosti se životem či bohatstvím, z ještě jedné země navíc.)

delka-zivota.jpg (27,907 kiB)
Diverzita a délka života

Rozmanité národy jsou často méně zdravé, méně šťastné a méně bohaté než homogenní. Samozřejmě, jsou to jen korelace, ale korelace jsou dokladem (ačkoli ne důkazem) příčinné souvislosti. Zde je stručný popis jedné přijatelné hypotézy, proč tyto proměnné spolu souvisejí, která má podpůrné důkazy z různých studií:

Experimentální, délkové a korelační důkazy ukazují, že etnická rozmanitost škodí způsobu, jakým mezi sebou lidé vycházejí. Sociální život člověka se naopak považuje za klíčový faktor toho, jak jsou lidé šťastní. To může být vysvětlením, proč etnická diverzita negativně koreluje s národní spokojeností se životem.

Experimentální a korelační důkazy také ukazují, že etnická diverzita poškozuje skupinovou produktivitu. Korelační důkazy dále ukazují, že nedůvěra vůči ostatním, kterou etnická diverzita vytváří, zvyšuje míru, do jaké lidé podporují kontrolu vlády nad ekonomikou. Oba jsou to přijatelné mechanismy, kterými rozmanitost může překážet národnímu bohatství.

Tento pokles národního bohatství by pro změnu mohl také způsobovat další pokles národní spokojenosti se životem.

Nemusíme předpokládat nic dalšího, abychom vysvětlili očekávanou průměrnou délku života. Národní chudoba a neštěstí nejsou pro zdraví člověka dobré, což by mohlo vysvětlit, proč rozmanitost negativně koreluje s očekávanou průměrnou délkou života.

Obhájci rozmanitosti musí tvrdit, že tyto korelace jsou nějakým způsobem zavádějící a musí pro ně předložit přesvědčivější vysvětlení, než jaké zde uvádím, aby měli přesvědčivé argumenty, proč by se náš (nebo váš) národ měl stát rozmanitějším.

Samozřejmě, že nebudou takto argumentovat. Namísto toho se pokusí umlčet racionální diskusi naříkáním o rasismu. Ale na faktech nezáleží, pokud je liberálové nazývají rasistickými, a faktem je, že diverzita vypadá spíše jako slabost národa, než jeho síla.

Poznámka překladatele: článek je z listopadu 2016, ale je stejně aktuální i dnes. Překlad: zet, www.protiprudu.org

Původní zdroj: Ryan Faulk

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 298 × | Prestiž Q1: 10,28

+17 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top