Štítky článku: •  

Žijeme v moderní otrokářské společnosti

Všichni lidé kdysi věřili, že Země je plochá. Dnes věří, že žijí ve svobodě a demokracii. V prvním případě to byl nesmysl. V druhém případě je to obrovská iluze, kterou trpí celá populace. Nevěříte?!

Položte si sami sobě otázku. Dokázali byste žít bez peněz? Kdo z vás se skutečně dokáže odpojit od tohoto systému a za jakou cenu? Kdo z vás vůbec chápe, jak tento systém funguje a co způsobuje? Přišel někdo z vás kvůli penězům o přítele, pohádal se s rodinou, partnerem? Slyšeli jste o člověku, který si vzal život kvůli penězům, nebo naopak vraždil kvůli nim? Ne?! Přemýšlejte…

Otrokářská společnost v USA oficiálně skončila v roce 1865. Osvobodili posledních 14 milionů otroků. Od té doby se systém změnil, ale princip zůstal stejný.

Rozdíl mezi klasickým otrokářstvím a moderním u nás je v tom, že v moderním a téměř neviditelném otrokářském systému si musí ubytování, stravu, oděvy a ještě i daně platit sám otrok.

Může sice cestovat, ale musí mít peníze. Kdo ovládá peníze, ovládá lidi. Můžeme, či spíše musíme čekat válku. Zda to bude občanská válka v USA, EU, Rusku nebo politiky uměle vyvolaný globální konflikt, je sporné.

S přibývajícím počtem obyvatelstva a rozvojem technologií klesá potřeba lidské práce. Proto se moderní otroci od pásových linek přesouvají do sféry služeb. Velká část pracuje v administrativě, kde často zbytečně eviduje, povoluje, zakazuje, sankcionuje každou lidskou činnost. Často duplicitně. Vždy na více úrovních. Velká část pracuje ve finančním sektoru, kde netvoří nic, jen přesouvá různé papíry a eviduje dluhy. Pokud je někde práce otroků levnější, tak se výroba bezohledně přesouvá tam. Člověk je na posledním místě.

Navzdory různým přesunům produkce je naše činnost neefektivní a neekonomická. Plýtváme zdroji jako nikdy v historii. Více než 40 % produkce vyhazujeme. Miliony nových aut sešrotovali, aby se nemusely zastavit výrobní linky. Místo žárovek co svítí 20 let, vyrábíme ty s omezenou svítivostí. Křivá mrkev nebo okurka se neprodá. Konektory na nabíječky nesmějí být kompatibilní. Jedna nabíječka na všechno a pro celou rodinu je nepřípustná. Kolik máte doma nabíječek? Zisk je jediným principem i důvodem naší činnosti.

Jsme závislí na penězích v různých formách. Platíme za všechno. I za vodu. Ačkoli voda je nejzákladnější lidská potřeba. Platíme za dešťovou vodu i za odpadovou. Voda se prodává v nezdravých plastových lahvích. Nesmyslně se transportuje tisíce kilometrů. Přesto více než 2 miliardy lidí nemá přístup k čisté vodě.

Myslíte na spravedlnost?! Zapomeňte. Neexistuje. Další iluze. Jediná spravedlnost na světě je smrt. Máme třídu bohatých otrokářů. Jsou nepostižitelní. Mají imunitu i monopol na „tištění“ peněz. Prostřednictvím nich ovládají všechno. Jejich korporace sem-tam zaplatí nějakou pokutu. A mašinérie jede dál. Otroci v Číně musí mít kolem ubytoven sítě. Nezvládají totiž šílené tempo výroby ajfounů, jejichž část i tak zůstane na skladě. Skáčou z oken. Páchají sebevraždy.

Podle oficiálních údajů OSN v 2012 bylo na světě 28 milionů otroků. Demokracie a lidská práva v Mauretánii, nebo Saúdské Arábii nikoho netrápí. Pokud 50 % obyvatelstva naší planety žije za méně než 2 dolary na den a zároveň každých 5 sekund umírá dítě hlady, tak musím konstatovat, že otroků je až 3,5 miliardy. Toto je ta nejnižší třída. Existuje i střední třída a země, kde se mají otroci relativně lépe. Obávám se, že všude jsou nespokojeni a každodenně se stěžují. Stále jim chybí peníze. Milí Češi, ve vašem okolí si určitě nikdo nestěžuje. Mýlím se?

Typické je, že lidé si to neuvědomují, nepřipouštějí, odmítají. Stejně jako lidé závislí na drogách. Stejně kdysi odmítali kulatost Země. Peníze ovládly naši mysl, naše životy. Všichni věří v jejich hodnotu, přestože žádnou hodnotu nemají. Všichni žijí ve lži. Lež je pro ně přijatelnější než pravda. Goethe už dávno napsal, že „Nikdo není více beznadějně zotročený jako ten, kdo si falešně myslí, že žije ve svobodě.“ A přesně tak je to dnes.

Dobré vzdělání se záměrně stává nedostupným. Jeho úroveň klesá. Potřebují jen levnou, poslušnou a učenlivou pracovní sílu. Lidé se bojí moře zákonů, vyhlášek, nařízení, pravidel a nesmyslných paragrafů. Bojí se, že přijdou o práci. Listina práv a svobod člověka je jen překážející a nedodržovaný cár papíru.

Může mít svobodný člověk strach? Není to strach, co zotročuje lidi? Je. A proto se strach šíří z masmédií. Není den bez krve, vraždy, zločinu. Pokud je ho málo, přidají „Válku proti teroru“. A pofiderní atentáty, pofiderní teroristické skupiny. Obyčejní otroci nevědí, že oni jsou všichni potencionálními teroristy.

Moderní otrokáři mají peníze, armádu, policii, soudy a politiky. Ve vlastních médiích tvoří iluzi demokracie, svobody, rovnosti. Člověk s obyčejným selským rozumem ví, že to tak není. A když budou chtít snížit populaci, politici naženou lidi do války za demokracii, jejíž skutečný smysl se nedozvědí a nepochopí jej ani jejich sirotci.

Dalším typickým znakem otrokářské společnosti je vertikální společenské rozvrstvení. Nejvíce je samozřejmě nejjednodušších otroků s minimálními právy a možnostmi. Pak relativně svobodnější vrstva úředníků, obchodníků, lékařů, vědců a podobně. Mají více možností, ale jsou pevnou součástí systému. Čím výše stoupáte, tím méně lidí v rámci společenského rozvrstvení existuje, ale s více právy a většími zdroji. Nejlépe postavení mají imunitu a možnosti omezeně jen fyzikálními a matematickými zákony. Ostatní zákony se připravují a upravují v jejich prospěch. Nebo si myslíte, že v parlamentu vládne vůle lidu?! Rozumíte zákonům, které schvalují? Znáte všechny zákony, které předkládají? I soudci se ztrácejí ve spleti paragrafů.

Lidé na světě žijí v iluzi, v závislosti a sebeklamu, ze kterého se nedokáží osvobodit. Nevěří pravdě a nechtějí si ji připustit.

Jsou závislí už několik generaci. Bez katastrofy, která jim ukáže realitu, se situace nezmění. Budeme otrocky vyčerpávat neobnovitelné zdroje, kvůli zisku ničit přírodu, vodu, sami sebe. Budeme se scholasticky držet monetárního systému, pokud ho evoluce nezničí. Nebo on zničí nás… Je sebedestruktivní. Nyní probíhá involuce.

Autorem textu je Martin Urminský

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 052 × | Prestiž Q1: 7,11

+6 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top