Štítky článku: •  

Jepičí státy

Řeč bude o nově vzniklých státech v bouřlivých letech po skončení 1. sv. války a v době rozpadu starých evropských monarchií. Ani jeden z nich nepřežil rok své existence, ovšem jsou mezi nimi skuteční olympionici, držitelé rekordů.

6. místo a uhelná medaile
LEMSKO-RUSÍNSKÁ REPUBLIKA

  1. 12. 1918 – 10. 9. 1919

Pás země široký 10–25 km na severovýchodě dnešního Slovenska od Popradské doliny k řece Oslawě (délka řeky 64 km). Národnostní složení Lemkové (rusínské etnikum) a Poláci. Prezident Jaroslaw Kaczmarczyk. Hlavní město obec Florynka (do jednoho tisíce obyvatel). Oficiální jazyk Lemkovskij dialekt. Pro své proruské založení obyvatel se chtěla republika v budoucnu spojit s Ruskem, ovšem řádění bolševiků její představitele od tohoto odradilo. Dalšími možnostmi bylo připojit se ke vzniklému Československu (což mělo většinovou podporu), anebo k Ukrajině. Republiku nakonec obsadila polská vojska a také Saint-Germainskou smlouvu (10. 9. 1919) byla celá Halič přiřknuta Polsku.

Délka trvání státu: 280 dní.

5. místo a dřevěná medaile
HUCULSKÁ REPUBLIKA

  1. 1. 1919 – 11. 6. 1919

Vznikla na Podkarpatské Rusi na pozůstatcích předtím vzniklé krátkodobé Západoukrajinské Lidové Republiky (východní Halič, část Bukoviny, 1. 11. 1918 – 17. 7. 1919, doba trvání 259 dní, obsazena Polskem). Obyvatelstvo Huculové (rusínské etnikum). Předseda vlády Štefan Kločurak. Jazyk ukrajinština. Hlavní město Jasiňa (dnes okolo 8000 obyvatel). Od spojení s Ukrajinou ji odrazovala obava z bolševismu. Nakonec obsazena rumunskou armádou. Definitivně zaniká Saint-Germainskou smlouvou, ve které je přičleněna k Československu.

Doba trvání státu: 154 dní.

4. místo a bramborová medaile
MAĎARSKÁ REPUBLIKA RAD

Alias Maďarská sovětská republika

  1. 3. 1919 – 1. 8. 1919

Po porážce v 1. sv. válce a ztrátě Horních Uher čelí vláda všelidovému rozhořčení a protestům. Uvolňuje své úřady a odstupuje. Toho se okamžitě chytají komunisté a vyhlašují republiku podle bolševického vzoru. Vůdce Béla Kun. Hlavní město Budapešť. Státní zřízení Diktatura proletariátu. Vláda znárodňuje fabriky a všechny výrobní prostředky. Také zkonfiskuje veškerou soukromou půdu nad 57 ha, znárodní kulturu i školství. Založí Rudou armádu, revoluční výbory a vyhlásí stanné právo, čemuž padne za oběť ihned 450 popravených obyvatel.

Intervence ze strany států budoucí Malé dohody, především Rumunska a Československa. Dobytí Budapešti rumunskými vojsky a předání vlády demokratickým stranám. Nástupce viceadmirál Miklós Horthy, který se stal regentem vzniklého Maďarského království. Tedy jako nástupnický stát vzniklo středozemní království bez krále a bez vlastního loďstva, kterému vládl viceadmirál.

Doba trvání státu: 132 dní.

3. místo a bronzová medaile
SLOVENSKÁ REPUBLIKA RAD

  1. 6. 1919 – 7. 7. 1919

Vzniká vojenským obsazením Slovenska, tehdy součástí Československé republiky, v květnu 1919 maďarskou Rudou armádou. Cílem bylo obnovit opět držení Horních Uher, spojit se se sovětskou Rudou armádou bojující právě v Polsku a vytvořit souvislý územní masiv pod kontrolou komunistů. Vůdce státu Antonín Janoušek (český komunistický novinář). Hlavní město Prešov. Vládní orgány Revoluční rada a Revoluční výkonný výbor. Znárodňují se všechny podniky nad 20 zaměstnanců, školství, finanční systém, statky i půda. Je zřízena Rudá armáda a policie je nahrazena Rudou stráží.

Proti napadení země zakročí československá armáda posílená o dobrovolnické jednotky spolků Sokol a DTJ (Dělnická Tělocvičná Jednota). Rychlý obrat v situaci nastal bitvou o Zvolen, kde byli Maďaři ve třech dnech poražení i pomocí lsti. Plukovník Šnejdárek nechal stovku rekrutů z Vršovic obléct jako senegalské primitivní vojáky včetně začerněných tváří mourem a žvatláním v cizí řeči. Maďarští vojáci pak před údajnými lidožrouty z francouzské Cizinecké legie skákali v hrůze do řeky.

Doba trvání republiky: 22 dní.

2. místo a stříbrná medaile
KARPATSKÁ UKRAJINA

  1. 3. 1939 – 15. 3. 1939

Krátce po Mnichovské dohodě, zákonem z 22. 11. 1938, získává Slovenská republika a Podkarpatská Rus svou autonomii. Autonomní vláda Podkarpatské Rusi vyhlásí úředním jazykem ukrajinštinu a názvem státu Karpatská Ukrajina. V únoru 1939 proběhnou volby do autonomního sněmu. Ten se však sejde jen jednou a to 14. 3., kde vyhlašuje samostatný stát. Stejný krok provede i Jozef Tiso na Slovensku. Na příští den se sněm nové Karpatské Ukrajiny schází poprvé a naposledy. Za předsedu vlády nově vzniklého státu si zvolí Augustina Vološina. Ale zatímco Slovensko Hitler uznal, Podkarpatskou Rus věnoval Maďarům, jejichž armáda celé území hbitě ještě téhož dne obsadí. Předseda vlády Vološin i s celou vládou prchají do Rumunska a republika zaniká.

Doba trvání republiky: 1 den.

1. místo a zlatá medaile
RUSKÁ DEMOKRATICKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA

  1. 1. 1918 ve 12:00 — 19. 1. 1918 v 18:00

Po vítězství bolševiků v Petrohradě, pádu a zatčení prozatímní Kerenského vlády, vyhlašuje Lenin nový stát na principu ústřední vlády sovětů (místní a oblastní rady vojska, zemědělců a dělníků zakládané na konci éry carství a především po bolševickém puči, měly i svou byrokratickou hierarchii). Pod heslem Všechna moc sovětům prohlašuje nový řád za svobodný, spravedlivý a na principu práv pro všechny. Na tomto základě vyhlašuje ústavodárné shromáždění Ruska (toho času jediný a nejvyšší legitimní orgán v zemi) Ruskou demokratickou federativní republiku.

Když se to Lenin dozví, zježí se mu hrůzou pleš na hlavě. To, že někdo použije jeho teze o svobodě a právu jedince v praxi vnímá jako podraz na svou osobu a přímý útok na celou komunistickou ideologii. Povolá proto Rudé gardy a ty celé ústavodárné shromáždění rozmetají bodáky během málo hodin. Lenin potom na večer ruší jak celou ústavodárnou instituci, tak zpětně její rozhodnutí i vyhlášenou novou republiku.

Doba trvání demokracie v Rusku: 6 hodin.

Velká gratulace a jako bonus k tomu i zlatý Bludišťák.

Zdroj: časopis History, únor 2017. Volně zpracováno. Některá data a výklady se mohou mírně lišit od Wiki. Je to dáno odlišným pohledem různých historiků a pramenů.

Píše pan Petr Burian na blog.idnes.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 193 × | Prestiž Q1: 6,63

+8 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top