Štítky článku: •  

Může Amerika s kapalným plynem v Evropě konkurovat?

Na stránkách médií se objevila úvaha bývalého ministra hospodářství Juraje Miškova, že se Evropa stane bojovým polem pro plynovou válku Rusů a Američanů. Je jeho úvaha reálná? Podle všeho spíše ne než ano.

Úvodní pohled

V minulých dnech jsme přinesli překvapující čísla ruské společnosti Novatek. Ve srovnání s americkou firmou Chéniere Energy nabízí podstatně levnější kapalný plyn. Dokonce je nabídka Novateku konkurenční i vůči potrubnímu plynu.

Jen pro ilustraci Novatek podle agentury Reuters nabízí LNG (zřejmě dodávka z Jamalského přístavu Sabetta) za 3,14 USD za MMBtu (cca 113 dolarů za 1000 kubických metrů). Pokud je to cena v přístavu, doprava a znovuzplynování může přidat další tři dolary. Američané při prodeji z tzv. Henry hubu, což je místo prodeje v Mexickém zálivu, nabízejí plyn průměrně za 7–8 USD za MMBtu (cca 250–290 dolarů za 1000 krychlových metrů). Gazprom v tomto roce očekává průměrně (v přepočtu) 6,4 USD za MMBtu — zde už jsou započítané veškeré náklady.

Američané mají dva problémy — nevyvinutou infrastrukturu na dopravu plynu do zkapalňovacích závodů a vysoké náklady na zkapalňování a chlazení na jihu Spojených států. Rusové, kteří mají infrastrukturu vybudovanou a zkapalňují při velmi nízkých teplotách, zkrátka dokáží kdykoliv Američany podlézt — jak na spotovém trhu i na trhu futures (jde o trh, kde se nabízí plyn na okamžitý prodej a trh, kde se kupuje dopředu).

Americko-ruská obchodní válka nemá u podobných technologií žádnou racionální podstatu. Protlačovat americký plyn lze pak hlavně po politické stránce, z hlediska byznysu je výhodnější nakoupit u Rusů.

Lokalizace

Ruské firmy mají ještě dostatečný prostor pro úpravu cen. Rusko dosud nemělo vlastní technologie na velkokapacitní zkapalňování plynu. Tak firma Gazprom na Sachalinu, jakož i Novatek na Jamalu využívaly při produkci LNG zkušenosti zahraničních partnerů. Rusové momentálně řeší (Novatek i Gazprom) lokalizaci výroby LNG. Novatek po dokončení tří produkčních linií spustil na konci minulého roku stavbu čtvrté, kde ověřuje vlastní návrh technologie tzv. Arctic Cascade. Spolu s využitím zkušeností ze stavby a provozu prvního zkapalňovacího závodu hodlají dosáhnout pokles investičních nákladů o 20–30 %. Druhý produkční závod Novateku Yamal LNG-2 má být spuštěn již v roce 2023. A bude už vybudovaný pomocí ruských technologií s ruskými dodavateli.

Pokud tedy Yamal LNG stál 28 miliard dolarů a při poloviční kapacitě produkce (první linie byla spuštěna v prosinci 2017, druhá v červnu 2018 a třetí v listopadu 2018) vygeneroval zisk 2,5 miliardy dolarů, návratnost projektu může být 7–8 let. Při stejné návratnosti může podstatně levnější závod nabízet levnější plyn.

Gazprom plánuje vlastní technologie vyvinout ve spolupráci s firmou Shell.

Doprava

Pohled na mapu jasně říká, co je největší problém firmy Novatek. Místo výroby daleko za polárním kruhem umožňuje dopravu plynu po většinu roku jen pomocí ledoborců. Firma Novatek si kvůli tomu objednala speciální lodě na transport plynu, které dokáží fungovat jako ledoborce pro slabší vrstvu ledu. Je zřejmé, že taková doprava bude dražší. Uvádí se rozdíl cca 70–80 % oproti klasickému transportu.

Jamal navíc patří administrativně do Severní mořské cesty. Rusko pro dopravu v tomto prostoru určilo zvláštní režim. Součástí tohoto režimu je například právo plavby jen ruskými loděmi a zajišťování bezproblémového plavby prodražuje dopravu. Lodě Novateku registrované v zahraničí pro tuto plavbu dostaly výjimku.

Do prostoru Severní mořské cesty Rusové nezahrnuli přístavy Murmansk a Archangelsk. Novatek tam proto plánuje vytvořit terminál se zásobníky na překládku a skladování plynu. Takže jeho ledoborce s drahým provozem nebudou dopravovat plyn až k zákazníkům a zákazníci se vyhnou administrativním ruským omezením. Toto by mělo zlevnit cenu plynu o cca 7–8 dolarů za 1000 kubíků.

Podobně Novatek nyní vytváří model zefektivnění dopravy spolu s Nory, kde se už prakticky odzkoušela doprava ship to ship. Čili u pobřeží Norska se bude LNG z přístavu Sabetta přečerpávat na menší lodě, nebo na lodě, které jsou vhodnější pro dálkový transport. To jsou další desetinky úspor z ceny za MMBtu.

Porovnání výroby

Poloha za polárním kruhem však má i výrazné pozitiva pro procesy, kde je nutné dosahovat velmi nízké teploty. Plyn se zkapalňuje jeho ochlazením hluboko pod bod mrazu a při těchto teplotách se také uskladňuje a transportuje. Technologický proces při průměrné venkovní teplotě 0 °C bude vždy levnější než při teplotě 30 °C.

Američané zkrátka moc prostoru na úspory nemají. Břidlicová těžba plynu, což je dnes hlavní zdroj plynové expanze Ameriky, nemá dlouhodobě ustálený charakter produkce, výtěžnost vrtů v době prudce klesá, je třeba neustále otevírat nové studny, což klade zvýšené nároky na logistiku. Objevují se sice nové metody typu plazmového vrtání, které těžbu zefektivňují, ale bez dopravy plynu na pobřeží problém neřeší.

Paradoxem je, že například Trumpova sankce na ocel způsobila bolení hlavy právě těžařům, kde je spotřeba oceli na potrubí enormní.

Na trhu v Evropě se kromě toho tlačí množství dalších hráčů. Zdá se, že Evropa nebude pro Ameriku prémiovým trhem, je tu zkrátka příliš blízko příliš mnoho plynových producentů, kteří jsou schopni nabídnout levný potrubní nebo LNG plyn.

Do budoucna Rusové například otevřou obří pole Stockman, kde je ověřených 3,8 bilionu kubíků, ve Středomoří začal Izrael předloni produkci v poli Leviathan, kde je do půl bilionu kubíků, nálezy hlásí i Egypt a Kypr.

Nadšení kolem amerického plynu v Evropě je tedy umělé a americká diplomacie využívá možnost tlaku přes spojenecké závazky, aby prosadila vlastní dodávky. Ale výhodnější to není.

Budoucnost

Vůči dodavatelům je však vždy třeba vytvářet možnost alternativy. Němci, Poláci a další dělají správně, když plánují zplynovací terminály s velkými zásobníky. Jednak se dá na spotovém trhu koupit často levnější plyn. Za druhé, jak ukázala zkušenost Litvy, je to efektivní nástroj při vyjednávání o dlouhodobé ceně s majoritním dodavatelem.

Po otevření terminálu LNG v Klajpedě Gazprom zareagoval a nabídl plyn za nižší ceny. Čili ačkoliv terminály jako takové nemusí být ziskové, například zmiňovaná Klajpeda má problém s černými čísly, makroekonomický efekt je pozitivní.

Je však třeba to vybalancovat a pragmaticky odhadovat situaci bez krvavých očí. Litevci si totiž pronajali na deset let zplynovací terminál od Norů za cenu 80 milionů dolarů ročně. Měli vizi, že vzhledem k protiruským náladám od nich bude brát plyn celé Pobaltí bez ohledu na cenu.

Ale politická rétorika a ekonomická realita jsou dvě věci a „bratrské“ země Lotyšsko a Estonsko odmítly nákup „ideologicky správného“, ale drahého plynu.

Dokonce ani největší litevský spotřebitel, soukromá firma Achmea, nechtěl drahý LNG. Firma se nakonec musela soudit s vládou, která ji zákonem chtěla přinutit k nákupu. Samozřejmě, smáli se nakonec Rusové.

Nizozemci své pole zavírají, norská těžba bude klesat, protože jejich pole jsou už za zenitem a velké nové nálezy nejsou. Hlavně sever Evropy se bude muset orientovat na externí dodavatele. Vidět je to už dnes, kdy tzv. norský plyn je občas svým složením už spíše ruský. Finové například odebírají od Rusů mnohem víc, než spotřebují. Je evidentní, že plyn zpětně vyvážejí pod novou nálepkou.

Z textu je zřejmé, že Gazprom s existující a připravovanou těžbou nebo Novatek s dodávkou LNG je zatím nejkonkurenceschopnější alternativou. Vše ostatní je v porovnání s ruskými dodávkami v průměrných cenách prostě dražší. Amerika si bude muset najít jiný trh, na evropském trhu je příliš tvrdá konkurence.

Rozvažuje slovenský server SlobodnýVýber.sk

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 168 × | Prestiž Q1: 7,96

+12 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top