Štítky článku: •  

Jepičí státy

Řeč bude o nově vzniklých státech v bouřlivých letech po skončení 1. sv. války a v době rozpadu starých evropských monarchií. Ani jeden z nich nepřežil rok své existence, ovšem jsou mezi nimi skuteční olympionici, držitelé rekordů.

6. místo a uhelná medaile
LEMSKO-RUSÍNSKÁ REPUBLIKA

  1. 12. 1918 – 10. 9. 1919

Pás země široký 10–25 km na severovýchodě dnešního Slovenska od Popradské doliny k řece Oslawě (délka řeky 64 km). Národnostní složení Lemkové (rusínské etnikum) a Poláci. Prezident Jaroslaw Kaczmarczyk. Hlavní město obec Florynka (do jednoho tisíce obyvatel). Oficiální jazyk Lemkovskij dialekt. Pro své proruské založení obyvatel se chtěla republika v budoucnu spojit s Ruskem, ovšem řádění bolševiků její představitele od tohoto odradilo. Dalšími možnostmi bylo připojit se ke vzniklému Československu (což mělo většinovou podporu), anebo k Ukrajině. Republiku nakonec obsadila polská vojska a také Saint-Germainskou smlouvu (10. 9. 1919) byla celá Halič přiřknuta Polsku.

Délka trvání státu: 280 dní.

5. místo a dřevěná medaile
HUCULSKÁ REPUBLIKA

  1. 1. 1919 – 11. 6. 1919

Vznikla na Podkarpatské Rusi na pozůstatcích předtím vzniklé krátkodobé Západoukrajinské Lidové Republiky (východní Halič, část Bukoviny, 1. 11. 1918 – 17. 7. 1919, doba trvání 259 dní, obsazena Polskem). Obyvatelstvo Huculové (rusínské etnikum). Předseda vlády Štefan Kločurak. Jazyk ukrajinština. Hlavní město Jasiňa (dnes okolo 8000 obyvatel). Od spojení s Ukrajinou ji odrazovala obava z bolševismu. Nakonec obsazena rumunskou armádou. Definitivně zaniká Saint-Germainskou smlouvou, ve které je přičleněna k Československu.

Doba trvání státu: 154 dní.

4. místo a bramborová medaile
MAĎARSKÁ REPUBLIKA RAD

Alias Maďarská sovětská republika

  1. 3. 1919 – 1. 8. 1919

Po porážce v 1. sv. válce a ztrátě Horních Uher čelí vláda všelidovému rozhořčení a protestům. Uvolňuje své úřady a odstupuje. Toho se okamžitě chytají komunisté a vyhlašují republiku podle bolševického vzoru. Vůdce Béla Kun. Hlavní město Budapešť. Státní zřízení Diktatura proletariátu. Vláda znárodňuje fabriky a všechny výrobní prostředky. Také zkonfiskuje veškerou soukromou půdu nad 57 ha, znárodní kulturu i školství. Založí Rudou armádu, revoluční výbory a vyhlásí stanné právo, čemuž padne za oběť ihned 450 popravených obyvatel.

Intervence ze strany států budoucí Malé dohody, především Rumunska a Československa. Dobytí Budapešti rumunskými vojsky a předání vlády demokratickým stranám. Nástupce viceadmirál Miklós Horthy, který se stal regentem vzniklého Maďarského království. Tedy jako nástupnický stát vzniklo středozemní království bez krále a bez vlastního loďstva, kterému vládl viceadmirál.

Doba trvání státu: 132 dní.

3. místo a bronzová medaile
SLOVENSKÁ REPUBLIKA RAD

  1. 6. 1919 – 7. 7. 1919

Vzniká vojenským obsazením Slovenska, tehdy součástí Československé republiky, v květnu 1919 maďarskou Rudou armádou. Cílem bylo obnovit opět držení Horních Uher, spojit se se sovětskou Rudou armádou bojující právě v Polsku a vytvořit souvislý územní masiv pod kontrolou komunistů. Vůdce státu Antonín Janoušek (český komunistický novinář). Hlavní město Prešov. Vládní orgány Revoluční rada a Revoluční výkonný výbor. Znárodňují se všechny podniky nad 20 zaměstnanců, školství, finanční systém, statky i půda. Je zřízena Rudá armáda a policie je nahrazena Rudou stráží.

Proti napadení země zakročí československá armáda posílená o dobrovolnické jednotky spolků Sokol a DTJ (Dělnická Tělocvičná Jednota). Rychlý obrat v situaci nastal bitvou o Zvolen, kde byli Maďaři ve třech dnech poražení i pomocí lsti. Plukovník Šnejdárek nechal stovku rekrutů z Vršovic obléct jako senegalské primitivní vojáky včetně začerněných tváří mourem a žvatláním v cizí řeči. Maďarští vojáci pak před údajnými lidožrouty z francouzské Cizinecké legie skákali v hrůze do řeky.

Doba trvání republiky: 22 dní.

2. místo a stříbrná medaile
KARPATSKÁ UKRAJINA

  1. 3. 1939 – 15. 3. 1939

Krátce po Mnichovské dohodě, zákonem z 22. 11. 1938, získává Slovenská republika a Podkarpatská Rus svou autonomii. Autonomní vláda Podkarpatské Rusi vyhlásí úředním jazykem ukrajinštinu a názvem státu Karpatská Ukrajina. V únoru 1939 proběhnou volby do autonomního sněmu. Ten se však sejde jen jednou a to 14. 3., kde vyhlašuje samostatný stát. Stejný krok provede i Jozef Tiso na Slovensku. Na příští den se sněm nové Karpatské Ukrajiny schází poprvé a naposledy. Za předsedu vlády nově vzniklého státu si zvolí Augustina Vološina. Ale zatímco Slovensko Hitler uznal, Podkarpatskou Rus věnoval Maďarům, jejichž armáda celé území hbitě ještě téhož dne obsadí. Předseda vlády Vološin i s celou vládou prchají do Rumunska a republika zaniká.

Doba trvání republiky: 1 den.

1. místo a zlatá medaile
RUSKÁ DEMOKRATICKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA

  1. 1. 1918 ve 12:00 — 19. 1. 1918 v 18:00

Po vítězství bolševiků v Petrohradě, pádu a zatčení prozatímní Kerenského vlády, vyhlašuje Lenin nový stát na principu ústřední vlády sovětů (místní a oblastní rady vojska, zemědělců a dělníků zakládané na konci éry carství a především po bolševickém puči, měly i svou byrokratickou hierarchii). Pod heslem Všechna moc sovětům prohlašuje nový řád za svobodný, spravedlivý a na principu práv pro všechny. Na tomto základě vyhlašuje ústavodárné shromáždění Ruska (toho času jediný a nejvyšší legitimní orgán v zemi) Ruskou demokratickou federativní republiku.

Když se to Lenin dozví, zježí se mu hrůzou pleš na hlavě. To, že někdo použije jeho teze o svobodě a právu jedince v praxi vnímá jako podraz na svou osobu a přímý útok na celou komunistickou ideologii. Povolá proto Rudé gardy a ty celé ústavodárné shromáždění rozmetají bodáky během málo hodin. Lenin potom na večer ruší jak celou ústavodárnou instituci, tak zpětně její rozhodnutí i vyhlášenou novou republiku.

Doba trvání demokracie v Rusku: 6 hodin.

Velká gratulace a jako bonus k tomu i zlatý Bludišťák.

Zdroj: časopis History, únor 2017. Volně zpracováno. Některá data a výklady se mohou mírně lišit od Wiki. Je to dáno odlišným pohledem různých historiků a pramenů.

Píše pan Petr Burian na blog.idnes.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 205 × | Prestiž Q1: 6,69

+8 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top